Advertentie

20 miljoen wachtgeld voor Haagse politici

In totaal ontvingen 178 ex-Kamerleden, achttien oud-ministers en vijftien voormalig staatssecretarissen wachtgeld, gemiddeld voor ruim 93.000 euro per persoon. Kamerleden waren goed voor het grootste deel: ruim 16,5 miljoen euro. Ministers en staatssecretarissen ontvingen ruim 3 miljoen.

23 januari 2018

Afgezwaaide Haagse politici hebben de afgelopen vijf jaar bijna 20 miljoen euro aan wachtgeld ontvangen. Dat blijkt uit gegevens van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die EenVandaag kreeg na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

Gemiddeld 93.000 euro
In totaal ontvingen 178 ex-Kamerleden, achttien oud-ministers en vijftien voormalig staatssecretarissen wachtgeld, gemiddeld voor ruim 93.000 euro per persoon. Kamerleden waren goed voor het grootste deel: ruim 16,5 miljoen euro. Ministers en staatssecretarissen ontvingen ruim 3 miljoen.

Wachtgeldregeling
Een voormalig staatssecretaris ontving het meest: bijna 465.000 euro. De kleinste ontvanger was een Kamerlid dat een uitkering kreeg van 25 euro en 8 cent. Staatssecretarissen ontvingen met ruim een ton gemiddeld het hoogste bedrag aan wachtgeld, zo blijkt uit de geanonimiseerde gegevens. Haagse politici die vertrekken hebben op dit moment recht op een wachtgelduitkering van maximaal drie jaar en twee maanden. (ANP)

Reacties: 14

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Het aanblijven van politieke ambtsdragers heeft vooral te maken met voldoende draagvlak en kwaliteit hebben, een goede politieke antenne hebben, met draadkracht en integriteit.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Maximaal drie jaar en twee maanden wachtgeld is inderdaad de (al riante) norm voor politici. Maar als ze in hun leven 10 jaar politieke werkzaamheden hebben verricht en 55 jaar of ouder zijn, krijgen politici wachtgeld tot hun AOW-datum. Daarna komt hun versneld opgebouwd politiek pensioen, naast elders opgebouwd pensioen. Elf jaar wachtgeld is dus heel goed mogelijk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Het is wel duidelijk dat politici goed voor zichzelf weten te zorgen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Andreas Dijk
Toen ik de kop boven dit artikel zag, schok ik geweldig. Haagse ex-wethouders kunnen toch onmogelijk zoveel geld hebben gekregen. Maar hebt blijkt dus niet om Haagse maar om landelijke politici te gaan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans de Graaf / fractievz. VVD Langedijk
Beste Jan, de regeling zoals jij die schetst geldt al jaren niet meer. De uitkering duurt even lang als de periode die persoon als minister of staatssecretaris, gedeputeerde, burgemeester of wethouder heeft vervuld, maar geldt minimaal twee en maximaal drie jaar en twee maanden, mits de bestuurder minimaal drie maanden in functie is geweest. Voor de wachtgelduitkering maakt het niet uit wat de reden van het aftreden was. Vergeet niet dat deze bestuurders hun baan met alle daaraan verbonden zekerheden opgeven.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Harmen
Inderdaad @Andreas, een volstrekt foute kop boven dit artikel. Den Haag is een gemeente. Het is dwaas om daarmee landelijke of provinciale politici aan te duiden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
@Hans de Graaf. Voor een oud-wethouder ben je wel erg slecht op de hoogte. Die regeling voor oude politici geldt wel degelijk nog steeds. Alleen is de beginleeftijd verhoogd van 50 naar 55.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
@Hans de Graaf. Ik heb me inderdaad vergist. Het is nu nog "maar" vijf jaar voor de pensioendatum als je in de voorafgaande 12 jaar minimaal 10 jaar politicus bent geweest. Veel 62-jarigen zouden zo'n wachtgeldregeling ook wel willen maar voor hen is de vut afgeschaft. Die komen na hun ontslag in de bijstand terecht.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Is het veel, is het weinig? Geen idee. Ik heb geen vergelijkingsmateriaal paraat. Alleen een onderbuikgevoel dat ik net zoveel wil verdienen als de dames en heren politici :)
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
JHAGM Sneuf van Toetellaere / bd
Troost U : burgemeesters genieten 93% met zelfs aanvulling tot 100% plus bewoning ambtswoning terwijl die zelfs weggestuurd zijn wegens slecht functioneren. En dat levenslang..........Of worden weggepromoveerd naar de grotere gemeente......
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
De overheid heeft de laatste jaren de sociale zekerheid voor u en mij in een rap tempo afgebouwd. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat de eigen afvloeiingsregelingen, de wachtgeldregelingen voor bestuurders, in stand blijven. Waarom laten we ze hier toch mee weg komen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ruud Grondel
Wachtgeldregeling is ook in rap tempo afgebouwd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
criticus
@ Ruud Grondel:

maar aanzienlijk minder hard dan de WW.

Afgezien nog het feit dat er geen WW is, als het ontslag veroorzaakt wordt door eigen schuld, zoals fraude. Wachtgeld krijgt een politicus (helaas) ook als hij betrapt wordt op porno op het werk, stelen, fraude, zelf ontslag nemen...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sjaak / waakzaam burger
De bijzondere wachtgeldregeling (waarin de afgelopen jaren flink is gsneden) is er, omdat politici een riscante functie hebben, zeker als zij hun taken serieus (dus 'op scherp') spelen en niet op het ego gericht (lettend op het eigen hachje).

Overigens het totaal van uit te betalen wachtgelden voor politici kan lager worden als er niet zoveel wisselingen bij volksvertegenwoordigers zouden voorkomen. Dit kan gerealiseerd worden door de politieke parijen Hoe? 1. Door bij het opstellen van de kandidatenlijsten t.b.v. verkiezingen extra op de kwaliteit, ervaringen en karakter van de kandidaten te letten. Belangrijk is dat wie in de politiek wil tegen een stootje kan ('schadebestendig'is). De bedoeling moet zijn dat politici langer aanblijven, want snelle wisselingen leveren meer wachtgelders op.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie