Advertentie

Schneiders: burgemeesters moeten geen partijlid zijn

Burgemeesters moeten hun lidmaatschap van een politieke partij opzeggen voordat ze het ambt aanvaarden. Dat zegt Bernt Schneiders, scheidend burgemeester van Haarlem en voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters

09 maart 2016

Burgemeesters zouden hun partijlidmaatschap moeten opzeggen zodra ze hun ambt aanvaarden. Dit zegt de voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en scheidend burgemeester van Haarlem Bernt Schneiders in het Parool.

Belangenverstrengeling
‘De belangrijkste kracht van burgemeesters is de onafhankelijke positie,’ aldus Schneiders. ‘Tegenwoordig moeten bestuurders en politici in alle opzichten de schijn van belangenverstrengeling voorkomen. Wat mij betreft geldt voor burgemeesters dat ze de schijn van politieke partijdigheid zouden moeten vermijden,’ zo zegt Schneiders tegen de Amsterdamse krant. Door het partijlidmaatschap op te geven zou de burgemeester duidelijk maken dat hij of zij niet uit partijpolitieke overwegingen handelt. Terwijl dit volgens Schneiders in de praktijk zeker niet het geval is. ‘Iedere burgemeester neemt maatregelen die indruisen tegen het partijbelang.’

De-loyaal
De meeste burgemeesters in Nederland zijn lid van een politieke partij. Ook Schneiders zelf heeft zijn lidmaatschap van de PvdA niet opgezegd.  Als ik dat als enige burgemeester zou doen, zou dat de-loyaal overkomen voor de PvdA-fractie in Haarlem.’

Superwethouder
De Haarlemse burgemeester is overigens geen voorstander van een gekozen burgemeester. Dat zou volgens hem juist ten koste gaan van de onafhankelijkheid. ‘Een burgemeester wordt dan verkozen op basis van een partijpolitiek programma. Een PvdA-burgemeester die een PvdA-programma gaat uitvoeren, is eigenlijk een superwethouder in plaats van een onafhankelijke burgemeester.’

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jan
Sterker nog: kandidaat burgemeesters zouden vóór hun sollicitatie al hun partijlidmaatschap moeten opzeggen. Dan krijg je tenminste niet door de partij gepromote burgemeesters, maar worden ze echt door de raad voorgedragen (en dus benoemd) op basis van hun vaardigheden, ervaring en kunde. En pas dan sta je als burgemeester echt boven de partijen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet Konings
Alle burgemeestersbenoemingen zijn politiek.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
veestapel
en daar komt deze pvda'er pas mee nu zijn eigen partij gedecimeerd wordt, flauw..
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
August Biels / gewezen ambtenaar
De functie van burgemeester kan worden opgedoekt. Punt uit. Ooit ingesteld als 's Rijks pottekijker, die controleert of die boertjes het allemaal niet te dol maken. Een rol die niet meer past in deze tijd.Voorzitter van de raad kan uit het midden van de raad worden gekozen. Voorzitter van het college kan ook uit he eigen midden van het college worden gekozen.Portefeuilles van de burgemeester kunnen door één van de wethouders worden beheerd.Protocollaire functies kunnen door de voorzitter van de raad of de nestor van de raad worden uitgevoerd, of welke andere constructie de raad daarvoor wenst.In vergelijkbare zin kan ook de Commissaris des Konings worden opgedoekt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kareel
En zo wordt de burgemeester helemaal de zetbaas van de Commissaris van de Koning. Helaas is die ook gelieerd aan een partij. Dus dat plannetje van Schneiders moeten we maar heel snel vergeten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Margot Kraneveldt / Fractievoorzitter PvdA Zoetermeer
Ik vind het te prijzen dat dhr. Schneiders hier een discussie over start. Het zal best in bepaalde gemeentes spelen, hier in Zoetermeer gelukkig niet. Ik ben het echter niet met Schneiders eens. Ik heb als raadslid liever dat ik weet van welke partij iemand is, dan dat dat onduidelijk is. Dan kan ik beter signaleren dat de burgemeester partijpolitiek bezig is. Het is eigenlijk net als met een paspoort: je kunt het weggooien maar je afkomst verloochen je niet. Hoeft van mij dus ook niet, laat een burgemeester gewoon (bescheiden zichtbaar) partijlid blijven maar wel aanspreekbaar zijn op zijn handelen. Wordt hij partijpolitiek, dan moet een raad of een college alert genoeg zijn om een burgemeester hierop aan te spreken. We zijn er zelf bij.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sjaak / waakzaam burger
Het is onzin om de burgemeester partijloos te maken. Publieke bestuurders behoren in een politieke partij gevormd te zijn en geleerd te hebben het politieke onderscheid te maken.

Voorkomen moet worden dat 'kleurloze' managerstypes belangrijke posities krijgen in het openbaar bestuur. In een politieke omgeving - hetgeen het openbaar bestuur is (en moet blijven) - moeten mensen als bestuurder benoemd worden die politieke zintuigen hebben en die er blijk van kunnen geven daarmee gepast om te gaan. Dit betekent dat steeds op het juiste moment wordt ingezien dat boven de partijen dient te worden gestaan. Een partijloze heeft voor het innemen van zo'n positie eignlijk geen oriëntatie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
De Haan / beleidsmedewerker
Eens met Schneider. Waar ik werk zijn ook veel ambtenaren politiek actief. Daar hebben we zoveel last van op de werkvloer. Ambtenaren zouden ook neutraal moeten zijn. Uiteraard hebben ze hun politieke voorkeur en kunnen ze gaan stemmen bij verkiezingen maar politiek op de werkvloer is desastreus voor zowel de ambtelijke besluitvorming als het gevoel van veiligheid binnen het ambtelijk apparaat. Dat ik dit soort meningen onder stoelen en banken moet steken zegt al genoeg over hoe onveilig ik me voel om mijn mening openlijk te geven.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Fritz
Een eigenaardige redenering. Dus als een politicus tot burgemeester benoemd wordt, zou hij/zij het partijlidmaatschap moeten opzeggen en daarmee schudt hij/zij dan ook meteen zijn/haar partijpolitieke idealen en sympathieën van zich af? Je kunt het jasje wel uittrekken, maar het blijft dezelfde man of vrouw die er in zit.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
doeterniettoe / -
Niet alleen burgemeesters, ook ministers en staatssecretarissen. Zowel op lokaal als regionaal als nationaal niveau wordt partijpolitiek meer en meer overheersend en draait het minder en minder om goed en fatsoenlijk bestuur.

Maar je mag wel kiezen... sure.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie