Advertentie

Einde aan misbruik Wob

Op 1 oktober treedt de wet tegen misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in werking. De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetvoorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken, waarmee een einde komt aan de ‘boete’ (dwangsom) die overheden moeten betalen als ze te laat op Wob-verzoeken reageren.

13 juli 2016

Mensen die uit geldbejag een beroep doen op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), maken vanaf 1 oktober geen schijn van kans meer. Dan treedt de wet tegen misbruik van de Wob in werking. De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetvoorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken, waarmee een einde komt aan de ‘boete’ (dwangsom) die overheden moeten betalen als ze te laat op Wob-verzoeken reageren.

Tijdige beslissing

Met de nieuwe wet worden Wob-verzoeken uitgezonderd van de Wet dwangsom. Dit betekent niet dat bestuursorganen niet meer op tijd hoeven te reageren op een aanvraag of bezwaar, beklemtoont het ministerie. Bestuursorganen blijven verantwoordelijk voor een tijdige beslissing op Wob-verzoeken. Als dat niet gebeurt, kunnen burgers rechtstreeks een beroep op de rechter doen.


Miljoenen euro’s

De overheid is jaarlijks acht tot veertien miljoen euro kwijt aan de afhandeling van valse Wob-verzoeken. Het gaat indieners van die verzoeken niet om de informatie die ze bij overheden, waaronder gemeenten, opvragen, maar om het geld dat ze krijgen als die overheden niet op tijd op het verzoek reageren. De Wet dwangsom regelt dat indieners van een Wob-verzoek recht hebben op een geldbedrag dat kan oplopen tot 1.260 euro. Burgers en kleine bedrijfjes maken hier misbruik van, door bijvoorbeeld een Wob-verzoek te verbergen in een open sollicitatiebrief, ‘in de hoop dat het verzoek over het hoofd gezien wordt en geld geïnd kan worden’, aldus het ministerie van BZK.


Pleidooi VNG

Gemeentekoepel VNG heeft lange tijd bij de minister aangedrongen op de aanpak van misbruik. Gemeenten konden zonder wettelijke basis niet optreden tegen misbruik, terwijl de kosten volgens de VNG in de tientallen miljoenen lopen.  

Reacties: 17

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

secretaris / secretaris
Citaat: "De WOB kent simpelweg behandeltermijnen. Voldoet een gemeente daar niet aan, bestaat er de mogelijkheid om bezwaar en beroep in te stellen. Wordt u in het gelijk gesteld, dan ontvangt u het griffierecht terug."

Ja, vast wel. Maar je moet het eerst voorschieten: voor rechtspersonen meer dan 400 euro. We zijn maar een kleine, totaal ngesubsidieerde organisatie.
Ernst Wallinga
Een wet maken om misbruik van een andere wet tegen te gaan... Triest dat we niet instaat zijn om de oorspronkelijke wet aan te passen. Juridisch lapwerk, is dat nou echt nodig? En hoe groot is dat vermeende misbruik eigenlijk op jaarbasis? Voldoende om een leger juristen en ambtenaren aan de gang te zetten om een nieuwe wet te maken?
criticus
@ Ernst Wallinga:

de enige manier om een Wet aan te passen is een nieuwe Wet maken, waarmee de oude Wet wordt aangepast. Vaak heet zo'n Wet dan ook Wet tot aanpassing van...

Burgertje / Burgertje
W. Bries moet zich eens afvragen hoe het eigenlijk mogelijk is dat bezwaren en beroepen gegrond kunnen zijn. Levert men goed werk, ontvangt men nauwelijks van dergelijke bezwaren en beroepen.
John / Ambtenaar
@Ernst Wallinga: uit het artikel:"De overheid is jaarlijks acht tot veertien miljoen euro kwijt aan de afhandeling van valse Wob-verzoeken."
John / Ambtenaar
@Burgertje, afvragen lijkt mij altijd goed. Vooraf, tijdens en achteraf.Het lijkt mij in geval van bezwaar en beroep echter een kwestie van meningsverschil, in plaats van 'goed' of 'fout' werk. En de kans op meningsverschil neemt toe met het aantal mensen die belang hebben bij een besluit.Zelden is iedereen het eens met besluiten of wat 'goed werk' is binnen een gezin, vriendengroep, vereniging, organisatie, straat of gemeente. Laat staan heel Nederland of Europa. Gelukkig mogen we dan ondanks afvragen en 'goed' werk toch bezwaar maken.
e van munster
Ik heb op 21-02-2017 een wob verzoek ingediend bij de gemeente Nijmegen op 13-09-2017 heb ik een formulier dwangsom in gediend op 06-10-2017 heb ik een bezwaar ingediend na vele vragen om een antwoord of oplossing blijft antwoord uit op 08-01-2018 is er een hoorzitting geweest ik heb gevraagt om een oplossing maar antwoord blijft opnieuw uit dat kan ik nu doen.
Burgertje / Burgertje
Komt er ook eens een artikel over kwesties waarin verzoekers tot de hoogste rechter moesten gaan om informatie te krijgen die de overheid gewoon had moeten geven?
Leendert Tegelaar / adviseur juridische zaken en kabinet
Ik heb de indruk dat ‘burgertje (Burgertje) het werkveld c.q. de praktijk ervan niet goed kent.

Wij zijn in de afgelopen jaren heel weinig geld kwijt geraakt aan Wob-misbruikers. Maar toch blijven de valse Wob-verzoeken komen.

Wob-misbruikers doen hun pogingen om vooral de proceskosten te incasseren. Maar ook dat is op zichzelf slechts een deel van de kosten. Er zijn in de afgelopen jaren zeer veel ambtelijke uren gestoken in het beantwoorden van Wob-verzoeken van Wob-misbruikers. De namen van vele Wob-misbruikers, hun aliassen, stromannen, hun gevolmachtigden en volmachtgevers zijn bekend. Evenals de “Antillen-of Filipijnenroutes” die worden gebruikt.

En, toch moeten ook bij ontvangst van een verzoek van deze ‘bekenden’, duizenden ambtenaren in gemeentehuizen, provincies, andere overheidsinstellingen, bezwaarcommissies en niet te vergeten de rechtbanken enz. professioneel en zorgvuldig deze verzoeken afwikkelen of daarover rechtspreken.

Het misbruik vind plaats onder je ogen; frustrerend…

En ja, landelijk kom je dan al gauw aan grote bedragen met acht cijfers.

Overheidstransparantie mag inderdaad wat kosten omdat het belangrijk is maar waar ligt de grens?

Ernst Wallinga
Een wet maken om misbruik van een andere wet tegen te gaan... Triest dat we niet instaat zijn om de oorspronkelijke wet aan te passen. Juridisch lapwerk, is dat nou echt nodig? En hoe groot is dat vermeende misbruik eigenlijk op jaarbasis? Voldoende om een leger juristen en ambtenaren aan de gang te zetten om een nieuwe wet te maken?
Rmathijs
De WOB was handig om overheidsorganisaties die niet reageerden op vragen/meldingen/verzoeken tot aktie te dwingen.. Eigenlijk niet het juiste middel, maar vaak de enige manier om de boel wakker te schudden.

.

Helaas is de dwangsom voor volstrekt legitieme WOB verzoeken ook vervallen en is de aandacht weer weg om wat op te gaan lossen..
Anoniem / Bezorgde burger
Mooi, terecht. Het was doorgeschoten. En nu de belastingen weer naar beneden :-).
Leendert Tegelaar / adviseur juridische zaken en kabinet
Helaas, het misbruik zal toch niet stoppen. De 'dwangsom' is maar een klein deel van het probleem.

Het is de misbruikers met name te doen om de vergoeding van de proceskosten. Ze zijn er als de kippen bij om te laten weten hoeveel punten ze hebben 'gescoord' met het indienen van bezwaarschriften, beroepschriften enz. En of we de vergoeding van de proceskosten maar zo snel mogelijk willen overmaken.....

De trucs om overheidsinstanties fouten te laten maken zullen dus niet achterwege blijven. Het blijft voor misbruikers een lucratieve aangelegenheid.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Hopelijk hebben ze in het wetsontwerp ook rekening gehouden met de Wet hergebruik van overheidsinformatie.
Gerrit
Zolang er in den lande nog personen rondlopen die ongehinderd door andere partijen belang menen te hebben bij het inroepen van een "register" (Woo) is er niks verbeterd. Enkel een nieuw gedrocht in het leven geroepen die malafide personen uitnodigt om de B.V. overheid leeg te blijven melken. Ziekelijk heb er geen andere woorden voor!
secretaris / secretaris
Gefeliciteerd slimmeriken: nu hoeft de overheid helemaal nergens meer op te reageren, want als je een bonafide WOB-verzoek hebt, omdat je als organisatie niet anders kan omdat je gewoon dood kunt vallen als je hier iets wilt weten van de gemeente, is het al met tegenzin dat je dan maar een WOB-verzoek indient omdat je geen andere keuze hebt. En de griffierechten zijn voor een kleine rechtspersoon gewoon te hoog om naar de rechter te stappen, wat precies de bedoeling is geweest van onze fijne overheid. Er had best een ander systeem te bedenken geweest om misbruik tegen te gaan, maar dit kwam veel beter uit...
Fritz
Beste secretaris PEL,

Wat u hier beweert, klopt in mijn beleving niet. De WOB kent simpelweg behandeltermijnen. Voldoet een gemeente daar niet aan, bestaat er de mogelijkheid om bezwaar en beroep in te stellen. Wordt u in het gelijk gesteld, dan ontvangt u het griffierecht terug.
Advertentie