Advertentie

‘Cdk Berends stookt in gemeentepolitiek’

Een mail van de Gelderse commissaris van de koning John Berends aan drie oppositiepartijen van Scherpenzeel doen de gemoederen in Scherpenzeel – opnieuw – flink oplaaien.

31 augustus 2021
berends.1_cropped-23-0-0-0-0.png

Een mail van de Gelderse commissaris van de koning aan drie oppositiepartijen van Scherpenzeel doen de gemoederen in Scherpenzeel – opnieuw – flink oplaaien. Zowel bij de drie oppositiepartijen als bij het Burgerinitiatief Scherpenzeel Zelfstandig. Het burgerinitiatief vindt dat de cdk stookt in de Scherpenzeelse gemeentepolitiek. De provincie zegt dat daar geen sprake van is. De drie oppositiepartijen eisen juist opheldering van waarnemend burgemeester Klein.  

Onbesuisd

De kwestie draait hoofdzakelijk om een mail die waarnemend burgemeester Eppie Klein van Scherpenzeel op 6 juli naar Provinciale Staten stuurde. Daarin riep hij PS op geen besluit te nemen over de door Gedeputeerde Staten gewenste herindeling van Scherpenzeel met Barneveld, omdat er twijfels zijn over het gelopen proces. De integriteit van het proces is niet boven elke twijfel verheven, zo mailde hij aan de Staten. Scherpenzeel wil zelfstandig blijven. De drie Scherpenzeelse oppositiepartijen reageerden laaiend op de mail van hun burgemeester, die zij als ‘ongenuanceerd’, ‘ondoordacht’ en ‘onbesuisd’ kwalificeerden. Dat deden zij op hun beurt in een mail aan PS en cdk John Berends, enkele uren voor het debat over de herindelingsplannen. Burgemeester Klein zou met zijn mail het toch al precaire proces ‘ondermijnen’. De drie fracties riepen de cdk op ‘naar bevind van zaken te handelen’.

 

Passende maatregelen

Berends heeft daags na het besluit van PS, die op 6 juli instemden met de herindelingsplannen van GS, met zowel Klein als de Barneveldse waarnemend burgemeester Jan Luteijn gesproken. Daar is onder meer de bewuste mail van Klein ter sprake gekomen. ‘Hij vertelde ernstig in verlegenheid te zijn gebracht en passende maatregelen te zullen treffen. Ik heb hem de gelegenheid gegeven de situatie op te lossen’, schrijft Berends in zijn mail aan de fractievoorzitters van de drie oppositiepartijen, met een afschrift aan burgemeester Klein. De mail is niet naar de coalitiepartijen en niet naar de griffie van Scherpenzeel gestuurd. Waarom Klein in verlegenheid is gebracht en waarom en welke passende maatregelen worden genomen, is niet duidelijk. De woordvoerder van Berends verwijst voor antwoorden op dergelijke vragen naar Klein. Die wil eerst de schriftelijke raadsvragen hierover van de drie oppositiepartijen beantwoorden voordat hij deze met de media deelt, zo laat zijn woordvoerder weten.

 

Twijfels

De drie oppositiepartijen CDA, PRO Scherpenzeel en ChristenUnie willen van Klein het naadje van de kous weten en hebben daartoe raadsvragen gesteld. De fracties hebben het vermoeden dat Klein de mail niet zelf heeft opgesteld, dan wel verstuurd. ‘De reactie van de commissaris wekt op zijn minst de indruk, dat (de uiteindelijke versie van) het emailbericht d.d. 6 juli jl. niet door of namens burgemeester Klein is verstuurd’, zo stellen de drie partijen in hun raadsvragen. De drie eisen helderheid hierover. Ze willen daarnaast weten of Klein twijfelt aan de integriteit van commissaris Berends.

 

Vertrouwelijk gesprek

Het Burgerinitiatief Scherpenzeel Zelfstandig richt zijn pijlen niet op Klein, maar op de commissaris van de koning. Het Burgerinitiatief schrijft in een ingezonden brief dat Berends in de Scherpenzeelse gemeentepolitiek stookt door alleen een mail te sturen aan de drie oppositiepartijen en hen daarin bovendien informeert over een vertrouwelijk gesprek tussen de cdk en de burgemeester. Het is ‘echt ongekend’ dat cdk Berends contacten onderhoudt met een deel van de Scherpenzeelse raad, vindt het Burgerinitiatief.

 

Naar pijpen dansen

Daarnaast verwijt het Burgerinitiatief de cdk de burgemeester onder druk te zetten, om vooral mee te werken aan een herindeling. ‘Het kan best wezen dat de cdk spijt heeft dat hij Eppie Klein in Scherpenzeel heeft neergezet, omdat onze burgemeester weigert naar de pijpen van GS te dansen’, aldus de ingezonden brief. ‘Burgemeester Klein was misschien te netjes om het beestje bij de naam te noemen, maar wij nemen geen blad voor de mond. Dit zaakje stinkt en niet te zuinig ook.’

