Advertentie

Kink in kabel herindeling Friesland

Het herindelingstempo in Noord-Friesland gaat de gemeente Harlingen te snel. De gemeente wil nader onderzoek en een raadplegend referendum houden, voordat zij de knoop doorhakt.

19 oktober 2012

De herindelingsdatum van vijf Noordwest-Frieslandse gemeenten staat ter discussie. Harlingen - een van de beoogde fusiepartners - vindt de fusiedatum van 1 januari 2015 te vroeg. De overige gemeenten nemen Harlingen dit standpunt niet in dank af. Het is onduidelijk wanneer een knoop wordt doorgehakt. De provincie wordt te hulp geroepen.

Nadelen samengaan

De Harlingse gemeenteraad is nog niet zo ver dat hij ja of nee kan zeggen tegen een gemeentelijke herindeling. Voordat een dergelijk besluit kan worden genomen, wil hij eerst in beeld hebben welke voor- en nadelen kleven aan het samengaan met Franekeradeel, Menameradiel, Het Bildt en Leeuwarderadeel.

Raadplegend referendum

‘De raad wil weten welke meerwaarde het voor Harlingen oplevert. Wij zijn meer een ‘stadsgemeente’ dan de andere vier’, aldus woordvoerder van de gemeente Harlingen. Hiervoor moet aanvullend onderzoek worden gedaan, zo heeft de raad besloten. Daarnaast wil Harlingen een raadplegend referendum houden. Die burgerraadpleging wordt waarschijnlijk pas volgend jaar gehouden. De vraagstelling aan de Harlingers hangt mede af van de resultaten van het ‘meerwaarde-onderzoek’.

Stuklopen fusieplannen

Woordvoerder van de gemeente  Franekeradeel, Ilse van der Weide, erkent dat er ‘verschil in tempo zit’ met Harlingen. Op de vraag of de fusieplannen hierop kunnen stuklopen, wil ze geen antwoord geven. De gemeentebesturen van de vijf gemeenten zijn en blijven hierover met elkaar in gesprek. Ook met de gedeputeerde wordt overleg gevoerd, aldus Van der Weide. Het is onduidelijk wanneer de knoop wordt doorgehakt.


Burgerpeiling

Hoewel ook de gemeenteraad van Franekeradeel nog geen definitief standpunt heeft ingenomen, is deze gemeente wel verder dan Harlingen. De bewoners hebben via een burgerpeiling kunnen aangeven wat zij van een gemeentelijke fusie vinden en wat zij belangrijk vinden bij dienstverlening van de nieuwe gemeente. De deze week gepresenteerde uitkomsten worden meegenomen in het ontwerp voor die nieuwe fusiegemeente.

Fusie onbelangrijk

Uit het volgens de onderzoekers representatieve onderzoek (vorige maand gehouden) heeft bijna vier op de tien (38%) inwoners zich voor een fusie uitgesproken. 16 procent is tegen. Bijna de helft van de respondenten staat er neutraal tegenover. Een meerderheid (55%) vindt een fusie onbelangrijk. Slechts 14 procent vindt een herindeling van groot belang, 30 procent vindt dat samengaan belangrijk omdat dit onder meer tot grotere efficiëntie, kostenbesparing en toename van slagvaardigheid zal leiden. De criticasters stellen dat de gemeente te groot wordt en vrezen dat schaalvergroting zal leiden tot slechtere bereikbaarheid van de gemeente, stijgende kosten en minder voorzieningen.   

       

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ger / Inspecteur
Als inwoner van één van de beoogde fusiegemeenten maak ik mij zorgen over het hier gevolgde proces. Uit de in dit artikel genoemde percentages lijkt het alsof er al gedegen onderzoek in de gemeenten onder de bevolking is geweest. Dat is, in elk geval in de gemeente Leeuwarderadeel, één van de beoogde fusiepartners, niet het geval. Pas vorige week is in het plaatselijke blad een zeer tendentieuze enquête uitgezet, waarvan de inzendtermijn nog niet verstreken is. Het enige dat lijkt te tellen is dat ‘het platteland’ van Leeuwarderadeel toch vooral niet aan ‘de stad’ mag worden verbonden. De gemeente stuurt aan op fusie met de NW Friese gemeenten, met Harlingen of Franeker als grootste plaats en uiteraard de plek waar het gemeentehuis wordt gedacht. Dat betekent dat inwoners van dorpen die vlak bij (2 km.) Leeuwarden liggen straks ca. 30 km. moeten afleggen om naar hun gemeentehuis te kunnen. En dat terwijl het bestuur voorstaat de politiek dicht bij de burger te brengen. Aan allerlei argumenten van de bevolking als: bestaande verbindingen, historie, geografische en economische logica en oriëntatie van de bevolking wordt voorbijgegaan. Het wordt tijd dat de provincie hier de regie pakt en dat de inwoners niet overgeleverd blijven aan de huidige coalitie van deze kortzichtige bestuurders..
anton . germeraad / inwoner van leuwarderadeel
Met verbazing lees ik dit artikel. Goe is het mogelijk dat de inwoners van Leeuwarderadeel nog geen twee weken geleden een enquete kunnen invullen, opgestelld door het colleg van b & w waar gevraagd wordt of hun voorkeur uitgaat naar samenwerken met de NW Gemeenten of willen fuseren met Leeuwarden. Het lijkt mij dat het College van GS moet ingrijpen. Zij hebben vastgesteld in een nota dat Leeuwarderadeel met Leeuwarden moet worden samengevoegd. 70% van de inwoners verdienen en maken gebruik van de voorzieningen van Leeuwarden.

De opstelleling is nu, los van de uitkomst van de enquete, dat men nu al heeft besloten samen te gaan met NW gemeenten.Ondemocratischer kan het niet.

D.J. Koppen / voormalig Dga van hydraulica-bedrijven
Als inwoner van Voorburg heb ik geen enkel recht mij te mengen in het dispuut over de fusie van Leeuwarderadeel met de NW Gemeenten of met Leeuwarden. Maar het is wel geoorloofd om iets te vertellen over de geeffectueerde fusie van het meer dan 2000 jaar oude Voorburg met de veel jongere gemeente Leidschendam met een ander type inwoners.

Er is in Voorburg een referendum gehouden. De meerderheid voor fusie was verpletterend, doch gebaseerd op angst om opgeslokt te worden door de veelvraat en uitbuiter den Haag. Ik heb tegen gestemd. Om twee redenen: het motief (angst) deugt niet, want het volksgezegde luidt, gebaseerd op bittere ervaring: “Het motief bepaalt de uitslag” Ten tweede stond voor mij vast, dat na fusie vast en zeker een “stadhuis” voor vele miljoenen gebouwd zou worden, terwijl het slechts 2 dorpen betreft.

En inderdaad, tegen alle beloften in werd voorgesteld een “stadhuis” te bouwen, dat slechts 70 miljoen euro zou kosten.

Op grond van deze ervaringen zou een samengaan van Leeuwarderadeel met Leeuwarden mijn voorkeur krijgen, want Leeuwarden heeft al een prachtig stadhuis, zodat de inwoners van Leeuwarderadeel geen extra belasting behoeven te betalen voor de bouw van een stadhuis. Daarnaast is het toch waanzin om 30 KM om te rijden om een vergunning etc. op te halen van het gemeentehuis als een andere keuze die afstand reduceert tot 2 KM.

Klaas
Ik heb de herindeling van 1984 van zeer nabij meegemaakt. Een nieuwe herindeling van het Bildt met Leeuwarderadeel, Menameradiel, Franekeradeel en Harlingen ligt in het verschiet als ik het zo zie. Maar is dit ook wijs? Met name Harlingen als stadsgemeente zal een vreemde eend in de bijt worden, terwijl ook de stad Franeker niet bepaald een plattelandsgemeente genoemd kan worden. En waar is Littenseradiel gebleven? Is het niet zo dat GS ook die gemeente in het herindelingsgebied noordwest Fryslan plaatsten en dat Leeuwarderadeel in de plannen van GS bij Leeuwarden gevoegd zou worden? Allemaal vragen, maar weinig of geen antwoorden. Worden de burgers nog bij een en ander betrokken via een raadplegend referendum? 2014 of 2015 lijkt erg ver weg, maar schijn bedriegt, om een en ander in goede banen te leiden is tijd nodig. Hopelijk zal er een voor de burgers van de betrokken gemeenten goed besluit worden genomen, vrij van sentimenten, gebaseerd op rationele overwegingen.
Frank van den Hoven / Redacteur
Een door de provincie ingestelde onafhankelijke Commissie van Wijzen heeft met tal van rationele en ook gevoelsmatig relevante argumenten onderbouwd (o.a. zoals door Ger genoemd), in 2011 een rapport opgeleverd dat tot de conclusie komt dat hares inziens Friesland in 9 gemeenten zou moeten worden heringedeeld. Het rapport is te vinden op http://www.fryslan.nl/3632/meer-burger-minder-ov … Het concludeert o.a. dat het wenselijk zou zijn om Leeuwarderdeel aan Leeuwarden toe te voegen.
Frank van den Hoven / Redacteur
@Anton: niet het College van GS heeft dit dus vastgesteld, maar juist om het gezeur te voorkomen dat 'de provincie' iets zou willen doordrukken, heeft zij hiertoe een onafhankelijke Commissie van Wijzen ingesteld, die m.i. op grond van deugdelijke onderbouwingen tot deugdelijke adviezen komt. Als iedereen die hierbij betrokken is dit nu eerst eens goed doorleest en dan pas tot een oordeel komt zou handig zijn, i.p.v. gelijk klaar te staan met een oordeel op grond van 'onderbuikgevoelens'. Waarbij ik overigens niemand in het bijzonder bedoel maar gewoon in het algemeen mensen die ook in deze situatie soms te snel oordelen op grond van sentimenten, ipv op grond van argumenten die ertoe doen om voor de toekomst duurzaam krachtige en logisch samenhangende gemeenten te krijgen.
Gert-Jan / medewerker (regionaal) politiekorps
Als oud raadslid van Leeuwarderadeel blijf ik mij verbazen over de houding van het college van B&W en een meerderheid van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel. Een beweging richting Noord West Friesland is toch niet serieus. Dit zou een historische blunder zijn. Begrijp me goed ik heb me altijd verzet tegen een herindeling met Leeuwarden uitgaande van een zelfstandige gemeente Leeuwarderadeel. Echter nu zelfstandigheid niet langer een optie is, is een samengaan met Leeuwarden de meest verstandige. Kijk naar de argumenten die al eerder hieronder zijn aangegeven (van oorsprong een gemeente Leeuwarden en de trimdelen, inwoners voor werk, school, vrijetijd e.d. aangewezen op Leeuwarden, de cultuur van beide gemeenten etc.) Gelukkig is er nog een referendum, een wijs besluit van de raad van Leeuwarderadeel. Probleem is echter dat hierbij een opkomstpercentage van 60% gehaald moet worden om het referendum geldig te kunnen verklaren. Dat zijn oost Europese toestanden. Mijn oproep aan de gehele raad van Leeuwarderadeel. Beste oud collega's zet oude gevoeligheden aan de kant en kom op voor het algemeen belang van de inwoners van Leeuwarderadeel. Durf te kiezen voor wat voor de lange termijn het beste is voor die mooie gemeente. Besturen vraagt ook dat je soms terug komt op eerder ingenomen standpunten zo lang dat beter is voor het algemeen belang. O ja, mochten jullie toch dat referendum willen inzetten, stap dan van die 60% norm af.
Advertentie