Advertentie

'Burgemeester Utrecht hield krant tegen'

Burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht heeft de verspreiding van huis-aan-huiskrant Ons Utrecht tegengehouden. Dat zegt hoofdredacteur Robert-Jan van der Horst van het weekblad.

14 april 2009

Pensionkosten
Afgelopen weekeinde hadden Van der Horst en Wolfsen uitputtend overleg over een artikel over de pensionkostenvergoeding. Dit is een vergoeding voor woonkosten die burgemeesters maken die nog niet in de plaats wonen waar ze werken. 'In het bewuste artikel stelt bestuursrechtdeskundige Twan Tak dat Wolfsen een deel van zijn pensionkostenvergoeding ten onrechte heeft ontvangen.'

 

Onplezierig
Volgens Van der Horst heeft Wolfsen het artikel ingezien en maakte hij bezwaar tegen plaatsing. 'Hij vond het stuk pertinent onjuist en vreesde bovendien imagoschade.' De gesprekken over het bericht van freelancer Wouter de Heus verliepen volgens de hoofdredacteur van Ons Utrecht uitermate onplezierig. 'Wolfsen zei dat het grote gevolgen zou kunnen hebben voor de krant als we toch zouden doorzetten.' Van der Horst legt uit dat Ons Utrecht de gemeenteberichten van Utrecht afdrukt. 'Wolfsen zei niet letterlijk dat hij deze pagina's zou terugtrekken, maar ik vind dat het riekt naar chantage en omkoperij', aldus de hoofdredacteur.

 

Persvrijheid
Van der Horst bleef bij zijn standpunt dat het artikel evenwichtig was. Dinsdagochtend werd duidelijk dat vrijdag gedrukte editie herdrukt is zonder het gewraakte artikel. 'Wolfsen heeft blijkbaar contact gehad met onze uitgever Uitgeverij Holland Combinatie. Zij hebben zonder mijn medeweten opdracht gegeven 120.000 nieuwe exemplaren van Ons Utrecht laten drukken zonder het bewuste artikel.' Van der Horst vindt dat de persvrijheid ernstig is geschaad. 'Ik ben boos en teleurgesteld.'

 

Zowel Uitgeverij Holland Combinatie als de gemeente laten weten nog niet bereikbaar te zijn voor commentaar.

 

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

HMC van Heusen-Smulders / Managementondersteuner Algemeen & Communicatie
STOP DE PERSEN!
Ik ben absoluut voorstander van persvrijheid, echter ingeval van mogelijke imagoaantasting, dient dit waarheidsgetrouw te zijn en onderbouwt door onweerlegbaar feitenmateriaal.
Daarnaast vind ik dat de burgemeester nooit zijn positie had mogen aanwenden om plaatsing tegen te gaan. Ook hij is burger en dient de stappen te doorlopen (via de rechter) die de maatschappij met elkaar en voor elkaar heeft afgesproken. Waar is dat voorbeeldgedrag wat, zeker van een bestuurder, mag worden verwacht. Alleen al daarop is hij direct aanspreekbaar. Zou hij een dergelijk gedrag geaccepteerd hebben ingeval dit een van zijn medewerkers had gedaan?
theofiel janzen / hooofd administratie
wederom een voorbeeld van de verloedering van onze maatschappij. politici en bestuurders die moord en brand schreeuwen over "corrupte bankiers" maar zelf ook de weg kwijt zijn met betrekking tot integriteit. wolfsen is in goed gezelschap van bijv. de pm die weigert internationaal aan de bel te trekken als een parlementslid de toegang tot een ander eu-land wordt geweigerd, een minister die haar poot stijf probeert te houden om toch maar een vrouw of allochtoon als politiebaas te benoemen terwijl er een beter geschikte blanke man wordt voorgedragen ("linkse hobby") en een gemeente die maar blijft volhouden dat de aangestelde islamitische "bruggenbouwer" à raison van €200+/uur "goed werk" uitvoert door te komen met on-westerse uitspraken over homo's en vrouwen.
ik durf een behoorlijke weddenschap aan dat deze linkse rakker wolfsen wél mag blijven zitten in de gemeente die een stichting subsidie verstrekt die gescheiden loketten, voor mannen en vrouwen, aanbrengt in een moskee/bibliotheek?!
en vreemd opkijken als over 1 of 2 generaties de sharia wordt ingevoerd want dat vindt minister donner, gezien zijn eerdere uitspraak : 'als tweederde van alle Nederlanders morgen de sharia zou willen invoeren, dan moet die mogelijkheid
bestaan. de meerderheid telt", niet erg.
droom lekker verder nederland .......
Gerard Jan de Ruiter / consulent
Het is jammer dat het nergens meer gaat over de feiten. Misschien was het artikel wel onjuiist. Dan heeft de burgermeester van Utrecht terecht hierover geappelleerd. De krant had er ook voor kunnen kiezen de visie van de burgemeester integraal naast het artikel van hun journalist te plaatsen. Dan was het voor de lezer mogelijk zijn eigen oordeel te vormen. Nu wordt er hard geschreeuwd over aantasting van de persvrijheid. Echter wanneer een jounalist iets publiceert moet het wel goed onderbouwd zijn. Ik neem helaas waar dat dat vaak niet het geval is. Maar je verdedigen tegen onjuiste artikelen is haast onmogelijk, want dan zijn de journalisten ineens de verdedigers van de waarheid met hun beroep op de persvrijheid.
Leo / juridisch beleidsmedewerker
Is het waarschijnlijk dat de uitgeverij een oplage van 120.000 laat herdrukken, slechts na een telefoontje waarin de heer Wolfsen de uitgever vraagt zich in de feiten te verdiepen? De heer Wolfsen had zo verstandig moeten zijn om zelfs maar iedere schijn van beïnvloeding uit te sluiten.
In het huis aan huis blad blijkt dat de gemeente ook gemeentelijke publicaties plaatst.
Er verschijnt in de pers heel veel onzin en onjuistheden. In Nederland zijn er geëigende kanalen om je daartegen te verweren, bijvoorbeeld via de kortgedingrechter
jack Jetten / raadsgriffier
Aleid Wolfsen heeft de schijn behoorlijk tegen. Door druk uit te oefenen op de uitgever van het weekblad, dat de gemeenteberichten publiceert en daardoor in een afhankelijke positie verkeert, heeft hij de persvrijheid beknot en zijn hand overspeeld. Nu hebben wij geen kennis kunnen nemen van de visie van prof. Twan Tak over de al dan niet terecht gedeclarareerde pensionkosten van de burgemeester en dat is jammer. Deze emeritis hoogleraar bestuursrecht plaatst vaak stevige kritische noten bij het misbruiken van macht door de overheid. Ik zou mij verbazen als hij deze betutteling zomaar over zijn kant laat gaan. Men zou denken dat hij ingang moet hebben bij serieuzere podia dan een huis-aan-huisblad. Er valt nu over meer te schrijven dan een beetje gesjoemel met declaraties. Het is de vraag of het burgemeesterschap van Aleid dit machtsvertoon overleeft, nu de politieke partijen er een issue van maken.
W.Wilkens
Men zou eigenlijk wensen dat iedere ambtsdrager vaker pro-actief ingrijpt in plaats van achteraf uitvoerig uitleggen waarom men in een bepaald geval niet ingreep.

In alle ernst: Wolfson is rechter geweest en weet dus, of kan weten, hoe art. 7 Grondwet werkt. Als hij zich aangetast voelt in naam en eer, dan kan hij na publicaite naar de rechter. De verklaring die hij gaf voor de TV was net iets te technisch.
Bovendien: als er niets aan de hand was of is, waarom dan het telefoontje met zulke gevolgen?

Goed om te weten wie de medehoeders van de onze democratische rechtsstaat zijn.
Jan Roseboom
De 'druk" die Wolfsen uitoefende is zeer laakbaar en getuigt van ondemocratische hoogmoed van de macht.
Meer journalisten en respondenten van regionale dagbladen waarvan de uitgevers zgn. gemeentepagina's aan gemeenten verkopen staan aan deze druk bloot aan bestuurlijke druk die ontstaat door toepassing van hoor en wederhoor over de inhoud van een bepaald maatschappelijk gewenst artikel.
Ook komt het in die situaties voor dat de brengers van het nieuws koketteren met bestuurders een daarmee hun journalistieke onafhankelijkheid te grabbel gooien.
Oplossing voor dit probleem is dat
1) of de gemeente een onder eigen verantwoordelijkheid een huis aan huis te verspreiden blad in produktie neemt;
2) er openbare aanbesteding plaatsvindt door de gemeente van het te verspreiden gemeentenieuws en dan alleen aan die uitgevers waarvan de redactie volgens redactiestatuut onafhankelijk is en de aldaar werkzame journalisten of respondenten zich gedragen volgens de gedragscode c.q..lid zijn van de Nederlandse Vereniging voor de Journalistiek.

Onafhankelijkheid van de journalistiek is een groot maatschappelijk en democratisch te koesteren kleinood.
Het wordt tijd dat politieke partijen aan dit onderwerp eens goed de aandacht besteedt.
Advertentie