 

Geen onderonsje

‘Er is geen sprake van een onderonsje’, benadrukt de woordvoerder van de cdk. De mail van Berends aan de drie fracties is weliswaar niet actief openbaar gemaakt, ‘maar we doen er ook niet geheimzinnig over.’ Daarnaast is de mail een antwoord op vragen die de drie fracties op 6 juli aan de cdk hebben gesteld. Omdat Klein waarnemend burgemeester is, is de cdk de aangewezen persoon om vragen over diens functioneren te stellen, stelt de woordvoerder. Dit omdat, anders dan bij een kroonbenoemde burgemeester, een waarnemer door de cdk wordt benoemd.

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Els Dohmen
Het hier boven gevoerde politiek schouwspel gaat alleen maar om geld!

Na een fusie kunnen kleinere gemeenten hun Zonnekoningen niet meer bedienen.

Zoals door de regels die op gesteld zijn niet toe te passen als er geen bezwaren komen bij vergunningen, beleid, geen transparantie bestuurscultuur (kennis is macht) etc. kunnen de Zonnekoningen in de kleine gemeenten bediend worden. Bij een fusie gaat dit meestal weg vallen.

Ik woon zelf ook in een kleinere gemeente. Er is onbehoorlijke bestuur door vriendjes politiek, de raadsleden hebben onvoldoende kennis van zaken en zijn afhankelijk van de ambtenaren hun voor leggen.

Als je als ambtenaar niet doet wat de Zonnekoningen in de gemeente willen kun ze vertrekken! Kritiek wordt niet geduld, alles moet positief genaderd worden. Gebeurt dit niet dat wordt er geïntimideerd. Zelf dorpsraden worden hiervoor ingeschakeld.

De kleine gemeenten willen deze invloed kunnen behouden. Dit lukt hun beter als ze nog zelfstandig zijn.

Het gaat dan altijd om geld. (Koningengeld)Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Marieke van de Beek - Lindhout / Fractievoorzitter ChristenUnie Scherpenzeel
'Wat gebeurt er op het Scherpenzeelse gemeentehuis?'Dát had de kop boven dit artikel moeten zijn. Heel bijzonder dat zelfs BB zich meer laat leiden door een facebookbericht van een actiegroep, dan door de schriftelijke vragen die, ingegeven door grote zorgen over de gang van zaken, door de voltallige oppositie van de gemeenteraad zijn gesteld.Onderwerp van deze kwestie is niet de mail van de commissaris, maar de gang van zaken rondom het bericht dat is verzonden, ondertekend door burgemeester Klein.Die roept ernstige vragen op bij de voltallige oppositie. Burgemeester Klein heeft tot twee keer toe gelegenheid gehad die vragen in een één op één gesprek te beantwoorden of weg te nemen, maar heeft dit niet gedaan. Als raadslid zouden we niets waard zijn, als we deze situatie lieten bestaan. Hier moet duidelijkheid komen. Een college, dat de integriteit van andere bestuurslagen keer op keer openlijk in twijfel trekt, zou er goed aan doen om zélf het goede voorbeeld te geven en eerlijk en transparant te zijn over de zaken die zich afspelen binnen de eigen gelederen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Scherpenzeeler
@ Marieke van Beek (raadslid oppositie). Uw reactie is enigsinds lachwekkend. Ten eerste stuurt uw fractie tegen de normale fatsoensregels in overheidsland een onfatsoenlijke brief naar de CdK om te klagen dat de Scherpenzelers en het college van B&W niet deugen en vervolgens gaat u klagen over het feit dat mensen uw 'dorpsverraad' niet fijn vinden. Verstandiger zou het zijn om gewoon de wens van >80% (gerespecteerde peiling) uit te voeren.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Scherpenzeel
Een betere titel had kunnen zijn: Scherpenzeel Zelfstandig stookt in gemeente politiek. Immers, dit volgens eigen zeggen apolitieke clubje heeft zowat alle kansen al aangegrepen om bagger uit te storten over iedereen die voor een fusie is.

@burger van NL: het gaat om het draagvlak in totaal en niet als enige om een op emotie gedreven peiling zonder gedegen inhoudelijke argumenten. (Zie brief minister bz) Dat heeft dit college namelijk pertinent geweigerd te onderzoeken, kansen genoeg, zelfs nog voordat de Provincie zich er mee ging bemoeien. Struisvogel politiek en de komt tegen de krib in de hoop om op de pluche te kunnen blijven zitten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Scherpenzeeler
Het gaat zelfs nog verder: De CdK heeft zelfs aangedrongen om Scherpenzeelse ambtenaren te ontslaan... (zie Scherpenzeelse Krant). De rol van Rijksheer wordt hier wel enorm geschonden.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie