Advertentie

Hybride vergaderingen niet toegestaan

Het is niet mogelijk om een gemeenteraadsvergadering te houden met fysieke en digitale aanwezigen. Dat maakt de website Lokale Democratie duidelijk. Sommige raden overwogen om dergelijke hybride vergaderingen te organiseren. ‘Dit kan dus niet.’

23 april 2020
Digitaal-vergaderen-shutterstock-1689338029.jpg
Shutterstock

Het is niet mogelijk om een gemeenteraadsvergadering te houden met een combinatie van fysieke en digitale aanwezigen. Dat maakt de website Lokale Democratie duidelijk. Sommige raden overwogen om dergelijke hybride vergaderingen te organiseren. ‘Dit kan dus niet.’

Vragen over rechtmatigheid

‘De spoedwet maakt het mogelijk om of een fysieke vergadering of een digitale vergadering te houden, maar combinaties van die twee zijn niet mogelijk’, staat op de website die een initiatief is van onder andere het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het toch kiezen voor hybride vergaderingen ‘leidt tot serieuze vragen over de rechtmatigheid van genomen besluiten’.

Spoedwet

Het is niet mogelijk om digitaal aan een fysieke vergadering mee te doen, omdat de presentielijst dan niet getekend kan worden. In de spoedwet die vanwege de crisis is opgesteld staat namelijk dat voor een digitale vergadering de presentie op een digitale manier wordt vastgesteld. De Gemeentewet schrijft voor dat erbij een fysieke vergadering een fysieke presentielijst getekend moet worden.

Gelijk speelveld

Het is ook niet mogelijk dat een aantal leden die fysiek bij elkaar zijn, bijvoorbeeld in een raadszaal, via een gezamenlijke verbinding meedoen aan een digitale vergadering, omdat ieder lid afzonderlijk toegang moet hebben. ‘De ratio achter de onmogelijkheid van een ‘hybride’ vergadering is dat een gelijk speelveld moet bestaan voor de verschillende leden’, luidt de tekst van Lokale Democratie.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Eelco Taams / Raadslid
Wat ik me afvraag is hoe het zit met besloten commissievergaderingen. De Noodwet verbiedt digitale besloten raadsvergaderingen. Steekt dat verbod zich ook uit tot besloten vergaderingen van raadscommissies van advies en bijstand?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Marcel van Dam / Interim-griffier
Jammer dat er een halve analyse wordt gemaakt. Want de vraag moet zijn: wat zijn de voor-en nadelen van een fysieke, hybride en digitale vergadering ten opzichte van elkaar. Nu wordt er alleen naar één type gekeken: nadeel van hybride is de het ontbreken van een gelijk speelveld tussen de leden. Tja. Nadeel van een digitale vergadering is een gemankeerd speelveld, nadeel van een fysieke vergadering is een gemankeerd deelnemersveld, nadeel van een hybride vergadering is een gemankeerd spel. Waarom zou zonder meer het ene nadeel veel zwaarder moeten wegen dan het andere nadeel? En belangrijker: misschien kunnen door een “intelligente” hybride vorm meerdere nadelen worden voorkomen. Hopelijk pakt BZK dit snel op en maakt voor raden en staten die derde optie ook mogelijk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sonja ten Hoonte / Tactisch analist
En als je nu iedereen die wel bij de fysieke vergadering aanwezig is, laat inloggen via een tablet of notebook, zodat ze wel digitaal geregistreerd staan? Dan ben je er toch ook?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie