Advertentie
bestuur en organisatie / Redactioneel

Bang voor de boeren

De opening van het VNG-congres was niet door koningin Maxima, maar door een vertegenwoordiger van de Farmers Defence Force.

28 juni 2022
Farmers for defense

De gesprekken verstommen in de grote zaal van ijsbaan De Westfries in Hoorn, waar het VNG jaarcongres plaatsvindt. Iedereen wacht op het moment dat koningin Maxima via een videoboodschap de bezoekers zal toespreken, gevolgd door de officiële opening door voorzitter Jan van Zanen.

Maar het is niet Maxima die als eerste de bezoekers toespreekt, en ook niet Van Zanen. Een boer stapt op het podium. Een stilte valt. Dan begint de boer te spreken. Het blijkt een vertegenwoordiger van de Farmers Defence Force. Blijkbaar hoort de toespraak, hoewel niet in het programma vermeld, toch tot het officiële gedeelte, want niemand grijpt in.

De boer begint te praten over de moeilijke positie waarin zijn sector zich bevindt. De zaal knikt instemmend. Maar al snel verandert de toon van de boer. Er volgt een hele reeks platitudes en onwaarheden, zoals we die tegenwoordig vrijwel dagelijks uit de mond van de meer radicale protesterende boeren horen. De rekenmodellen kloppen niet, de minister wil een dictatuur, onder de 80 procent van landbouwproducten die worden geëxporteerd wordt ook de sierteelt gerekend, snelwegen zorgen voor net zoveel uitstoot als de landbouw. De ene onwaarheid volgt op de andere.  Met soms onzinnige voorbeelden: ‘als er in een straat 9 tuinen staan zonder brandnetels en eentje met, dan komt dat doordat iemand zijn tuin niet heeft onderhouden en niet door de stikstof.’

De toespraak van de boer gaat tien minuten door en eindigt in een oproep aan alle aanwezigen om ‘hun’ volksvertegenwoordiger een oproep te sturen tegen het stikstofplan van het kabinet te stemmen. De zaal klapt plichtmatig. De boer verlaat het podium en het programma neemt een aanvang. Niemand zegt een woord meer over de boer.

Later verneem ik dat er de maandagavond voor het congres contact is geweest met de Farmers Defence Force. Onder dreiging van een massale komst van protesterende boeren is de VNG door de knieën gegaan en heeft de boer het podium gegeven. Eerder hadden de burgemeesters van Hoorn en Koggeland besloten dat een massaal protest door de boeren in Hoorn verboden was, om redenen van verkeersveiligheid. Blijkbaar was het optreden van de FDF-boer het wisselgeld. Niet geheel onbegrijpelijk, wanneer je ruim twee jaar hebt gewerkt aan de voorbereiding van dit congres en je niet wilt dat de bezoekers op blokkades stuiten of dat zich wanordelijkheden voordoen rondom de locatie. Vanuit organisatieperspectief geen onlogische keuze. Maar tegelijkertijd is het wel zorgelijk dat de radicale boeren zich het podium van het belangrijkste gemeentelijke congres op weten te chanteren.

Geen middel lijkt een deel van de boeren nog te schuwen. Honderd oude knotwilgen werden maandag half omgezaagd in de Krimpenerwaard om het standpunt van deze boeren duidelijk te maken. Snelwegen worden geblokkeerd. Een vrouw met kinderen werd door een honderdtal boeren thuis opgezocht en geïntimideerd, omdat zij overdag de minister van Natuur en Stikstof is. En nu eisen boeren een plek op het podium van het VNG-congres en krijgen die.

Natuurlijk moet er over de stikstofplannen gepraat kunnen worden. Natuurlijk moet het mogelijk zijn door middel van demonstraties je onvrede over plannen te laten blijken. Maar nu lijkt het gesprek vooral beheerst door angst. Iedere politicus, zelfs de grootste verdedigers van de stikstofplannen, begint tegenwoordig zijn betoog met het uitspreken van begrip voor de boeren. Maar het lijkt er meer op dat iedereen bang is. Bang voor de boeren. En angst, zo wil het spreekwoord, is nooit een goede raadgever.

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Biemie Janssen
De boerenlobby is al jaren oververtegenwoordigd in waterschappen, provinciebesturen en gemeenten. Het belang van de veeteelt wordt ernstig overtrokken. De romantiek van boeren die hun koeien, varkens en kippen voorzien van voedsel vanaf hun eigen land is al lang verdrongen door de immorele waarheid van een ecologieverstorende voedselketen die desastreus is voor natuur, klimaat en dus de mens! Angst om te zeggen dat het volstrekt uit de hand gelopen is met de intensieve veeteelt overheerst bij bestuurders. En ondertussen laten we watertekorten ontstaan omdat de boeren een (te) lage waterstand eisen en verpieteren natuurgebieden door een te grote hoeveelheid aan stikstof. Wetenschappelijke rapporten worden in twijfel getrokken, een effectieve methode die overgewaaid is vanuit de wappiehoek (of misschien wel andersom). De boeren zijn al lang niet meer de hoeders van landschap en andere idyllische plaatjes, maar met Farmersdefence zijn ze verworden tot een keiharde boerenmaffia die koste wat kost hun immorele praktijken blijven verdedigen. De overmaat aan veeteelt in ons land is ongezond voor mens en dier, alleen daarom al moet het minder!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
P. Smit
Alleen al omdat er op Vlieland een reductie van 70% NO2 moet worden gerealiseerd terwijl daar bijna geen auto rijdt en er niet één boer boert zou tot nadenken moeten stemmen....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
P. Smit
O ja, ook om niet te vergeten: de ongebreidelde instroom van asieleisers, dat heeft zeker geen invloed op de 'stikstofcrisis'?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wouter Le Febre
Nouja, stikstofproblematiek pak je volgens mij aan door te kijken naar waar de stikstof vandaan komt, in dit geval dus niet van Vlieland, en daarop te acteren. Niet door te kijken naar waar deze neerslaat, in dit geval wel Vlieland. Anders is het dweilen met de kraan open.

En die opmerking over asielzoekers: kom op z'n minst met enige concrete onderbouwing als je echt dat punt wilt maken. Anders is het niet meer dan een drogreden en een xenofobe afleidingsmanoeuvre van de daadwerkelijke stikstofproblematiek.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
togoo
De wijze waarop de boeren de samenleving plat leggen is absoluut niet aanvaardbaar. Het afdwingen van een boer op het podium is evenmin aanvaardbaar. Dat is verradersgedrag, dreigen met oorlog, ten voeten uit. Rusland/Poetin doen net zo. Dat dient te stoppen.

Maaar, De wijze waarop Nederland met de boeren omgaat is evenmin aanvaardbaar. Het stikstof/natuur dossier is het perfecte voorbeeld van de juridisering van Nederland. (Zie de recente opinie van Stavros Zouridis). Er wordt niet gezocht naar gemeenschappelijke belangen en het stellen van gemeenschappelijke doelen. Nee majeure conflicten zoals de bodemdaling in Groningen en de invloed van ammoniak op te beschermen planten en dieren worden met het mes op tafel uitgevochten. Het gevolg is dat tegenstellingen worden uitvergroot en er louter patstellingen worden gecreëerd. Dat dat tot geweld leidt mag niet verbazen.

Vergelijk eens het gedrag van Johan Vollenbroek/BOM met dat van Marjan Minnesma/Urgenda. Zij zijn sterk actief om het CO² probleem mee op te lossen, zij nemen medeverantwoordelijkheid. Dat zou ook de inzet van Johan Vollenbroek moeten zijn.

Het op de spits drijven van het conflict met de landbouwsector leidt nu tot een situatie waarin alle beginselen van Behoorlijk Bestuur, net als in het toeslagendossier, aan de wilgen worden gehangen. Dat gaat ons nog lelijk opbreken.
Lees mijn 14 punten waarom die beginselen in het geding zijn:
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6942378211980787712/?commentUrn=urn%3Ali%3Acomment%3A(activity%3A6942378211980787712%2C6942794873515216896)&dashCommentUrn=urn%3Ali%3Afsd_comment%3A(6942794873515216896%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6942378211980787712)
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
i.middelburg
Een keurig optreden van deze boer, die terecht opkomt voor een sector die zwaar in de hoek wordt gedreven. Ik maak me boos over de opmerking dat de MOB beschaafd zou optreden. Juridische terreur is meer het geval. De MOB probeert honderden individuele agrarische bedrijven, de zogenaamde pas melders, kapot te procederen zogenaamd vanuit het principe. Dit terwijl deze bedrijven geheel zonder enige schuld door de overheid van de legaliteit is beroofd en een wettelijk recht op legalisatie bestaat. Wat je maar beschaafd noemt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
togoo
Bij wie leest u dat MOB beschaafd zou optreden?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
i.middelburg
Wilt u nav de verklaring van burgemeester Jan Nieuweburg van Hoorn dit artikel snel rectificeren naar de waarheid, namelijk dat er geen enkele sprake was van dwang of intimidatie, maar instemming voor deze nette spreker. U verlaagt zich met deze stemmingmakerij, en dat voor een hoofdredacteur.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans Bakker
Het grote probleem is dat er geen toekomstplan voor Nederland is. Nederland is Boeren uitkopen dat is een oplossing van een heel afgekaderd probleem, bepaald door regels waaraan we moeten voldoen en een woningbouwopgave. Daarom zijn deze maatregelen zinloos. Beroepsleuteraars zonder enige kennis van zaken, zowel van links als van rechts, voeren debat. Nederland wordt niet aangestuurd door kennis, maar door een politiek die om zichzelf draait. Met politici die geen idee hebben wat een stikstofmolecuul is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie