Advertentie

Gemeenten dienen houtrook-motie in bij VNG

Gemeenten Amersfoort en Leeuwarden willen dat de VNG aandringt bij het Rijk op maatregelen voor overlast van houtrook door houtkachels. Er is om die reden met een aantal gemeenten een motie ingediend voor de algemene ledenvergadering van VNG op 7 en 8 mei.

06 juni 2016

Gemeenten Amersfoort en Leeuwarden willen dat de VNG aandringt bij het Rijk op maatregelen voor overlast van houtrook door houtkachels. Er is om die reden met een aantal gemeenten een motie ingediend voor de algemene ledenvergadering van VNG op 7 en 8 mei.

Onvoldoende mogelijkheden voor handhaving

De gemeenten constateren dat er door houtrook veel schadelijke stoffen vrijkomen zoals fijnstof, koolmonoxide en dioxines. Deze nemen diverse gezondheidsrisico’s met zich mee, en ook geurhinder. Het aantal houtkachels en open haarden in Nederland stijgt volgens de iniatiefnemers, maar gemeenten hebben volgens hen onvoldoende mogelijkheden om met handhaving burgers te beschermen in gevallen van duidelijke geurhinder en neerslag van roet of ernstige klachten over houtrook.

'VNG moet aandringen bij Rijk'
Leeuwarden en Amersfoort roepen de VNG op om bij het Rijk aan te dringen op meer inzicht op wanneer rookoverlast schadelijk is voor de gezondheid en ‘rookgezondheidsnorm’ basis te laten zijn voor gemeenten om op te nemen in hun omgevingsplan. De BBL (opvolger van het Bouwbesluit) moet volgens de initiatiefnemers worden aangepast om eisen aan schoorstenen ter bescherming van de eigen woning ook te laten gelden voor de buren. Er moet daarnaast een objectieve en handhaafbare beoordelingsmethode komen voor stookinstallaties in woningen en de criteria voor uitstoot van te verkopen kachels moet worden versneld. Tot slot moet er een harde termijn komen waarbinnen alle houtkachels moeten voldoen aan strikte uitstooteisen.
 

Groningse gemeenten kwamen al in actie
23 Groninger gemeenten drongen al eerder bij rijksoverheid aan op steviger wet- en regelgeving zodat houtrookoverlast aangepakt kan worden. Onderzoek door de drie noordelijke GGD’en toonde aan dat rook door houtkachels vaak de fijnstofnormen van de World Health Organization (WHO) overschrijdt. Bij acht van de tien gezinnen was de hoeveelheid fijnstof periodiek groter dan de advieswaarde van de WHO. De onderzoekers concluderen dan ook dat rook van houtkachels schadelijk kan zijn voor de gezondheid. De huidige wet- en regelgeving biedt gemeenten geen goede basis om maatregelen te nemen tegen overlast door houtrook, zo stelden de dagelijks bestuurders van de 23 gemeenten die samen het bestuur vormen van de GGD Groningen. 

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ernst / ambtenaar
Alles wat anderen overlast geeft, moet worden tegengegaan. Houtrook, bbq-rook etc. Handhaving is lastig, daarom maar eerst inzetten op bewustwording.

Als de puber naast ons lekker zijn blokje opstookt, liggen er bij ons 2 asmatici benauwd te zijn. Hem op de hoogte gesteld en probleem was over.

Spreek elkaar aan!!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jeannette
Dan ook graag de paasvuren afschaffen. Als je die bergen hout ziet liggen, daar kan heel de gemeente een jaar voor stoken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ellen
Misschien eens kijken naar tweetactbrommers? Die kennen een eenvoudig alternatief: electrisch.Geen open haardvuur meer, dar is toch wel jammer... dan liever de restrictie van een beperkt aantal dagen, of een roetfilter.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Yes en geen BBQ meer!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Alfons Punt - Hellendoorn / juridisch beleidsmedewerker duurzaamheid
Zeer goede actie van deze gemeenten. Houtstook en houtrook moet je niet meer willen. Maar deze vorm van warmteopwekking is voor velen een financieel aantrekkelijke. Geeft ook gezelligheid, binnen en buiten. Maar is de pest voor onze luchtwegen. Een verkeerde wind of mist en je bent extra het haasje. En ook zeker niet leuk voor wie duurzaam bezig is en zijn huis van balansventilatie heeft voorzien. En evenmin voor wie lekker zijn ramen open heeft voor ‘frisse lucht’, en voor wie last heeft van de luchtwegen. Een zeer goede actie. En nu doorzetten , ontmoedigen en uitbannen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ben
http://www.nrc.nl/handelsblad/2013/12/21/houtroo … En dit gebeurd nog steeds. De gemeente Lochem gaat tegen stemmen. CDA wil bijvoorbeeld geen regels. Waarom eigenlijk niet? GGD adviezen worden niet overgenomen? Deregulering zorgt er voor dat ons land in chaos gaat verkeren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
Ik moet het toch zeggen, hoor.......

31 december vuurwerk in den lande? Kijk eens wat daarvan de lucht in gaat......of alle vuurwerk????
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ambtenaar / Beleidsambtenaar
Leuk! Weer nieuwe regels erbij.

En wie gaat de metingen doen en er op handhaven?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Niels / Ambtenaar
Handhaven? Waar is dat nou voor nodig?!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Ach handhaving kan wel betaald worden uit een aparte 'schoorsteenbelasting' in de OZB. En handhaving kun je gewoon in demarkt zetten, toch?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie