Advertentie

Gemeenten klem bij voorrangskwestie huurwoningen

Hoewel de wetswijziging van minister Blok gemeenten de mogelijkheid geeft om asielzoekers niet langer voorrang bij een huurhuis te geven, blijft dit in de praktijk wel het geval.

08 maart 2016

‘De voorrang voor statushouders schrappen betekent dat ze geen kans meer hebben op het vinden van een sociale huurwoning. Dat is een slechte zaak,’ aldus koepelorganisatie woningcorporaties Aedes over het plan van minister Blok. Veel gemeenten hebben al aangegeven de voorrang te blijven handhaven, al was het alleen maar om aan de taakstelling te kunnen voldoen.

Voorrang behouden
Gemeenten die lijsten met urgente woningzoekenden hanteren, zijn straks namelijk niet langer verplicht om daar erkende asielzoekers op te zetten. Dat staat in het voorstel dat woonminister Stef Blok vorige maand naar de Raad van State heeft gestuurd. Uit een rondgang van RTLNieuws bij de G32 blijkt echter dat de overgrote meerderheid van de gemeenten aangeeft de voorrang voor statushouders bij het toewijzen van een sociale huurwoning te behouden.

Symboolpolitiek
Lang niet alle gemeenten hanteren urgentielijsten. Afgelopen najaar werden Tweede Kamer en kabinet het er al over eens dat de automatische voorrang voor asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders) op de helling moest. Aedes en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gaven al eerder aan dat het niet verstandig is om nu de voorrangsstatus van vergunninghouders af te schaffen, want zij zijn grotendeels aangewezen op de reguliere sociale woningvoorraad. De VNG spreekt van symboolpolitiek en noemt de maatregel van het kabinet een schijnoplossing.

Geen oplossing
Ook de G32 heeft felle kritiek op het plan. ‘De minister maakt met dit voorstel een politieke schijnbeweging; het biedt geen oplossing voor het probleem. Integendeel, er wordt 400 keer over gesproken in plaats van één keer. En ook het maken van een regionale huisvestingsverordening wordt er niet makkelijker op. We hopen dat de Raad van State, aan wie de minister het voorstel nu heeft voorgelegd, dit bij haar afweging zal betrekken ’, zegt Jop Fackeldey, voorzitter van G32 en wethouder Wonen in Lelystad.

Kansloos 

‘Vergunninghouders beschikken niet over een netwerk of over opgebouwde wachtmaanden,’ licht een woordvoerder van Aedes toe. ‘Ze zijn dus zo goed als kansloos om een huis te vinden als ze geen urgentie krijgen. Er wordt momenteel had gezocht naar oplossingen, maar ondertussen moet de uitstroom uit AZC’s ook niet vertraagd worden.’

Minder woningen 

Vluchtelingen zijn niet alleen de oorzaak van lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Ten eerste is er de laatste jaren minder gebouwd, komt er minder vrij en blijven ouderen steeds langer thuis wonen.

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Bert Bakker / zelfstandig veiligheidsadviseur
Nou dit is dan het resultaat van geen visie en beleid van Min. Blok (VVD) over wonen, hij had direct maatregelen kunnen nemen om de bouw gaande te houden en het gemakkelijker te maken voor bouwers om te bouwen !
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sjaak / waakzaam burger
De maatregel van minister Blok om de urgentiemogelijkheid voor statushouders te schappen is een tegemoetkoming aan rechts populisme. Een minister dient zijn beleid op basis van rationaliteit en in overeenstemming met gebleken maatschappelijke behoeften te voeren en behoort niet gevoelig te zijn voor aangejaagde polititieke denkbeelden die zwakke bevolkingsgroepen benadelen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kaas !
Dé oplossing is het terugsturen van nep-vluchtelingen, in Nederland is dat 100% want ze komen binnen via veilige landen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
@ Sjaak (waakzaam burger) op 8 maart 2016 09:01

De maatregel van minister Blok om de urgentiemogelijkheid voor statushouders te schappen is een tegemoetkoming aan rechts populisme.==Hebt u niet door hoe populistisch u zelf doet? Nergens valt te lezen dat Blok dit doet om Wilders te plezieren (doet ie nooit) want daar gaat het volgens u om. Ooit gemerkt dat er onderzoeken zijn geweest waaruit o.a. blijkt hoe lang iemand, autochtoon, in Purmerend op de wachtlijst staat (>21 jaar). En dat zonder netwerk (wat dat ook moge inhouden in het kader van vriendjespolitiek). Aedes en VNG hebben andere belangen dan de gewone burger.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frank
Wordt het niet eens tijd dat er gewoon meer gebouwd gaat worden ipv vluchtelingen maar overal de schuld van te geven???
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hilde van Heusen - Smulders / Managementondersteuner Communicatie
Allereerst koppel huur aan salaris; keuze van de bewoner om dan te kiezen voor het alternatief van koop!

Vervolgens alle SOCIALE huur dient voor bepaalde inkomens. Los van dat hier ook maar eens heel goed naar gekeken dient te worden (sommigen verdienen naast hun sociale uitkering echt nog een heel salaris bij aan kunstgrepen als poets- oppas- bouw e.d.), gewoon invoeren; voor 1 rechthebbende Nederlander op sociale huur direct ook 1 statushoudend gezin die eenzelfde recht hebben. Kan er allemaal heel nauw gekeken worden op inschrijvingsduur, maar laten we wel wezen, soms zit er ook verschil in urgentie. Daarnaast mengt het ook prettiger en help je de integratie een handje. Zorg dat huur voor een aantal "groot"verdieners echt een keuze wordt. Nu is het gewoon handig en goedkoop; "lekker alle onderhoud afgekocht en toch prettig wonen tegen een (relatief) lage prijs!". Hiermee wordt het ook voor de starters eenvoudiger om te starten en bij voldoende verdiensten wordt men vanzelf gemotiveerd om te kijken naar koop. Stimuleer het proces en zorg dat dit ook wettelijk rond komt; niet blijven praten, nu gewoon verstandig besluiten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
secretaris / secretaris
Woningzoekenden: er zijn "gewone" woningzoekenden, urgent woningzoekenden (elke woningcorporatie heeft weer een eigen systeem) en super-urgenten: de statushouders. In het laatste geval gaat het om een dwingend door het Rijk opgelegd aantal woningen wat bij voorrang moet worden toegewezen aan statushouders. Eigenlijk een soort super-urgentie: een urgentie die urgenter is dan als je een gewone urgente bent. Een gewone urgente kan zijn: tijdelijk verblijvend in een instelling voor daklozen, in een Blijf-huis, een stadsvernieuwingsurgente (huis wordt gesloopt) of een calamiteitenurgentie, bijv. na brand. Ons idee is om alle urgenten gelijk te behandelen en een statushouder die zit te wachten op een woning, aan te merken als technisch dakloos. En daarmee als een gewone urgente. Mensen die een woning zoeken, incl. urgenten, moeten zich laten inschrijven bij een corporatie. De toewijzingssystemen lopen veelal op basis van inschrijfduur die overruled kan worden door een urgentenstatus. Statushouders zouden zich ook gewoon moeten kunnen laten inschrijven voor een woning met een urgentie. Als extra maatregel om enig tempo te krijgen, (veel statushouders wachten in AZC's) zou bijv. Aedes (koepel van woningcorporaties) een landelijke inschrijving voor statushouders moeten organiseren. Statushouders die daar (op wachttijd na inschrijving) meedraaien, zijn dan urgent woningzoekende bij alle woningcorporaties tegelijk, van Dokkum tot Terneuzen. Wil men echter bijv. omdat daar familie woont, in een bepaalde plaats wonen, dan moet men zich daar gewoon inschrijven bij de corporaties, maar de consequentie is dan wel: langer wachten. Statushouders totaal niet meer urgent verklaren is een slecht plan. Tijdelijke noodhokken bijbouwen zou inderdaad een noodgreep kunnen zijn, alleen zou men dan wel zijn urgentie moeten behouden, anders ontstaan er tweederangs huizen met alleen erkende vluchtelingen. Slecht voor de integratie. Bovendien: niets zo permanent als noodhokken, dat leert de geschiedenis hier met de zgn. tijdelijke houten noodschooltjes: 40 jaar na WO II waren ze nog in gebruik...Duidelijk is, dat met veel statushouders erbij, de spoeling dunner wordt en de wachttijden voor een woning zijn al lang. Daarom moet er nu eens op de rem getrapt worden: onmiddellijk een sloop- en verkoopverbod voor de woningcorporaties. Nieuwe sociale huurwoningen bijbouwen? Kan, alleen is het geen snelle oplossing, meer iets voor de doorstroming.Enige positieve aan het voorstel van Blok is dat de gemeenten het zelf mogen regelen, wat de gemeenteraad de kans geeft zelf een goed plan op te stellen en vanuit B&W met de lokale corporaties te praten. Wij zullen hier plaatselijk dan zeker een bijdrage aan proberen te leveren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
joop luster / ontwerper
Mijn ervaring is dat woningcorporaties heel graag de voorkeur geven aan het eigen belang.

Een belangrijke groep urgenten, met voorrang van de woningcorporaties, op de wachtenden zijn namelijk huurders die hun woning uit moeten i.v.m. zeer ingrijpende renovatie.

Renovatie wordt dermate ingrijpend uitgevoerd dat huurders al of niet tijdelijk hun woning wel móéten verlaten. Velen, vooral ouderen, zien op tegen 2x verhuizen en besluiten een andere woning te accepteren. Dat is ook de strategie bij een dergelijke renovatie. Nieuwe huurders betekent nieuwe, dus profijtelijker huurcontracten. En wachtenden kunnen nog wel even langer wachten? Ik zou wel eens willen weten waarom de woningcorporaties, juist tijdens de crisis, niet anticiperend gebouwd hebben. Bang dat de stichtingskosten te laag zouden worden? Schaarste is immers een goed verkoopargument voor hoge huren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie