Advertentie

Raadslid Noordwijk daagt CvdK Zuid-Holland voor bestuursrechter

Franssen gebruikt zijn beperkte bevoegdheid om waarnemende burgemeesters te benoemen, om de fusie van gemeenten te bevorderen en zelfs door te drukken, aldus het Noordwijkse raadslid Dennis Salman. Hij stapt naar de bestuursrechter.

27 februari 2013

Commissaris van de Koningin Jan Franssen is door het Noordwijkse raadslid Dennis Salman voor de bestuursrechter gedaagd omdat hij geen antwoord krijgt op zijn bezwaarschrift.

Bezwaar niet beantwoord
Reden voor de gang naar de bestuursrechter is de weigering van Franssen te accepteren dat de raad van Noordwijk niet wil fuseren met andere gemeenten in de Duin- en Bollenstreek en dat hij het bezwaar van Salman tegen die weigering niet wil beantwoorden. In oktober besloot de raad om alleen met de andere gemeente samen te werken en dacht daarmee te voldoen aan de wens van de Commissaris. ‘Maar het ging hem niet ver genoeg’, vertelt Salman. ‘Hij wil dat de afzonderlijke gemeenten macht inleveren en pas dan wil hij verder praten over een benoeming van een burgemeester. Ik heb daar bezwaar tegen aangetekend.’

Collega's kregen ook geen antwoord
Dat was op 20 december en Salman heeft nog steeds geen antwoord gekregen van de CvdK. ‘Mijn collega-fractievoorzitters hebben ook een brief gestuurd naar Franssen, met iets andere bewoordingen, maar kregen ook geen antwoord’, aldus Salman. Hij heeft gepoogd hen achter zijn nieuwe brief te krijgen, waarin hij Franssen voor de bestuursrechter daagt, maar dat ging hen te ver. ‘Ze zeiden dat het niet zo’n vaart zou lopen en proberen de commissaris nu te passeren door het instellen van een vertrouwenscommissie voor de benoeming van een nieuwe burgemeester.’

'Regie in handen van CvdK'
Volgens Salman gebruikt Franssen zijn beperkte bevoegdheid waarnemende burgemeesters te benoemen om de fusie van gemeenten te bevorderen en zelfs door te drukken. Hij noemt dit machtsmisbruik. ‘Hij overtreedt daarmee wetten en handelt buiten zijn bevoegdheid.’ In een brief aan collega-fractievoorzitters zet hij uiteen hoe hij de zaak ziet en op welke artikelen hij zich beroept. Salman wijst ook naar de onlangs gehouden bestuurlijke conferentie met de vijf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. ‘De regie was daar duidelijk in handen van de CdK en de vier waarnemende burgemeesters. Ik kan het niet bewijzen, maar volgens mij hadden ze de opdracht om naar een fusie toe te werken.’

'Franssen wil uitspraken niet zwart op wit'
De Commissaris weigert te antwoorden op zijn brief, stelt Salman, en zijn collega’s zijn het met hem eens, stelt hij ook. ‘Maar ze laten het gebeuren.’ Zelf heeft hij zich dus uitvoerig verdiept in de juridische materie en laat hij zich bijstaan door een advocaat. In zijn brief van 23 februari laat hij Franssen weten dat hij naar de bestuursrechter stapt. ‘Ik hoop dat die een besluit neemt en ook iets over de inhoud wil zeggen, dus of hij binnen de wettelijke kaders opereert. Franssen wil zijn uitspraken niet zwart op wit zetten, maar ik heb een overzicht met data waarop hij zijn uitspraken deed.’

Slechte burgemeester als geen fusie
Een van die door Salman gehoorde uitspraken was dat Franssen een slechte waarnemend burgemeester zou benoemen als Noordwijk niet naar een fusie toe wilde werken. ‘Hij zei achteraf nog dat ik zo lelijk deed tegen hem. Ik zei dat ik vond dat hij een dreigement uitte.’ Salman zegt verder geen ervaring te hebben met dit soort juridische zaken. ‘Ik hoop ook dat het de laatste keer is dat het nodig is.’

'Franssen beweegt niet'
De gemeenteraad van Noordwijk zal woensdagavond de verordening op de vertrouwenscommissie bespreken en vaststellen. Doel is om zo snel mogelijkeen vaste burgemeester te krijgen. ‘Helaas hebben de fractievoorzitters in meerderheid besloten dat het aantal kandidaten namens de gemeenteraad op vier gesteld wordt, terwijl de VNG adviseert alle partijen in zo'n commissie te laten vertegenwoordigen. In Noordwijk zijn dat zes partijen.’ Salman voelt zich buitengesloten en vindt deze manier van werken niet democratisch. Hij zal een amendement indienen om zijn fractie ook in de commissie te krijgen. ‘Daar wordt een profiel opgesteld en dat wordt vervolgens voorgelegd aan de inwoners van Noordwijk. Dan volgt een raadsvergadering en moet Franssen een advertentie zetten, maar voorlopig beweegt hij niet.’

Geen commentaar
CdK Jan Franssen is uiteraard om een reactie gevraagd, maar hij kon dinsdag geen commentaar geven. Zijn woordvoerder laat weten dat Franssen ziek is geweest en hij hem nog niet over deze zaak heeft kunnen spreken.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

J. Kop
Het is een godswonder dat Franssen zo lang CdK heeft kunnen zijn. De man is intimiderend en manipulerend. De Raad wordt door hem vaak gepasseerd. Bij sollicitaties laat hij alleen eigen voorkeuren doorgaan. Benoemd meestal (politieke) vriendjes als waarnemer. En dan zijn er ook nog die vele nevenfuncties waarvan Fransen weigert op te geven hoeveel inkomsten hem dat oplevert.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Niek / jurist
Beste Salman. Als het inderdaad een Awb-bezwaarschrift is, kun je een beslissing afdwingen via de Wet Dwangsom en beroep.

Dus eerst een ingebrekestelilng indienen dat binnen twee weken moet zijn beslist. Tegelijk kun je beroep bij de rechtbank aantekenen.

Bezwaar tegen het uitblijven van een belissing is old school. Ga even praten met iemand die bestuursrechtelijk onderlegd is. Bijvoorbeeld een ambtenaar die een paar jaar Bestuursacademie gevolgd heeft.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Elsemieke
En wat is de status hiervan?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie