Advertentie

Gemeenten en provincies massaal samengevoegd

De nieuwe coalitiepartijen VVD en PvdA zouden van plan zijn om vrijwel alle gemeenten samen te voegen en de provincies tot vijf landsdelen

29 oktober 2012

De nieuwe coalitie is van plan om gemeenten massaal te laten fuseren. Zou zouden er alleen  nog maar gemeenten over mogen blijven met minimaal 100 duizend inwoners. Provincies zouden worden teruggebracht tot vijf 'landsdelen'. Dat melden bronnen aan de Telegraaf.

Bijna alle gemeenten
De operatie zou vrijwel elke gemeente raken aangezien slechts 25 van de 415 gemeenten over meer dan 100 duizend inwoners beschikken. Hoe de landsdelen er precies uit zouden te komen zien is niet duidelijk, maar er zou in ieder geval sprake zijn van samenvoeging van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland waarbij de Noordoostpolder mogelijk daarvan wordt  losgekoppeld.

Lees alle recente ontwikkelingen in het Dossier Regeerakkoord 2012

Reacties: 50

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Flip Zolderman
Ik heb vreemd genoeg nog geen Fries of Limburger horen protesteren... of heb ik gewoon niet goed opgelet? Maar ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat Friesland zich zonder slag of stoot laat opgaan in GroFriDrente?
Gerrit / Vastgoed-coördinator
Het zal de burger niet zo veel uitmaken: als hij/zij zijn dienst/produkt maar snel en goed krijgt aangerijkt.

Meer denken in Virtuele gemeenten met centrale diensten: Denk aan Paspoort.nl, Rijbewijs.nl, Openbareverlichting.nl, Riolering.nl, Trouwen.nl, Huisvesten.nl
Ron / ex ambtenaar
Hoera, eindelijk wordt de discussie over de bestuurlijke indeling van dit land weer eens op de kaart gezet. Weg met alle zogenaamd vrijwillige herindelingen. Een goede visie op de indeling kan ervoor zorgen dat wordt bereikt wat met de meeste herindelingen niet lukt. Ik hoop alleen dat er dan ook sturing op de processen gaat plaatsvinden zodat de samenvoeging gaat leiden tot een daadwerkelijke kwaliteitsverbetering van zowel bestuurlijk als ambtelijke organisaties. Maak dan maar meteen een eind aan het kwartetspel dat het door individuele belangen voorop te stellen vaak nu wordt.
Dera Kahlmann / P&O adviseur
Lijkt mij een hell of a job om dit te realiseren. Ondanks bezuinigingen en taakverzwaring is het draagvlak voor fusies bij gemeenten nihil Als het niet van hogerhand wordt opgelegd wordt het een langdurig proces. De kosten die met deze fusie processen zijn gemoeid rijzen de pan uit en het uiteindelijke resultaat zal mager zijn.
Janet / beleidsadviseur
Hoezo goede visie op deze herindeling? volgens mij wordt het ingegeven vanuit kostenbesparing. Dat gaat al in ieder geval niet lukken. Maar een visie heb ik er nog niet in kunnen lezen. Het is alleen maar dom.
Marco van Zandwijk / Vader- Betrokken burger


Gewaagd. Zo lang wij de menselijke maat niet uit het oog verliezen wordt hiermee iig het begrijp regionale samenwerking nieuw leven ingeblazen. Gemeentegrenzen vormen nu vaak een barrière waardoor gemeente vanuit een ' ieder voor zich' modus het wiel blijven uitvinden.

Jantje
Zolang het om samenwerking gaat is het prima maar als het om fusie gaat is het niet slim. Dat hebben we ook met scholen gezien. Na de fusies zijn er meer managementlagen gekomen en is de overhead veel groter en duurder geworden. Als we dat bij de overheid niet willen moeten we niet willen fuseren.
Elma Groen
Zal een enorme werkgelegenheid bieden aan veranderkundigen. Wel jammer dat het middel ( structuur, omvang) als resultaat benoemd wordt. Wat beoogd men met de fusie tav de te leveren diensten en taken?
een regioburger / consultant
En waar blijft het opheffen van de overbodige gedateerde koninkrijkjes van de waterschappen en het splisten en invoegen van die taken bij rijkswaterstaat en provincie??!! Die overbodige bestuurslaag kan er namelijk helemaal uit.

Dat is veel eerder nodig dan het opheffen van een hoop gemeenten die kleiner zijn dan 100.000 en die vaak beter functioneren dan menig grotere gemeente. Vaak is er ook grotere betrokkenheid/binding van de burger met hun lokale bestuurders (zie de opkomstcijfers bij de verkiezingen). 50.000 is ook groot genoeg.
Piet
Hoe staat dit nu in verhouding met die meetlat van Europa?
True
Je stemt VVD of PVDa, je krijgt D66.
P. Reitsma / raadslid
Het is natuurlijk een afleidingsmanouvre! De aandacht op iets anders vestigen dan op de afspreken die gemaakt zijn in de coalitie. Yn Frylân noemen wij dat "tûk" (handig) maar trappen er natuurlijk niet in.
Rob
De vraag rijst wat de noodzaak van provincies zal zijn met zulke grote en hopelijk slagvaardige gemeenten.

Zaken als wegbeheer en openbaar vervoer zouden landelijk via bijvoorbeeld Rijkswaterstaat geregeld kunnen worden.Of de schaalvergroting ook kostenbesparing tot gevolg zal hebben is te betwijfelen. Eerder grotere afstand tot de burger en een stimulans voor megalomaner denken. Ik zie de eerste megagemeentehuizen al verschijnen waar ambtenaren gemiddeld genomen verder en langer voor zullen moeten reizen. Tel uit je winst.
HJ Hoogeveen / raadslid
Dit is natuurlijk een doelredenering. Uiteindelijk moet het gaan om de vraag: hoe bied je de burger een effectieve overheid. Dat kan bij 100.000+, maar hoeft niet. En het wrange is dat we de afgelopen twintig jaar ca. 30% minder gemeenten hebben gekregen, terwijl de bestuurlijke drukte (of het klagen daarover) alleen maar is toegenomen. Kortom: een slecht idee.
K.M. Kuikman / gepensioneerd
Herindeling is een middel om iets te bereiken. Zoals bij zoveel andere zaken gebeurd wordt er gediscussieerd over het middel terwijl het doel niet helder en duidelijk is. Wat dat betreft heeft Remkes groot gelijk. Als het doel niet duidelijk is moet je het niet over het middel hebben.

Ook in dit regeerakkoord lijkt op dit punt de oplossing de boventoon te gaan voeren met alle vervelende consequenties van dien (overbodige en nutteloze discussies). En het ergste is, dat als het middel wordt genoemd zoals in het regeerakkoord de bijbehorende argumenten erbij worden gezocht en dan snapt niemand het meer. Laat ik duidelijk zijn, ik ben niet tegen herindeling, maar begin wel aan de goede kant!
Peter Thomassen
Gemiste kans ! Waarom niet provincies en waterschappen opheffen, vorming van 28 stadregio's met verregaande regulerende bevoegdheden en daaronder een aantal gemeenten met voornamelijk uitvoerende taken ?
Kritikus / Geen Hagenees
Het centralistische denken van de PvdA steekt weer de kop op.

En de VVD vindt het best, liberalen hebben geen last van zoiets als een visie.
Gerard B / Gepens.
Weer een herindeling ? Ik word even niet goed. In 1991 van Rijnsaterwoude naar Jacobswoude In 2008 van Jacobswoude naar Kaag en Braassem, en met praat al over samen/herindelen met Nieuwkoop. Dan pas hebben we er ca. 50.000. Moet het 100.000 worden ? Waar in Ruttesnaam halen we die andere 50 000 vandaan ?
Criticus - NL
Ambtelijk gepruts zit hem in de mensen, het falen van het management en incompetentie van het personeel. Niet in de organisatievorm of -grootte.Het simpel vergroten van de schaal voorkomt dat gepruts niet. Daarvoor heb je gwoon goede managers nodig en die zijn niet veelvoorkomend in gemeenteland.
Johan / beleidsmedewerker
Dat zal leiden tot nog een grotere afstand met de burger. Heel slecht plan. Zoals ook de scholen naar mega schole gingen, waarbij leerkrachten elkaar al niet meer kennen en laat staan de leerlingen. Nederland gaat langzaam naar een Bananenrepubliek. Nog meer managers, nog minder mensen die er voor de burger kunnen zijn. Korte termijn denken is. Wat willen ze er mee bereiken. Nog meer mensen die afhaken.
Penny / leidinggevende
Heel goed. Waarom zijn er 2 beleidsmedewerkers voor hetzelfde onderwerp op minder dan 5 kilometer afstand?!
verontwaardigd / arbeidsdeskundige
Tjonge, wat een verschuiving. 1. afstand tot burger wordt groter. 2. kost op korte termijn heel veel geld. 3. wat doen we met lege gebouwen? 4. wat doen we met de ambtenaren die door fusie/reorganisatie moeten vertrekken? 5. leg mij uit: wat zijn de voordelen en kansen?
JeanMarie Lejeune / Beleidsmedewerker kwaliteit
Het resultaat is dat het bestuur nog verder van de mensen af komt te staan en de kwaliteit van het bestuur verder zal afnemen. Schaalvegroting is niet altijd goedkoper of beter. Gedegen onderzoek vooraf aan dergelijke maatregelen zijn op zijn plaats.
Robert Kreukniet / Raadslid
Eeerst het doel bepalen voordat er een dergelijk voorstel wordt gelanceerd. Burgers klagen nu al dat de "politiek" teveel op afstand staat van de burger. Een getal als 100.000 is niet zaligmakend. Kleine gemeenten kunnen zaken soms veel efficenter organiseren dan grote.
j.schilder / gemeenteambtenaar
Wat VVD en PvdA er niet voor over hebben om het

door betrokkenheid , deskundigheid ,transparantheid en integriteit verworven veroverde terrein door de lokale partijen ongedaan te maken.

H. Keuken / wethouder
Schaalgrootte is een politiek toverwoord. In een aantal gevallen kan het meehelpen dat er een robuuste schaal is, in andere opzichten als het gaat om betrokkenheid van burgers bij het bestuur dan voorzie ik het faillissement van de huidige politiek opdoemen. Nog even en wij worden op gemeentelijke niveau geregeerd door lokale belangenpartijen en dat betekent het einde van de gevestigde orde.
Jaap van Emmerik / Interim Manager
Veel tegenstanders begrijp ik maar we zijn wel van heel veel gekrakeel af bij samenvoegingen van gemeenten. Dus van emotioneel naar rationeel en absolute voorwaarde is natuurlijk zo organiseren dat de burger er niet de dupe van is.
Joke Kok / adviseur
Ik zie niet dat schaalvergroting automatisch leidt tot meer afstand. Dat ervaren de huidige 100.000+ gemeenten momenteel ook niet. Een zorgvuldige voorbeiding is uiteraard wel vereist.
Menselijke Maat
Tjah, dit blauwdrukdenken gaat de samenleving helemaal niet opleveren, ook geen geld. We gaan het CDA nog missen op dit punt. Graag oog houden voor nabijheid van het bestuur voor de burger.

Menselijke Maat
Alex Ossel / Beheerder
Een miljarden operatie, met een terugverdientijd van een paar honderd jaar, terwijl de kwaliteit alleen maar achteruit gaat. Ook in personele zin zal het niet veel opleveren, het werk moet toch gebeuren, samenwerken gebeurd NU AL steeds meer (dus steeds minder mensen die hetzelfde werk doen op korte afstand) en veel meer leidinggevende lagen om het allemaal aan te kunnen sturen. Ofwel meer mensen die geld kosten maar niet direct iets produceren. Gemeenten / provicies worden nog logger en midner flexibel.
Ed Heuts / Projectmanager
Burgerparicipatie leeft veel meer in kleinere kernen en initiatieven hebben een veel grotere slagingskans, mede door de betrokkenheid van de burgers en kortere afstand naar bestuur. Jammer dat dit effect in bestuurskrachtmeting niet wordt meegenomen.
Arjan Bosker / directeur ruimte
Fuseren is blijkbaar een oplossing voor een probleem. Laten we eerst even wachten welk probleem PvdA en VVD benoemen.

Overigens verdient de huidige (wild)groei van samenwerkingsverbanden tussen gemeenten natuurlijk ook niet de schoonheidsprijs. Maar ook dit is blijkbaar een oplossing voor een probleem.

Daarom goed om eerst vooral op dit probleem te focussen en daarbij onderscheid te maken tussen het dilemma van ambtelijke schaalgrootte versus politiek-democratische 'nabijheid' of democratische legitimatie.
Nicoline Maarschalk Meijer / redacteur
Goed zo! Eindelijk vallen de bezuinigingen eens waar ze horen: op al die kakeldozen op dorpsniveau die ongehinderd door enige kennis iedere besluitvorming in de weg staan en na enige tijd kapitalen aan wachtgeld kosten. Hoe meer bestuur op buurtniveau, hoe meer vertraging en hoe meer onnodige kosten die voor rekening van de burgers komen!!

Ga zo door PvdA en VVD: weg met al die micro koninkrijkjes.
Doeke Kuipers / corporatieman
Nou, bij de fusie naar Groot Sneek ( alias Súdwest-Fryslân) hebben we gemerkt dat de opschaling naar 83.000 in woners niets met democratie te te maken had! Het is de bevolking van de Zuidwesthoek van Fryslân letterlijk, met alle gevolgen van dien, door de strot geduwd. De opkomst bij de eerste gehouden verkiezingen was gem. 48% en in Sneek maar 35%. Groot, groter, grootst is niet meer alles??De onderlinge afstanden, tot 40 km, zijn gewoonweg te groot, niemand heeft hier nog iets met iemand!
Henk
Mits de afstand naar de burger niet te groot wordt, vind ik dit een heel goed plan. Vaak wordt hetzelfde wiel uitgevonden, is samenwerking tussen gemeenten minimaal, en spelen leveranciers en externen een te dominante rol waarbij het makkelijk is om gemeenten onderling uit te spelen. Op het terrein van ICT zie ik heel veel mogelijkheden. En natuurlijk is het mooi meegenomen dat we minder wethouders krijgen.
Rob Vermeulen / volgt politiek
Er kan nog veel meer. Niet valt in te zien waarom alle gemeentelijke heffingen niet kunnen worden gedaan door de landelijke belastingdienst. Datzelfde geldt voor waterschapsheffingen. Ook zou je al die lokale heffingen kunnen afschaffen. De perceptiekosten zijn onnodig hoog.
Jos Delamboy / directeur Coöperatie
Gemeenten dienen een omvang te hebben waarbij iedere gemeente zelf alle diensten aan de burgers volledig en op een goed niveau kunnen aanbieden. Maar ik denk dat de grens nu al te groot wordt gesteld om minimaal 100.000 inwoners per gemeente te hebben. Een fusieproces dient wel te leiden tot een gemeente voor alle inwoners en niet centraliseren rondom grote steden.
Waldi Smits
Provincies als bestuurlijke laag in hetzelfde aantal behouden, maar bevoegdheden terugbrengen tot een toetsende taak. Als beleids- en coordinerende laag voor gemeenteoversteigende aangelegenheden eruit halen. Gemeenteoversteigende zaken worden intergemeentelijk overlegt.
Koos Meijer / Raadslid Nunspeet
Al jaren wordt er op de Noord Veluwe gesproken over samenwerken, evenzoveel jaren van vooral waarom niet. Nu dan de doorbraak, ik hoop het!
John Wijsmuller / geen
Vooral door het toenemend aantal taken waar gemeenten verantwoordelijk voor worden is een vergroting door samenvoeging een logische stap.Ook gemeenten van meer dan 100000 inwoners werken nu al samen in meerdere gemeenschappelijke regelingen van regio's. De afstand tussen uitvoerende organisaties en gemeenteraden wordt te groot.Met de nieuwe provincies is het belangrijk om met de waterhuishouding rekening te houden. Een deel van Nederland ligt immers ver onder de waterspiegel, een deel heeft veel last van hoog water in de rivieren en een deel ligt hoog en droog.
Paul Coret / Adviseur
In Duitsland werkt het prima. Daar is iedere gemeente gewoon zelfstandig en geen gezwets over mammoet gemeentes. Maar dat komt omdat daar al decennia de burgemeester wordt gekozen. De burgemeester is een rots in de branding in de steden en dorpen, van lokale afkomst en staat met zijn raad en bestuur zeer dichtbij de bevolking. Elke week is er ook stadrat waar veel inwoners naar toe gaan om het wel en wee van hun plaats te bespreken. Kijk, dat is nou democratie. Het maakt dus niet uit of het Gemeenten van 5000 of 100.000 inwoners zijn. Het gaat om de betrokkenheid van politiek en bestuur bij de inwoners van de eigen stad. Je ziet hier hoe smal de discussie al is, we hebben het alleen nog over schaal. Nederland is een armzalig land aan het worden.
peter coopmans / kandidaat raadslid Etten Leur
REGIOVORMING ALS NIEUWE BESTUURSVORM DOET GEMEENTEN EN PROVINCIES VERDWIJNEN!

Als echte D66’er ben je altijd op zoek naar een betere bestuurbaarheid van de overheid. Deze moet recht doen aan moderne opvattingen van politieke besluitvorming, nieuwe inzichten op het gebied van besturen, het effectief gebruik maken van democratische beginselen en burgerparticipatie en het efficiënt inrichten van de ambtelijke bedrijfsvoering.

Mijn voorstel zou zijn om de provincies op te heffen en alle gemeenten om te dopen tot service en dienstverlenende centra en de politieke besluitvorming en bestuurlijke verantwoordelijkheid neer te leggen op regionaal niveau.

Nederland wordt dan opgedeeld in een logisch ingedeelde regiostructuur, waar een gekozen parlement , zoals Gemeenteraad en Provinciale Staten , wordt geïnstalleerd als Regioraad, die vervolgens een College kiezen onder leiding van een Regioburgemeester of Commissaris.

De 4 grote steden kun je beschouwen als een regio, eventueel naar behoefte aangevuld met randgemeenten.

Waarom deze gedachte?

Veel gemeenten, en zeker kleine gemeenten, bereiken de grenzen van de groei en kunnen dikwijls de financiele doelstellingen niet meer bereiken en zitten met begrotingstekorten. Gemeenten kunnen de expertise op een aantal kerntaken niet meer zelf organiseren of het ontbreekt aan de nodige kwaliteit en deskundigheid in het eigen ambtenarenapparaat. De uitvoering van taken worden steeds duurder en men zoekt daarom steeds meer samenwerking met andere gemeenten om de kosten te drukken en de efficiency te verhogen. Ook zijn veel taken uit noodzaak geprivatiseerd en in handen gekomen van commerciële ondernemingen en/of maatschappelijke instellingen. De financiele en beleidsmatige verantwoordelijkheid is echter door de wettelijke zorgplicht bij de gemeenten gebleven en kan de financiele situatie onbeheersbaar maken. De gemeenten die daardoor in de problemen zijn gekomen zijn genoegzaam bekend. De gemeenten worden tevens geconfronteerd met nieuwe kerntaken, die zijn overgeheveld van provincie of rijk naar de lokale overheid, zijnde de gemeenten.

Om die redenen zoeken gemeenten veelvuldig uit noodzaak hun toevlucht in deels intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor de uitvoering van gemeenschappelijke taken.

Daarnaast worden steeds meer beleidsmatige en complexe taken opgeschaald naar een regionale samenwerkingsverband in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur door en uit de deelnemende gemeenten. Zij krijgen vergaande bestuurlijke bevoegdheden en mandaten van colleges en gemeenteraden.

Te denken valt aan taken op het gebied van ruimtelijke ordening, veiligheid en handhaving, jeugdzorg, arbeidsbemiddeling en voorziening, milieu en WMO.Ook de democratische legitimiteit wordt daarbij een hoge mate veronachtzaamt, omdat geen rechtstreekse bemoeienis meer hebben op wat zich in zo’n GR afspeelt. De gemeenteraden van aangesloten gemeenten hebben nauwelijks meer invloed op de beleidsvoering en besluitvorming van het door de colleges van B&W gekozen Algemene en Dagelijkse Bestuur.

Het verschijnsel doet zich nu voor, dat deze regio-organisatie zich versterkt met deskundige ambtenaren van gemeenten of van andere overheidsorganen. Er worden op regionaal niveau beleidsplannen, uitvoeringscenario’s en strategische programma’s bedacht, besloten en uitgevoerd. De gemeenten hebben zich daarin te schikken en hebben nauwelijks nog invloed en controle op dit proces. De Regio wordt dus een allesbepalende factor. De gemeenten veranderen dan in uitvoerende en dienstverlenende organen. Immers op hoger niveau wordt het beleid bepaald. Door devaluatie van functies en uitholling van taken worden functies opgeheven of overgeheveld naar de Regio en verliest men ook kwalitatief goed personeel. Tevens wordt het moeilijk om aantrekkelijk te blijven voor nieuwe medewerkers. Zeker jongeren kiezen niet meer voor de overheid.

De provincie komt eveneens in de verdrukking. Veel taken heeft ze moeten afstaan aan de gemeenten. De provincie wordt steeds minder slagvaardig, omdat ze ver afstaat van de praktijk en steeds meer afhankelijk wordt van de inbreng en informatie van de gemeenten, terwijl ze tegelijkertijd op afstand moet opereren. Het belangrijkste bestaansrecht is gelegen in de uitvoering , opgedragen taken, de toezichthoudende taak en de adviserende en bemiddelende taken gegeven door het rijk.

Deze taken worden steeds meer ingevuld door de Regio’s en grote gemeenten. Daar is meer voeling met de praktijk en kan een rechtstreekse en directe maatregel worden genomen. Veel van deze taken zijn of worden verschoven en ingevuld op regio-niveau of gemeentelijk niveau. Het bestaansrecht van de provincie wordt danig aangetast, als je bedenkt dat dit ook in een operationele professionele zelfstandig functionerende organisatievorm kan worden uitgevoerd.

Als we dit zien als een natuurlijke en noodzakelijke ontwikkeling dan wordt het in mij ogen tijd om eens na te denken aan een betere besturing van dit geheel.

Peter Coopmans, Etten Leur, lid D66Ed van Ooijen / stafmedewerker en vakbondsconsulent
Het huis van Thorbecke wordt nu dus definitief gesloopt. Opschaling doet afbreuk aan de binnengemeentelijke decentralisatie. Er wordt derhalve niet alleen definitief gebroken en afgerekend met de democratiseringsgolf van de zestiger jaren, maar ook met de gedecentraliseerde eenheidsstaat, die al bijna 200 jaar bestaat. .We worden dus een soort Bataafsche Republiek op Franse leest geschoeid. Wat zullen de actiegroepen het druk krijgen.
Lizette Visscher / fractievoorzitter VVD Bodegraven-Reeuwijk
Hopelijk berust dit bericht wat de gemeenten betreft niet op waarheid. Zo´n plan maakt de afstand tussen burger en politiek alleen maar groter. Veel gemeenten verkeren nog in de beginfase van een nieuw gevormde gemeente. Voorzieningen staan sterk onder druk bij fusies. Het is absoluut een utopie om te denken dat groter ook leidt tot forse bezuinigingen. Wij moeten onze inwoners serieus nemen. Op deze manier steeds opnieuw alles op de schop gooien gaat niet voor draagvlak zorgen. Regionale Samenwerking tussen gemeenten is zeker nodig nu er in het nieuwe regeerakkoord kennelijk weer meer op het bord van gemeenten komt te liggen. maar dat hoeft niet tot nieuwe fusies te leiden.
P.M. de Goede
Eindelijk
Paul / Afdelingshoofd
Er wordt weinig inhoudelijk zaken overdacht. Rutte en Somsom hbben alleen maar haast en willen, denkend aan hun toekomstige baantje in Brussel, volkomen naar de pijpen van Brussel dansen. Helaas leidt deze opschaling tot verdere vervreemding van de maatschappij. Burgers reageren daarop door verder afstand te nemen. Oftewel, een goede voedingsbodem voor vervreeemding, verharding en verruwing. Ook is het antoonbaar zo dat dergelijke opschaling achterhaald is, ten koste gaat van de kwaliteit en overall kostbaarder is. Kortom, het is een kostbare tijdelijke beweging. Maar in alle haast van beide heren zijn we toch bezig. Volgende klus!
j.wijn / raadslid
Wordt het daardoor allemaal niet te grootschalig?,blijft het te overzien is het nog bestuurbaar.

Komt het burgerparticitie daardoor niet in gevaar,afstand burger versus politiek wordt daardoor nog groter als het nu al is?.
J.Slot / beleidsmedewerker RO
Ik neem aan dat deze bezuinigingsoperatie niet wordt ingegeven door successen noch door teleurstellingenuit het verleden. Wat moet je bij bestuurlijke herindeling vermijden? Onwil! Neem de wens tot samenwerking als uitgangspunt en niet de getalsmatige benadering. Gebruik m.a.w. de juiste argumenten en realiseer je dat veel medewerkers overbodig zullen worden! Een mijnenveld voor de nieuwe minister!
Leo Helleman / HR-adviseur
Goede zaak. Dit leidt ook wat bestuur en management betreft tot verregaande professionalisering. De afstand burger - politiek? Die is groot en blijft groot, maar of dat nu zo'n probleem is.....
M. Bosma-van Wieren / Raadslid CDA Zwartewaterland
Wat moet er gebeuren met al het toekomstig boventallig personeel? En wat te denken van wethouders, burgermeesters etc.
Advertentie