Advertentie

Fusie drie Gooise gemeenten per 2016 eerste stap

De drie Gooise gemeenten Bussum, Muiden en Naarden moeten op 1 januari 2016 zijn gefuseerd. Dit is slechts het begin van fikse herindelingen die de regio de komende jaren te wachten staat.

07 november 2013

Bussum, Muiden en Naarden moeten op 1 januari 2016 zijn samengesmeed tot één gemeente van zo’n 60.000 inwoners. Dit hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland besloten. De kans is groot dat deze herindeling slechts een tussenstap is naar een grotere gemeente.

Gooiland

De komende maanden wordt gewerkt aan herindelings- en samenwerkingsplannen in het hele Gooi. Voor deze middellange termijn worden drie scenario’s verder uitgediept. In april hakken GS de knoop op basis hiervan door. Voor de lange termijn hebben GS de vorming van één gemeente Gooi en Vechtstreek (Gooiland: 260.000 inwoners) of een gemeente Gooi naast een gemeente Vechtstreek voor ogen.

 

Herindelingsronde

Omdat in elke van de drie scenario’s die de komende maanden onder de loep worden genomen Bussum, Muiden en Naarden worden samengevoegd, willen GS de herindelingsprocedure nu al starten. Dit gebeurt mede op verzoek van de drie betrokken gemeenten. Dit hebben GS in een brief aan minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) laten weten. Mogelijk dat Hilversum of Huizen in deze ‘herindelingsronde’ al meegaan. Dan ziet de nieuwe gemeente niet in 2016, maar in 2017 het levenslicht.

Ongeduld Plasterk

Begin dit jaar had Plasterk de provincie opgedragen om voor 1 oktober met een advies te komen over de bestuurlijke toekomst van in ieder geval Muiden en Weesp. De minister was de besluiteloosheid − ingegeven door het ontbreken van bestuurlijk draagvlak − in de regio meer dan zat. GS adviseren de minister nu om voor Muiden te starten met een herindelingstraject en wat Weesp betreft de ingezette intensieve samenwerking met Stichtse Vecht en Wijdemeren een kans te geven.

Bestuurskracht

‘Dit kan echter geen vrijblijvende exercitie zijn, omdat een bestuurskrachtversterking ook voor Weesp wel noodzakelijk is’, schrijven GS aan Plasterk. Uiterlijk in 2015 moet Weesp door een onafhankelijke partij een bestuurskrachtonderzoek laten uitvoeren. Aan de hand daarvan bezien GS of een verdere versterking van de bestuurskracht noodzakelijk is.

Geen samenwerking

Doel van de huidige en komende herindelingsplannen is om krachtiger gemeenten te vormen, die samen een sterkere regio maken en waardoor de dienstverlening aan de inwoners verbetert, aldus GS. Uit verschillende onderzoeken en analyses naar de bestuurskracht in de regio, komt keer op keer naar voren dat de opgaven in de regio de bestuurskracht van de afzonderlijke gemeenten overstijgen. Omdat gemeenten in de regio elkaar te weinig gunnen, komt samenwerking niet van de grond en wordt de benodigde bestuurskracht niet bereikt.

Noord en Zuid

Een van de drie opties die de komende maanden nader worden onderzocht, is een herindeling van Bussum, Huizen, Muiden en Naarden tot de gemeente ‘Gooi-Noord’ met zo’n 100.000 inwoners en Blaricum, Eemnes, Hilversum tot ‘Gooi-Zuid’ met zo’n 115.000 inwoners.


Twee opties

In het tweede scenario fuseren Bussum, Hilversum, Muiden en Naarden tot een gemeente van zo’n 140.000 inwoners. Voor Huizen en de zogeheten BEL-gemeenten (Blaricum, Eemnes, Laren) liggen binnen dit scenario twee opties open: intensievere samenwerking of herindeling.

Zelfstandig Hilversum

In het derde scenario fuseren Bussum, Naarden en Muiden tot een gemeente van ongeveer 60.000 inwoners en ontkomen ook Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren niet aan opschaling tot een gemeente van 75.000 inwoners. Hilversum blijft met 85.000 inwoners zelfstandig.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie