Advertentie

CdK: 'Rehwinkel medeverantwoordelijk voor Haren'

Burgemeester Peter Rehwinkel van Groningen had in zijn functie van hoofd Veiligheidsregio moeten ingrijpen tijdens de rellen in Haren. Dat vindt Commissaris van de Koningin van Friesland John Jorritsma.

18 maart 2013

De Groningse burgemeester Peter Rehwinkel is in het kritische rapport van de commissie-Cohen over de Facebookrellen in Haren ten onrechte buiten schot gebleven. Dat zegt John Jorritsma, commissaris van de Koningin in Friesland, maandag in De Telegraaf.

Mede verantwoordelijk
De Groningse burgemeester had als voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen het voortouw moeten nemen bij de aanpak van de rellen. Rehwinkel is volgens Jorritsma mede verantwoordelijk voor het falen van de politie tijdens de rellen. ,,Onbegrijpelijk dat hij hier zo makkelijk mee wegkomt”, zegt hij in de krant. Een woordvoerder van de provincie Friesland bevestigde de uitspraken van Jorritsma.
Geen reactie

Rehwinkel reageerde tot dusver nog niet inhoudelijk op het rapport naar de rellen en kritiek op zijn functioneren. Maandagochtend gaf hij ook nog geen reactie op de uitspraken van Jorritsma.

Gemeenteraad wil antwoorden

De Groningse gemeenteraad debatteert in april over de rol van de burgemeester. Rehwinkel moet voor die tijd in een brief reageren op het rapport en zijn optreden als burgemeester en voorzitter van de veiligheidsregio. ,,Hij moet het rapport eerst duiden voordat we zijn rol kunnen bespreken'', vindt de PvdA, de grootste partij in de raad. De partij wil vooral kijken naar wat de gemeente van het rapport kan leren.

Eerder al stelde de SP in de gemeenteraad vragen over de rol van Rehwinkel. Die partij wacht de antwoorden van Rehwinkel af en wil niet vooruitlopen op het debat.


Lees meer in het BB-Dossier Project X-rellen Haren

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Kritikus / Geen Hagenees
Terechte opmerking van Jorritsma: Onderzoeker Cohen wekt in ieder gevaL de schijn dat hij zijn partijgenoot Rehwinkel (PvdA) nadrukkelijk uit de wind heeft gehouden. Waardoor alle schuld op de schouders van inmiddwels ex-burgemeester Bats (VVD) kwam te liggen.
Mevrouw Kiki / Bewoonster Stad Groningen
Burgemeester dr.J.P.Rehwinkel is niet alleen zeer hardleers, maar veroorzaakt weer willens en wetens problemen.Zonder algemene inspraak heeft hij vandaag het, via inspraak democratisch tot stand gekomen, evenementenbeleid 'Feesten in Balans II' verandert.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&att …Hij heft, louter ten behoeve van het hardloopevenement de 'Nacht van Groningen', het verbod op: van géén grootschalige evenementen voor 1 juli (broedseizoen).

Voor dit jaar en de komende jaren.Burgemeester dr.J.P.Rehwinkel is namelijk van mening, tegen dit jarenlange beleid in, dat hij een evenmentenvergunning moet kunnen verlenen voor een nachtelijk hardloopevenement 'Nacht van Groningen' in het kleine smalle Noorderplantsoen.

Terwijl het kleine Noorderplantsoen daarvoor absoluut niet geschikt is: wegens het broedseizoen.Burgemeester dr.J.P.Rehwinkel motiveert zijn handelswijze op een wel zeer schamelijke wijze.

Hij noemt de impact nihil, zonder de impact te omschrijven.Burgemeester probeert tevens de hele wereld in de luren te leggen door te beweren dat de 'Nacht van Groningen' deels door het Noorderplantsoen gaat.http://www.nachtvangroningen.nl/index.php/deelne …

Iedereen die het parcorus ziet, snapt dat de renners van het Hardloopevenement zowel in het Noorderplantsoen heen en weer rennen, maar ook vlak langs de randen.Ook wordt de vergunning te laat afgegeven. Waardoor de bezwaarschriften van de belanghebbenden pas na het evenement door B&W worden afgehandeld.Met dit type burgemeestersgedrag had mr.T.Duursma, voorzitter van de Rechtbank (voorzieningenrechter) al op 3 mei 1996 afgerekend: naar ex- burgemeester H.Ouwerkerk.http://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?id=NV …

AE0009013&vw=org&lm=mevrouw%2Ckiki%2CNVHNBurgemeester dr.J.P.Rehwinkel dan mag van feestjes houden.Maar hij crasst, zo handelend, onze Groninger democratie, onze Groninger rechtsstaat en het, voor dit Noorderplanstoen zeer belangrijke, broedseizoen.Voor mij de reden om, wegens zijn handels wijze, vandaag een klacht bij Koningin Beatrix in te dienen.Mevrouw Kiki
Mevrouw Kiki / Bewoonster Stad Groningen
De brief van burgemeester dr.J.P. Rehwinkel aan de Gemeenteraad.

d.d. 4 April 2013https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&att …
Mevrouw Kiki / Bewoonster Stad Groningen
Het is een volstrekt onrealistisch door alle verantwoordelijkheid naar burgemeester R. Bats te schuiven.

Al zijn adviseurs zijn betrokken geweest bij dit gebeuren.- Het moet duidelijk worden, via een stappenplan, welke informele en formele mogelijkheden burgemeester dr.P.Rehwinkel, als hoofd van de veiligheidsregio, had.- Ook moet duidelijk worden waarom burgemeester dr.P.Rehwinkel heeft gesteld dat zijn handelswijze werd ondersteund door de inspectie van Veiligheid en Justitie.

Terwijl de inspectie van Veiligheid en Justitie ontkent dat er contact is geweest.

(https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-orga …Ik denk dat burgemeester dr.P.Rehwinkel op dit moment zich om twee redenen erg stil houdt:- Hij heeft willens en wetens een zeer heftig Geen Glas advies, bij het 11 daags grootschalig Noorderzonfestival 2012, genegeerd.

De politie, de politiebond, de GHOR hebben helder geformuleerd dat gebruik van glas bij zoveel festivalbezoekers te gevaarlijk is.

Burgemeester dr. P.Rehwinkel heeft, door het politieadvies ongemotiveerd te negeren, zijn agenten 11 dagen op pad gestuurd naar een door hen ingeschatte gevaarlijke situatie.- De inspectie Veiligheid en Justitie weigert tot op heden mijn klacht over de 4x te lange vluchttijden van het nog te bouwen Groninger Forum in te nemen.

(Groninger Forum wenst 1.6 miljoen bezoekers op jaarbasis)

De inspectie V&J stelt de onredelijke eis dat er meer klachten moeten komen, eer zij geactiveerd worden.Op mijn initiatief onderzoekt op dit moment de Gemeentelijke Rekenkamer waarom deze 4x te lange vluchttijden door de Groninger Brandweer zijn goedgekeurd.- De vluchttijden zijn, onder het wakend oog van de Brandweer, weggemasseerd.

Ingenieursbureau dGmr heeft dat gedaan via een tekstuele truc in 2 rapporten.

En volgens de notulen (25 januari 2012 overleg Brandweer en dGmr) zou er een sofware fout zitten in de rekentool NPR 6080 (NEN 6089)

Het NEN instituut heeft mij, op 6 maart 2013, bevestigd dat er géén softwarefout in de NPR 6080 zit.Voorafgaande aan bouwvergunningverlening heb ik, ruim een jaar geleden, in een raadscommissie, dr. burgemeester P.Rehwinkel, mede hoofd van de Groninger Brandweer zijnde, op de hoogte gebracht van de veel te lange vluchttijden.

De gemeenteraadsleden reageerden niet

En burgemeester dr.P.Rehwinkel schoof het, met behulp van onjuiste bewoording (vluchtonveilig werd “We bouwen toch geen brandonveilig gebouw”) direct door naar de toen verantwoordelijke wethouder T. Schroor.Op een VVD verkiezingsavond, 5 september 2012, schoof ook minister I. Opstelten de vluchttijden problematiek van zich af: “Het college zal het wel goed hebben gedaan!”pipadekloon / voorlichter
Volkomen terecht, door elkaar baantjes toe te schuiven krijg je dit soort incompetentie problemen. De PVDA valt opnieuw door de mand en dan de gedachte dat het niet zou opvallen wat een belediging voor ons burgers.
Peter / adviseur
Isdit de zelfde mevrouw Kiki als in onderstaand artikel?

Zo ja, houdt u zich dan aan de fatsoensregels en probeer niet via dit forum uw gelijk te halen?De integrale tekst gevonden via Google.nl: GRONINGEN - 'Mevrouw Kiki' heeft vanochtend gedemonstreerd op de stoep van de gemeentelijke afdeling Ruimtelijke Ordening/Economische Zaken (RO/EZ) aan het Zuiderdiep. Ze plakte pamfletten op de gevel met de tekst 'Ik zit hier omdat B en W mij mishandelt'.Kiki mag bij gemeente nog maar met één speciaal daarvoor aangewezen persoon praten, omdat ze volgens B en W te vaak te veel ambtenaren lastig viel. Ze vindt dat geestelijke mishandeling. De ambtenaren van RO/EZ willen op hun beurt niet dat het kantoor beplakt wordt met opruiende teksten. Ze schakelden de politie in.

Wil Reuvers / juridisch medewerker
Bats had zich niet moeten laten intimideren door het rapport van Cohen, die zijn partijgenoot Rehwinkel zeer opzichtig uit de wind heeft gehouden. Een kwalijke zaak dat een onafhankelijk (?) onderzoeker als Cohen zonder aanziens des persoons geen stelling heeft genomen tegen het daadloos gedrag van de voorzitter veiligheidsregio Rehwinkel (de man stond erbij en keek erna). De opdrachtgevers hadden kunnen bedenken dat juist Cohen (gezien zijn politieke achtergrond) niet de aangewezen persoon voor dit onderzoek was. Gedane zaken nemen echter geen keer.
Advertentie