Simon Kooistra

Simon Kooistra is freelance journalist
 • bestuur en organisatie / Achtergrond

  Verdeling verdeelt de regio

  De bestuurlijke samenwerking in krimpgebieden onderzocht. Wat lukt en waarom verloopt het soms zo stroef?

  22 april 2022
  Krimpgebied - leeg platteland
  Verdeling verdeelt de regio
 • carrière / Nieuws

  Vrijblijvendheid fnuikt regionale samenwerking

  Veel wordt regionaal georganiseerd, maar op een vrijblijvende manier. Een orgaan om zaken formeel te regelen, ontbreekt. Dat wreekt zich.

  21 april 2022
  Samenwerken
  Vrijblijvendheid fnuikt regionale samenwerking
 • financiën / Nieuws

  Huiswerk voor de regio: inspelen op nieuwe EU-fondsen

  In de regio’s gebeurt het. Dáár bundelen bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties hun krachten voor vernieuwende initiatieven voor bijvoorbeeld geneeskunde, ict en energietransitie. Eerder dit jaar bracht de adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) een advies uit over de samenwerking tussen rijk en regio om innovaties te bevorderen. Het nieuwe advies over de Europese dimensie, dat medio 2022 wordt verwacht, is daarop een logisch vervolg.

  09 december 2021
  Huiswerk voor de regio: inspelen op nieuwe EU-fondsen
 • bestuur en organisatie / Achtergrond

  ‘Later we er geen wedstrijd van maken’

  De boedelscheiding is bijna rond. Montfoort en IJsselstein maken zich op voor een nieuwe start na de mislukte ambtelijke fusie, die vier jaar heeft geduurd. Van één organisatie naar twee: hoe doe je dat? Beide gemeentesecretarissen en twee bestuurders maken de balans op.

  21 december 2018
  ‘Later we er geen wedstrijd van maken’
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  ‘Alle ambtelijke fusies lijden aan metaalmoeheid’

  De mislukte ambtelijke fusie van Montfoort en IJsselstein staat volgens Bas Eenhoorn niet op zichzelf. ‘Na verloop van tijd ontstaan er haarscheurtjes. Dat is inherent aan dit soort constructies. Een ambtelijke fusie heeft alleen kans van slagen, als gemeenten bereid zijn ook bestuurlijk in elkaar op te gaan.’

  21 december 2018
  ‘Alle ambtelijke fusies lijden aan metaalmoeheid’
 • carrière / Nieuws

  Montfoort en IJsselstein weer ieder voor zich

  Deze maand hebben de gemeenten eide gemeenten de inrichting van hun nieuwe organisaties voltooid met als spannend sluitstuk de verdeling van de poppetjes. Een onafhankelijke plaatsingscommissie heeft deze taak op zich genomen. Medewerkers konden hun voorkeur uitspreken voor een van beide gemeenten.

  22 december 2018
  Montfoort en IJsselstein weer ieder voor zich
 • carrière / Nieuws

  ‘Alle ambtelijke fusies lijden aan metaalmoeheid’

  De mislukte ambtelijke fusie van Montfoort en IJsselstein staat volgens Bas Eenhoorn niet op zichzelf. ‘Na verloop van tijd ontstaan er haarscheurtjes.'

  19 december 2018
  ‘Alle ambtelijke fusies lijden aan metaalmoeheid’
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Montfoort en IJsselstein moeten claims opgeven

  Zet een streep onder het verleden en richt je blik op de toekomst. Met die boodschap kwam Bas Eenhoorn dinsdagavond naar IJsselstein en Montfoort, waar hij aan beide gemeenteraden zijn voorstel toelichtte voor de financiële afwikkeling van de ontvlechting van de gemeenschappelijke ambtelijke organisatie.

  27 november 2018
  Montfoort en IJsselstein moeten claims opgeven
 • bestuur en organisatie / Achtergrond

  Op zoek naar de dialoog

  Het regeerakkoord acht herindeling gewenst voor gemeenten die ‘langjarig en in hoge mate afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen’. Aan provincies de taak om in die gevallen een procedure te starten. Maar hebben ze daarvoor wel genoeg instrumenten?

  26 januari 2018
  Op zoek naar de dialoog
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Fietsveiligheid in het geding

  In de vier grootste steden is het onveiligheidsgevoel het grootst, op de voet gevolgd door Maastricht en Delft. Opvallend is dat Utrecht en Den Haag ondanks het grote onveiligheidsgevoel bijna gemiddeld scoren in de beoordeling van gemeentelijke maatregelen. Behalve koploper Zwolle scoren ook Lelystad en Almere hoog op fietsveiligheid.

  23 februari 2018
  Fietsveiligheid in het geding
 • ruimte en milieu / Achtergrond

  Vergunning strandhuisjes onder vuur

  ‘We dreigen tussen twee botsende bestuurslagen te worden vermalen’, zegt Jeroen Struving, eigenaar van twintig strandhuisjes in Kijkduin. De rechter haalde een streep door de omgevingsvergunning, toen de huisjes er al stonden. De gemeente verstrekte weliswaar een nieuwe vergunning, maar daar is Zuid-Holland boos over.

  29 september 2017
  Vergunning strandhuisjes onder vuur
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Rolinvulling bij herindeling verschilt per provincie

  Het regeerakkoord van Rutte III acht herindeling gewenst voor gemeenten die ‘langjarig en in hoge mate afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen’. Aan provincies de taak om in die gevallen een procedure te starten. Maar hebben ze daarvoor wel genoeg instrumenten?

  26 januari 2018
  Rolinvulling bij herindeling verschilt per provincie
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Burgers hebben nauwelijks invloed op herindeling

  Herindeling is nog steeds een top-down proces. Burgers en gemeenteraden hebben er nauwelijks invloed op. Creëer daarom ruimte voor democratische experimenten die leiden tot oplossingen met meer draagvlak, waarbij herindeling niet de enige optie is.

  16 januari 2018
  Burgers hebben nauwelijks invloed op herindeling
 • bestuur en organisatie / Achtergrond

  Geen gedwongen vertrek zonder persoonlijk falen

  Tussen 2010 en 2015 zijn 39 burgemeesters gedwongen opgestapt. In alle gevallen droegen persoonsgebonden gebreken daaraan bij. Vier keer was de aanleiding eenduidig: één keer ging het om diefstal, één keer om omkoping en twee keer om een buitenechtelijke affaire. In alle overige gevallen leidde een complex van factoren tot het vertrek. 

  07 juli 2017
  Geen gedwongen vertrek zonder persoonlijk falen
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Vergunningen strandhuisjes onder vuur

  Een eigenaar van twintig strandhuisjes in Kijkduin dreigt tussen twee botsende bestuurslagen te worden vermalen. De rechter haalde een streep door de omgevingsvergunning, toen de huisjes er al stonden. De gemeente verstrekte weliswaar een nieuwe vergunning, maar daar is Zuid-Holland boos over.

  29 september 2017
  Vergunningen strandhuisjes onder vuur
 • bestuur en organisatie / Achtergrond

  Operatie invlechting

  Per 1 januari 2018 treedt Hardinxveld-Giessendam formeel toe tot de Drechtsteden, maar de operatie is al in volle gang. De gemeente schakelt stapsgewijs over op andere ict-systemen, schuift met medewerkers, zegt lopende samenwerkingsverbanden op en werkt al veelvuldig samen met de toekomstige regiocollega’s.

  26 mei 2017
  Operatie invlechting
 • bestuur en organisatie / Achtergrond

  ‘Haren bewijst eigen ongelijk’

  ‘Haren heeft zelf het ultieme bewijs geleverd voor een volledig gebrek aan bestuurskracht.’ Aldus het snoeiharde oordeel van Patrick Brouns, gedeputeerde van de provincie Groningen én inwoner van Haren. Maar het gemeentebestuur weigert mee te werken aan de herindeling met Groningen en Ten Boer.

  13 januari 2017
  ‘Haren bewijst eigen ongelijk’
 • bestuur en organisatie / Achtergrond

  Utrecht staat met 3-0 voor

  Leerdam, Zederik en Vianen willen samen door als Vijfheerenlanden. Maar in welke provincie komt de nieuwe fusiegemeente terecht? Vianen ligt in Utrecht en een van de Zuid-Hollandse gemeenten wil daar ook naartoe. De provincie Zuid-Holland ligt dwars.

  16 december 2016
  Utrecht staat met 3-0 voor
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Val burgemeester vaak door eigen gebrek

  Tussen 2010 en 2015 zijn 39 burgemeesters gedwongen opgestapt. In alle gevallen droegen persoonsgebonden gebreken daaraan bij.

  10 juli 2017
  Val burgemeester vaak door eigen gebrek
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Invlechting in de Drechtsteden

  Per 1 januari 2018 treedt Hardinxveld-Giessendam formeel toe tot de Drechtsteden, maar de operatie is al in volle gang. De gemeente schakelt stapsgewijs over op andere ict-systemen, schuift met medewerkers, zegt lopende samenwerkingsverbanden op en werkt al veelvuldig samen met de toekomstige regiocollega’s.

  28 mei 2017
  Invlechting in de Drechtsteden