Advertentie

Raad Haarlem eist plek op in bestrijding coronacrisis

De gemeenteraad van Haarlem wil (weer) in positie komen bij maatregelen die worden genomen om de coronacrisis te lijf te gaan. De motie ‘Betrek zoveel als mogelijk de raad, eer u verder gaat’, is donderdag raadsbreed is aangenomen.

18 september 2020
bedreiging-vuist.jpg

De gemeenteraad van Haarlem moet meer en eerder worden betrokken bij maatregelen die worden genomen om de coronacrisis te lijf te gaan. De motie ‘Betrek zoveel als mogelijk de raad, eer u verder gaat’, is donderdag raadsbreed is aangenomen.

In positie

Het zint de gemeenteraad niet dat hij tot nu toe vooral achteraf wordt geïnformeerd over genomen maatregelen. Zeker nu de coronacrisis voortduurt, het kabinet inzet op regionaal en lokaal maatwerk en de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 bevoegdheden zal toekennen aan burgemeesters om lokale maatregelen te treffen, moet de raad (weer) in positie komen.

 

Tien uur

De raad van Haarlem maakt een onderscheid tussen de periode tot aan inwerkingtreding van de Tijdelijke wet en de periode daarna. Voor beide periodes moeten nu afspraken worden gemaakt. Tot aan de inwerkingtreding van de Tijdelijk wet moet de burgemeester de gemeenteraad, bij spoedeisende lokale maatregelen, binnen tien uur per mail informeren over de genomen lokale maatregel. Als er voornemens zijn om een lokale maatregel te nemen, moet de commissie Bestuur, vooraf, om haar mening worden gevraagd.

 

Zienswijze

Ook als de Tijdelijke wet eenmaal is ingevoerd, moet de gemeenteraad, beter dan nu, worden betrokken en geïnformeerd. Binnen tien uur na het geven van een bevel moet de burgemeester de gemeenteraad per mail op de hoogte stellen ‘over het bevel dat hij met het oog op een spoedeisende situatie heeft genomen’, aldus de motie. Als het een voorgenomen besluit is, moet de burgemeester de commissie Bestuur om een zienswijze vragen.

 

De motie was donderdag door tien van de dertien fracties ingediend. De motie is raadsbreed aangenomen.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie