Advertentie

Cdk Utrecht: Overheidshandelen in gevaar

De Utrechtse commissaris van de koning Hans Oosters maakt zich zorgen over de grote hoeveelheid partijen (89) dat aan de Tweede Kamerverkiezingen wil meedoen. Blijvende verdeeldheid na de verkiezingen kan een rem vormen op de voortvarendheid van overheidshandelen, zo waarschuwt hij.

07 januari 2021
mensen.jpg

De Utrechtse commissaris van de koning Hans Oosters maakt zich zorgen over de grote hoeveelheid partijen (89) dat aan de Tweede Kamerverkiezingen van maart wil meedoen. Blijvende verdeeldheid na de verkiezingen kan een rem vormen op de voortvarendheid van overheidshandelen.

Voortvarendheid

‘En gegeven de urgente maatschappelijke vraagstukken en de gevolgen van de crisis, is die voortvarendheid wel een must’, benadrukt Oosters in zijn online nieuwjaarstoespraak. ‘De provincie Utrecht verwacht van het nieuwe parlement, hoe veelzijdig ook samengesteld, dat het eensgezind en eendrachtig met onze Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten samenwerkt aan de behoeften en noden van onze inwoners.’

 

Deltaplan

Ook de noordelijke provincies verwachten veel van het nieuwe kabinet en parlement, zo stellen de cdk’s René Paas (Groningen) en Jetta Klijnsma (Drenthe) in hun nieuwjaarstoespraken. ‘We kunnen stappen zetten in de komende verkiezingsstrijd’, aldus een hoopvolle Paas. Volgens hem ontstaat in Den Haag steeds meer steun voor een deltaplan voor Noord-Nederland. ‘Met een snelle spoorverbinding en grotere ambities dan we lang vanuit de nationale politiek hebben gehoord.’ Hij weet dat het gaat om verkiezingsbeloftes, ‘maar als alle politici dezelfde beloften doen, is er geen ontkomen meer aan.’ Hij wil de kansen die er nu liggen benutten. ‘Aan ons zal het niet liggen. 2021 wordt voor ons een jaar om grote stappen te zetten.’

 

Nieuw regeerakkoord

Klijnsma benadrukt het belang van woningbouw en een goede ontsluiting van het noorden met de rest van het land. ‘Daarvoor is bijvoorbeeld een goede spoorverbinding essentieel. De provincies Groningen, Friesland en Drenthe werken nauw en enthousiast samen om ervoor te zorgen dat na de Tweede Kamerverkiezingen in maart onze ideeën een duidelijke plaats krijgen in het nieuwe regeerakkoord.’

 

Aantrekkelijker

Naast alle ellende die de coronacrisis met zich heeft meegebracht, en waar alle cdk’s die tot nu toe een nieuwjaarstoespraak hebben uitgesproken uitgebreid op zijn ingegaan, heeft corona ook iets goeds gebracht, stelt Klijnsma. ‘We kunnen constateren dat corona, hoe raar dat ook klinkt, ook mooie dingen heeft opgeleverd. Nieuwe inzichten. Zoals het feit dat het noorden en oosten van het land aantrekkelijker zijn geworden om te wonen, werken en recreëren, omdat we veel meer thuiswerken dan voorheen. We hoeven niet meer elke dag in de file te staan op weg naar kantoor, in de drukke Randstad.’ Om die ontwikkeling te stimuleren moeten er wel nieuwe woningen worden gebouwd.

 

Herbezinning

De Zuid-Hollands commissaris Jaap Smits benadrukt het belang van democratie – daarbij refererend naar de situatie in de Verenigde Staten – en de vrije pers. ‘Deze tijd vraagt om een fundamentele herbezinning op de relatie tussen ons als burgers onderling en de relatie tussen overheid en de burger. Wanneer wij onze democratische rechtstaat overeind willen houden, dan vraagt dat niet in de eerste plaats om efficiency, maar om het bewustzijn van een buitengewoon belangrijke verhouding die van beide kanten inzet vraagt.’

 

Niet uit oog verliezen

Hij roept kabinet en parlement op de provincie Zuid-Holland niet uit het oog te verliezen, ook al erkent hij het belang tot investeringen in provincie buiten de randstad. ‘Zuid-Holland is een complexe en belangrijke provincie waarin de uitdagingen van deze tijd als in geen andere provincie gevoeld worden. Te gemakkelijk wordt ervan uitgegaan dat het bij ons wel goed zit en gaat en dat aandacht van het rijk en parlement voor onze provincie minder noodzakelijk lijkt.’ Smits stelt dat in Zuid-Holland bijna een kwart van het bruto nationaal product wordt verdiend ‘en daar profiteert de hele samenleving van.’ Een derde van de CO2-uitstoot moet in Zuid-Holland worden gerealiseerd, een kwart van de woningbouwopgave moet er worden gerealiseerd en er ligt een flinke opgave rondom aanleg en instandhouding van een goede infrastructuur, aldus Smits.

 

Circulaire economie

Gouverneur Theo Bovens van Limburg roept de Limburgers op om nu kansen te grijpen voor een beter Limburg. ‘Een beter Limburg met een circulaire economie die meer draait om mens, dier en planeet. Een beter Limburg, dat ruimte biedt voor zingeving; minder ongelijkheid; een betere balans tussen werk en privé; meer bewegen, gezonder eten én een groter zelfvertrouwen.’

 

Inenten

Ook benadrukt hij, evenals de Noord-Brabantse cdk Ina Adema, het belang van inenting tegen het coronavirus. Het is weliswaar je eigen keus, zei Bovens, maar ‘het helpt misschien om bij jezelf te denken ‘ach voor die verre vakanties naar Thailand, Mexico of Zuid-Afrika haalde ik ook prikken, laat ik deze dan zetten om hier in Limburg weer lekker de deur uit te kunnen.’ Adema is verontrust en bezorgd over de korte lontjes op straat en in de ziekenhuizen. ‘Voor agressie is geen plaats.’

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans / afdelingsmanager
Het allerdomste wat de noordelijke provincies kunnen doen, is op de Randstad willen lijken met alle infra spaghetti, mega woonwijken, giga bedrijfsdozen locaties, herrie, vervuiling, rattengedrag etc. Je moet echt voorkomen dat je een Lelystad 2.0 wordt! Je moet juist heel selectief zijn wat je wel en vooral niet wilt. Voor je het weet ben je net zo onaantrekkelijk als de Randstad.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Richard / Beleidsmedewerker
@Hans

Ik kom zelf uit Noord-Oost Nederland en woon al jaren met veel plezier in Lelystad, rust, ruimte en groen. Goed punt, verkeerde voorbeeld! :-)

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bertus / Observant
Ik durf te wedden dat de inwoners van de noordelijke provincies niets is gevraagd.Beste bestuurders, mensen kiezen ervoor om ruim en rustig in het groen te wonen. Dus gooi die idiote 'ambities' maar in de prullenbak en ga ervoor waken dat alle rustige plekken ook veranderen in een randstedelijke hel..
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kees Nieuwenhuizen
Waarom komt het fenomeen kiesdrempel steeds weer terug? Wees blij met de mogelijkheden die wij hebben om jouw stem te laten horen en mee te kunnen doen in de politiek. Minder partijen betekent niet dat er minder verdeeldheid is. Bij meer partijen is de kans groter dat er naar elkaar en ook naar minderheden geluisterd wordt. Want als de helft plus 1 niet meer luistert naar de helft min 1, dan heb je pas grote tegenstellingen en grote onvrede!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Fred Fens / Geen
2 partijen systeem invoeren dan is er altijd een meerderheid zoals in de bakermat van de democratie USA.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
@ Lelystedeling, klopt, je hebt gelijk, qua ruimte, groen en blauw zeker. Ik had meer het Lelystad van 20 jaar geleden voor ogen toen ik er vaak kwam en even zovele inbraken in mijn auto kon gaan aangeven bij de lokale Hermandad.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Een niet door de bevolking gekozen functionaris als een CvdK kan beter zijn of haar mond houden over de directe democratie: geen enkel recht van spreken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Deze CdK heeft volkomen gelijk. Er zijn héél veel burgers die dit al jaren jaren roepen. De hoeveelheid en diversiteit van politieke partijen (met vooral veel gelukszoekers) maakt besturen steeds moeilijker. Op deze manier gaat de democratie ten gronde aan bureaucratie. Het leidt slechts tot verdeel- en heerspolitiek en te veel politiek gesjoemel. Daarom zo spoedig mogelijk kiesdrempels invoeren (minimaal 3 tot 5 vertegenwoordigers per partij, geen woordvoerderschap bij afsplitsingen e.d.). Hoelang moeten we nog doorgaan met 'paard en wagen'?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
van de pport / raadslid
Zijn het niet juist de huidige grotere partijen die het af laten weten.

Zij werken onvoldoende samen, sluiten andere partijen uit, laten leden van hun fracties eigen partijen oprichten, enz., enz.,

Daarom geven ze nu de schuld aan de kleine, nieuwe partijen, die de steken proberen op te pakken die ze zelf hebben laten vallen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie