Advertentie

‘Commissie vergoelijkt gedrag Van Rey’

De toelichting van de onderzoekscommissie bij het rapport over Roermondse wethouder Jos van Rey (VVD) was subjectief, aldus GroenLinks-fractievoorzitter Marianne Smitsmans.

21 maart 2012

De toelichting van de onderzoekscommissie bij het rapport over Roermondse wethouder Jos van Rey (VVD) was subjectief, aldus GroenLinks-fractievoorzitter Marianne Smitsmans.

Verbaasd

Smitsmans vertelt dat ze gisteravond bij de toelichting tijdens de presentatie van het rapport door Winnie Sorgdrager en Paul Frissen op zijn minst verbaasd was dat op ieder genoemd feit een toelichting kwam met een nuancering. ‘Ik vond dat opmerkelijk. De commissie moet de feiten omschrijven en de interpretatie en het schetsen van de context overlaten aan de raad.’


Vergoelijkend

De opdracht van de commissie was om te onderzoeken of Van Rey zich heeft gehouden aan de gedragscode. De conclusie was: nee. ‘Iedere schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden. Dat is evident niet gebeurd. Die conclusie wordt ook getrokken. Het college moet dan uitleggen hoe dit kan en hoe dit te rechtvaardigen is, maar dat doet de commissie al. Ze zouden eigenlijk de feitelijke context moeten schetsen. Ik vind ze vergoelijkend ten opzichte van Van Rey.'


Subjectief

De commissie noemt twee zaken waar sprake is van feitelijke belangenverstrengeling: de aankoop van het aandeel Roercenter CV en zijn vastgoedbezit. 'Vervolgens zeggen ze dat dit van gering politiek belang is. Ik vroeg wat daar dan de maatstaf voor is. Ik vond die vrij subjectief. "Dat klopt", zei Sorgdrager toen. "Dat is subjectief." Ze was het daarmee eens.’ Of het hele rapport dan ook subjectief is kan Smitsmans nog niet beoordelen. ‘Ik moet het rapport nog uitspitten. De toelichting was in ieder geval een mening.'


Burgemeester

De opmerkingen van de commissie over de rol van burgemeester Henk van Beers koppelt Smitsmans aan de bestuurscultuur en de sfeer in het college. ‘Van “checks and balances” is niet altijd sprake, schrijft de commissie. In dat licht zie ik ook het functioneren van de burgemeester. Maar hij gaat binnenkort weg. De vertrouwenscommissie moet straks op zoek naar een burgemeester die zijn of haar mannetje staat tegenover de wethouder. De burgemeester moet de hoeder zijn van de integriteit. Maar de andere collegeleden hadden daar ook beter op moeten letten.’

Openheid
Wat nu dan ook zeker moet gebeuren is het opnieuw bekijken van het functioneren van het college, vindt Smitsmans. ‘En dan over de hele breedte: de gedragscode, de verdeling van de portefeuilles en wat we van elkaar verwachten. En vooral wil ik meer transparantie en openheid. Ik wil als raadslid meer informatie uit eigen beweging ontvangen van het college. Dat is nu heel moeilijk. Ze geven zo min mogelijk informatie. Het feit dat we het rapport pas kregen tijdens de toelichting is daarvan een mooi voorbeeld.’

Raadsvergadering
Op 29 maart vindt eerst een inhoudelijke raadsconferentie plaats onder technisch voorzitterschap van Jan Mans. Op 5 april is de raadsvergadering.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

een regioburger / consultant
Voor het onderzoek uit luidde de officiële verklaring van het college: "Naar letter en geest hebben het college en zijn afzonderlijke leden zich altijd aan de gedragscode gehouden.''

Raad en bevolking zijn toen dus al verkeerd geïnformeerd om de zaak te sussen.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
A.B.
Vreemd blijft dat er geen verslagen bestaan van de collegevergaderingen. Daarmee zijn de opvattingen en invloed van collegeleden op besluiten - volgens de cie - niet na te gaan. Dat betekent dat een aantal conclusies van de cie niet op dit punt zijn onderbouwd, zoals de cie ook toegeeft. Op dit punt was er kennelijk geen transparantie. Het college concludeert daarnaast - onjuist - dat de cie vaststelt dat er geen sprake is van feitelijke belangenverstrengeling. Deze feitelijke belangenverstrengeling is door de cie op twee punten wél vastgesteld. Maar de commissie geeft een voorschot over het politieke oordeel hierover: namelijk het is van beperkte politieke betekenis. Een dergelijke beoordeling past niet bij een onafhankelijke onderzoekscommissie, want dit lijkt toch vooral voorbehouden aan politiek zelf. Smitsmans heeft op dit punt gelijk en de conclusies wél goed gelezen en beluisterd. Terecht heeft zij vraagtekens of de cie zijn boekje niet te buiten is gegaan door in de conclusie op te nemen dat de feitelijke belangverstrengeling van beperkte politieke betekenis is. Dat zal immers nog moeten blijken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie