Advertentie

‘Burgemeester hoeft boerkaverbod niet te handhaven’

Burgemeester Femke Halsema mag afwijken van handhaving van het boerkaverbod, want als bestuurder is ze niet verplicht om dat uit te voeren, constateert Gert-Jan Leenknegt, universitair hoofddocent staatsrecht aan Tilburg University.

06 december 2018

Femke Halsema mag zelf geen boerka dragen in publieke ruimtes als het boerkaverbod van kracht is geworden. Wel mag ze als burgemeester afwijken van handhaving van het boerkaverbod, want als bestuurder is ze niet verplicht om dat uit te voeren, constateert Gert-Jan Leenknegt, universitair hoofddocent staatsrecht aan Tilburg University.

‘De wet creëert geen gebonden bevoegdheid voor de burgemeester om boerkadraagsters door politiemensen uit de bus te laten halen en te bestraffen’, schreef u met promovendus constitutioneel recht Eva van Vugt in het Parool. Betekent dit dat een burgemeester het verbod dus mag negeren?
‘Dat staat er niet. Er is een verplichting voor burgers, niet voor het bestuur, behalve de beginselplicht tot handhaving. De burgemeester is niet verplicht de politie erop af te sturen. Het boerkaverbod zegt: draag die kledij niet. Natuurlijk sanctioneert het bestuur overtredingen, maar daarop kan het bestuur eigen beleid maken en prioriteiten stellen. Niet willekeurig, niet lukraak, je moet er wel beleid op maken en dat moet consistent zijn, maar de wet verplicht het bestuur niet om elke wetsovertreding te sanctioneren.’

Wetten moeten niet altijd en overal worden gehandhaafd, zegt u. In hoeverre speelt bijvoorbeeld het handhavingstekort in de hoofdstad een rol?
‘Als je leest waar de politie en handhavers in Amsterdam het op dit moment druk mee hebben, dan is het de drukte in de stad. Die handhaving is prioriteit en dan blijven veel andere dingen liggen. Je kunt daar met de politie afspraken over maken.’

Uniforme toepassing van landelijke geldende wetgeving is bovendien onrealistisch, gelet op de verschillen tussen stedelijke en niet-stedelijke samenlevingen, schrijft u ook. Is dat uw mening en waarom is het onrealistisch?
‘Dit is een thema wat we landelijk aan het vergeten zijn. Er is een steeds groter verschil tussen stedelijke en niet-stedelijke samenlevingen. Politici vergeten dat, vind ik. Een stedelijke samenleving is iets anders en dat verschil groeit, ook door technologie. Dat kun je niet negeren door landelijke regels vast te stellen. Daar zullen politici veel vaker mee geconfronteerd worden. Steden volgen hun eigen regels in plaats van de landelijke regels. Die regels kunnen niet in heel Nederland hetzelfde zijn. Die spanningen worden groter. De realiteit is dat belangrijke maatschappelijke problemen steeds vaker worden aangepakt door stedelijke besturen, niet door de landelijke politiek. Een jaar geleden had je het sisverbod in een aantal steden. Dat speelt in de stad en pakken ze daar aan. Er is een ander type problemen en een andere manier van handhaven. Landelijke politici moeten erkennen dat dit zo is.’

Er zou meer rekening moeten worden gehouden met verschillende maatschappelijke contexten.
U noemt het boerkaverbod ook prematuur en ongepast. Precies wat landelijke politici zeiden over de uitspraak van Halsema. Waarom?

‘Blijkbaar is die wet aangenomen en dan moet er nu nog overleg met bestuurders op lokaal niveau plaatsvinden over handhaving? Dat doe je toch voordat je die wet maakt. Het is gek dat je dat niet eerder doet. Prematuur dus. En ongepast is het in de zin dat er helemaal geen groot openbare ordeprobleem wordt geadresseerd, terwijl je er wel allerlei bevolkingsgroepen mee raakt.’

Reacties: 14

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Piet
Meneer Boonstra woont zeker niet in Amsterdam (Oud/Nieuw) West. Mensen steken spontaan de straat 2 keer over en stappen even uit de tram als er mensen in Burka verschijnen. Dat is wellicht geen "openbare ordeprobleem" maar wel een als dreigend ervaren situatie door mede-burgers wordt ervaren. Ervaren dreging door de kledingkeuze van mensen is ook verstoring van de openbare orde. Zo mogen motorbendes geen "colors" dragen, enz..Ik zou het sterker vinden als de gemeente de burka-draagster helpt om dit uit vrije wil te doen. Helaas blijkt dit in veel gevallen niet het geval en is er sprake van onderdrukking (vanuit de optiek va neen westerse samenleving). de handhaving moet zich niet richten op de draagster, maar op degenen die de draagster dwingen het te dragen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ton / oud schooldirecteur
Meneer Leenknegt is waarschijnlijk lid van Groen Links. Een politiek statement dus.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Harry / controller
Tol Hanse zong het al "Nergens ter wereld trof ik ooit zo'n bende als in het oude Amsterdam".In Amsterdam is men tolerant: het leed van zwervers en junks wordt gezien als de ultieme vrije keuze om zo te leven. Ik zie er meer een totale onverschilligheid en minachting in.

Bij de gemeente Amsterdam worden oudere sollicitanten rücksichtsloos aan de kant geschoven, men vindt geen match.

Eens stap ik uit het station, moest ik een pas op de plaats maken, een spiernaakte neger op skates moest nog even de trein halen, "this is Amsterdam man anything goes" krijste deze aanwinst.Als een staat haar eigen regels niet meer wil uit te voeren verliest die staat haar legitimatie. Dat is iets heel anders als burgerlijke ongehoorzaamheid, daar verzet een burger zich, mogelijk op goede gronden, tegen de staat.Het ongebreidelde verzet van de hedendaagse gemeentelijke bestuurders is waarschijnlijk een sublimatie van van het schuldgevoel te weten dat er totaal geen bestuurlijk verzet was tegen het afvoeren van de joodse bevolking in WO II. Op deze wijze tonen deze bestuurders dat ze wel in verzet komen.Een ex-Amsterdamse vertelde mij eens dat er 2 soorten mensen nu in Amsterdam; zijn die teveel pillen op hebben en zijn die hun pillen niet hebben genomen.Altijd als ik er ben moet ik denken aan de uitspraak van een Feyenoord-man:"Weet U wat de mooiste plek is in Amsterdam?: De trein naar Rotterdam".Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans Flier / Programmaleider
Dhr. Leenknecht lijkt er een voorstander van te zijn om het boerkaverbod niet te handhaven omdat er weinig boerkadraagsters zijn en het daarom geen groot probleem is. De Raad van State had in haar advies een vergelijkbare redenering: het zou te vroeg zijn voor een verbod omdat de boerka nog maar weinig word gedragen. Een vreemde redenering. Als je een norm wilt stellen moet je daarmee niet wachten tot die op grote schaal word overtreden. Dan wordt de handhaving namelijk echt een probleem.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Post
Blijkbaar schijnen lokale bestuurders zich niet aan de wet te houden en dan in het bijzonder Amsterdam. Dan maar afwachten, dat het echt gaat escaleren, want de bevolking is het onderhand spuugzat. Er moet blijkbaar opstand uitbreken, want een andere verklaring kan ik er niet voor vinden. Die meneer Leenknecht, kan het mooi vertellen, maar als je hem moet geloven, kan elke lokale bestuurder doen wat die wil en de wet aan de laars lappen. Het gezegde al dat de politie deze mensen niet uit de tram of de bus kan halen, slaat werkelijk nergens op. In tegenstelling zelf, de medereizigers kunnen het slachtoffer worden van een aanslagpleger, die zich in een boerka heeft verstopt. Je bent als burger gewoon vogelvrij verklaard omdat mevrouw de burgemeester het blijkbaar niet de moeite vindt om haar inwoners te beschermen tegen mensen die zich hebben voorgenomen, om de hele westerse wereld aan hun middeleeuwse waanzin te onderwerpen. Je zal maar met zo'n bestuurder zijn opgescheept.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Halsema c.s. kunnen hun energie beter richten op de organisatie en productieverhoging bij de politie dan zich te vergalopperen in onnozele discussies. Optreden tegen gezicht bedekkende kleding buiten eigen huis hoort ook bij hun taken. Het dragen van boerka's stamt uit de middeleeuwen, onderdrukt de vrouw en past niet in de westerse samenleving.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
koen post / gep.
Neem aan dat overtreding verbod een stafbaar feit oplevert en in de handhavingsketen is het dan aan politie en OM en niet aan de burgemeester. De burgemeester is niet belast met opsporing en handhaving van strafbare feiten. Dat deze hoogleraar staatsrecht dat allemaal niet relevant vindt en zich laat leiden tot populaire opinies in plaats zich tot zijn vakgebied te beperken en dus tegen zijn zin in te moeten pleiten voor het staatsrechtelijke onjuiste standpunt van onze burgemeester van Adam. Een euvel waar veel hoogleraren mee zitten: persoonlijke opvattingen verpakken als zg. standpunten vanuit hun wetenschappelijk vakgebied. Geen wonder dat " ook maar een mening" steeds meer terrein wint. De weigerachtigheid van ook OM om strafrechtelijke naleving daarover moet de minister eens een hartig woordje met parket Amsterdam, spreken, want daar ligt het probleem feitelijk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
alexander / oud gemeenteraadslid
Halsema kan over grenzen heen kijken, prima. De politie heeft een heleboel belangrijke taken waar niet eens aan wordt toegekomen, al jaren horen we dat. Dat Halsema afweegt en niet de willekeur van de waan van de dag volgt, getuigt van grote bestuurskracht.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
li wei / zelfstandige
Als Sointerklaas en Zwarte Piet de tram instappen weet ik ook niet wie het zijn. Met Carnaval en mety Halloween zie ik ook verklede mensen op straat met maskers en al. Wat is het probleem. Als iemand een aanslag wil plegen kan hij ook een wapen in zijn tas hebben. IN Nederland worden wetten gemaakt voor problemen die niet bestaan . Zonde!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
Men vergeet gemakshalve dat de Burgemeester een voorbeeldfunctie heeft voor haar lokale inwoners en als zij zich te buiten gaat met goed praten van verboden, zij niet alleen immoreel bezig is, maar ook ongeloofwaardig is, dus moet aftreden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kritische burger / Kritische burger
Het is ook niet aan de burgemeester om te bepalen of er wordt bekeurd, maar aan de opsporingsambtenaar op straat. Die heeft de discretionaire bevoegdheid en daar doet "burgemeester" Halsema niets aan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerrit Janssen / juridisch adviseur
Het is treurig gesteld met het niveau van staatsrechtdocenten, die geen kennis blijken te hebben van het verschil in bevoegdheden van het Openbaar Ministerie en die van de burgemeester (openbare orde). Overigens zou ook een burgemeester van de grootste stad van het land zich wel eens mogen laten bijpraten door haar juridische adviseurs, mits deze maar niet zijn afgestudeerd bij de geciteerde hoofddocent staatsrecht aan Tilburg University.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Petra
Ze begon zo goed, deze burkameester Halalsema, maar ze heeft kennelijk toch niet zo'n goed idee wat er in de samenleving speelt en welk effect haar uitspraak heeft op veel mensen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Joost
Ze heeft wel mooie ogen!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie