Advertentie

Geen VOG-verplichting voor raadsleden

Raadsleden worden niet verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te hebben. Wethouders wel. Er komt een basistoets integriteit. Dit heeft de ministerraad op voorstel van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken).

19 maart 2018

Raadsleden worden niet verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te hebben. Wethouders worden daartoe wel verplicht. Er komt een basistoets integriteit. Mogelijk wordt de screening van burgemeesters verscherpt. Dit zijn enkele maatregelen die minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil nemen om de lokale democratie te versterken en problemen bij (vermeende) integriteitsovertredingen tegen te gaan.

Schorsingsgronden

Een verplicht VOG voor raadsleden is in strijd met het passief kiesrecht, zo schrijft de minister in een maandag verstuurde Kamerbrief. Ollongren vindt het wel wenselijk dat politieke partijen aan kandidaatsraadsleden een VOG vragen. De minister gaat kijken of de schorsingsgronden voor raadsleden kunnen worden verruimd. Nu kan een raadslid in bepaalde gevallen van belangenverstrengeling worden geschorst en uit zijn functie ontheven. Met de minister van Justitie en Veiligheid zal Ollongren bekijken of ontzetting uit het kiesrecht en verbod op uitoefenen van een bestuurlijke functie moeten worden verruimd.


Basistoets

Naast de VOG als benoembaarheidsvereiste voor wethouders in de wet in te passen, is Ollongren bezig met de ontwikkeling van een basistoets integriteit. De wens daartoe had ze al eerder uitgesproken. ‘Daarin worden onder meer de mogelijke belangen van de kandidaat transparant gemaakt en opgegeven opleidingen en diploma’s gecheckt. Daarnaast is het van belang dat de procedure en rolverdeling rond risicoanalyse van kandidaat-bestuurders eenduidig en voor alle betrokkenen transparant is’, aldus de minister in haar Kamerbrief. ‘Een goede risicoanalyse kan beter eventuele kwetsbaarheden in beeld brengen; de uiteindelijke weging hiervan blijft dan een politiek oordeel.’


Screening

De minister gaat de screening van burgemeesters aanscherpen. Het is nog niet duidelijk op welke wijze dat gaat gebeuren. Mogelijk dat de vertrouwenscommissie vanuit de raad de basistoets integriteit bij kandidaat-burgemeesters uitvoert. Een ander idee is dat er een veiligheidsonderzoek wordt uitgevoerd. Dat kan als de functie van burgemeesters als vertrouwensfunctie wordt aangewezen.

Belangenverstrengeling

Om belangenverstrengeling door raadsleden tegen te gaan, worden de huidige wettelijke voorschriften verduidelijkt. In de Gemeentewet staat onder meer dat een raadslid niet mag stemmen over een kwestie waarbij hij persoonlijk betrokken is, maar dit en andere voorschriften leiden nog al eens tot onduidelijkheid, aldus de minister. ‘Ik kom met een wetsvoorstel om deze norm te verhelderen zodat toepasbaarheid ervan in de gemeentelijke praktijk effectiever wordt.’


Integriteitscommissie

Ollongren overweegt een wettelijke regeling waarin een gezaghebbende integriteitscommissie uitspraken kan doen in integriteitsconflicten bij wethoudersbenoemingen. ‘Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan het toekennen van een dergelijke taak aan de commissie voor de geloofsbrieven of aan een in te stellen bovenlokale integriteitscommissie.’ Mogelijk dat als ‘sluitstuk op het lokaal gevoerde proces’ de commissaris van de koning of de minister van BZK de bevoegdheid tot het geven van een bijzondere aanwijzing wordt toebedeeld.


Herverdelen raadszetels

Ollongren wil de mogelijkheid om zetels te herverdelen verruimen bij hardnekkige bestuurlijke conflicten. Raadszetels die door zo’n hardnekkig conflict onbezet blijven, zouden over andere partijen moeten kunnen worden verdeeld. Daartoe moet de Kieswet worden aangepast. Om afsplitsingen van raadsfracties tegen te gaan, waardoor bestuurlijke problemen kunnen ontstaan, zouden gemeenten hun reglement van orde kunnen aanpassen. Daarover zal de minister met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten overleggen.

De oplossingsrichtingen zijn ook voor de provincies en waterschappen van toepassing.

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Martin
IK vind dat het helemaal een open onbetrouwbaar vals wijkteam rommeltje wordt dus ja er mogen ook best meer gegevens .van ze bekend worden want het geroddel gaat van de een naar de ander. Er meot ook een regelmatige screening zijn door de overheid niet door de gemeente zelf natuurlijk. Die vertrouwen we niet meer.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
@ Martin. Helaas voor u is de gemeente ook overheid. Het grootste deel van de werkzaamheden bij de gemeente gebeurt in opdracht van de (rijks)overheid. U denkt een oplossing aan te dragen maar u maakt er een probleem bij.

Overigens hebben de ambtenaren, geen bestuurders, inzicht in de gegevens. De bestuurders hebben daar gemiddeld genomen geen tijd voor en gebruiken hooguit een ambtelijke samenvatting.Dit hele gedoe rond een verplicht VOG zie je niet bij grote sportbonden (zoals bijv. KNVB) terwijl de structuur nagenoeg identiek is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J.G.A.M. Mulder / ambtenaar
Omdat mevrouw Ollengren eind vorig jaar veel te snel van stapel liep met haar oordeel over de integriteit van een wethouder, komt zij nu met dit voorstel. Het is tenenkrommend. De raad is heel goed in staat om in geval van vermeende integriteitsproblemen een wethouder ter verantwoording te roepen. Mocht de raad dan democratisch besluiten dat van een schending geen sprake is, wie is dan mevrouw Ollengren om een besluit van een democratisch gekozen raad terzijde te leggen? Mevrouw Ollengren heeft haar mond vol van democratie. Het zou haar juist sieren als zij de rol van de raad respecteert.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Heukers
Misschien wil mevr. ollongren ook eens kijken naar de belangenverstrengeling bij de leden van de Eerste Kamer. Want dat is daar schering en inslag. Veel EK-leden hebben wel een dubbele pet. Voorzitters van zorgverzekeraars, burgemeesters, bestuurslid van betaald voetbalclub, noem maar op. Toch gek, dat de regering zich nu richt op gemeenten, maar de eigen organisaties buiten schot laat.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
doeterniettoe / -
Eens met Loekoek, met een paar jaar valt iedereen onder een of andere vorm van controle, behalve de politici zelf. Het systeem heeft een grote schoonmaak nodig.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Raadsleden met een strafblad, waarvoor dan ook, die dus geen VOG krijgen, zouden m.i. onmiddellijk hun raadszetel moeten verliezen dan wel niet geïnstalleerd mogen worden. Dat geldt wat mij betreft ook voor kamerleden en leden van provinciale staten. Als dat in strijd is met het passief kiesrecht moet de wet maar worden aangepast.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Janny Joosten / raadslid
Blijf me verbazen over het feit dat we niet verplicht zijn een VOG te overleggen, hoewel dit natuurlijk geen garantie is voor integriteit. Wel is het een hulpmiddel om ondermijning in de politiek tegen te gaan. Ben dan ook een voorstander van VOG en integriteitstoets. Ook voor raadsleden!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
@Janny Joosten. we hebben in Nederland een top-down democratisch systeem (dat is iets anders als democratie).

De macht boven de streep zou dus eerst zelf integer moeten worden. Dus een VOG voor Rutte c.s. Van onderaf beginnen lijkt op schieten met een kanon op een mug.Artikel 161 SV Kennis dragen van een begaan strafbaar feitIeder die kennis draagt van een begaan strafbaar feit is bevoegd daarvan aangifte of klachte te doen.

enz.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
Het wordt gebracht alsof het vanzelfsprekend is. Maar o.a. de CdK krijgt meer macht over en binnen de gemeente. Lees het artikel in BB van Bovens c.s. m.b.t. Machtsbederf.

Alles lijkt uit de kast te worden gehaald om, nu het ijzer heet is, de macht van de oude partijen minimaal te stabiliseren.

Maar wie controleert het landelijk bestuur en de politici die blijk hebben gegeven weinig tot niets aan machtsbederf te doen vanuit partijpolitieke overwegingen? De slager keurt het eigen vlees en de Kamerleden hopen ooit ook Minister of Stas te worden.Nog even en er wordt u verteld op welke partij u zeker moet of niet moet stemmen. We roetsjen langs een helling off piste.Is de angst voor de nieuwe partijen en de opstandige burger zo groot geworden?

Lees ook: www.ad.nl/politiek/strijd-tegen-corrupti...-gesc … ?

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Quint
Raadsleden moeten altijd over een VOG beschikken( zo ver deze nog wat waard is) want zij hebben ook inzage in persoonsgegevens van hun burger plaatsgenoten en vergaderen hier over mee.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie