Advertentie

SP: bezuinig op voorlichters

SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak ziet het almaar uitdijende legioen der (overheids-)voorlichters met zijn almaar groeiende macht als een bedreiging van de parlementaire democratie. ‘Laat de regering daar nu eens op bezuinigen’.

26 januari 2011

Een op tien
Nederland telt ongeveer 15.000 journalisten tegenover 150.000 voorlichters, ‘dat is voor elke verslaggever dus 10 communicatiemedewerkers die hem of haar een boodschap willen opdringen , aldus Van Raak.  Hoeveel van die voorlichters in overheidsdienst zijn weet hij niet precies, ‘maar het zijn er wel heel veel’.

Ongelijke strijd
En niet alleen getalsmatig voeren de journalisten een ongelijke strijd, zo meent het Kamerlid. ‘Zij hebben steeds minder tijd en verdienen niet heel veel. Een beetje voorlichter verdient juist heel goed en heeft veel tijd om journalisten te benaderen’. Voeg daarbij dat het hoofd voorlichting op een departement tegenwoordig bijna machtiger is dan de beleidsmakers en je krijgt niet bepaald een vrolijk plaatje, schetst Van  Raak.

Exposure versus feiten
Ging het vroeger nog om het feitelijk toelichten van beleid, tegenwoordig gaat het de voorlichters vooral om het creëren van exposure voor hun baas of minister, zo luidt de analyse van Van Raak. Hij spreekt van een wedstrijd wie de meeste media aandacht weet te vergaren. En dat gaat volgens Van Raak nogal eens koste van de feiten. Een hele of halve onwaarheid is gauw verteld in de slag om de krantenkoppen en de soundbites.

Proefballon na proefballon
Effect hiervan is dat politici steeds meer binnen een mediacratie  lijken te functioneren en steeds minder binnen parlementaire democratie. Van Raak telt proefballonnetje na proefballonnetje dat breed in de media verschijnt, maar nooit als volwaardig voorstel in het parlement wordt ingebracht. Vooral het zittende kabinet is daar volgens de SP kampioen in: ‘Elke dag staat er wel weer een ferm plan in de kranten. Vervolgens horen we er politiek niets meer over. Het gevaar is dat de kiezer wegens al te veel loze beloften massaal zal afhaken.’

Nuttige bezuinigingen
Van Raak ziet overigens een simpele oplossing om het pr-tij te keren. Tijdens het volgende bezuinigingsdebat zal hij in de Tweede Kamer voorstellen om nu maar eens wat geld weg te halen bij de afdeling communicatie. ‘Die zijn eigenlijk altijd nog buiten schot gebleven, terwijl daar toch veel te halen is’.

Reacties: 13

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

annelies
Van Raak laat zelf een proefballonnetje op! Je hoeft maar een beetje van communicatie te weten om je te realiseren dat die voorlichters echt niet exclusief voor journalisten werken. Misschien vind Van Raak dat wel de enige echte belangrijke doelgroep - en vergeet hij de (groepen van) burgers voor het gemak?
Petra Borsboom
Jammer dat de SP nog steeds niet goed voorgelicht is over de vakgroep communicatie. Het aantal communicatiespecialisten dat hij noemt bestaat uit heel veel verschillende functies. Vergelijk dat iedereen bouwvakker heet, maar niet alle bouwvakkers hetzelfde doen. De een is tmmerman, de ander metselaar enzovoort. Het overgrote deel van de communicatiespecialisten is actief in de voorlichting aan het publiek, organiseren van interactieve bijeenkomsten. Daarnaast zijn het ook vormgevers, secretaresses en managers die op de payrol van de communicatieafdelingen staan. De persvoorlichters bijvoorbeeld bij gemeenten en provincies doen bovendien allemaal ook 'gewoon' communicatiewerk. Op dit moment wordt er aan alle kanten zwaar, te zwaar bezuinigd op de communicatieafdelingen. De media zal dit merken aan oplopende wachttijden voor het beantwoorden van vragen. Dit kan leiden tot onzorgvuldige berichtgeving. Het leger journalisten is inmiddels ook sterk gegroeid de afgelopen tien jaar én het aantal WOB verzoeken neemt ook nog steeds toe waardoor het alleen maar drukker wordt. Misschien dat de SP zich ook eens kan bekommeren om de arbeidsomstandigheden en de werkdruk van heel veel communicatiemensen bij de overheid.
J. van der Hoest / coördinator adviespraktijk jur. zaken meente
Van Raak zet een verkeerd beeld neer. Hij haalt, ten eerste, de verouderde aanduiding 'voolichters' en de hedendaagse benaming 'communicatie-medewerkers' dooreen. Dan maakt hij, ten tweede, een optelsom van iedereeen die in de communicatiesfeer werkt, waarmee hij tot een totaalaantal 'voorlichters' komt. M.a.w.: hij telt al het fruit van de schaal op en zegt dan hoeveel appels erop liggen.
Van Raak heeft kennelijk behoefte aan zijn conclusie en creëert daarom maar zijn eigen, los van de werkelijkheid staande, analyse. Had hij wel met een onderzoekende benadering naar de feiten gekeken, dan had hij kunnen waarnemen dat veel zogeheten communicatie-medewerekers niet als 'voorlichters' met een externe gerichtheid (o.a. op de media) werkzaam zijn. Zo heeft een niet onaanzienlijk gedeelte een functie in de sfeer van de interne communicatie, zijn er medewerkers voor publieksvoorlichting (zij maken folders, brochures en verzorgen officiële publicaties) en worden de websites van de overheden opgezet en voortdurend onderhouden (in een context van een zich voortdurend ontwikkelende technologie).
Het overheidsbedrijf moeten goed kunnen draaien en openstaan voor een openstaan voor alle burgers, het bedrijfsleven (van waaruit de permanente roep om minder administraieve lasten komt) en het brede spectrum van volksvertegenwoordigers. Daarbij is sprake van openbaarheid van bestuur (actief en op verzoek). Hiertoe bestaat ook een wettelijke grondslag in de Wet openbaarheid van bestuur (de Wob). Journalisten doen vaak een beroep op deze wet. Een eenvoudige vraag (zoals 'alle informatie die aanwezig is over ....') is dan snel gesteld, maar voor de beantwoording kan dagenlang werk nodig zijn en kan vaak een overzichtelijke presentatie niet uitblijven. En zo zijn er meer voorbeelden te noemen van communicatiewerk, waaraan Van Raak in zijn column geen aandacht besteedt. Dit gemakkelijke stukje schrijfwerk gaat nu een eigen leven leiden en levert een vertekend beeld op. Dat mag niet zo zijn.
Nico Jan / ambtenaar
Ik werk al heel wat jaren voor een middelgrootte gemeente en heb de afdeling communicatie alleen maar zien groeien. En ik heb nooit echt goed begrepen wat nut en noodzaak hiervan was. De gemiddelde goed opgeleide ambtenaar en bestuurder met een beetje gezond verstand, kan prima omgaan met de pers. Daarnaast zijn het ook niet de goedkoopste loonschalen waar die voorlichters in zitten. De bestuurders van rijk, provincie en met name gemeenten kunnen zonder bezwaar communicatieafdelingen halveren om mee te beginnen. Tonnen valt hier structureel op te bezuinigen die heel goed ingezet kunnen worden voor onderdelen of voorzieningen van onze gemeentschap waar het wel goed besteed is. Heel goed initiatief dus die door de tweede kamer breed opgepakt kan worden.
Kritikus / Geen Hagenees
Petra en Jaap zijn communicatiemedewerkers? Slagers die hun eigen vlees keuren?

Ze hebben veel woorden nodig. Maar duidelijk maken waarom de communicatiemedewerker onmisbaar is, kunnen ze niet.

Op mijn werk is er inmiddels een hele afdeling van dit soort uitvreters. Toch schrijf ik nog steeds zelf de persberichten. En beantwoord zelf de vragen van de media.
Hannes Haganum / kritisch lezer
Als ik een aantal reacties lees, dan lijkt Ronald van Raak al bijvoorbaat een deel van het gelijk aan zijn kant te hebben. Communicatie-adviseurs munten niet bepaald uit in het voeren van een debat, gewend als zij zijn aan het verkondigen van hun 'waarheid'. Het is niet voor niets dat het vertrouwen dat de burger in de overheid stelt, zo drastisch gedaald is in de afgelopen jaren. De affaire 'Moerdijk' was een mooi voorbeeld hoe autistisch communicatie-adviseurs omgaan met het publiek. Ze denken met mooie praatjes de zaak te kunnen sussen en nemen de Nederlandse burger volstrekt niet serieus.
Ik loop al jarenlang mee in overheidsland en heb een aantal keren aanwezig mogen zijn op borrels van communicatie-adviseurs. Na elk volgend glas wordt de toon badinerender, zo mocht ik vaststellen. Voor mij de tijd om naar huis te vertrekken.
P. Cornelisz / communcatie-adviseur
Het beeld dat van Raak hier neerzet is wat mij betreft een beeld uit de jaren 70 of 80. Misschien is het hier en daar wel van toepassing nog, maar communicatie wordt in veel organisaties toch heel anders bedreven. De zendergerichtheid heeft al lang plaatsgmaakt voor ontvangergerichte communicatie. De rol en taak is ook sterk veranderd. Communicatie moet steeds meer een strategisch middel worden. En dat er meer communicatieadviseurs dan journalisten zijn is een gevolg van deze veranderde rol. Als er in Moerdijk direct voldoende communicatiecapaciteit was geweest, waren er niet de fouten gemaakt die nu voor veel negatieve reacties gezorgd hebben. Zeker kleinere overheden hebben een ernstig capacteitstekort bij communicatie. Denk dat meneer van Raak zich eens beter/breder zou moeten orienteren voor hij deze tamelijk ongenuanceerde beelden neerzet. Het is in ieder geval koren op de molen van een partij als de PVV die het hele overheidapparaat wil halveren, maar ik vraag me af of hij dat door heeft.
JJMoes
Eindelijk schiet een SP er Raak:
voorlichten? Een overbodige taak
Hoort niet bij de overheid
elk politiekorps zijn eigenmeid?
dat ontaardt in gekwaak.
Menig eendje had meer diepgang
voorlichters maken mij bang
door gebrek aan echt weten:
Het antwoord bij voorbaat vergeten
en wij als publiek nog jaren op stang
Henk / beleidsambtenaar
De reacties waren en zijn voorspelbaar. Communicatiemedewerkers die menen dat er nog niet voldoende voorlichters zijn. In mijn omgeving zie ik dat de laatste jaren zwaar op formatie is bezuinigd en dat diverse taken niet meer kunnen worden uitgevoerd. Dat beleid moet worden verkocht. Ook de afdeling communicatie bij onze gemeente is tegen de algemene stroom in wel gegroeid. Ik kan daarentegen niet constateren dat de communicatie met de media en de burgers als gevolg daarvan beter is geworden. Ik kan me prima vinden in de gedachte dat er op communicatie bij de overheid zeker kan worden bezuinigd.
J. van der Hoest / coördinator adviespraktijk jur. zaken meente
De vooroordelen zijn niet van de lucht bij de gedebiteerde veroordelingen in de pro-Raak reacties. Omdat ik beargumenteerd en verwijzend naar feitelijke, concrete omstandigheden opponeer tegen het analyseloze vluggertje van Raak in zijn column in Filosofie Magazine zou ik communicatiemedewerker zijn. Dat is niet zo. Ik kijk gewoon naar wat zich op communicatiegebied binnen de overheid voordoet, met de attitude 'don't think, but look and listen'.
Dat er wel eens een ambtenaar is die meent zelf goed met de pers om te kunnen gaan en daarvan vol trots vertelt, doet aan wat ik schrijf, overigens, niet af.
J vd Loop / Burger
@JaapHoestbui. Gedebiteerde veroordeling, opponeer, analyseloze vluggertje. U bent geen communicatieadviZeur en u heeft er absoluut geen nodig. De communicatie is volstrekt helder wat u schrijft .
Ik dan las ook nog een reactie over communicatie als strategisch middel. Het moet niet gekker worden in Nederland.
Ik heb een paar reacties gelezen van mensen die hun ervaring delen en weten waar ze het over hebben. Beleidsmedewerkers die hun eigen persbericht moeten schrijven. Zwaar bezuinigen dus ook die uitvretersclub. Daardoor kunnen de medewerkers die wel hun steentje bijdragen aan de dienstverlening, zoals burgerzaken, vergunningverleners en niet te vergeten de buitendienstmedewerkers, ontzien worden.
Broadcaster / gemeenteambtenaar
Wie wil weten hoe we als samenleving zijn doorgeschoten in het aantal voorlichters in overheidsdienst, moet de uitstekende column hierover van Gerard van Westerloo in de editie van 24-12-2010 in de blad lezen.
Paul / projectleider
Wat ik mij op zo'n moment afvraag, hoeveel voorlichters werken er dan bij de stafdienst voorlichting bij de Tweede Kamer zelf? Werken toch ruim 600 mensen voor de TK ambtelijke dienst.

Heeft Raak hier al op geschoten?
Advertentie