Advertentie

Een op drie gemeenten stort vergoeding niet meer aan SP

Ruim een derde van alle Nederlandse gemeenten maakt de vergoeding van raadsleden van de SP niet langer meer over aan de partij, maar aan de leden zelf. Dat blijkt uit een onderzoek van dagblad Trouw.

30 oktober 2017

Ruim een derde van alle Nederlandse gemeenten maakt de vergoeding van raadsleden van de SP niet langer meer over aan de partij, maar aan de leden zelf. Dat blijkt uit een onderzoek van dagblad Trouw.

Oproep

Daarmee geven de gemeenten gehoor aan een schriftelijke oproep die voormalig minister van Binnenlands Zaken Ronald Plasterk deed aan de gemeenten en provincies. Plasterk volgde daarmee de rechtbank  Midden-Nederland. Die oordeelde op 22 februari dit jaar dat de gemeente de raadsvergoeding niet rechtstreeks hoeft over te maken aan de SP. De fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Noordoostpolder, Tjitske Hoekstra, had de rechtbank om een principe-uitspraak gevraagd, omdat de gemeente weigerde de raadsvergoeding voor de drie SP-ers in de gemeenteraad over te maken naar de partij. Zij wilde de gemeente alsnog daartoe dwingen.

Afhankelijk

De rechtbank oordeelde echter dat de gemeente hier niet toe gedwongen kon worden. Rechtstreekse betaling van raadsleden door een politieke partij zou volgens de rechter de onafhankelijkheid van het raadslid in gevaar kunnen brengen, omdat een politicus daarmee in een financieel afhankelijke positie van de partij zou komen. Daarmee zou de overheid meewerken aan het creëren van deze afhankelijkheidsrelatie tussen partij en volksvertegenwoordiger, terwijl het Nederlands staatsrecht dicteert dat een volksvertegenwoordiger ‘zonder last of ruggespraak’ moet kunnen functioneren.

Aftrek

De SP wil dat haar vertegenwoordigers in raden en staten hun vergoeding rechtstreeks naar de partij laten overmaken. De partij maakt vervolgens een basisvergoeding over naar de leden en houdt een deel van de inkomsten zelf. Zij krijgen maar tussen de 25 en 50 procent van de afdracht teruggestort. De rest blijft in bezit van de partij. Dat geld gebruikt de partij voor cursussen en trainingen voor de raads- en Statenleden en voor campagnes. Wel hebben de SP-vertegenwoordigers de mogelijkheid om het aan de partij gestorte bedrag van de belasting af te trekken en hun vergoeding via de fiscus weer een stuk op te hogen. SP-raadsleden verdienen op die manier wel het minst van alle raadsleden, maar voor de belastingbetaler zijn ze de duurste van het land.

Miljoenen

Volgens Trouw hebben zeker 31 gemeenten en provincies direct na de rechterlijke uitspraak, of korte tijd later, maatregelen genomen. Elf gemeenten en een provincie hadden dat eerder al gedaan op eigen initiatief. Doordat gemeenten en provincies deze methode niet meer hanteren, kan de SP heel veel geld gaan mislopen, stelt Trouw. Het gaat om vele miljoenen euro’s. De SP is echter vastbesloten vast te houden aan de regeling. Provincies en gemeenten die de aanbeveling van de minister volgen, moeten volgens de partij rekening houden met een rechtszaak.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie