Advertentie

Gemeenten kunnen de democratie nog redden

Wonderlijk blijft hoe 2,5 miljoen mensen stemmen op een partij zonder leden.

10 april 2024

Door misbruik van ons democratisch stelsel dreigt de toekomst van Nederland in handen van een krankzinnig rariteitenkabinet te vallen. Een samengeraapt zooitje met een voorpost van de milieu om zeep helpende agribusiness, een politieke partij waarvan tot voor kort gedacht werd dat ze oké was en één waarvan we hoopten dat ze het zou worden. En aan kop van de grootste staat een bevlogen botte communicator.

Wonderlijk blijft hoe 2,5 miljoen mensen stemmen op een partij zonder leden. De Grote Leider heeft het hele gezelschap in eigen hand waarmee hij vanuit een hypothetische volkswil de rechtse heilstaat voor staat. Een partij waar één persoon het voor het zeggen heeft mag eufemistisch populistisch genoemd worden maar is per definitie fascistisch. Als de kiezers van deze partij wordt gevraagd waarom ze erop gestemd hebben draait het vage antwoord om ‘het moet anders’.

Van de Grote Leider staat buiten kijf dat door hem de politieke bakens behoorlijk zijn verzet. Met kreten als nepparlement, failliete rechtstaat, driftig tekeer gaand tegen de ‘leugens van de media’ en instituten zoals de NOS die hem in de weg zitten. Niet terugdeinzend journalisten te bestempelen als tuig van de richel of een collega politica als heks. Met name krijgt de Islam ervan langs als onmiskenbare ondermijner van de liberale cultuur. Hoewel de uitkomst wellicht meevalt zoals in mijn column al is uiteengezet durft nog maar een enkele politicus zich te beroepen op de wetenschappelijke waarheid als het om immigratie, veiligheid, woningnood, stikstof of Europa gaat.

Het ging al niet best met de democratie. Een groeiend aantal mensen voelt zich niet gehoord sinds het algemeen belang is vervangen door een politiek van bevoordelen van hen die goeie vriendjes met hoogwaardigheidsbekleders zijn. Of het nou de banken zijn die de tekst van een wet schrijven om zo hun aandeelhouders fiscale voordelen te bezorgen dan wel een Brabantse bierfamilie die in de wet de erfbelasting zo regelt dat ze tot in de zevende generatie schatrijk wordt. Ook schuilt het gevaar bij gemeenten als wethouders willen scoren met huizenbouw waar projectontwikkelaars bergen argumenten aandragen om andere belangen rigoureus opzij te schuiven.

Bestuurlijke decentralisatie heeft gemeenten immers meer impact gegeven. Populisme krijgt daar kans doordat lokale partijen zonder landelijke binding vooral de onderbuik belangen van hun achterban behartigen. Heldere grieven zijn er genoeg te vinden. Gemeenten worden geteisterd door dilemma’s zoals psychische probleemjeugd waar geen hulp aan kan worden geboden, statushouders betaald in hotels vertoeven en jongvolwassenen tot hun vijfendertigste thuis moeten wonen, onbegrijpelijke Europese milieuregels bedrijven kapot pesten, het rijk geld in bodemloze putten stort en doordat grote bedrijven geen belasting betalen tegelijk het gemeentefonds dichtknijpt.

Populisten willen het volk zien als één homogene etnische zuivere gemeenschap die wordt veronachtzaamd. Een romantische opvatting dat de liefde van lokale partijen voor de eigen gemeente verklaart. De echte wereld is echter geïndividualiseerd en dat houdt in onze consensusdemocratie meer dan ooit om machtsdeling vraagt. En dat gaat gepaard met waarheidsvinding en breed overleg. In veel gemeenten lukt dit aardig doordat raadsleden elkaar niet de tent uit vechten. Buitenstaanders vinden dit balanceren soms gewauwel. Dat moet dan maar om onze democratische kernwaarden vrijheid, publieke gerechtigheid en verantwoordelijkheid boven tafel te houden. Ook Henk en Ingrid zijn er uiteindelijk een stuk beter mee af. 

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Bert Bakker
Over gewauwel gesproken. Dit lezende ben ik heel blij dat jullie zo ontzettend geminacht worden door zo'n groot gedeelte van de bevolking. Kom nou eens met een redelijk verhaal en kom nou eens voor je eigen mensen op. Maar dat is niet de bedoeling dat is een scheldwoord in dit geval populisme. Jullie eigen populisten zijn geen knip voor de neus waard gebleken. De democratie is levend en in beweging. Jammer(niet echt) voor de achterblijvers maar jullie hebben je kans verkeken. Je hebt geen idee wat een populist is. Scheld maar raak. Dat is wat de mensen van jullie meekrijgen. Schelden doordrukken minachting autochtonen en elke mafketel overal ter wereld is belangrijker dan de gewone man. Oh en dat anti man gedoe. 50% van de bevolking standaard buiten spel zetten. Die zien je ook liever gaan dan komen. Ben ik er een van.
Bert Bakker
En natuurlijk dat andere scheldwoord ook even droppen. Fascisme. Mensen hebben die onzin onderhand wel gehoord. Dat eeuwige vingertje van lui die zelf de boel afbreken en nog veel meer afbraak in petto hebben. Buiten dat komen fascisten tenminste wel voor hun eigen mensen op. De sitatuatie zou niet verslechteren, verre van. Zou ook verre van ideaal zijn maar dat is het nooit bij geen enkele democratische uitslag. Laten we wel wezen. Het is lippestift op een varken. Wilders doet al die tijd al mee binnen het systeem. Zou hij erbuiten stappen is het gedaan met de macht en de invloed dus dat kan nooit de bedoeling zijn. Dat is weer zo'n vingertje, zo'n onzinverhaal, zo'n dingetje waarom jullie ernaast liggen. Heel hard gillen heeft afgedaan. En dat is maar goed ook.
Bert Bakker
Dat eeuwige dedain voor Henk en Ingrid is wel opgepikt door Henk en Ingrid. Vooral doorgaan. Kom je er helemaal niet meer aan te pas.
Advertentie