Advertentie

Eerste Kamer: Goedkeuren decentralisaties was fout

De Eerste Kamer had de overdracht van taken op het gebied van jeugd, werk en zorg in 2015 nooit moeten goedkeuren. Diverse senatoren vinden het tijd voor zelfreflectie. ‘We moeten onszelf een brevet van onvermogen geven.’

12 mei 2021
Plenaire-zaal---Eerste-Kamer.jpg

De Eerste Kamer had de overdracht van taken op het gebied van jeugd, werk en zorg in 2015 nooit moeten goedkeuren. Diverse senatoren vinden het tijd voor zelfreflectie. ‘We moeten onszelf een brevet van onvermogen geven.’

De Eerste Kamer hield gisteren een debat met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken over de verhouding tussen het rijk en de decentrale overheden. Aanleiding daarvoor vormden onder de signalen van gemeenten dat zij slecht in staat zijn door het rijk naar gemeenten afgestoten taken in het sociaal domein te vervullen met het daarvoor beschikbaar gestelde budget. Daardoor komen andere gemeentelijke taken onder druk staan.

 

Uitvoerbaarheid

Omdat gemeenten slechts zeer beperkte mogelijkheden hebben hun inkomsten te vergroten, raakt de vraag naar de balans tussen taken, bevoegdheden en financiering direct aan de uitvoerbaarheid van wetgeving. De Eerste Kamer gaat daarin volgens de senatoren niet vrijuit, omdat de uitvoerbaarheid van de wetgeving één van de primaire beoordelingscriteria van de Eerste Kamer is.

 

Niet realistisch

Volgens GroenLinks en de SP leidt het geldtekort bij gemeenten tot verschraling van de voorzieningen en tot kaalslag, niet alleen in het sociale domein, maar vaker op terreinen zoals bibliotheken, cultuur en openbaar groen. Volgens VVD-senator Erik van der Burg is de taakstelling die is gekoppeld aan de drie decentralisaties in 2015 (jeugd, werk en zorg) niet realistisch gebleken.

 

Compensatie

CDA-senator Tom Rombouts bepleitte zelfreflectie door de Eerste Kamer. Gemeenten hebben er de afgelopen jaren tal aan taken bijgekregen zonder dat ook door de Eerste Kamer is nagedacht of de gemeenten dat er qua uitvoering wel bij konden hebben. De les die hij trekt, is dat de Eerste Kamer in de toekomst scherper moet toezien op uitvoerbaarheid van dergelijke decentralisaties. SGP, OSF en PvdD delen de zelfkritiek. Volgens PvdD-senator Peter Nicolaï treft ook de Eerste Kamer blaam. De Kamer ging akkoord met wetten die de toets van de uitvoerbaarheid eigenlijk niet konden doorstaan, aldus Nicolaï: ‘Zulke wetten hadden niet door de Eerste Kamer goedgekeurd mogen worden.’ Volgens OSF-senator Ton Raven moet de Eerste Kamer zichzelf een brevet van onvermogen geven. En gemeenten zouden een compensatie moeten krijgen.

 

‘Grote waagstukken’

Minister Ollongren noemde in een reactie de decentralisaties in 2015 'grote waagstukken' en constateert dat er destijds te optimistisch is gedacht over de omvang van de decentralisaties, en ook over het tempo van de invoering. Ze zei het eens te zijn met de senatoren die aangaven dat de financiële situatie van de gemeenten op orde moet worden gebracht. In haar ogen moet in elk geval de opschalingskorting uit de boeken.

Reacties: 19

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

M.S. / raadslid
Maar waarom Eerste Kamer, gaan de decentralisaties dan door indien jullie de fout toegeven?

Meer dan 40 miljoen tekort op de uitvoering van de wet inburgering.

Onvoldoende middelen voor de omgevingswet en de energietransitie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Petra
"In haar ogen moet in elk geval de opschalingskorting uit de boeken."Dat hoor ik voor het eerst, wel jaren te laat helaas.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nick Steenkamp / gepensioneerd kabinetschef
In de EK zitten toch wijze heren en dames?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
criticus
Het optimisme over de Omgevingswet is ook zo groot. "Eenvoudig beter" is de leus. Waarom er telkens evaluaties gemaakt worden, is mij een raadsel, aangezien het lerend vermogen van de politiek nul is. Men leest het rapport, erkent de fouten en gaat verder met dezelfde fouten te maken in andere dossiers.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
W.F.Willems / pensionado
Vooral niet luisteren naar alle deskundigen uit de sektor die tegen deze transitie waren. Wat in ierder geval wel gelukt is, om die infame bende van de PvdA een kopje kleiner te maken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine Goossens
Inderdaad @Willems, alle waarschuwingen zijn genegeerd. Droomdenken en gretigheid zijn de dominante gedragingen van gemeenten en haar bestuurders.Het volgende drama zit er aan te komen. De energietransitie met een coördinerende rol voor gemeenten. Weer zoiets waar zij in het geheel geen verstand van hadden.

Geen geld en geen bevoegdheden. Dus dan maar de plicht dat iedereen een warmtenet moet gaan accepteren. Van doordenken hoe je burgers wel kunt motiveren en betrekken hebben die stadhuis bezetters geen kaas gegeten.Ezels zijn het op die stadhuizen, maar dan wel heel dommeIk adviseer de EK leden het Huis van Troelstra op de schopstoel te zetten en een beter op de huidige tijd gebaseerd bestuurlijk model op te tuigen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert
Er moeten weer meer taken naar het Rijk. Daar zit de expertise
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans
Gerrit, nee hoor, al heel lang niet meer. Echt een illusie om dat te denken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Het belangrijkste probleem is dat de wetgeving in het Sociaal Domein teveel open end mogelijkheden bevat en het Rijk vervolgens ook nog eens financieel onvoldoende compenseert dan wel wil/kan compenseren. Het is verder ongelooflijk hoe slecht het Rijk vaak na 10 jaar (!!!) voorbereiding zonder voldoende inrichting voor de totale jaarlijkse gemeentelijke financiële in- en output zeer belangrijke wetgeving over de schutting gooit. Er is voldoende voor gewaarschuwd. Ook dit kan Rutte (VVD) zich aanrekenen. Op allerlei beleidsterreinen is het bij het Rijk nu al een puinhoop. Als de man nog langer kan doorgaan laat hij met zijn diverse Kabinetten in bestuurskundig opzicht een puinhoop achter van ongekende proporties.

Overigens zouden de kosten (waarschijnlijk) nog veel hoger zijn geweest als niet tot decentralisatie van het Sociaal Domein was overgegaan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ger van Bakel / genpensioneerd
Wat en zelfreflectie. Je kon op het moment van de discussie aanvoelen dat deze decentralisatie - met het doel te bezuiningen om de europese norm te halen ((boekhoudkundig), gedoemd was te mislukken. Met zulke grote kortingen op de budgetten kun je een dergelijke overdracht niet gaan uitvoeren. De ffecten hoe het met bijv. de jeugdzorg stond en wat kon worden verwacht op termijn was onvoldoende onderzocht. Ook de hebberigheid van de gemeentelijke politiek werd zichtbaar. "Wij kunnen het veel goedkoper, als het rijk"was de veel gehoorde uitlating. We staan dichter bij de burger en dan hebben wij de mogelijkheid van een veel betere afweging was een bekende afweging door gemeentelijke politici.. Een realistische politieke afweging met al zijn consequenties werd niet niet gedaan. Je weet toch op basis van het verleden dat het riijk alleen maar decentraliseert om zeker in de toekomst er beter van te worden en zeker niet met de consequenties van toenemende vraag bekijken en de consequenties daarvan onder ogen zien. "Het was een "verborgen"element met de uitlating "kijk is wij geven jullie meer autonome verantwoordelijkheid in het sociaaal domein". , Het lijkt mij verstandig dat de eerste kamer adviseert een grondig onderzoek te doen, waarbij met dan ook niet moet schromen de gigantische bezuiningen vijf jaren geleden terug te dragen. Dat daar politieke moed voor nodig is begrijpelijk maar daar ben je door de bevolking ook voor ingehuurd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ab / beleidsmedewerker
Is maar hoe je het ziet. De bedoeling van de afgelopen kabinetten was dat de achterban van VVD CDA en D’66 centjes kon verdienen. Maakte niet uit met wat. De jeugdzorg interesseerde ze helemaal niet, de bezuiniging wel. Het gaat ook niet om de decentralisatie zelf die perse fout is, het gaat om wat we er echt van willen bakken in dit land. Met onze VVD middenstandsmentaliteit.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wietske
Eens met Bart. De VVD D66 en CDA zijn verantwoordelijk voor deze puinzooi en inmiddels lopen ze alweer tegen elkaar aan te schuren. Bah!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rik / journalist
Met dit brevet van onvermogen bewijst de Eerste Kamer dat het een overbodig orgaan is dat de afgelopen jaren onder een steen leefde. Als je de politiek volgde toen de decentralisaties wet werden (met hulp van de PvdA) zonder het geld er bij, wist je al dat dat fout zou gaan.

En dat deed het dus ook!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine Goossens
De EK heeft een heel erg simpel instrument om haar greep op de kwaliteit van beleid en van wet- en regelgeving te vergroten.EK eis de integrale toepassing en uitvoering van het IAK en toets bij alle voorstellen of het IAK is toegepast en welke conclusies daarbij getrokken zijn.Het integraal Afwegings Kader.

https://www.kcwj.nl/kennisbank/integraal-afwegin …De EK dient iedere minister aan te spreken op het toepassen van het IAK voordat zij een besluit neemt.Aanvullend kan de EK de minister ter verantwoording roepen in het geval de Raad van State een afwijzend advies bij het voorstel heeft uitgebracht.Met beide, zeer simpele, methoden kan de EK haar rol als kwaliteitsbewaker nieuwe inhoud geven.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Toen heeft de (rechtse VVD) top van het ministerie van financiën alleen maar de boodschap verkondigd Dat we geld tekort hebben. Naast al die bezuinigingen zou ook de AOW zogenaamd onbetaalbaar worden. Nog geen 8 jaar later strooit RUTTE met miljarden voor de bedrijven. 8 jaar geleden was hij verantwooordelijk voor de bezuinigingen en decentralisatie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
@Wietske. De wetgeving in het Sociaal Domein is overigens onder ministerschap van de PvdA tot stand gekomen. Deze partij heeft daarin dus ook een belangrijke rol gespeeld.

Kort weergegeven is de problematiek:

a. de wetgeving is onvoldoende afgebakend (teveel open end).

b. ondanks 10 jaar voorbereiding(!!) is er onvoldoende voorbereiding voor de uitvoering geweest (software voor intake en algemene landelijke financiële verwerking en gegevensuitwisseling).

c. de gemeenten worden al jaren onvoldoende financieel gecompenseerd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henk
@Spijker:

Goed lezen Spijker. Ik heb het over de rechtse top bij het ministerie. daar ligt de echte macht. Overigens zijn de meeste ministeries in handen van de VVD. Een berucht voorbeeld is natuurlijk Justitie zoals je weet
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jean / beleidsmedewerker
Het is nogal instrumentalistisch om te denken dat de kwaliteit van de zorg alleen afhangt van wetten en geld. We maken een wet, zetten wat geld in en voila. Er is in het verleden zo ontzettend veel geld over de balk gekieperd in de sociale sector. Zonder resultaat. Prima wetten, genoeg geld, maar toch lukte het niet. Een oplossing begint bij een goede probleemanalyse. Die heb ik nog niet gezien.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
@Henk. Goed lezen Henk, ik reageer niet op jou opmerking maar op die van Wietske. De macht ligt niet bij ambtenaren maar bij de minister. Ambtenaren op een ministerie kunnen hooguit indirecte invloed hebben op de macht.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie