Advertentie

Privacy malafide huisjesmelker geschonden

De politie Rotterdam-Rijnmond en de deelgemeente hebben volgens de Nationale ombudsman de privacy van een malafide huisjesmelker geschonden, door zijn gegevens door te spelen aan de Rabobank.

20 augustus 2011
De politie Rotterdam-Rijnmond heeft volgens de Nationale Ombudsman de privacy van een malafide huiseigenaar geschonden door politiegegevens over de man zonder dat hij het wist door te spelen aan de (deel)gemeente.

Hypotheek

Die speelde de informatie op haar beurt door aan de Rabobank, die de huiseigenaar vervolgens geen hypotheken meer wilde verstrekken. In het kader van het zogeheten Alijda-project werken diverse partijen in de regio Rotterdam al enige jaren samen om huisjesmelkers aan te pakken. Daartoe wordt door onder meer gemeente, politie, Justitie en banken gewerkt met een zwarte lijst.

Convenant

In 2008 was de Alijda-samenwerking tijdelijk opgeschort nadat de Raad van State kanttekeningen had geplaatst bij de privacybescherming van de betrokken huiseigenaren. In een nieuw convenant werd later geregeld dat betrokkenen in ieder geval op de hoogte moeten worden gesteld van wat er aan gegevens over hen wordt uitgewisseld.

Intimidatie

In de periode dat het Alijda-project was opgeschort leverde de politie een sfeerrapportage rond een beruchte huiseigenaar aan de gemeente, die het doorstuurde naar de deelgemeente, die het aan de Rabobank gaf. In deze sfeerrapportage werd aan de hand van politiemutaties beschreven hoe de huiseigenaar en zijn familieleden zich intimiderend gedroegen, waardoor mensen geen aangifte durfden te doen of niet durfden te klagen over achterstallig onderhoud van de woningen.

Klacht

De huiseigenaar kwam er bij toeval achter dat het politierapport ook bij de Rabobank lag en diende een klacht in bij de Nationale Ombudsman. Die geeft de man nu gelijk: de sfeerrapportage had niet mogen worden verstrekt tijdens de opschorting van het Alijda-convenant.

Zorgvuldig

In zijn rapport toont de Ombudsman begrip voor het feit dat gemeente en politie andere wegen zoeken als de strafrechtelijke aanpak geen soelaas biedt, bijvoorbeeld omdat mensen te bang zijn om verklaringen tegen zo’n huiseigenaar af te leggen. Het is echter ‘van groot belang dat de overheid daarbij zorgvuldig en behoorlijk te werk gaat’, aldus de Ombudsman.

Pragmatisme
In dit geval heeft de uitspraak van de Raad van State over de manco’s in de Alijda-samenwerking bij de politie ‘niet geleid tot reflectie op de vraag wat een behoorlijke werkwijze zou zijn. Pragmatisme heeft overheerst’, oordeelt de nationale klachtenafhandelaar. De huiseigenaar had in ieder geval geïnformeerd moeten worden over het doorsturen van de sfeerrapportage, zodat hij onjuiste gegevens had kunnen corrigeren, aldus het eindoordeel.

Reacties: 12

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Wiet ten Doeschate / directeur ixad-communicatie en vormgeving. Maastricht
In sommige landen hebben rechters, wijze mannen en vrouwen, de mogelijkheid om de wet naar de geest te toetsen in plaats van naar de letter. Hier gaat de rechtsgang vaak perfect in de ogen van de juristen, maar dramatisch in de ogen van de burgers. De eersten beoordelen puur op technische gronden, wij burgers denken nog steeds dat de wet bedoeld is om ons te beschermen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
martin kuivenhoven
samenhangende onrechtmatige daden van huisjesmelkers (kunnen) leiden tot een strafbaar feit, melding van een strafbaar feit schend de privacy van de dader niet maar is een burgerplicht, of de verplichting van de overheid de burgers hiertegen te beschermen en op te treden, de dader hiervan verwittigen lijkt mij logisch, om het beoogde doel te treffen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet / directeur
Tja en als blijkt dat de Overheid onvoldoende coordineert,krijgt die Overheid (terecht) weer op z'n donder.
Bij het opstellen van de Wet tekst van de Privacy wet zijn blijkbaar alle consequenties niet ( goed) overzien of onderkent. Overigens kwam onze hoog geleerde heer Kohnstamm met een uitermate ongeleerd voorstel. Hij laat het belang van de dader zwaarder wegen dan het belang van het slachtoffer. De Politie moet door winkeliers genomen fotos en films eerst goedkeuren alvorens dit materiaal mag worden gepubliceerd. Iedereen weet dat het aantal diefstallen en overvallen onrustbarend stijgt en onze laag geleerde heer gaat daar nog eens een schepje boven op doen. De poitie heeft daar immers geen capaciteit voor.De oude schandpaal is helaas verdwenen, en een adequate digitale mag er niet komen. Wat kunnen belangen in Ned toch heerlijk met elkaar strijden. Niemand die daar boven staat en op behoorlijke wijze belangen af weegt!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
""huisjesmelker"
de sfeerrapportage vermeld niets over de huiseigenaar zelf, maar is zoals dit vermeld om een negatieve sfeer omtrent de huiseigenaar neer te zetten in opdracht van de gemeente. dit sfeerrapportage kan ik u toezenden als u mij uw gegevens mailt. Er was tevens geen overlast en de verklaringen van de huurders vermelden de goede houding tussen de huurder en verhuurder. Zoals huurders die onrecht worden aangedaan de weg naar de huurcommissie/rechtbank weten te vinden zo gebruikt de huiseigenaar helaas de weg naar de nationale ombudsman vanwege het feit dat hij geen gehoor vindt bij de politie en de gemeente.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
huiseigenaar
Een aantal kanttekeningen: wat als de overheid hier de uitbuiter is om aan quota's te moeten komen, waarbij zaken worden opgeblazen en kwesties worden verzonnen? Bewijs dan maar eens dat je gelijk/ongelijk heb. Trouwens in een andere zaak was het alleen de Rabobank die in opdracht van de gemeente/politie handelde en "alle" andere banken hier niet in meegingen?!! mogelijke belangen van de rabobank in rotterdam waardoor de bank zich voor het karretje heeft laten spannen. ?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
leon / nieuwslezer
Dit verhaal onderstreept maar weer eens dat de wet op de privacy nodig moet worden aangepast of overboord moet worden gegooid. Laatst nog een verhaal in de krant gelezen over iemand die slachtoffer is geworden van " identity-theft en de misdadiger niet kon aanpakken want die werd beschremt door de wet op privacy. De privacy van de misdadiger is belangrijker dan het leven van slachtoffers
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Linden
Het is maatschappelijk onacceptabel dat dit soort zaken gebeurt. Inderdaad is er sprake van wetgeving met ongewenste bij-effecten. Het is te hopen dat de Kamer hier vragen over gaat stellen om tot betere wetgeving te komen. Bescherming van criminelen ten koste van slachtoffers is natuurlijk altijd ridicuul en ik snap niet dat een verstandig mens als Kohnstamm die verantwoordelijkheid op zich durft te nemen. Behalve letter van een wet heb je ook nog andere zaken. Wat een bureaucraat.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Broadcaster / gemeenteambtenaar
Waar moet het toch heen als "zielige" uitbuiters door de overheid worden aangepakt. Toch goed dat er een ombudsman is om ze tegen de samenleving te beschermen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Antwoord aan al die negatieve reageerders: totdat jouw privacy in het geding komt doordat per ongeluk jouw foto op een digitale schandpaal staat of jouw gegevens op straat liggen (oeps, foutje). Dan piep je wel anders! Op z'n minst moet je dat door de politie meegedeeld worden nadat de politie e.e.a. gecheckt heeft. Dan kun je als betrokkene zo nodig en zo mogelijk actie ondernemen. En dat was dus hier niet gebeurd. Vandaar die uitspraak van de Nationale Ombudsman.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Broadcaster / gemeenteambtenaar
Antwoord aan Jan: totdat jij een keer het slachtoffer wordt van een intimiderende huisjesmelker, die maling heeft aan het recht maar zodra hem dat uitkomt wel de ombudsman voor zijn karretje weet te spannen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hedwig Tummers / senior adviseur
Op dit moment ligt bij de Tweede Kamer een voorstel tot wijziging van de wet Bibob (32 676). Het voorstel ziet onder andere op
voorkoming van ongewild en onbewust faciliteren van criminele activiteiten door overheden bij de voornaamste rechtshandelingen op het terrein van grond-en vastgoedtransacties. Overheden hebben en krijgen daarin vergaande bevoegdheden om een potentiele contractspartner door te laten lichten in vele overheidsregisters. Ook de tipfunctie van het Bureau Bibob aan de Officier van Justitie wordt uitgebreid waardoor er toch een strafrechtelijk onderzoek mogelijk wordt. Lees hierover meer in het augustus-nummer van het tijdschrift Grondzaken in de Praktijk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
JB
Zijn recht op privacy kon deze huisjesmelker kennelijk wel goed lezen. De rechten van de huurders waren kennelijk in een andere taal. Als de bank hem of zijn hele familie maar geen hypotheken meer verstrekt, dat is het belangrijkst!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie