Advertentie

‘Schade vestigingsklimaat' door discussie datacenters

Hollands Kroon maakt zich zorgen over wat de huidige discussie van de gemeente met de provincie over de vestiging van datacenters betekent voor ‘Noord-Holland als vestigingsklimaat voor bedrijven’. Microsoft bouwt een datacenter in Hollands Kroon en de gemeente ziet zichzelf als bevoegd gezag als het hierop aankomt, maar de provincie sprak dat vorige week tegen. Hollands Kroon is ‘onaangenaam verrast’.

09 maart 2021
Oneens-shutterstock-1856122504.jpg

Hollands Kroon maakt zich zorgen over wat de huidige discussie van de gemeente met de provincie over de vestiging van datacenters betekent voor ‘Noord-Holland als vestigingsklimaat voor bedrijven’. Microsoft bouwt een datacenter in Hollands Kroon en de gemeente ziet zichzelf als bevoegd gezag als het hierop aankomt, maar de provincie sprak dat vorige week tegen. Hollands Kroon is ‘onaangenaam verrast’.

Geen reactie

Bij de vergunning voor datacenter het Venster is door de provincie geen reactie ingediend, schrijft Hollands Kroon in een verklaring. ‘Pas eind 2020’ uitte Noord-Holland twijfels en daarom is juridisch advies gevraagd, maar dat advies zou niet eensluidend zijn. ‘Bestuurlijk is afgesproken om voor nieuwe aanvragen eerst in overleg te treden om dit op de juiste manier af te handelen. De op dat moment lopende vergunningaanvraag voor het Venster is door de provincie nooit aan de orde gesteld.’

 

Bij de rechter

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie had vorige week geschreven dat het over de kwestie van bevoegd gezag ‘uiteindelijk bij de rechter’ duidelijkheid wil verkrijgen ‘voor deze casus en vergelijkbare situaties’. Bij de datacenters in Hollands Kroon spelen volgens Noord-Holland verschillende provinciale thema’s zoals energieverbruik en ruimtelijke impact.

 

Verbazing

‘Met verbazing hebben wij kennisgenomen van uw plotselinge aankondiging’, reageert de gemeente in een brief aan GS. ‘De bestemmingsplannen van het gebied zijn in overleg met de provincie gerealiseerd. Op basis van deze samenwerking zijn in eerdere trajecten al vijf vergunningen voor datacenters verleend.’

 

Betrouwbare overheid

In de verklaring schrijft de gemeente verder dat het bij het verlenen van een omgevingsvergunning niet uitmaakt wie bevoegd gezag is. ‘Het bestemmingsplan staat een datacenter toe op de locatie Het Venster. Als een aanvraag aan de voorwaarden voldoet en past in het bestemmingsplan moet deze worden verleend. Dat past bij een betrouwbare overheid.’

 

Elkaar tegenspreken

Hollands Kroon maakt zich 'grote zorgen' over wat de discussie betekent voor Noord-Holland als vestigingsklimaat voor bedrijven 'en Microsoft als investeerder in het bijzonder. De imagoschade voor Nederland als vestigingsklimaat is groot als lokale overheden elkaar tegenspreken.' De inzet van Hollands Kroon is dan ook om de vergunningsprocedure niet langer te laten duren dan strikt noodzakelijk.

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

F. Hakstro / Beleidsmedewerker
Gemeenten en zeker plattelandsgemeenten horen zich helemaal niet druk te maken over internationaal vestigingsbeleid. Dat is een zaak voor de Rijksoverheid. Wat mij betreft wordt met het centraliseren van het gedecentraliseerde ruimtelijk beleid de bevoegdheid aan gemeenten ontnomen om overal maar bedrijventerreinen neer te plempen. Stukjes landbouwgrond omzetten in bedrijventerreinen, we zien overal de desastreuze gevolgen voor landschap, milieu, infrastructuur etc.
Hans / Functioneel beheer
Gekibbel tussen overheden, maar het echte probleem wordt niet over gesproken.

Er staan al 5 datacenters in Hollands Kroon Hoeveel internet/dataopslag heeft men daar nodig?

Nog even en Nederland is volgebouwd met datacenters, windmolenparken en zonnepanelen om al die centers te voorzien van stroom. Zullen we nu eerst gaan werken aan de vergroening van de energieopwekking voor de inwoners van Nederland.
joop / beleidsmedewerker natuur
Het is maar goed dat de provincie het nog aandurft om corrigerend op te treden tegen kortzichtig gemeentebeleid , waarmee kostbare leefruimte, landschap en energie voor een grotere regio wordt opgeofferd voor schijnbaar economisch gewin. Laten ze zulke datacentra in de woestijn neerzetten, niet in onze polders.
Hans / afdelingsmanager
Het vestigingsklimaat in Hollands Kroon (ook Wieringermeer genoemd): laat me niet lachen. Het bestaat uit giga kassencomplexen, idem giga datacenters en giga windmolens die betaald zijn door de inwoners daar om gratis stroom te leveren aan de verbruikers. Het is om te janken zo lelijk.
Joost
Nog een kerncentrale erbij en het energieprobleem is ook opgelost, zonder het bijplaatsen van windmolens en zonnepanelen.

In Groningen en Zeeland willen we die centrales immers ook niet. Over het algemeen zijn de gemeenten die data centra naar zich toe trekken VVD gemeenten, voorstanders van kernenergie. Dan is dat probleem ook opgelost.pieter / wegkijker
laten we stoppen met internetgebruik, dan hebben we geen datacenters nodig. -:)
Joost
@anand

Laten we terug gaan naar paard en wagen, dan is er helemaal geen centrale nodig.
Advertentie