Advertentie

Burgerbelang

Volgens ‘rechtzinnige burger’ Henk Kruijer houdt Heemstede zich niet aan de wettelijke regels voor de publicatie van informatie. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties (BZK) weigert de burgemeester van Heemstede hiervoor aan te pakken. Kruijer kan daartegen niet in beroep.

11 maart 2011

Henk Kruijer woont in Heemstede noord-west. Hij procedeert tevergeefs over een nieuw bestemmingsplan, dat zijn huis 75 mille minder waard zou maken. Om de planschadevergoeding zeker te stellen, gaat Kruijer nu naar Straatsburg. Al procederend merkt Kruijer dat de gemeente veel stukken niet, niet tijdig of niet volledig publiceert. Zo worden geen notulen van de raadsvergaderingen gemaakt, maar kan de burger geluidsopnames via internet beluisteren.

 

In 2009 zei de minister van BZK dat een schriftelijk verslag niet nodig is. (zie Binnenlands Bestuur 13 november 2009)

 

Volgens Kruijer overtreedt de gemeente de publicatieregels uit de Gemeentewet op nog twintig andere punten. Hij spreekt burgemeester Heeremans hierop aan. Vervolgens verzoekt hij de minister van BZK maatregelen te treffen tegen de burgemeester, die haar plicht verzuimt door de wetsovertredingen op z’n beloop te laten. De minister deelt Kruijer najaar 2009 mee geen aanleiding te zien voor maatregelen. Na een tweede verzoek van Kruijer deelt de minister hem anderhalve maand later opnieuw mee dat hij zich maar tot op zekere hoogte kan bezighouden met de gang van zaken binnen de gemeente, die nu eenmaal een zelfstandige bestuurslaag is met eigen taken en bevoegdheden.

 

Als Kruijer daartegen in beroep gaat, verklaart de rechtbank dat beroep niet-ontvankelijk. De mededeling van de minister is niet op enig rechtsgevolg gericht en dus geen besluit. Verder kan een burger geen rechten ontlenen aan de discretionaire bevoegdheid van de minister om een burgemeester al dan niet voor te dragen voor schorsing of ontslag. De Raad van State is het daar niet mee eens en vindt dat de rechtbank zich onbevoegd had moeten verklaren om het beroep in behandeling te nemen.

 

Volgens de Raad van State probeert Kruijer met zijn verzoek aan de minister ‘een verbetering van het functioneren van de lokale democratie te bereiken’. Hij heeft daarbij geen eigen, persoonlijk belang dat hem genoeg onderscheidt van andere inwoners van de gemeente Heemstede. Het raakt Kruijer niet rechtstreeks of de minister nu wel of niet zijn hierboven genoemde bevoegheid uitoefent, Kruijer vindt echter dat hij daardoor wèl direct wordt geraakt. Hij meent dat de individuele burger nu ‘machteloos en rechteloos’ is in de gemeentepolitiek.

 

De gemeente Heemstede gaat niet in op de uitspraak, omdat zij geen partij is in de zaak. Woordvoerster Ilse Klos verweert zich tegen de aantijgingen van Kruijer door te wijzen op het onderzoek waarstaatjegemeente. nl. Volgens deze benchmark (publicatie na 21 maart) krijgt Heemstede van alle gemeenten het hoogste cijfer van de burger op het gebied van dienstverlening.

 

Vindplaatsen: LJN BP3724 (weigering minister) en BO7990 (bestemmingsplan)

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie