Advertentie

Burgemeesters: kabinet creëert te weinig draagvlak

Burgemeesters vinden dat het kabinet te weinig doet aan het bevorderen van draagvlak voor de opvang van asielzoekers. Dat blijkt uit een peiling van Binnenlands Bestuur onder 75 burgemeesters.

04 december 2015

Burgemeesters vinden dat het kabinet te weinig doet aan het bevorderen van draagvlak voor de opvang van asielzoekers. Zelf haalt bijna driekwart van hen daarvoor naar eigen zeggen wel alles uit de kast.

Dat blijkt uit een peiling van Binnenlands Bestuur onder 75 burgemeesters. Drie van de vier burgemeesters vinden overigens dat er bij hun inwoners voldoende draagvlak is voor de opvang van asielzoekers. ‘Tegenstanders laten zich eenvoudig vinden; medestanders zijn minder uitgesproken’, antwoordt iemand. Voor de meeste burgemeesters is een gebrek aan draagvlak overigens geen reden asielzoekers te weigeren. Ze wijzen op hun bestuurlijke verantwoordelijkheid voor een probleem dat de grenzen van hun gemeente overstijgt. ‘Politiek is niet voor bange mensen. Anders regeren de opiniepeilers.’

Oplopende spanningen
De meeste burgemeesters verwachten geen forse integratieproblemen en evenmin sterk toenemende polarisatie tussen bevolkingsgroepen, maar daar moeten ze wel wat voor doen. Geen communicatiemiddel blijft onbenut om de bevolking te informeren. Via columns, open brieven en sociale media proberen burgemeesters de geesten rijp te maken voor de opvang van vluchtelingen. Sommigen gaan langs bij instellingen, omwonenden en andere betrokkenen. Gebruikelijk zijn speciale bijeenkomsten waar inwoners met het gemeentebestuur van gedachten kunnen wisselen. Bekend zijn de voorbeelden waar het protest uit de hand liep, zoals Steenbergen. Sindsdien doen burgemeesters extra hun best oplopende spanningen in de kiem te smoren. Eén burgemeester deed dat bijvoorbeeld door elke bezoeker een hand te geven en in de ogen te kijken: ‘Dat heeft beslist de-escalerend gewerkt.’

Bijna één op de tien burgemeesters is bedreigd vanwege zijn inspanningen voor asielzoekers, vooral via sociale media. Via dat kanaal komt ruim 80 procent van de bedreigingen tot hen. Het bedreigen van bestuurders heeft volgens veel burgemeesters invloed op de politieke besluitvorming.

De burgemeesters vinden wel dat het kabinet voldoende opkomt voor bedreigde bestuurders. Bedreigde burgemeesters doen zelden aangifte, bijvoorbeeld omdat ze denken dat de feiten niet ernstig genoeg zijn voor vervolging. Maar de helft vindt de bedreigingen toch wel min of meer beangstigend. Van de bedreigde burgemeesters, laat twee op de tien zich inmiddels beveiligen.

De meeste burgemeesters ervaren in hun gemeente voor het overige weinig of geen overlast, noch van asielzoekers, noch van mensen die tegen hun komst zijn. Ze hebben dan ook nauwelijks problemen gehad met de handhaving van de openbare orde. Er is doorgaans voldoende politiecapaciteit en zo nodig worden aanvullend particuliere beveiligers ingeschakeld. Van een noodverordening of samenscholingsverbod is slechts sporadisch gebruikgemaakt. Uit de enquête blijkt verder dat de meeste burgemeesters (75 procent) niet te spreken zijn over de financiële steun van het rijk richting gemeenten aangaande de opvang van asielzoekers. Daarover hebben kabinet en gemeenten inmiddels een bestuursakkoord afgesloten.


Afbeelding


Verantwoording:
De vragen zijn middels een enquête voorgelegd aan alle Nederlandse burgemeesters in de periode 10 tot 19 november. De respons is bijna 20 procent – 75 van de 393 burgemeesters.

Lees meer in Binnenlands Bestuur nr. 24 van deze week (inlog) en bekijk de uitzending van EenVandaag.

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

JaapvV / adviseur
Daar ben ik het hartgrondig mee eens. Van enig leiderschap laat dit kabinet niks merken op dat vlak.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
True
verdomd weinig draagvlak de laatste tijd, loopt slecht af voor linksmenschen ik zeg het je
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Karel van Klaveren
Alom burgemeesters die meer voor vluchtelingen doen dan voor eigen bevolking. Bijltjesdag volgt over 16 maanden, waarbij PvdA en D66 zullen worden weggevaagd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Alex
Zijn we het drama in Parijs al vergeten of zo ?

En vluchtlingen krijgen geen strafblad zoals hier in Nederland dus we weten niet waar we mee te maken hebben.

Door de agressieve sociale teams en de decentralisatie die naar de gemeenten ging heeft de bevolking het ook niet makkelijk gehad en er was geen enkele steun voor ons als we bij de gemeenten aanklopten de gemeenten gaven zelfs opdrachten hiertoe.

Waar waren jullie toen wij de gemeenten nodig hadden ? Waar was onze bescherming toen we in het nauw werden gedreven door meerderen ?binden ?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Reynders / ambtenaar
We blijven politiek correct maar naar geluiden uit de samenleving wordt gewoonweg niet geluisterd.

De PVV staat torenhoog in de peilingen maar verkiezingstijd is nog ver weg. Onderwijl polariseert de samenleving. En de gemeenten mogen het uiteindelijk oplossen.

Ook blijkt steeds duidelijker de algehele onmacht van Brussel. Geen eenheid, geen samenwerking en een totaal gebrek aan visie en daadkracht. De verkiezings-uitslag in Frankrijk spreekt wat dat betreft boekdelen.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie