Advertentie

Geruchten en speculaties rond Leers

Gerd Leers, burgemeester van Maastricht, wordt achtervolgd door ‘geruchten en speculaties’.  ‘Het is buitengewoon lastig, je bent tegen iets aan het knokken dat steeds andere vormen aanneemt’, zegt woordvoerder Joep Delfing van de gemeente. Maar hangende het integriteits-onderzoek naar de burgemeester mag en kan hij niets zeggen.

09 oktober 2009
Thracische kunst
Aanleiding is het bericht in dagblad De Limburger, waarin gesuggereerd wordt dat Leers via een versneld traject tien mille subsidie gaf aan een Bulgaarse expositie met Thracische kunst in het museum Spaans Gouvernement. Directeur Monique Dickhaut spreekt in de krant van een ‘wonderlijk proces’.

'Snelle subsidie'
Zelf was Dickhaut niet snel op het idee gekomen om een tentoonstelling over Thracische kunst te houden; naar eigen zeggen had zij daar nooit van gehoord. Bulgaarse kennissen van de burgemeester drongen er echter op aan. En de subsidie kwam wel heel snel - terwijl de burgemeester helemaal niet over het potje kunst en cultuur gaat.

Leers ontkent
In de Limburger ontkent Leers dat hij zich heeft ingezet voor versnelde subsidietoekenning. Wel zou hij het idee voor de tentoonstelling over Thracische kunst zelf hebben opgedaan tijdens een vakantie in Bulgarije.

Vragen rond integriteit
Afgelopen week kwam Leers in het nieuws met vragen rond zijn integriteit. Bij de aankoop van zijn villa in Bulgarije zou sprake zijn geweest van belangenverstrengeling. Een hoge Maastrichtse ambtenaar bemiddelde bij de aankoop, die onfortuinlijk verliep voor de burgemeester. Zijn villa werd niet opgeleverd en Leers klaagde de aandeelhouders van het bouwbedrijf, inclusief zijn topambtenaar, aan voor oplichting. |

Meer tegels gelicht
De afdeling voorlichting op het Maastrichtse stadhuis heeft het er moeilijk mee. ‘Burgemeester Leers is nu eenmaal een buitengewoon krachtdadig figuur, die zich met hart en ziel kan storten in zaken die de gemeenschap aangaan’, aldus zijn woordvoerder. ‘Dat valt niet altijd even goed bij iedereen.’ Hij verwacht dat er de komende tijd nog wel meer van dit soort tegels zullen worden gelicht.  ‘Totdat het geven wij geen commentaar. ' Het onderzoek over Leers' integriteit moet eind deze maand uitsluitsel geven.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Stephan GM Tychon
Gerede twijfel behoorijk bestuur in het algemeen en integriteit Leers in het bijzonder:

Als voorzitter van de stuurgroep ‘Bestuurlijke Aanpak” Zuid-Limburg heeft integriteitsridder Gerd L. naar eigen zeggen scherpgesteld ‘wat nog wel kan en wat niet kan’. ‘Wij nemen externen de maat’ zegt Integriteitlimburg.nl op haar website.
Leers schermt al jaren met de Wet BIBOB alsof het zijn geesteskind is: Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door (!) het Openbaar Bestuur.

Als aanvaringsdeskundige OB en RO (Ruimtelijke Ontwikkeling) en stadsontwikkeling van Maastricht (Markt-Maas project voor de Raad van State) heb ik vaak betoogd waarom het openbaar bestuur c.q. de regering / de overheid op alle niveau’s, door PPS verstrengeling een goed geoliede criminele organisatie is. Ik heb daar uitvoerig verslag van gedaan in een persoonlijk gesprek met beide ‘regionale vertrouwenspersonen integriteit’, Marga Baetsen en Harry Hoeijmakers, in 2007. In het kort gaat het om bestuurlijke gedragingen door Gerd Leers die niet door de beugel kunnen omdat ze de elementaire kenmerken van fraude en corruptie, c.q. onbehoorlijk bestuur in zich dragen.
Twee voorbeelden:
1. Het doelbewust achterhouden van bewijzen van van structurele corruptie bij de Rijksgebouwendienst i.v.m. de Bouwfraude affaire: een antecedentenonderzoek door mij aan hem persoonlijk overhandigd. 2. Het in een onwettelijke, want besloten, commissievegadering uitdelen van de parkeer-monopoliepositie aan ultinational Q-park, zonder openbare inschrijvng of mededinging, onder aanwezigheid van alle partijvertegenwoordigers/raadleden waarvan er geen enkele zijn/haar mond opendeed. Ik ben als enige bezorgde burger en democratisch controleur 7 minuten na aanvang weten bnnen te dringen om alsnog als briefschrijver mijn klacht toe te lichten, maar kreeg van de voorzitter te horen dat ik ‘nu te laat’ was. Leers heeft nog geprobeerd om mij met behulp van de aanwezige (?) brandweercommandant en opgeroepen commissaris van politie, eruit te werken maar dat is niet gelukt. Na afloop probeerde hij me nog in de lift klem te zetten. “Aan de kant jij, ik ben claustrofobisch!”
...was meteen stil en machteloos.

Er kan geen twijfel over bestaan dat Leers een onbehoorlijk bestuurder is en de overheid een onbetrouwbare of zelfs onbeschofte partner, zoniet een goed geoliede criminele PPS-organisatie.
Meer:
http://www.Waastricht.nl
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kees Cornelder / strateeg
Wat inmiddels aan het licht is gekomen betreffende burgemeester Leers van Maastricht is vooral en boven alles dit: dat er ernstig twijfels bestaan over enig, echt onderscheidingsvermorgen van hem.
Dit geldt vooral het ingaan van hem op een privé-advies van een in feite ongeschikte, een gemeentelijke ambtenaar op het stadhuis (kruising van het institutionele met het zakelijke).
Wie bovendien investeert in Bulgarija, een land waar 'corruptie' zo ongeveer is uitgevonden, die laat zich evenzeer kennen als zonder-onderscheidingsvermogen.
Het andere woord hiervoor: naïef,

Almetal is Leers niet helemaal geschikt voor het zeer verantwoordelijke (veiligheids)ambt dat hij in de gemeente Maastricht uitoefent.
Maar ja, het is weer Limburg, de Vriendenrepubliek met zijn ritselen, regelen, rotzooien en meer van dat corporatistische vuil dat Joep Dohmen ooit zo ontstellend helder in beeld heeft gebracht.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Ik ben heel nieuwsgierig wat hoe Kees Cornelder/ BB en de limburger hadden gereageerd als we wat worden hadden vervangen.

Voor Leers ZKH Willem Alexander

Voor Bulgarije Mozambique

etc.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie