bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

5 jaar Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 werd de AVG van kracht.

05 juni 2023
Capra

Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, en vierde dus recent haar vijfjarig bestaan. Capra Advocaten wil die gelegenheid graag benutten om niet alleen de AVG te belichten, maar ook om aandacht te geven aan de vernieuwingen en de impact van de AVG op overheden en andere instellingen in het publieke domein.

De AVG is cruciale Europese wetgeving, die een keerpunt markeert in de behandeling en bescherming van privacy en persoonsgegevens. De invoering was een reactie op de toenemende digitalisering en globalisering van gegevensverwerking. Met de AVG werd harmonisering van het privacyrecht in Europa beoogd, waarbij het hoofddoel is om individuen meer controle te geven over hun persoonsgegevens en organisaties te verplichten om daar verantwoordelijk mee om te gaan. Met deze wetgeving is een solide kader vastgelegd voor gegevensbescherming, met nieuwe rechten en verplichtingen voor zowel burgers als bedrijven.

Uitbreiding van rechten

Een belangrijk aspect van de AVG is de versterking van de rechten van individuen. Burgers hebben met de AVG aanzienlijk meer controle over hun persoonsgegevens gekregen. Zo kregen zij het recht om geïnformeerd te worden over de verwerking van hun gegevens, het recht op toegang tot hun gegevens, het recht op rectificatie van onjuiste gegevens en het recht om vergeten te worden. Deze rechten bieden individuen de mogelijkheid om actief de controle over hun persoonlijke informatie op te eisen.

Impact publiek domein

Ook instanties in het publieke domein ondervinden op verschillende niveaus de impact van de AVG. De AVG legt nieuwe verplichtingen op, zoals het hebben van een juridische basis voor gegevensverwerking en het waarborgen van privacy met passende maatregelen. Bovendien moeten instanties datalekken melden en een functionaris voor gegevensbescherming aanstellen.

Handhaving

Een ander belangrijk aspect van de AVG is de versterking van de handhaving en de invoering van strenge sancties voor niet-naleving. Toezichthoudende autoriteiten hebben meer bevoegdheden gekregen om naleving te controleren, klachten te onderzoeken en boetes op te leggen. Deze strikte handhaving dient als een sterke stimulans voor organisaties om gegevensbescherming serieus te nemen.

Vijf jaar na de invoering van de AVG kunnen we concluderen dat, met de versterking van individuele rechten en de invoering van nieuwe verplichtingen voor organisaties, de AVG het bewustzijn van privacy op de voorgrond heeft geplaatst en een nieuw tijdperk van gegevensbescherming heeft ingeluid. De AVG als geheel heeft geleid tot grotere transparantie, verantwoordelijkheid en controle over persoonsgegevens, en tot verhoogde waakzaamheid bij het verwerken van deze gegevens.

Laten we samen stilstaan bij de vijfde verjaardag van de AVG en blijven werken aan een sterke bescherming van persoonsgegevens bij de overheid en aanverwante sectoren. Als Capra Advocaten staan we klaar om u te informeren en te adviseren over de juridische en inhoudelijke aspecten van de AVG. Met onze expertise kunnen we organisaties helpen bij het naleven van de wetgeving, het implementeren van passende maatregelen en het bevorderen van de privacybescherming.

Vragen? Neem contact met ons op
De advocaten van Capra zijn u hierbij graag van dienst.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.