bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Welke democratische en individuele waarden drijven de burger?

Welke democratische en individuele waarden drijven de burger? En hoe zit dat met de bestuurder?

04 juni 2018
waardemodel.jpg

En hoe zit dat met de bestuurder?

Weet u, als bestuurder, wat de inwoners van uw gemeente drijft? Houdt u voldoende rekening met de waardeoriëntatie van uw burgers? I&O Research ontwikkelde een waardenmodel om overheid en non-profitorganisaties te helpen burgers, cliënten of kiezers beter te begrijpen. Het is volledig toegespitst op de Nederlandse samenleving en biedt inzicht in wat burgers anno nu belangrijk vinden. Met het model kunnen we onze opdrachtgevers (overheid en non-profitorganisaties) nog beter helpen hun doelstellingen te realiseren. Met oog voor verschillen tussen mensen. Met benaderingswijzen die aansluiten bij de leefwereld van mensen.

Waar de ene groep burgers streeft naar prestatie of genot, laat een andere groep zich leiden door tradities, geloof of duurzaamheid en solidariteit. Met macht – als waarde – heeft de Nederlander overigens weinig.

 
Democratische kernwaarden

Als de burger weinig waarde hecht aan macht, wil hij dan wel invloed? Hij wil invloed! Al zal zich dat voor de één vertalen in actieve participatie, of het beklimmen van barricades, terwijl de ander de democratische besluitvorming kritisch volgt. Een derde vertrouwt erop dat zijn gemeentebestuur – immers democratisch gekozen – doet wat goed is voor dorp of stad en sommigen keren al dit soort zaken de rug toe.

In opdracht van de VNG achterhaalde I&O Research bovendien hoe belangrijk burgers en bestuurders vijf democratische kernwaarden vinden: Zeggenschap, Inclusie, Deliberatie, Transparantie en Tegenspraak. Welke lessen zijn hieruit te trekken voor bestuurders die nu hun democratische ambities vormgeven?

I&O Research op VNG Jaarcongres
VNG en I&O Research presenteren de inzichten uit dit onderzoek op, en voorafgaand aan het VNG Jaarcongres. I&O Research levert een bijdrage aan de middagsessie Democratische Dilemma’s van de VNG en zal daarnaast met een eigen stand aanwezig zijn om het I&O Waardenmodel te presenteren.

Bezoek ons op stand 47 of bij de VNG (stand 1)

Klik hier voor meer informatie over het VNG Jaarcongres.
Kijk ook bij de deelsessies.
Middagsessie 35: Democratische Dilemma’s.

Meer informatie:
Peter Kanne | 020 308 48 05
Jaap Bouwmeester | 020 308 48 20
Thijs Lenderink | 053 200 52 30

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.