Advertentie

BING: onafhankelijkheid is onze belangrijkste kernwaarde

Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) is geschrokken van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Volgens directeur Peter Werkman is BING niet eerder op de vingers getikt wegens handelen in strijd met objectiviteit. 'Daar schrikken wij echt van. Onafhankelijkheid is onze belangrijkste kernwaarde.'

19 december 2014

Niet eerder werd Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) door de rechter vanwege handelen in strijd met objectiviteit op de vingers getikt. ‘Als een rechter dat doet, dan schrikken we daarvan.’

Uitspraken analyseren

Dat zegt directeur Peter Werkman in reactie op de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in de zaak-Verver. Oud-directeur en onderzoeker Jaap ten Wolde is hiervoor berispt. BING bracht een korte schriftelijke verklaring uit, maar Werkman is bereid Binnenlands Bestuur toch te woord te staan. ‘We zullen de uitspraken van de Accountantskamer, die alle klachten van mevrouw Verver ongegrond verklaarde, en de CBb die op dezelfde aspecten anders oordeelt, naast elkaar leggen en vergelijken. De laatste uitspraak is weliswaar van een hogere rechter, maar die hanteert ook het accountantstuchtrecht. Dat was een van de redenen om mij uit te schrijven als registeraccountant. Ik vind het accountantstuchtrecht niet van toepassing op alle onderzoeken van BING.’

Het CBb vindt dat Ten Wolde op belangrijke onderdelen van het onderzoek in strijd met fundamentele beginselen van deskundigheid, zorgvuldigheid en objectiviteit heeft gehandeld. U benadrukt in het artikel in Binnenlands Bestuur over 10 jaar BING dat BING niet eerder vanwege haar integriteit op de vingers was getikt. Dat is nu wel het geval. Hoe reageert u daarop?

‘Dit is inderdaad de eerste keer. We gaan de uitspraak dan ook nader analyseren. Objectiviteit vinden wij buitengewoon belangrijk. Als een rechter een dergelijke uitspraak doet, dan schrikken wij daar echt van. Onafhankelijkheid staat bij ons bovenaan, het staat niet ter discussie, het is onze belangrijkste kernwaarde.’

Ten Wolde liet na om Verver tijdig schriftelijk te informeren over de onderzoeksopdracht en de uitbreiding daarvan. In het interview merkte u op dat een van de lessen uit tien jaar onderzoek is om de onderwerpen van onderzoek tijdig te informeren. Was dat op deze zaak gebaseerd?

‘Nee. Even los van deze zaak: het is inderdaad een van de lessen die we hebben geleerd. We hebben wel meegemaakt dat mensen niet tijdig of goed genoeg zijn geïnformeerd. Daarna kozen we de lijn dat we zelf de regie daarover nemen. We informeren mensen zelf schriftelijk en laten dat niet de opdrachtgever doen.’

Verder bood hij haar niet op juiste wijze gelegenheid om op een concept van het rapport te reageren. Reactie?

‘Zonder daar inhoudelijk op in te gaan, kan ik zeggen dat we zestien dossiers hebben onderzocht en de bevindingen aan haar hebben voorgelegd. Alleen een hoofdstuk van meer algemene strekking, “Vertrouwenspersoon en klokkenluidersregeling: een (on)veilig werkklimaat”, hebben we niet voorgelegd en dat had volgens het CBb wel gemoeten. Maar we hebben dus wel op de dossiers wederhoor gepleegd.’

Waarom heeft u dat hoofdstuk niet voorgelegd?

‘Daar doe ik geen uitspraak over, omdat dat een inhoudelijke reactie op de uitspraak is.’

Het rapport vermeldt bovendien ten onrechte dat de oud-burgemeester niet had gereageerd op interviewverslagen. Uw reactie?

‘Dat is ook een vraag om een inhoudelijke reactie, dus daar ga ik ook niet op in.’

De conclusies over de vermindering van opdrachtverstrekkingen aan een aannemingsbedrijf en de rol van de voormalig burgemeester hierin zijn te ongenuanceerd en onvolledig. Uw reactie?

‘Het gaat om een van de zestien bevindingen. Daarom zijn we ook zo verrast. Dit is getoetst bij de Accountantskamer en die heeft wel geoordeeld dat de conclusies kloppen. Alle zestien. En dat we wel wederhoor hebben gepleegd. We hebben nu binnen het accountantstuchtrecht te maken met twee verschillende uitspraken. Die moeten we goed analyseren.’

Dit is de eerste berisping voor Ten Wolde bij BING in hoger beroep. Het CBb deed dezelfde dag ook uitspraak in de zaak die de Schiedamse oud-topambtenaar Hans Boet tegen BING aanspande, nadat hij na hetzelfde onderzoek zijn baan was kwijtgeraakt. Boet was niet geïnformeerd dat hij ook onderzoeksobject was. In deze zaak blijft de waarschuwing voor Ten Wolde staan. Hij kreeg al een voorwaardelijke schorsing van drie maanden voor een rapport over oud-bestuurder Leks Verzijlbergh van de Maastrichtse woningcorporatie Servatius. Is dat niet wat veel?

‘Bij BING is het zijn eerste berisping van de hoogste rechter. Met het onderzoek naar Verzijlbergh heeft BING niets te maken. Dat heeft hij gedaan voor Instituut Financieel Onderzoek (IFO).’

Maar gaat u nu niet twijfelen aan de onafhankelijkheid van de rapporten van Ten Wolde?

‘Ten Wolde is twee jaar geleden met pensioen gegaan bij BING. We hebben in tien jaar honderden onderzoeken gedaan, waar je verder niets van hoort en waarbij de onafhankelijkheid niet ter discussie stond.’

En als het dan eens misgaat, is dat een bedrijfsongeval?

‘Als het stapelt, is het dan een bedrijfsongeval? Ik laat het bij het antwoord op de vorige vraag.’

In de Volkskrant wordt het raadslid Haseena Bakhtali uit Nieuwegein geciteerd. Zij spande een zaak tegen u aan na uw onderzoek naar het conflict tussen haar en haar vorige partij de PvdA. U kreeg daarop van de Accountantskamer een waarschuwing, maar gaat in beroep. Zij noemt het uitschrijven een “symptoom van ernstige normvervaging”. BING had aanzien, omdat echte accountants verantwoordelijk waren voor de integriteitsonderzoeken. Uw reactie?

‘Wij zijn geen accountantskantoor, wij doen integriteitsonderzoek. Ik was hier nog de enige accountant. Verder werken hier bestuurskundigen, sociologen, oud-rechercheurs en andere deskundigen. De kwaliteit van integriteitsonderzoek hangt niet af van het feit dat het door een accountant is uitgevoerd.’

Beroep is niet meer mogelijk. Verver beraadt zich op vervolgstappen. Boet vroeg eerder zelfs 1,7 miljoen schadevergoeding. Wat gaat BING nu doen?

‘Daar kan ik niet op vooruitlopen.’

Reacties: 41

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

G. ter Keurs
Mijn inmiddels overleden man is helemaal kapot gemaakt vanwege een ordinaire politieke afrekening. In dit land is het voldoende een anonieme brief te schrijven met valse aantijgingen die stuk voor stuk weerlegt konden worden, maar door de regionale pers werden opgeblazen en een eigen leven gingen leiden. Een BING onderzoek deed de rest. Dat dit onderzoek niet deugde moesten wijzelf aantonen via onze gang naar de tuchtrechter van de Accountantkamer, die het rapport wegzette als ondeskundig en onzorgvuldig. MIJN MAN HAD GEEN ENKELE WET AAN ZIJN LAARS GELAPT,maar de gemeente Borne had op eigen houtje wet-en regelgeving aangepast. Hoezo: betrouwbare overheid? Hoezo hebben alle inwoners van de gemeente dezelfde rechten? Tot op heden heb ik nog geen enkel excuus of teken van medeleven mogen ontvangen.

Het was BING zelf die tegen de uitspraak van de Tuchtrechter in Hoger Beroep ging, het was BING zelf die 5 dagen voor de zitting in Den Haag het Hoger Beroep weer introk om "moverende redenen". Een onderzoeksbureau dat wel het lef heeft mensen op oneigenlijke gronden kapot te schrijven maar bang is voor weer een negatief artikel in de pers, is geen knip voor de neus waart. Een dergelijk onderzoeksbureau dat weigert te erkennen dat ze grove fouten maakt heeft geen recht van bestaan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Lianne ter Keurs / gemeenteambtenaar
Beste @Trendwatcher, namens de familie ter Keurs kan ik melden dat we nog geen publieke verontschuldigingen van BING voorbij hebben zien komen in het dossier gemeente Borne na de intrekking van het beroep van de heer Werkman van BING in onze klachtzaak. Daarmee werd de vaststelling van zijn bewezen onzorgvuldig en ondeskundig werken door de Accountantskamer onherroepelijk. Hij heeft het met de intrekking zelf erkend fout te hebben gehandeld, duidelijker kan het niet. Uit alles blijkt dat hij en BING in ons dossier “in het nauw zijn gekomen” door eigen fouten en de opvolgende uitspraak van de Accountantskamer in de klachtzaak gemeente Nieuwegein. Dit gaf verkeerde publiciteit in de Volkskrant. Dus heer Werkman en BING: “Wees integer en biedt publiekelijk verontschuldigingen aan”. Het zou voor ons als familie veel betekenen en een erkenning zijn van onrecht wat ons is aangedaan. Ik steun dus uw oproep hiervoor van harte.Wat betreft Schiedam heb ik ook een opmerking. In september 2011 deed de heer Werkman strafrechtelijk aangifte wegens smaad tegen mevrouw Verver omdat zij volgens hem onwaarheden verkondigde over BING. Met haar commentaar op het rapport wegens vermeende vooringenomenheid en onwaarheden zou ze de onderzoekers bezoedelen. Daaronder de heer Ten Wolde die nu in recidive in hoogste instantie berispt is voor professionele wanverrichtingen.

Zie over de aangifte het artikel onder de link: https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-orga …

In een artikel in NRC stond vervolgens: 'Verver verwees het rapport naar de prullenbak'. De onderzoekers waren volgens haar vooringenomen. Zij verwijt BING onder meer geen wederhoor te hebben toegepast. ''Mevrouw Verver verkondigt in de media continu onwaarheden. Aanvankelijk meenden wij dat het uit emotie was, maar zij blijft doorgaan en wij hebben aanwijzingen dat zij voorlopig niet stopt'', aldus directeur Peter Werkman van BING in een verklaring.

Nu we 3 jaar verder zijn weten we precies dat het klopt wat mevrouw Verver toen al openbaarde in haar benarde positie. De heer Werkman van BING gaf destijds binnen 1 week na uitkomen van rapport en commentaar een persbericht uit over die aangifte. Natuurlijk om mevrouw via de publieke opinie al direct de mond te snoeren in eigenbelang van BING. En nu?? Anderhalve week na de uitspraken van 18 december is er nog geen persbericht verschenen dat de aangifte acuut is ingetrokken omdat BING helaas toch zelf fout zat. En mevrouw Verver zal net als wij ook nog geen publiekelijk excuus hebben gehad van BING, laat staan een bosje bloemen. Terwijl meneer Werkman zelf dus wel mensen op deze website oproept om integer te zijn en om publiekelijk verontschuldigingen aan te bieden als iemand zaken heeft verkondigd over BING die niet kloppen of niet houdbaar zijn, of zelfs via de rechter dwingt om een rectificatie te plaatsen op deze website, ook al eens gezien terwijl het waarschijnlijk gewoon mensen betreft die uitingen doen over de waarheid. Is dat de juiste manier om de integriteit van je onderzoekers geloofwaardig en betrouwbaar houden? Waar blijft de heer Werkman nu nadat BING mevrouw Verver destijds met die aangifte en dat persbericht nog eens extra bezoedelde bovenop dat rapport wat het CvBb onderuit heeft gehaald? Wees integer BING: trek die aangifte officieel terug en maak dat publiekelijk bekend met de verontschuldigingen erbij. Integriteit begint bij uzelf.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
BEN PAULIDES
De uitspraken Schiedam waren vooraf te raden, want voor deskundigen gewoon voorspelbaar. Ik citeer hier uit een publicatie van 8 juli 2013 op de site Accountant.nl van de hand van een autoriteit uit de eigen beroepsgroep van de accountants-hoofdonderzoekers van BING, Ten Wolde en Werkman, die in een serie zaken tuchtrechtelijk tegen de lamp zijn gelopen. Die autoriteit is de heer prof. dr. mr. M. Pheijffer, hoogleraar Forensische Accountancy aan de universiteiten Nyenrode en Leiden: "De betrokken accountant (zoals in Schiedam ook in Wassenaar de heer Ten Wolde, BP) was eerder betrokken bij forensische onderzoeken in bijvoorbeeld het onderzoek naar voormalig Rotterdams burgemeester Bram Peper en de immer procederende familie Poot (Chipshol). Daarnaast lopen er nog diverse tuchtzaken tegen hem. Onder meer aangespannen door de voormalig burgemeester van Schiedam, de groep-Smeijers uit Someren en de familie van een overledene in het Oosten van het land (werd in een reactie-aanvulling gerectificeerd wat die zaak Borne had niet Ten Wolde veroorzaakt maar collega Werkman, BP). Recidivisme heeft in de onderhavige uitspraak bijna geleid tot een (tijdelijke) doorhaling. Het laat zich raden wat de uitspraak in een volgende zaak zal zijn, indien de Accountantskamer of het CBb in één of meerdere van voornoemde kwesties wederom tot een gegrondverklaring van klachten komt. Om nog maar niet te spreken over de schadeclaims die diverse klagers reeds aankondigden".Hij voorspelde dus dat betrokkene als recidivist nog meer op zijn geveinsd integere gezicht zou gaan. Na de negatieve uitspraken voor Ten Wolde over Wassenaar en voor Werkman over Borne volgden dit jaar nog soortgelijke uitspraken bij de Accountantskamer in de klachtzaken van Rabobank Twente-Oost en de heer L. Verzijlbergh van vh. Servatius tegen Ten Wolde, en van een raadslid in Nieuwegein mevrouw H. Bakhtali tegen Werkman. In alle uitspraken is de onzorgvuldige en ondeskundige methodiek bloot gelegd van onderzoek en rapportage van deze onderzoekers en hun team. Met de kennis van nu over BING zijn voor de toezichthouders bij de VNG en het Ministerie van BZK - het gaat hier om een bureau voor Nederlandse Gemeenten! - een paar artikelen met reacties lezenswaardig die vorig jaar verschenen direct na de uitspraak Wassenaar. Zij markeerden nog eens extra de reële kans dat gemeenten van de drup in de regen kunnen geraken bij een kostbaar integriteitsonderzoek door een commercieel adviesbedrijf met een naam die de status doet vermoeden van een speciale onafhankelijke instantie. Zoals bv. gebeurde bij o.a. de gemeentebesturen van Borne, Schiedam, Wassenaar, Nieuwegein, en de Ombudscommissie Zuidoost-Brabant die er naar verluidt zelfs letterlijk aan te gronde is gegaan. Ik geef voor de VNG-dames Jorritsma en Kriens en Minister Plasterk en hun talrijke ondersteuners voor het gemak de weblinks aan: http://www.accountant.nl/Accountant/Weblogs/Marc … http://www.accountant.nl/Accountant/Weblogs/Marc …Met alle beschikbare informatie zal menig gemeentebestuurder, -ambtenaar en gewone burger nu toch hopen dat de hoofdverantwoordelijke toezichthouders bij de VNG en BZK acuut 'proactief' in de burries gaan om alle gemeenten z.s.m. een waarschuwingsbrief te sturen, toch? Ze mogen het zelfs verwachten dunkt me, gezien recidive op recidive, TENZIJ die toezichthouders op de integriteit bij alle gemeenten zèlf last hebben van (de schijn van) belangenverstrengeling, slappe knieën en wegkijkgedrag, zoals recent al geconstateerd bij de Zorgautoriteit, de NBA, de AFM en soortgelijke belangrijke instanties voor het vertrouwen in de samenleving. Dat moet hier zowat zeker het geval zijn, want zonder een pak boter op het deftige hoofd had de VNG natuurlijk al lang actief ingegrepen via een waarschuwende ledenbrief.Conclusie: nog steeds werk - vuil maar noodzakelijk werk - voor de Tweede Kamer aan de eigen overheidswinkel op integriteitgebied! De brief van Minister Plasterk van 26 augustus 2014 nr. 2014-0000292885 aan de Kamer is beslist niet compleet qua acties die nodig zijn. Zijne Excellentie vergat nog een zeer belangrijke actie voor zichzelf en voor de VNG. Met wat aanduwen moet dat nu wellicht alsnog kunnen lukken, is te hopen voor alle gemeenten in ons land, en in het bijzonder voor alle bestuurders en ambtenaren die in de toekomst nog onderwerp kunnen zijn van een zgn. persoonsgericht onderzoek naar hun integriteit. Zij en hun gemeentelijke organisatie hebben recht op de hoogste kwaliteit.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Anouk
BING pretendeert alles in huis te hebben voor onfeilbaar onderzoek van incidenten bij gemeenten: deskundigheid, zorgvuldigheid, onpartijdigheid op basis van onafhankelijkheid. Maar bij het laatste, de basis voor neutraal onderzoek, gaat het eigenlijk al fout. Voor de positie van marktleider zijn ze afhankelijk van het netwerk van de VNG die zeker tot 2012 - via de hoofddirecteur in de Adviesraad BING - nog zelf mee toezicht hield op de kwaliteit. BING is afhankelijk van de betalende opdrachtgevers. Wil je opdrachten blijven krijgen dan zul je ze toch te vriend moeten houden. Dat is zo logisch als maar kan.

Daarnaast is bij herhaling tot in hoogste tuchtrechtelijke instantie vast komen te staan dan men onzorgvuldig en ondeskundig opereert. In de kwesties Verver en Boet zelfs NIET-objectief en NIET-integer onderzoek heeft afgeleverd. Net zo makkelijk als sommige bestuurders de verleiding niet kunnen weerstaan om fout te declareren of belangen te verstrengelen kan met bij BING bewust of onbewust de hand lichten met de regels van de richtlijn voor persoonsgebonden onderzoek. Dan blijkt de verleiding toch te groot om roddels en achterklap voor waarheid aan te nemen, om potentieel belastend/ontlastend materiaal te negeren en te verzaken om fatsoenlijk wederhoor te plegen. Naar "eigen smaak" uiteraard in het belang van eem door de opdrachtgever gewenste uitkomst.

Juist de richtlijn Persoonsgericht Onderzoek bevat waarborgen voor opdrachtgever en onderzochte personen, in de meest spraakmakende dossiers veelal bestuurders, op “fair trial”. Praktisch komt zo’n BING-rapport in de praktijk door alle gevolgen zowat neer op een amateur-gerechtelijk oordeel waardoor je reputatie of imago als gemeente, bestuurder of (top)ambtenaar aan gort kan gaan, dus super belangrijk die regels.Waar het fout gaat bij BING: vrije ruimte voor het toegeven van fouten, excuseren en rectificeren is er commercieel duidelijk niet als men eenmaal een kant gekozen heeft, geketend ook door het commercieel belang dat gericht is groei van de omzet. Dan ga je beter geen fouten toegeven en laat je de gedupeerde(n) liever bungelen en zich kapot procederen, de opdrachtgever (= gemeenschap) draait toch op voor alle kosten, nogal handig.

Hoe integer is dat?

Ziedaar de werkelijke reden van de geveinsde onfeilbaarheid en het aanhoudend verdringen en mystificeren van tekortkomingen en van de waarheid. Killing voor een integriteitbureau.Voor integer gedrag door integriteitonderzoekers zijn zelfreflectie en -correctie hoofdvoorwaarde voor duurzame kwaliteit, betrouwbaarheid, geloofwaardigheid. Daar schort het duidelijk aan bij het gekronkel in spagaat van BING om de aanhoudende serie tuchtrechtelijke klachten en maatregelen goed te praten (wat moeten ze anders?). Vrij naar de quote van professor Koelewijn van Nyenrode in juli 2013 in FD over de bestraffing van broddelonderzoeker Ten Wolde in het dossier Wassenaar: “Als je product integriteit is en je niet betrouwbaar en geloofwaardig blijkt, of nog erger, je bent te koop, dan heb je geen bestaansrecht meer”.En de toezichthouders bij BZK en VNG? Die blijven wegkijken.

Wat kunnen ze anders?

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
lianne ter Keurs / gemeente ambtenaar
De heer Werkman kreeg kans om zelf ook over de vingers te worden door het CvBb , maar trok het door hem zelf ingestelde beroep in de casus ter Keurs/Borne schielijk een week voor de zitting in, nadat de Volkskrant de uitspraak van Haseena Bhaktali, Nieuwegein had gepubliceerd (29 augustus 2014). De moverende reden is vast geweest bang voor nog een negatieve uitspraak en negatieve publiciteit, want de kans dat zijn beroep gegrond zou worden verklaard wat uitermate nihil. Dit had dhr Werkman zelf blijkbaar ook ingeschat. Hij erkent hiermee de uitspraak van de Accountantskamer , nl dat hij onzorgvuldig en ondeskundig onderzoek heeft verricht in de casus ter Keurs. Integriteitsonderzoeken hebben verstrekkende gevolgen voor diegene die dit moeten ondergaan. Door de media en omgeving word je beschimpt, ongeloofwaardig geacht, je leven ligt in duigen, bij een negatief oordeel door BING.

De medewerkers van BING hebben zich jarenlang godalmachtig gevoeld (wellicht beschermd door oa de VNG) en wellicht gemeend geen rekenschap te hoeven afleggen voor hun werkzaamheden, omdat zij zich onfeilbaar achten. Als slachtoffer van hun praktijken moet je over veel moed, doorzettingsvermogen, geduld en geld beschikken om uiteindelijk je recht te halen.

Het is mevrouw Verver en de heer Boet van harte gegund en ik hoop dat zij hun leven kunnen hervatten na deze moeilijk en slopende jaren. Wij als familie kunnen hierover meepraten en de wonden zijn nog steeds aanwezig.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan / Rechtsgeleerde
Na het afronden van deze zaak door het CBb en de reactie hierop van BING heb ik geen behoefte om op de inhoud van deze zaak te reageren, ook omdat de uitspraak glashelder is en weinig te wensen overlaat. Bing/Ten Wolde hebben in mijn zaak op geen enkel punt gelijk gekregen van de rechter en deze achtte het gedrag van BING/Ten Wolde niet zorgvuldig, niet deskundig, niet objectief en niet integer. Wel heb ik even behoefte om met de lezer kort de volgende persoonlijke noot te delen. Toen ik na het tot stand komen van het BING-rapport aan de interim manager annex gemeentesecretaris van Schiedam een vuist dik dossier met keiharde officiele bewijzen overhandigde die oud burgemeester Verver en mij volledig vrijpleitten liet deze de bewijzen in de bureaulade verdwijnen en werd ik geschorst, terwijl ik helemaal niets, maar dan ook niets had misdaan. Dit noemen we in het strafrecht een ambtsmisdrijf en het is zeker geen toonbeeld van integer handelen en ik kan dat weten want ik schreef samen met Frits van Vugt een handboek integriteit in 1994 in opdracht van de heer Docters van Leeuwen toenmalig algemeen directeur van de BVD en dat boek is in 1995 genomineerd door de Stichting Politie en Maatschappij onder voorzitterschap van prof Fijnhout. De reden waarom ik dit zo expliciet aangeef is dat de gemiddelde leek c.q. ambtenaar c.q. bestuurder in de media en in rechte volkomen kansloos is als een dergelijk rapport met verwoestende effecten over je wordt uitgebracht door een bureau van naam. Ik functioneerde volgens diverse leidinggevenden, mijn portefeuillehouder, de OR en de collega's, waarmee ik zonder enige uitzondering een heel professionele en goede werkrelatie had uitmuntend en ook dat staat zwart op wit en ik maakte structureel dubbele uren omdat de gemeente fors moest bezuinigen en ik materieel 3 verschillende functies waarnam. Dan zou je kunnen denken dat je werkgever je steunt ook als er op een schaamteloze wijze op een internetforum bakken met straffeloos smaad en laster over je worden uitgestort door een aantal veelal anonieme personen. Ik ben heel blij dat de rechter op deze wijze heeft rechtgesproken. Voor alle oud collega's en mij bekende (oud)bestuurders en (oud)bewindslieden waarvoor ik werkte en in mij bleven geloven neem ik mijn pet af. De meeste mensen echter waaronder veel potentiele werkgevers, headhunters, losgeslagen en veelal gefrustreerde burgers die niets van de inhoud wisten maar wel onbeheerst hun gal spogen in kranten en mij gedurende 3 jaar behandelden alsof ik Ebola had heb ik minder waardering. De Nederlandse rechtsstaat is in deze de grote winnaar want gelukkig toetste de rechter wel de feiten en ging niet mee in de losgeslagen roddel en verdachtmakingen van enkele haatzaaiers. Overigens heb ik nog nooit tegenover wie dan ook een schadeclaim kenbaar gemaakt, laat staan een bedrag. De niet materiele schade wordt trouwens in ons land totaal onderschat en ik kan de lezer verzekeren dat je door een hel gaat als je volstrekt ten onrechte na een glasrijke loopbaan van 28 jaar en meerdere voltooide universitaire opleidingen in een sociaal isolement komt door een kansloze positie op de arbeidsmarkt. Het goede nieuws is dat tal van personen mij door dik en dun steunden in deze moeilijke tijd. De VVD moet zich ook diep schamen voor de wijze waarop zij mevrouw Verver hebben laten vallen. Zij was en is zonder meer een van de beste bestuurders waarvoor ik werkte. Ronduit schofterig en ik heb ook tijdig de oud voorzitter van de VVD alle feiten in handen gegeven maar die keek slechts weg. Dus we hebben in bestuurlijk en ambtelijk Nederland nog een lange weg te gaan op het gebied van integriteit en waak vooral voor degenen die integriteitsonderzoeken als wapen inzetten om bestuurders en ambtenaren te elimineren. Neem als raad nu eens zelf initiatief, toon wijsheid en moed en verschuil je niet achter de woorden van Schreibtischmorders (met umlaut maar ben een digibeet en had in Schiedam de best denkbare secretaresse die ook door deze hele affaire op de proef is gesteld). Agnes het ga je goed.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ben Paulides Democratische Liberalen afd Wassenaar / Fractievoorzitter
De lezers van BB hebben recht op goede informatie en volle waarheid. Een paar aantekeningen daarom bij dit artikel.De heer Werkman kreeg in 2013 en 2014 in de dossiers van de gemeenten Borne en Nieuwegein zelf de kwalificaties 'onzorgvuldig en ondeskundig' werken aan de broek van de Accountantakamer. Die oordeelde over klachten over gebrekkige feitencontrole en wederhoor in het belang van de waarheidsvinding.. In beide dossiers ging hij in beroep, voorop in Borne, maar toen de negatieve uitspraak Nieuwegein afkwam en in de Volkrant negatieve publiciteit trok werd beroep Borne schielijk ingetrokken, de BING-handdoek gegooid. Uitspraak AK onherroepelijk: een erkenning van onzorgvuldig en ondeskundig werken. Maar nog steeds noch rectificatie van BING naar de opdrachtgever noch een excuus aan de familie van de gedupeerde overledene. De verantwoordelijke verklaart alleen omstandig dat hij zich RAAR heeft uitgeschreven als accountant omdat de integriteitsregels voor forensisch persoonsgericht onderzoek niet geschikt zijn voor het soort onderzoek zoals BING dat uitvoert (waarschijnlijk moeten we die dan zoeken in het handboek voor roddeljournalistiek, getuige ook de nu verschenen uitspraken van de hoogste tuchtrechters over de zaak Schiedam). Hoe voorbeeldig integer kun je zijn? Of misschien de heer Werkman voor rectificatie en excuus te druk met alle lopende klachtdossiers en ook de laatste pittige nieuwe klachtzaak (geen woorden maar daden) die recent bij de AK is aangespannen?Dan over het bizarre fenomeen van de "bestuurlijk meelezer" bij een integriteitsonderzoek, een gotspe voor verondersteld onafhankelijk onderzoek, zeker als het een partijgenoot betreft van de onderzochte bestuurder die onder vuur ligt. Spreekt eigenlijk al voor zich maar de feiten er nog bij gemeld:- van BING inclusief Ten Wolde is algemeen bekend dat ze op BB alle artikelen en reacties napluizen op inhoud. Men heeft een antenne om kritiek op te vangen en zo nodig de kop in te drukken via aangifte of een proces wegens smaad, ter bescheming van de integriteit en goede naam van de eigen onderzoekers (tegen Wilma Verver werd eind 2001 aangifte gedaan en ik ken een groepering die ze in 2013 door een rechter zelfs lieten muilkorven met een kritiekverbod onder dwangsom);- toen Eenhoorn erbij werd gehaald in Wassenaar begin maart 2012 werd daar direct op gereageerd met kritiek. Zie bv. de reacties van Hendrik, J. Veldman en ervaringsdeskundige onder het artikel van 7 maart 2012 onder de weblink: https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-orga … Dat was bij aanvang van het onderzoek;- op 22 maart 2012 dateerde en tekende Ten Wolde het rapport dat hij en zijn staf op vrij korte termijn hadden opgemaakt onder toezicht (en bijsturen?) van de meelezer over diens partijgenoot, in de precaire klachtzaak over o.a. de maatvoering van het liberaal lid.- als de heer Werkman thans namens ex-BING-collega-directeur (mogelijk nog wel aandeelhouder) Ten Wolde wil doen voorkomen dat die destijds niet op de hoogte was van VVD-lidmaatschap en -status van de heer Eenhoorn, en dat doet hij nu via dit artikel, dan kan iedere kritische meelezer met ïnteresse op het thema integriteit de eigen mening bepalen over de geloofwaardigheid van de uitvluchten van BING. Ikzelf stel vast dat we hier te maken hebben met de gebruikelijke waarheids-massagetechniek van BING, of zo u wilt onzorgvuldig en ondeskundig werken, kwalificaties die kenmerkend zijn voor het acteren. Volgens sommigen is de werkelijkheid nog beduidend ernstiger, zo heb ik hier op BB wel eens gelezen tot het verwijderd moest. In het belang van de INTEGRITEIT zal de toekomst daarover hopelijk meer uitwijzen in andere nog lopende procedures. Pittige tijden voor BING! Geheel aan zichzelf te wijten. Niet helemaal integer is ook niet integer
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
M. Driessen-van de Laar
BING thans wegens eigen integriteitsfalen van de pijnbank naar de slachtbank, voor allen die het mee overzien geheel terecht. Ze wisten en ze weten het zelf zo goed in hun zelfgeschonden 'integer vakmanschap' via de slogan van hun directeur-wetenschapper: "Iedere stap op een hellend vlak kan catastrofaal zijn"! Ze leveren zelf het ultieme bewijs van de misstand, een schoolvoorbeeld om nooit te vergeten door iedere bestuurlijke en ambtelijke dienaar van de samenleving. Iedereen kan tegen de lamp lopen, vooral als die lamp dat zelf heel graag wil.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan / Rechtsgeleerde
En nog steeds heeft de gemeente Schiedam niets van deze karaktermoordzaak geleerd getuige de weinig verheffende woorden van de fractievoorzitter Hekman van het CDA, een vederlichte draaikont pur sang. Ik loop al wat jaren mee in het openbaar bestuur maar het toont slechts aan dat tegenwoordig iedereen het tot raadslid en wethouder kan schoppen, ook als er slechts zaagsel in je hoofd zit. In mijn begintijd schopte je het dan niet verder dan de functie van registrator van inkomende en uitgaande brieven. De rechter heeft in de zaak Verver het rapport met de grond gelijk gemaakt. Zoals je van een huichelachtige CDA'er kan verwachten wordt er nu getracht bij het publiek verwarring te scheppen want de rechter heeft domweg gesteld dat het een ondeugdelijk rapport is en nu probeert dat licht ervan te maken dat de rechter niet de inhoud heeft getoetst en Verver dus fout zat. Wat moet je nu met zulke kneuzen ?. Plato en Socrates zouden er wat moois over hebben kunnen zeggen, maar mijn fantasie schiet tekort.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Haseena Bakhtali / Raadslid Nieuwegein
Heel bijzonder dat dhr Werkman bepaalde vragen niet wil beantwoorden omdat “het om de inhoud van de uitspraak zou gaan.”

In de kwestie Nieuwegein was hij juist supersnel met nogal een reactie op de inhoud van de uitspraak van de Accountantskamer: "Er zou maar één klein dingetje niet goed zijn gegaan en voor de uitkomst van het onderzoek zou dat niets uitmaken."

Zo zei hij tegen de Volkskrant. Dat klein dingetje was kennelijk zo "verwaarloosbaar" dat hij in hoger beroep is gegaan.….Ook opmerkelijk is zijn verdediging n.a.v. een uitspraak van mij dat "dat BING aanzien had, omdat echte accountants verantwoordelijk waren voor de integriteitsonderzoeken".

Hij zegt:‘Wij zijn geen accountantskantoor, wij doen integriteitsonderzoek. Ik was hier nog de enige accountant.”Waarom zegt hij niet gewoon; "Ik ben (was) een registeraccountant die integriteitsonderzoeken doet?

De eisen die de accountantskamer stelt aan een onderzoek zijn overigens helemaal niet zo raar als hij kennelijk wil doen voorkomen.

Het gaat niet om een berekening dat moet kloppen of dat de financiele paragraaf van het integriteitonderzoek in orde is. Niets van dat al. Maar dat is wel wat bij argeloze lezer blijft hangen na een interview als deze.

Want dhr Werkman verteld er nooit bij dat de Accountantkamer slechts wenst dat het onder verantwoordelijkhjeid van een registeraccountant uitgevoerd onderzoek onafhankelijk, integer, professioneel, deskundig en zorgvuldig etc. moet zijn.

Is dat nou zoveel gevraagd van een integriteitsonderzoeker?

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
M. Driessen-van de Laar
Ook na vandaag, 25 januari, wachten we nog verder af - tot we een ons wegen - op de publieke verontschuldigingen van BING. Die gaan echt niet meer komen. Die hebben ze niet in hun arsenaal. Integer vakmanschap staat niet toe dat je sorry zegt omdat je zelf niet integer bent geweest, omdat je zelf aan vriendjespolitiek doet bij onderzoek, want niet-onpartijdig onderzoek, zie uitspraak CvB in de klachtzaak Boet Schiedam.

En omdat je je al vele jaren gesteund weet door de stil zwijgende VNG en de wegkijkende ambtelijke top bij BZK die een innige band met je hebben (een hoofdambtenaar bij BZK op integriteit is zelfs een fijne oud-collega bij de Onderzoeksgroep Integriteit van Bestuur bij de VU met wie je al zo vele jaren samenwerkt dus wie maakt je wat?) denk je maar: stil blijven zitten dan waait het wel weer over die kritiek en kunnen we weer lekker integer verder.

Of werkt het niet zo met integriteit en kun je jaren later nog voor integriteitfalen worden aangesproken? Uit de zaak Van Rey lijkt dat het geval te zijn. Met niet-integer gedrag kom je tegenwoordig niet zomaar weg, is duidelijk de trend. En dus ook BING niet, als het goed is, kans groot, ondanks het wegkijken bij VNG en BZK.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
BEN PAULIDES
Toch nog maar eens een reactie omdat ik nog een keer het antwoord las van de heer Werkman van BING op een vraag van BB: "Bij BING is dit de eerste berisping van de hoogste rechter", van Ten Wolde.De heer Werkman doet hier voorkomen dat het allemaal wel meevalt. Alle andere tuchtrechtelijke diskwalificaties haalde zijn collega-aandeelhouder immers op bij vorige werkgever KPMG en recent een paar bij de “buurman” van BING namelijk bij IFO/Triforensic waar ten Wolde nog steeds directeur is.Maar 'die eerste bij BING' zal hoogstwaarschijnlijk niet de laatste zijn.Ik citeer een veelzeggende overweging van de Accountantskamer uit de uitspraak Wassenaar waarover nog beroep loopt van Ten Wolde zelf:"4.14. De geconstateerde schendingen van de fundamentele beginselen 'deskundigheid en zorgvuldigheid' en 'professioneel gedrag' als bedoeld in artikel A-100.4 onder c. en e. van de VGC door betrokkene moeten hem zwaar worden aangerekend, te meer daar reeds meermalen eerder tuchtklachten in soortgelijke zaken tegen hem gegrond zijn verklaard en hij daaruit en/of uit de hem daarbij opgelegde tuchtrechtelijke maatregelen kennelijk geen lering heeft getrokken. Oplegging van de maatregel van (tijdelijke) doorhaling zou thans dan ook passend zijn, maar nu betrokkene zich inmiddels heeft laten uitschrijven als registeraccountant, is de Accountantskamer van oordeel dat kan worden volstaan met oplegging van de maatregel van berisping".Dat liegt er niet om. Het lijkt zowat te gaan om de Bram Moszkowicz onder de accountants, met dit verschil dat deze accountant zijn functie zelf al neerlegde vóór hij geschrapt kon worden.Juist tijdens deze klachtzaak werd Ten Wolde (in december 2012 65) en ging hij met pensioen. Hij leverde zijn titel RA in. Vermoedelijk in de hoop, om op deze wijze de tuchtzaak te ontlopen.Opmerkelijk dat hij bij twee andere participaties onder hetzelfde dak als BING gewoon doorging, IFO BV en Emtrust BV. Speciaal dat hij Emtrust BV, een dochter van zijn houdstermaatschappij Bloemenbaan Holding BV, pas oprichtte een paar maanden na zijn pensioen bij BING BV. Toch zonde om die dure RA-titel vroegtijdig aan de wilgen te hangen als je duidelijk nog niet achter de geraniums gaat, zeker voor de mede-grondlegger van de zgn. forensische accountancy en destijds nog vertrouwenspersoon bij de accountantsbond NBA. Apart.Met de kennis van nu lijkt het slechts een kwestie van tijd tot ook de berisping Wassenaar bij BING door in hoogste instantie is bekrachtigd. De nog zittende directeuren blijven intussen in de procedures alle gebrekkige rapporten van hun ex-collega - rapporten van BING - stug mee verdedigen tegenover de gedupeerden.Een wetenschapper van een bureau integriteit - in dienst van de waarheid - en een ex-RA-integriteitspecialist samen mee doorstrijdend tegen de waarheid en de gerechtigheid. Bureaubelang. Dat is zowel eigenbelang (reputatie, imago, omzet, winst, waarde aandelen, verplichting van de verzekering) als cliëntelistisch belang: ze proberen tot het uiterste te voorkomen dat ze zelf de opdrachtgever officieel moeten melden dat er in het rapport toch van alles of grotendeels niet(s) klopt, zoals in Schiedam.Om nog maar te zwijgen wat het over en weer betekent als dat moet worden rechtgezet, ai. Nee daar begint men commercieel liever niet aan. Niet integer maar wel begrijpelijk. Die rapporten moeten kost wat kost overeind blijven. Dan maar de schijn van integriteit hoog zien te houden met zijn allen. Zelfs voor de productie Schiedam die bij de hoogste rechter hoofdzakelijk op inhoud door de gehaktmolen is gehaald na wonderbaarlijke rechterlijke dwaling bij de Accountantskamer geldt: al is het rapport methodisch, inhoudelijk en juridisch onderuit gegaan, blijven ontkennen!Bureaubelang heeft tot dusver in de weg gestaan aan integere zelfcorrectie, zelfreiniging , en excuses aanbieden. Zo gaan de eigen geloofwaardigheid en betrouwbaarheid onderuit. Dat doen niet anderen. Dat doet BING zelf.

Cliëntelisme dat zichzelf in het pak doet. De hele BING-familie kijkt en lijdt mee in het demasqué.Tien jaar terug kende het acteren van de ex-KPMG-heren een vergelijkbaar verloop, getuige de uitkomst van enkele tuchtzaken tegen Ten Wolde in die tijd. KPMG betaalde vele tonnen aan schadevergoeding aan de heer Peper en KPMG trok zich terug uit de forensische acountancy. De heren Werkman en Ten Wolde roken hun kansen en hebben toen hun BING opgezet. De tonnen schadevergoeding die KPMG door toedoen van Ten Wolde moest betalen wordt door de heren vergeten. Zij beweren uitsluiten en maar al te graag dat Bram Peper heel veel geld heeft moeten terugbetalen aan de gemeente Rotterdam. Als ik het wel heb ging het om een paar duizend gulden die Peper vrijwillig heeft betaald om van het gezeur af te zijn. Hij is daartoe,in tegenstelling tot KPMG, nooit gedwongen!L'histoire se répète. Een een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen, maar over het risico op een paar keer meer stoten maakte een recidivist als Ten Wolde zich niet druk. Hier en daar wat professioneel cliëntelistisch werken om "de integriteit wat te helpen" in de gewenste richting loont namelijk meer dan iedereen eerlijk behandelen.Een dergelijk moreel kompas geeft bewijs voor de stelling dat het onverantwoord is integriteitsonderzoek bij incidenten bij de overheid (alleen) in commerciële hand te leggen zoals hiervoor al betoogd. De ironie wil dat het een pijnlijke verdienste is van de heer Ten Wolde c.s. om dit zelf te hebben bewezen, waar dat voor hun verdienmodel natuurlijk niet de bedoeling was. "Iedere stap op een helling kan catastrofaal zijn". Hun theorie klopt gelukkig wel.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Anouk
Het eigen falen en vluchtgedrag van de zelfbenoemde integriteitgoeroes van BING zien we thans gefileerd en opgediend door de hoogste tuchtrechter en via de reacties van "fans". Maakt misschien een klein beetje goed voor de slachtoffers.

Alles bij elkaar een indringend “Integriteits-toets” voor BING. Een deskundige van een ander bureau zou kunnen concluderen: We zien hier bewijs van misbruik van onderzoeksmacht en wegduiken voor gebreken en partijdigheid waar men op betrapt is. Eerder al tekenen van oppressie van tegenspraak hierover. Door alle ophef over de verrichtingen van vooral BING, tot in de Tweede Kamer toe, is sprake van het aanwakkeren van een soort van verlammende angstcultuur op integriteit bij de Nederlandse Gemeenten, in plaats van een normale gezonde dienstverlenende cultuur. Veel gemeenten weten niet meer waar ze aan toe. Wie heeft er nog controle op?

En zo kan in één keer het balletje de andere kant op rollen.

Men zou een advies aan BING het treffendst kunnen duiden in termen van adviesconclusies uit hun eigen rapporten over de kwesties Schiedam en Someren (tekst grotendeels ontleend aan rapport Schiedam blz. 150 resp. Someren blz. 27):

“Ons onderzoek heeft in het merendeel van de dossiers schendingen van de gedragscode door de onderzoekers aangetoond. Schendingen die ten dele samenhangen met of voortvloeien uit de ‘stijl van onderzoeken en leiding geven’ van de hoofdonderzoekers. Diezelfde ‘stijl’, in combinatie met het onvermogen tot correctie bij de directie, heeft een angstcultuur onder de klandizie bij de Nederlandse Gemeenten tot gevolg. De directie heeft die cultuur waargenomen óf, voor zover zij ontkent dat zij over die waarnemingen beschikte, had die cultuur moeten waarnemen. Bij passende aandacht voor de ontwikkeling en implementatie van een integriteitbeleid bij het eigen bureau naar hedendaagse eisen, zou het een en ander aan de orde zijn geweest en zou bijsturing hebben kunnen plaatsvinden, zeker met de wetenschap aan boord. Ook heeft de directie kennis genomen van enkele concrete schendingen: in het dossier Borne en Schiedam intussen onherroepelijk vast staand, in diverse andere dossiers reeds bevestigd door tuchtrechters en wetenschappers. Deze schendingen hadden een signaal moeten zijn dat het onderwerp ‘belangenverstrengeling’ onvoldoende op de radar stond van de directie. Daarnaast ontstond door het ´wegkijken´ van de directie in deze gevallen het risico dat – ingevolge de Richtlijnen voor het persoonsgebonden onderzoek – de directie als leiding van het adviesbureau niet meer onbevooroordeeld was in haar oordeels- en besluitvorming dan wel dat de schijn hiervan ontstond. De directie is naar onze mening ernstig tekortgeschoten in haar taak met betrekking tot integriteit. Mede hierdoor wordt de directie blijkens de ontvangen meldingen intern binnen gemeenteland beschouwd als mededrager van de angstcultuur. Hierbij dient aangetekend te worden dat de verwijtbaarheid hiervan aan de individuele directieleden vanverschillende orde is, want bij een wetenschapper ligt natuurlijk een hogere verantwoordelijkheid dan bij een paar registeraccountants in een heel duur pak. Voor gedetailleerde informatie hierover verwijzen wij naar de individuele dossiers die bij de betreffende gemeenten ter inzage liggen”.

“Wij kwalificeren de bejegening door de onderzoekers van menig onderzochte persoon en gedupeerde als onfatsoenlijk en buitenproportioneel. Ons onderzoek doet ons veronderstellen dat zij zich niet volledig bewust zijn van het effect van hun gedragingen. Naar onze mening zou het alle hoofdonderzoekers en directieleden sieren als zij zich bereid verklaren tot het voeren van verontschuldigende en verzoenende gesprekken met betrokkenen”.

Anderen die nog strakker in de leer zijn zouden kunnen toevoegen: bij dergelijke conclusies over disfunctioneren kan men onderzoekers en directie óók adviseren zelf ‘de consequenties te nemen’ op onze analyse in de zin zoals bestuurders dat vaak moeten, na het uitkomen van een integriteitsrapport met de bevinding dat zij tenminste de schijn van niet-integer gedrag tegen zich hebben. Door fouten en kennelijke afwezigheid van het vermogen tot zelfreflectie of in elk geval tot zelfcorrectie, hebben de verantwoordelijken zich immers ongeschikt betoond om de integriteit in het openbaar bestuur in de onderzoekspraktijk duurzaam kwalitatief en solide van dienst te zijn. Als dat niet gebeurt kan de leiding van moedervereniging VNG van deze verkochte dochteronderneming worden geadviseerd om in het nieuwe jaar 2015 zo spoedig mogelijk naar de leden een waarschuwingsactie te ondernemen om verdere escalatie van dit soort taferelen te voorkomen. Praktijken die het toch al twijfelachtig vertrouwen in de integriteit binnen het binnenlandse bestuur nog verder doen dalen.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
M. Driessen-van de Laar
Per vandaag nog steeds geen publieke verontschuldigingen van BING voor de familie Ter Keurs, voor mevrouw Verver, en voor de heer Boet. Ze zijn waarschijnlijk nog steeds niet van de schrik bekomen of in shock nog druk met het naast elkaar leggen en vergelijken, analyseren, en met het nog niet op vooruitlopen.

Met integriteit is het zoals in de sport: verlies incasseren is bij gezonde eerlijke sport normaal en geen probleem, maar dat is anders dan bij gekwetste trots en ijdelheid bij gewaande onaantastbaarheid, of nog erger, na vals spel, misbruik van (beschermde) positie en vertrouwen, of bij bedrog in commissie. Dan ligt het toch net wat anders want dan is het "Sorry seems to be the hardest word", zelfs voor zelfbenoemd "integer vakmanschap".

We wachten nog even af.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan / Rechtsgeleerde
Uitmuntende bijdrage @Andrea. Het is trouwens nog opvallend stil in bestuurlijk en wetenschappelijk Nederland ten aanzien van dit dossier en misschien ligt het aan de inmiddels gepasseerde oliebollenfase of misschien heeft het te maken met het feit dat men destijds meteen klaar stond met een (vooringenomen) oordeel en men gelijk de oud burgmeester neersabelde bij gebrek aan enige kennis. Onze waarden en normen in het politieke debat zijn --ook al beseffen veel mensen dat tegenwoordig niet meer- voor een belangrijk deel gebaseerd op het gedachtengoed van de oude Grieken. Men werd getraind in het politiek debat conclusie te trekken op basis van feiten en redeneringen op te hangen op basis van valide argumenten die ook op langere termijn hout sneden. Nou daar kunnen figuren zoals Joost Eerdmans, thans wethouder te Rotterdam (lieve help een toppunt van inflatie lijkt me) nog wat van leren want die braakte gelijk zijn vooringenomenheid over Verver bij gebrek aan inzicht en denkkracht de ether in. Hadden we maar in onze tijd een Socrates want die zou zijn handen vol hebben aan dit soort tobbestuurders. En van Kooten en de Bie hebben we ook al niet meer om de heren en dames een spiegeltje voor te houden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
M. Driessen-van de Laar
In het blad BB van 19-12 las ik een hoofdartikel over BING met als titel het pleidooi van directeur Werkman "Integriteit mag geen sluitpost zijn". Gezien de aanhoudende klachten en succesvolle tuchtzaken tegen het acteren van de hoofdonderzoekers van BING (Ten Wolde ook bij IFO) in dossiers van tenminste de laatste 5 jaar lijkt bij BING zelf de integriteit ook sluitpost te zijn geweest. Hij stelt dat ons "wel eens het verwijt is gemaakt naar gewenste uitkomsten toe te schrijven, maar dat hebben we nog nooit gedaan". De groeiende groep gedupeerden die onder de naam Bingogroep tegen BING strijdt bewijst dat dat "wel eens" een vet understatement is, een verdraaiing van de werkelijkheid. En zal het niet eens zijn met dat "nooit", daarin sinds 18-12 extra gesteund door de tuchtrechtspraak.

Hij zegt in het artikel verder "Nooit zijn we over onze integriteit op de vingers getikt". Dat artikel van 19-12 werd duidelijk geschreven voor het uitkomen van de uitspraken Schiedam. Als Werkman dat intussen nog steeds beweert bevestigt dat de waarneembare trend dat ook hij met uitvluchten van kwaad naar erger zakt. OnderzoekersIntegriteit sluitpost. Verantwoordingsintegriteit sluitpost.

Wees integer BING en bied publiekelijk verontschuldigingen aan!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Alle ellende overziende lijkt het er veel op dat BING (als (ex)dochter VNG) slechts rapporten schrijft waarvan de uitkomst van te voren vaststaat. Hoogste tijd derhalve dat gemeenten en andere instellingen stoppen met het verlenen van opdrachten aan slagers die hun eigen vlees keuren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
M. Driessen-van de Laar
Fraaie serie integriteitskoekjes van eigen deeg voor BING hieronder. Het lijkt allemaal meer waarheidsgetrouw dan hun tuchtrechtelijk afgekeurde rapporten Schiedam e.a.

Voor BING waardevolle informatie om bij het begin van het nieuwe jaar zelf eens beter dan voorheen in de spiegel te kijken.

Van zoveel gratis feedback en advies op maat over je integriteit kan de hele VNG-clientele alleen maar dromen.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan / Rechtsgeleerde
Geachte @ Wiersma u heeft gelijk echter vlak ook de rol van de gemeente Schiedam niet uit. Uit de persverklaring n.a.v. de uitspraken van de hoogste tuchtrechter durft de gemeente de vuige positie te betrekken in dit conflict geen partij te zijn (geweest) echter het was de oud fractievoorzitter van de PVDA de heer Stam die thans wethouder te Schiedam is de val van Verver op slinkse wijze en na lange voorbereidingen met enkele intimi heeft bekokstoofd en uitgevoerd. Ik weet dit omdat ik destijds de best geinformeerde ambtenaar van Schiedam was een er weinig aan mijn bestuurlijk-politieke antenne passeerde zonder dat ik er kennis van droeg. Het was vervolgens de griffie die met opzet andere bureaus- in strijd met de aanbestedingsregels- buiten de deur hield en dat weet ik van directeuren van die bureaus zelf weer omdat Verver hoe dan ook moest sneuvelen. Nog nooit heb ik voor een burgemeester gewerkt die zich zo hard en goed voor de stad heeft ingezet en die nog geen reep chocolade in haar zak stak. Desalniettemin hebben een aantal Schiedamse politici en ambtenaren met hun trawanten haar in de media weten neer te zetten als de reincarnatie van Lucretia de Borgia. Ook de huidige opstelling van de gemeente is typerend voor het verval van normen en waarden en een pijnlijk gebrek aan competentie in het lokale bestuur anno 2014. Men bedient zich zonder scrupules van maffia achtige praktijken maar er is 1 verschil ....de maffia is georganiseerd. Het was de kerkvader Augustinus reeds die zei:" als gerechtigheid verdwijnt wat zijn overheden dan anders dan roversbenden in het groot. Prettige Kerst burgervader van CDA-komaf...wat zou de heilland van uw gedrag vinden want als hij ergens een hekel aan had dan was het wel aan deze hypocriete gedragingen. Terecht merkt de expert Diepenveen in Accountant.nl op dat de gemeenteraad van Schiedam door meteen het rapport kritiekloos te omarmen een brevet van onvermogen heeft afgegeven.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan / Rechtsgeleerde
Nog 1 klein aanvulling. Lezen kunnen die Schiedamse politici kennelijk ook niet want de rechter heeft snoeihard geoordeeld dat het rapport aan alle kanten rammelt en er dus geen enkele waarde aan de conclusies kan worden toegekend. Vergelijk het met een mislukte operatie de patient is overleden en de directie van het ziekenhuis zegt dat de chirurg toch ook misschien wel enkele dingen goed kan hebben gedaan. Maar de rechter laat weinig aan duidelijkheid te wensen over. Minister Plasterk gaat u ook nog wat doen tegen dit soort schaamteloze praktijken die de rechtsstaat ondermijnen ? Of zit u al aan de kerstbrunsche ?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Er is maar 1 conclusie mogelijk: geen vng/overheidsopdrachten meer naar bing en opheffen die besloten club.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
BEN PAULIDES
De NBA Praktijkhandreiking persoonsgerichte onderzoeken (Praktijkhandreiking 1112) is een prima werkbare richtlijn voor integriteitsonderzoeken. Een onderzoeker die zich daar niet aan wil conformeren, zoals de heer Werkman van BING in het kielzog van zijn óók tuchtrechtelijk meermalen op de vinger getikte oud-collega Ten Wolde, zegt dus impliciet dat hij niet wil of kan voldoen aan de eisen van integriteit, objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag. Kernkwaliteiten die de overheid juist zo graag ziet bij functionarissen met zo’n voorname taak. Echter, om de concurrentievervalsing tegen te gaan onttrekt hij zich aan de professionele regels voor clean werken bij feitencontrole en waarheidsvinding. Hij leverde er zijn dure titel RA voor in, bijzonder. Welk een zelfopoffering plots nadat dit zowat 10 jaar lang totaal niet aan de orde was…Nogal pijnlijke taferelen doen zich voor bij de (ex-)directeuren van een integriteitbureau dat zowat exclusief voor de overheid werkt. Wat zal de commercieel-wetenschappelijk directeur van BING hier toch van vinden? Die directeur is weliswaar meer commercieel dan wetenschappelijk verantwoord bezig, als de samenleving de tuchtrechters mogen geloven, maar toch hoofdverantwoordelijk voor het algemeen kwaliteitsniveau van de waarheidsvinding, met name ook de kwaliteitscontrole of reviews vóórdat rapporten van onderzoeken de deur uit gaan in Hoogland. Maar het “wie zwijgt stemt toe” zal hier allicht opgaan vanuit bedrijfsbelang, het verdienmodel.De integriteit van BING is door BING zelf steeds boven iedere twijfel geplaatst, begrijpelijk, maar na het optrekken van de mist en met helder zicht op de waarheid lijkt toch definitief sprake van schijn-integriteit. In de zaak Schiedam staat nu namelijk onherroepelijk vast dat BING zelf niet integer onderzoek heeft gedaan. Dat resulteert in een weinig voorbeeldig of zelfs fout imago.De naar alle gemeenten verantwoordelijke VNG, met de dames Jorritsma en Kriens in de leiding, en hun toezichthoudende hoofdsponsor, de Minister van BZK de heer Plasterk, zouden acuut aan alle overheidsinstanties moeten verbieden dergelijke onderzoekers in te huren. Maar ja, de integriteit van verantwoordelijke toezichthouders is tegenwoordig ook al in het geding. Wegkijken in plaats van scherp inzoomen en de alarmbel laten rinkelen komt veel voor, terwijl dat professioneel niet bepaald integer is. Optreden door de VNG tegen het dochterbedrijf waarin de aandelen in 2008 werden verkocht maar waarde samenwerkingsband bleef, bijvoorbeeld door er zich publiekelijk van te distantiëren, is niet bepaald vanzelfsprekend. Misschien is er ergens een Kamerlid dat spoedig na het kerstreces weer eens wat eens kan gaan roepen in de Tweede Kamer over “wild-west-taferelen bij de integriteitsonderzoekers”. Dat die zelf niet integer gedrag vertonen, zoals onzorgvuldige, ondeskundige en niet-onpartijdige onderzoekspraktijken en keihard foute rapporten blijven verdedigen tegenover gedupeerden. Misschien wordt 2015 dan wel een heel goed jaar voor het onafhankelijk en onpartijdig integriteitsonderzoek…Op de website van de NBA, een medium van de accountancy, staan voor de geïnteresseerden ook een paar vakartikelen over het bizarre integriteitsdossier Schiedam. Die kunnen dienen tot vergroting van het inzicht over de belangwekkende uitspraken die gedaan zijn voor de praktijk van het integriteitsonderzoek in ons land:

http://www.accountant.nl/Accountant/Nieuws/Tucht …http://www.accountant.nl/Accountant/Nieuws/Integ …

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan / Rechtsgeleerde
Ach de opstelling van BING is duidelijk we hopen dat alles overwaait. Ik zal alle personen die direct of indirect bij dit echec betrokken zijn ter verantwoording roepen stelletje schijtlijsters.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / Overheidsdienaar
@M.W.M. Driessen-v.d. Laar (de vrouw van?): Zo kan ik ook trendwatchen: elke dag een berichtje van de Bingo groep en je blijft trending topic. Get a life jongens.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Anouk
Men vraagt zich af: "Is het nou zo moeilijk voor een integriteitsonderzoeker om zich zelf aan de gestelde regels te houden"? Blijkbaar wel. Ik zal proberen dat uit te leggen. In geval van een aanklacht die ertoe doet is het ook in het openbaar bestuur verdomd lastig voor mensen om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag, om de waarheid te erkennen. Men komt in een staat van ontkenning voor lijfsbehoud, de zgn. state of denial. Het heeft iets te maken met cognitieve dissonantie, als het gedrag dat is doorgeprikt spanning oproept met de verwachtingen die iedereen mag hebben van de persoon in kwestie. Die gaat meestal ontkennen, neutraliseren en vaak gewoon liegen, vaak de aandacht op anderen afwentelend. Een kat in nood maakt rare sprongen. Dat zie je momenteel in de gemeente Schiedam gebeuren. Ze blijven daar pal achter het slechte onderzoek staan.

Dat fenomeen geldt natuurlijk ook precies zo voor integriteitonderzoekers in het openbaar bestuur. In dit uitstekende artikel wordt de "state of denial" heel goed uitgelegd:

http://blog.bureauintegriteit.nl/state-of-denial/

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan / Rechtsgeleerde
Beste @Andrea je slaat de spijker op zijn kop! Ten behoeve van de talentvolle jonge ambtenaren die nog niet willen afhaken heb ik de volgende mijns inziens ontluisterende aanvulling. Er is geen twijfel over mogelijk dat oud burgemeester Verver op een misdadige wijze en in vereniging van enkele politieke boeven is uitgeschakeld. Precies 1 jaar voor haar herbenoeming besloten enkele lieden van de PVDA in Schiedam dat het tijd was om haar te vierendelen. Dat weet ik uit de eerste hand. Nu zou je van een nieuwe burgemeester mogen verwachten dat hij na het vernietigende vonnis van de hoogste rechter orde op zaken stelt en de schuldigen ter verantwoording roept. Nou die kwaliteiten ontbeert hij evident en kennelijk stond in het wervingsprofiel we zoeken een politiek weekdier dat men alle winden meewaait en zich graag laat manipuleren. Ik beschouw mijzelf als kenner van de (wereld)geschiedenis en ik ken maar weinig cases in onze vaderlandse geschiedenis die zo infaam zijn als deze. Het is beter voor Schiedam als de hoofdrolspelers hun functie neerleggen en die hoofdrolspeler zijn de huidige incompetente burgemeester die nog geen deuk in een pakje boter kan schieten, de wethouder Marcel Houtkamp die de regie had-althans dat dacht hij- bij het BING-onderzoek en die een grote dosis van de bekende D'66 irrelevantie in zich heeft en de wethouder Mario Stam die na een glansrijke loopbaan van spijbelambtenaar het in 2011 nu wel eens tijd vond voor een carriesprong en uit zijn koker is dit echec geboren. Medelijden heb ik met de Schiedammer die gebukt gaat onder deze bestuurlijke kneuzen en het ware wellicht beter om Schiedam maar samen te voegen met Rotterdam ook omdat daar wel een burgemeester zit die respect afdwingt. E het AD is slechts geschikt voor de kattenbak tenzij de hoofdredactie deze strak georganiseerde lastercampagne tegen Verver staakt en de verantwoordelijke journaliste de laan uitstuurt. Merry Christmas.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
M. Driessen-van de Laar
Ja @Hans zonder achternaam, omdat er veel verantwoordelijken zitten te slapen of weg te kijken doe ik dat, en mag ik dat in ons vrije land, en ben niet de enige zoals u hieronder ziet.

Het is o.a. voor alle overheidsdienaren zoals u. Niet omdat het een trending topic moet zijn of we niks beters te doen hebben, maar om 'ze' aan de misstand te herinneren.Speciaal voor u: op blz. 12 van het boek "Moedwil, misverstand of onvermogen" van wetenschapper directeur Kolthoff van BING kunt u lezen:…"Indien iemands integriteit is aangetast, is de basis voor vertrouwen verdwenen, waardoor men - bijvoorbeeld in geval van politici of ambtenaren - niet meer op geloofwaardige wijze kan functioneren…".Stel Hans uw integriteit komt morgen ter discussie op uw werk. Wilt u zich graag laten screenen door de onderzoekers die in Schiedam etc. aan de gang zijn geweest? Die naast onzorgvuldig en ondeskundig ook nog niet-integer en niet-onpartijdig te werk gingen volgens de hoogste tuchtrechters? Of liever toch maar niet het lot ondergaan van mevrouw Verver en de heer Boet in Schiedam (opstappen, ontslag, reputatie naar de kloten) en menigeen elders?

Misschien vindt u het bij nader inzien toch nuttig dat er wat ervaringsdeskundigen zijn die vinden dat regels over integriteit voorop toch voor deskundigen zelf gelden? En dat hun preken dus ook voor zichzelf gelden (zie het citaat) en dat ze niet straffeloos weg mogen komen met niet-integere manipulaties? "Inderdaad" zou uw verstandige antwoord kunnen luiden, toch?

Welnu, van het bestuur van de VNG hoeft u op dat punt van steun voor dat standpunt niets te verwachten voor het geval dat u of een collega in de shit raakt en een onderzoek op uw/zijn dak krijgt. Die lui geven er kennelijk geen bal om, al jaren niet. Het belang in het bedrijf is verkocht dus verder maar wegkijken hoe het daar loopt. De ver van hun bed show verder, dat handige bureau voor de Nederlandse Gemeenten, merkwaardig toch.

Iedere overheidsdienaar die lacht om het tegengeluid moet zich afvragen of hij/zij het snapt waar het om gaat, eventueel hulp zoeken. Good for you!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
BEN PAULIDES
Als ervaringsdeskundige met de onderzoekers van BING ben ik van mening dat hier inderdaad sprake is van een "state of denial". Niet alleen bij BING maar ook bij het college van Schiedam en bij de gemeenteraad. Indien een rapport zo genadeloos onderuit gehaald wordt door het CBb dan kan je niet stellen dat de resultaten van het onderzoek blijven bestaan zoals de zwakke burgemeester Cor Lamers dat doet in zijn brief aan de gemeenteraad van Schiedam.http://www.schiedam.nl/BIS/Gemeenteraadsvergader …Het is overigens de gebruikelijke manier van bestuurlijk Nederland om op een dergelijke infantiele manier te reageren. Indien het rapport ook maar op een argument onderuit gehaald is dan kan je niet zeggen dat er nog een aantal andere punten zijn blijven staan. Wat men niet begrijpt is dat het bij de AK en de CBb niet zozeer gaat over wat er onderzocht is maar hoe het onderzocht is, hoe men tot een conclusie is gekomen en vooral op welke wijze de onderzoekers zich aan de gedragsregels hebben gehouden.Dat was niet alleen in Schiedam maar ook in het geval van Wassenaar, Nieuwegein, Borne en Maastricht compleet misgegaan waardoor er aan het onderzoek geen enkele waarde meer gehecht kan worden.Het rapport kan gewoon de open haard in of de kattenbak in. Ik denk dat er zelfs sprake is van smaad en laster indien het college en de raad van Schiedam net zoals de krant het AD en de uiterst zielige website Schiedam stad (olv van een 81 jarige ex journalist, die de weg kwijt lijkt te zijn dan maar die wel oa samenspant met diverse leden van politieke partijen en een omstreden Schiedamse aannemer).Vreemd is het wel dat alle gemeenten op een zelfde wijze lijken te reageren. Wellicht komt dat omdat bij veel onderzoeken in de voorwaarden van BING heeft gestaan dat alle rechtszaken tegen BING (en eventueel daaruit voortvloeiende schadevergoedingen) door de opdrachtgever betaalt moeten worden en dat slechts bij grove schuld de verantwoordelijkheid voor BING beperkt is tot het bedrag van hun declaratie.Dat is eenvoudig procederen voor BING. Reden waarom zij ook tot het uiterste procederen met de allerduurste advocaten die er te vinden zijn.Gemeenten moeten zich in dit stadium op het standpunt stellen dat er sprake is van wanprestatie waardoor BING niet alleen hun honorarium moet terugbetalen maar alle verdere zaken zelf moeten bekostigen inclusief eventuele schadevergoedingen van gedupeerden.Nu de gemeente Schiedam dat niet doet zullen zij dezelfde kant opgaan als de gemeente Schiedam in hun Gondelaffaire. Een grote schadevergoeding van het gevolg na jarenlange ontkenning. Er kan maar een verklaring zijn; nu de gemeente dat niet doet is vermoedelijk de gewenste uitkomst van het onderzoek meegegeven bij de opdrachtverstrekking. Pakt de gemeente de onderzoekers van BING aan dan komt dit naar buiten en dat is het laatste wat deze college's willen.In de Wassenaarse seksrel had de zwakke Delftse VVD burgemeester Verkerk, na het door de AK vernietigde BING rapport, een advies aan de partijdige Wassenaarse D66 burgemeester Jan Hoekema; "Jan gewoon blijven zitten". Recent had Delft te maken met een enorme overschrijding van tientallen miljoenen op het treintunnelproject.Wassenaar had een vergelijkbaar probleem op een klein fietstunneltje wat vele miljoenen meer heeft gekost dan gepland. De conclusie is dat zwakke bestuurders gedekt worden door hun politieke netwerkje waardoor ze kunnen doen wat ze doen en moeten doen wat ze doen, in een poging elkaar over en weer te beschermen. Maar maken zwakke heelmeesters geen stinkende wonden? Dat blijkt maar weer eens. Dit verhaal is nog lang niet ten einde.In het zakenleven zou zo een bestuurder direct het veld moeten ruimen. In de politiek werkt het anders. Zou dat wellicht ook de reden zijn waarom de kiezers zo weinig vertrouwen hebben in "hun" politici??
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Haseena Bakhtali / Raadslid Nieuwegein
Klopt @Ben Paulides

Ook in Nieuwegein dreigt een financiele catastrophe. De in de Nieuwegeinse zaak betrokken PvdA wethouder Lubbinge vertrok direct na de opening van het nieuwe bling bling stadshuis, bling bling stadstheater en bling bling parkeergarages die Nieuwegein in snelterreinvaart naar nooit vertoonde financiele dieptes trekt. Hij vertrok met droge ogen gewoon de wachtgeld in.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan / Rechtsgeleerde
Beste @Ben,Bing en de opdrachtgever kunnen van alles in hun overeenkomst opnemen maar ik ben als derde belanghebbende c.q. gelaedeerde juridisch in het geheel niet gehouden bij een onrechtmatige daad aan een dergelijke exoneratieclausule. Dat zou was moois zijn. Ik ben o.a. afgestudeerd in privaat. bestuurs-, staats-en strafrecht, Nederlands recht wel te verstaan en kennelijk gaan de betrokken partijen uit van oud Indisch recht, want het is zonder meer lachwekkend. Lees de vaste jurisprudentie van de HR inzake onrechtmatige daad. Ben het overigens geheel met je eens over schertsvertoning van de gemeente Schiedam. Wie in bestuurlijk Nederland neemt dit gedrag nog au serieus?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
BEN PAULIDES
Beste Boet,Ik ben het geheel met jou eens. Ik bedoel absoluut niet te zeggen dat de gemeente zich achter BING kan verschuilen qua aansprakelijkheid. Bing probeert dat echter wel door de clausule die vaak is opgenomen. Of dat hier het geval is weet ik overigens niet. Wat wel telt is dat linksom of rechtsom de gemeente altijd aan de beurt is. Je kan de gemeente nu inderdaad al aanpakken maar vergeet ook niet dat dit ook het geval is met BING cq de BING verantwoordelijken persoonlijk. Ik ben benieuwd wanneer er beslag gelegd wordt bij BING cq de verantwoordelijke bestuurders. In dit soort gevallen worden de verhaslsmogelijkheden namelijk zo snel mogelijk veiliggesteld. Gelukkig is de verhaalsmogelijkheid bij een gemeente zoals Schiedam niet op deze manier te ontwijken. Helaas zijn daar de politiek verantwoordelijken persoonlijk niet aan te pakken. Dat maakt hen ook zo arrogant. Helaas....Overigens stond er een typefoutje in mijn vorige reactie uiteraard speelde de gondelaiffaire niet in Schiedam maar in Delft. Uit de verdere tekst is dit overigens wel op te maken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rick / Ondernemer
En wederom stonden BING en de Ververs afgelopen donderdag voor de rechter in de bodemprocedure die de Ververs tegen bureau BING heeft aangespannen. Oud-burgemeester Wilma Verver van Schiedam en onderzoeksbureau BING staan nog altijd lijnrecht tegenover elkaar. Dat bleek donderdag tijdens een bodemprocedure voor het gerechtshof in Utrecht.

http://www.rijnmond.nl/nieuws/153888/Oud-burgeme …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan / Rechtsgeleerde
Gijn trouwens dat nu ook hooggeleerde toppers als Peper en Pheijffer de opstelling van Schiedam met de gegeven persverklaring kraken. Het bestuur van deze stad is nu echt helemaal de weg kwijt en rijp voor een groepstherapiesessie. Want als de hoogste rechter het rapport niet inhoudelijk niet getoetst heeft, hetgeen klink klare onzin is, hoe kan men dan staande blijven houden dat in 13 cases de conclusies inhoudelijk kloppen. De jurist die dit geadviseerd heeft moet zijn bul inleveren want mensen die wel goed opgelet hebben tijdens hun rechtenstudie zouden zo'n uitspraak een contradictio in termis noemen. De rechter heeft geen spaan van het rapport heel gelaten. De opstelling van de gemeente verraadt kwade trouw wat ik al lang wist van meet af aan nauwelijks verholen gedemonstreerd Tijd voor een interventie van de minister de Commissaris of het OM? Hoe praat men zich hier nog uit.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
lianne ter Keurs / gemeente ambtenaar
Ik voorzie dat het thema "onderzoeksintegriteit" in 2015 nog meer vloeibaar raakt onder druk van gerechtigheid en transparantie. Want als zo'n deskundig bureau - met 'integer vakmanschap' in het vaandel en de wetenschap aan de directietafel - in een reeks van jaren en dossiers dezelfde soort fouten blijkt te hebben gemaakt bekruipt je het gevoel dat er sprake is van meer dan onzorgvuldig en ondeskundig werken alleen. Speciaal op het scheidsvlak van bestuur, accountancy en wetenschap verontrustend. Menig rechtgeaard bestuurder, ambtenaar en ambtloos burger zal dan een justitieel of parlementair onderzoek nuttig vinden. Onderzoek of we hier misschien toch te maken hebben met een gesubsidieerde frauduleuze organisatie, potentieel beschermd door vriendenpolitiek op hoog niveau in Den Haag. Waar uitspraken van tuchtrechters toch al niet toe kunnen leiden. Ik sluit niet uit dat neutraal onderzoek inderdaad bewijs oplevert van verboden politieke manipulatie van integriteitsonderzoek. Na de tuchtrechterlijke bevestiging van dwalingen in de integriteitssoap Schiedam krijgen we in 2015 misschien ook nog wel een bevestiging van andere dwalingen. Na de accountants en de zorgautoriteit en zo hoopte menigeen dat we het nu zo'n beetje gehad hebben met de onthullingen, maar ook 2015 kan nog een interessant jaar worden voor de integriteit.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Haseena Bakhtali / Raadslid Nieuwegein
Beste Hans Zonder Naam of zal ik zeggen Hans Boterhoofd? Ik wil graag élke reactie op een nieuwsbericht over de integriteit van het Nederlands bestuur serieus nemen, dus ook de uwe. Het kost mij immers kostbare tijd om het te lezen. Dus laat het aub zinnig zijn wat ik lees.

Wilt u svp uitleggen wat uw persoonlijke doch anonieme bezwaren zijn?

U bent namelijk 1. niet gedwongen om hier te lezen en 2. niet verplicht om hier te reageren.

Dus: met welk inhoudelijk punt wilt u bijdragen in het publiek debat over dit zeer belangwekkend onderwerp? Graag uw zienswijze fatsoenlijk omkleed met houtsnijdende argumenten.

En blijf anders lekker weg bij dit onderwerp.

Of zoals u zelf zegt: get a life!

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
M.W.M. Driessen-v.d. Laar / Trendwatcher Integriteit Overheid
Iedere trendwatcher die serieus genomen wil worden kijkt op z’n tijd ook eens teruguit. Geen goed zicht op de toekomst mogelijk zonder de historie te kennen!

In verband met de geloofwaardigheid anno 2014-2015 van het acteren van BING, dat nu zelf een vuurproef op integriteit ondergaat (in het belang van de INTEGRITEIT zal men dolblij zijn met deze gelegenheid) is het nuttig ook hier eens wat zaken “naast elkaar te leggen en te vergelijken voor een zorgvuldige analyse” (waar BING nu zelf ook mee bezig is getuige bovenstaand artikel).

Ik neem de geinteresseerde lezer graag mee terug naar 2008. Terug naar het pittige BB-artikel “Genaaid door de maffia” over wethouder Ton Linssen van Bergen op Zoom (BoZ) en het onderzoek en oordeel van BING die hem destijds ten deel vielen. Leest u het artikel met de reacties vooral ook zelf onder de weblink:

https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-orga …Ik geef vergelijkenderwijs een toelichting over de meest opmerkelijke zaken in het artikel en de reacties eronder. Citaten uit het artikel heb ik daarbij tussen aanhalingstekens geplaatst:1. De integritetskwestie BoZ kwam destijds aan het schijten door een stiekem gemaakte geluidsopname van een gesprek met de betrokken wethouder en tenlasteleggingen over zijn bestuurlijke integriteit die daaruit voortvloeiden. Een voorval dat doet denken aan het lot dat burgemeester Onno Hoes van Maastricht onlangs trof. Lees wat er destijds gebeurde in BoZ en zoek de verschillen maar vooral de overeenkomst: de ‘voorbedachten rade’ om de bestuurder in kwestie in kwaad daglicht en zo ten val te brengen, omdat hij het “aanzien van ambt en bestuur schaadt met zijn acteren”, want bestuurder ben je 24/7 etc.. Saillante details uit de zaak BoZ: PowNews bestond nog niet (gelukkig maar voor wethouder Linssen die het voorval destijds politiek overleefde door voldoende krediet bij de raad) en tijdens het onderzoek heeft BING de geluidsopname beluisterd en vervolgens vernietigd. Ja u leest het goed: “BING heeft het bandje na onderzoek vernietigd”. Een hoogst opmerkelijke daad voor (forensische) onderzoekers in een gevoelig integriteitsdossier, om belastend of ontlastend bewijsmateriaal te vernietigen in plaats van supergoed te bewaren en te beveiligen voor de controleerbaarheid van bevindingen en conclusies… Foutje soms? Nee hoor, in een ander onderzoek van BING in 2010 is zoiets ook voor gekomen. Dat was in dossier Someren dat anno 2014-2015 nog steeds speelt in procedures. Een neutraal toeschouwer mag dan zowaar gaan denken dat dat vernietigen mogeljk gebeurt in het belang van de (gewenste?) uitkomst van het onderzoek, want iedere leek en zeker iedere deskundige kan zich een voorstelling maken van wat dat betekent voor de zorgvuldige en eerlijke dus altijd controleerbare waarheidsvinding: die is niet meer controleerbaar! Dus ook niet voor de beschadigde persoon, en niet voor een rechter... Ja, als je zo opereert als bureau dat ‘onafhankelijk en onpartijdig is’ - volgens de heer Werkman “onze belangijkste kernwaarde” - lijkt helder waarom men voor zichzelf de professionele regels voor integer integriteitsonderzoek niet zo geschikt vindt. Als je voor enig gebroddel/gerommel liever niet door uiterst deskundige tuchtrechters op de vingers wordt getikt, en gewone rechters meestal hun schouders moeten ophalen bij de uitkomsten van dit soort gespecialiseerd onderzoekswerk, ja dan is het wel zo handig om je door uitschrijving als accountant te distantieren van de fundamentele beginselen van forensisch onderzoek. Zo hou je tenminste toch de schijn van deskundig en integer werken nog hoog, althans voor de goedgelovigen in bestuur en samenleving. Kortom: in navolging van zijn voorganger de heer Leers, waarbij het BING-rapport helaas voor hem net niet erger kon voorkomen, heeft de heer Onno Hoes misschien meer aan een BING-onderzoek dan aan die aangifte om zijn blazoen te schonen. Want kans groot “weg filmpje” dan…. Och nee stom. Pow heeft zijn vernietigende werk al gedaan. Op dit laatste puntje gaat de vergelijking mank. In 2008 was de roddeljournalisitek nog niet zover in de zwaar gesubsidieerde publieke omroep doorgedrongen.

2. Menig gedupeerde van onderzoeken van BING herkent zich in de reactie van Ton Linssen in het artikel BoZ op de stelling van de interviewer van BB ‘U komt er slecht vanaf in het rapport van BING’: “Zij hebben broddelwerk geleverd en een tendentieus rapport opgesteld. Ik heb alles beschikbaar gesteld, mailtjes, waarschuwingen, bedreigingen, alles, maar die wilden ze niet hebben want ze concentreerden zich op het bandje. Maar dat ik die hal heb aangeboden voor wietteelt staat niet natuurlijk niet op de band, maar wel in het rapport. Ze hebben de antecedenten niet onderzocht van de twee dames die mij hebben beduveld. Ik start een claim tegen BING en dat kan indirect ook het gemeentebestuur zijn”.

Goed om hier te weten dat de wethouder nadien bij de raad overeind bleef en dat hij die claim liet lopen in het belang van de gemeente en de bestuurlijke rust aan het front. Een wijze keuze hoewel veel sprak voor zijn eigen visie, maar die maakte hij ondergeschikt. Stijlvol. Niet voor niets zal hij in 2014 nog steeds wethouder zijn in BoZ. Anno 2014 kan de lezer met de kennis van nu over BING slechts raden wat de hoogste tuchtrechters toen van de verrichtingen van BING gevonden zouden hebben, en vervolgens een civiele rechter over de claim voor rehabilitatie en reputatieschade. Drie maal raden, slechts eenmaal voor de deskundigen onder de lezers.?

3. The best for last: vertegenwoordigend directeur de heer Werkman reageert meestal als spreekstalmeester van BING in reacties op de actualiteit, toen en nu, en draagt daarin de visie van BING uit over de gevolgen van iemands uitlatingen of verrichtingen als die niet juist zijn (gebleken): “Uit de opdracht van de burgemeester en ook uit de behandeling in de raad blijkt dat wethouder Linssen in het nauw is gekomen door zijn eigen uitspraken. Die uitspraken heeft BING niet verzonnen. Welnu heer Linssen: wees integer en biedt publiekelijk verontschuldigingen aan”. Hier komen we toe aan een essentieel onderdeel van het integriteitsbegrip: integer gedrag, zeker in publieke dienst, moet je vertonen van A tot Z, dus ook moet je je fouten erkennen, rechtzetten, en zelfs “publiekelijk verontschuldigingen aanbieden”. Bij zowat iedereen die op ernstige fouten of plichtsverzuim is betrapt een nogal pijnlijk onderdeel van gewenst gedrag, zeker als het risico meespeelt van aansprakelijkheid en schadeverhaal. Dan wordt er te vaak toch stil weggedoken in de barbiersstoel. Echter, als je integer wilt zijn doe je het pijnlijke toch, stijlvol en sportief, naar de visie en de leer van B

ING. We mogen aannemen een consistente visie, impliciet die van de directeuren Kolthoff, vh. Ten Wolde en genoemde Werkman. Welnu dan, in elk geval mevrouw Verver en de heer Boet (dossier Schiedam) en de familie Ter Keurs (dossier Borne) mogen dan al op zeer korte termijn uitzien naar de publieke verontschuldigingen van BING. Want in hun klachtzaken staat keihard vast dat BING onzorgvuldig en ondeskundig heeft geoordeeld (Borne) of nog erger, zelfs niet onpartijdig of niet integer (Schiedam). Later kunnen wellicht mevrouw Bakhtali (Nieuwegein), de heer Paulides c.s. (Wassenaar), de heer Verzijlbergh (vh. Servatius), de Rabobank Twente-Oost, en binnenkort nog wat groepjes mensen meer de publieke verontschuldigingen tegemoet zien van BING of van buren in Hoogland waar de heer Ten Wolde ook aan verbonden is, bureau IFO. Alle betrokkenen zullen in spanning de berichten hier op Binnenlands Bestuur in de gaten houden schat ik, inclusief mezelf want toevallig is een naaste van mij ook gedupeerde, en zoiets slaat flink neer op je hele hebben en houden zoals de deskundigen van BING zo goed weten.

Van BING mogen we nu dus verontschuldigingen verwachten en eisen dat men verklaringen in de vorm van onhoudbare roddel en achterklap over deze en gene spijtig wat lichtvaardig voor waarheid heeft aangenomen, en vervolgens opgeschreven in nogal kostbare rapporten met een forensische status (RA getekend), her en der met schending van het professioneel beginsel van fair en deugdelijk wederhoor. Ook gezien de schade die dat materieel en immaterieel heeft aangericht zijn die verontschuldigingen zeer op zijn plaats. Ik wijd hier verder maar niet over uit.Bij het volgen van de trends in gedrag van directie en hoofdonderzoekers van BING komen we dezer dagen dus mooi toe aan het heetste punt van de vuurproef via de oproep “Wees integer BING” (en ook het IFO van de heer Ten Wolde), want integer zijn betekent niet alleen de theorie koesteren en commercieel exploiteren maar vooral zelf daden stellen, jezelf voorop aan de theorie houden, voorbeeldgedrag. Dus waar blijft tenminste de heer Werkman volgens zijn eigen oproep uit 2008 met de eerste publieke verontschuldigingen? Zoals gemeld mensen: in de zaken Borne en Schiedam staan de fouten tot in hoogste instantie keihard vast, no way out, dus die analyse is vast snel en integer gemaakt, binnen 10 minuten.

Als hij voor ogen van heel bestuurlijk Nederland nog geloofwaardig wilt blijven moet de heer Werkman zijn publieke verontschuldigingen maar eens voor 1 januari aanbieden via een reactie hier, op Binnenlands Bestuur onder dit artikel, de plek waar hij Ton Linssen tot integer gedrag opriep. BING pluist alle reacties na is bekend, dus deze oproep komt echt wel door in Hoogland. De samenleving, speciaal de gedupeerden en alle bestuurders en ambtenaren van Nederland wiens integriteit her en der is en wordt beoordeeld door BING zien de eerste verontschuldigingen met belangstelling tegemoet. Laten we in verband met de feestdagen geduldig en royaal zijn en 15 januari 2015 als publieke deadline stellen. De ultieme kans voor BING om binnen die tijd de eigen integriteit en geloofwaardigheid publiekelijk te bewijzen. Merry Christmas and Happy Newyear BING!

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
G. ter Keurs
Ik ben uitermate verbaast als ik merk hoe BING en de VNG denken te moeten handelen,naar aanleiding van diverse voor BING negatieve uitspraken.

Voor zover ik kan zien helemaal niet. Als dergelijke vriendjespolitiek in het buitenland plaatsvind staat Nederland onmiddelijk klaar met het opgestoken vingertje. Als hier in Nederland mensenlevens worden verwoest vanwege onderzoeksrapporten die niet deugen, kijkt men liever de andere kant op.

De schijn van belangenverstrengeling, een geliefd stokpaardje van BING, heeft blijkbaar ook plaats wat betreft onderzoekers en bestuurders
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan / Rechtsgeleerde
mDe casus Schiedam leent zich overigens prima als studieobject staatsrecht. Legio bestuurders van naam en faam hebben pijnlijk in deze zaak gefaald en zouden lessen moeten trekken uit hun incompetente en onethische gedrag.Ik zie me nog het gesprek aangaan met mevrouw Leemhuis-Stout die ik om hulp vroeg. En wat deed ze? Ze was ook sterk vooringenomen en bracht me naar de slachtbank en brandde Verver af. De heer Fransen toonde zich als CdK weiswaar schriftelijk betrokken bij mijn zaak, maar zag geen kennelijk mogelijkheid of had geen moed of zin een interventie te plegen, terwijl er sprake was van het actief lekken van vertrouwelijke informatie uit het College van B&W.Het OM nam ongehoorde risico's door dat internetforum Stad Schiedam niet stafrechtelijk aan te pakken wegens het structureel aanzetten tot haat, laster, smaad en het is een wonder dat er in Schiedam geen lonely wulf opstond die daadwerkelijk geweld gebruikte.Al onze mooie beelden en woorden van de rechtsstaat ten spijt, blijkt rechtsbescherming in de praktijk weerbarstiger en is de vrijheid van meningsuiting totaal doorgeslagen en parlement wat doet u daar nu concreet aan? We hebben ook allemaal een uitgesproken mening en scherp beeld van de corruptie in landen als Rusland en Oekraine, maar ik kan u uit mijn eigen ruime ervaring met die landen en ons land vertellen dat machtsmisbruik binnen het Binnenlands Bestuur bij ons veel doortrapter en geraffineerder georganiseerd is dan in genoemde landen waar dat vaak platfloerser er aan toe gaat.In ons land raken bewindslieden betaalbewijzen van transacties met topcriminelen voor miljoenen euro's kwijt en niemand komt kennelijk op de voor de hand liggende gedachte dan maar een kopietje van de desbetreffende bank te vragen en het parlement vindt het kennelijk allemaal best. Ook kan minister Opstelten, die bij gebrek aan inhoud en kennis om hoog is komen vallen (en het parlement laat hem kritiekloos zijn gang gaan als ware hij een troetelopa en hulpsinterklaas), in ons openbaar bestuur en nooit wat inhoudelijks zegt ook al gebruikt hij veel woorden straffeloos rabiate en onzinnige de rechtsstaat ondermijnende uitspraken doen over een voormalige topambtenaar van justitie, die van ernstige zedendelicten wordt verdacht terwijl het strafrechtelijk onderzoek nog moest beginnen.

Ik herken mijn eigen land niet meer. Wat is er gebeurd de laatste decennia dat we zo zijn afgezakt en onze rechtsstaat zo te grabbel gooien?Overigens excuses voor het wegvallen soms in de teksten van een lettertje hier en daar. Ik zal toch echt moeten aanvaarden dat ik een leesbrilletje nodig heb of ik wil of niet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan / Rechtsgeleerde
Tot besluit de integriteitsquote van het jaar, gedaan door de interim gemeentesecretaris eind september 2011 ruim een maand na het verschijnen en ten overstaan van alle leidinggevenden van de gemeente Schiedam in een speciale managementsessie: "Het BING-rapport is een waardeloos rapport en bevat slechts een verzameling van roddels van verdachtmakingen zonder enig bewijs. Maar ja dat kan ik slechts tegen jullie achter gesloten deur vertellen. Immers de gemeenteraad heeft het rapport al kritiekloos aanvaard". Zie hier de staat van het openbaar bestuur en de ethiek anno nu. En vervolgens ging men in die gemeente lekker integer verder en werd er doorontwikkeld (welke gek heeft trouwens dat woord verzonnen?) en alles moest anders als in de periode Verver.Het probleem was evenwel dat de gemeente en het ambtenarenapparaat na decennialang getob en gestuntel in de periode daarvoor door haar slagvaardige optreden juist excelleerde.

Deze soap is hilarisch en triest tegelijk omdat de nieuwe koers was gebaseerd op een verkeerd kompas en grove leugens. Mede daarom is de hele kwestie te pijnlijk, vooral voor de gemeenteraad om ruimhartig excuses aan te bieden en rest mij en anderen. Men verzuipt zich liever collectief in de Schie dat schuld en incompetentie te erkennen. Al dit gedrag zo blijft moet e.e.a. wel in rechte worden afgedwongen. Zit ik beslist niet op te wachten, maar men laat mij dan geen andere keuze. Ik doe dit vooral in het belang van de kwaliteit van ons openbaar bestuur en voor al die ambtenaren en bestuurders die wel elke dag iets goeds voor de burgers willen betekenen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
M. Driessen-van de Laar
Per vandaag 15 februari naar verluidt nergens nog verontschuldigingen verschenen van de directie of onderzoekers van BING die her en der in de fout gingen. De Leidsche Courant heeft wel gemeld dat tuchtrechtelijk recidivist oud-directeur Ten Wolde afgelopen maand wel zijn beroep in de zaak van de seksrel Wassenaar heeft ingetrokken. De zitting zat eraan te komen. Hij zal na die desastreuse uitspraken Schiedam niet meer alle vertrouwen in de goede afloop hebben gehad, waarin hij integer Nederland in juli 2013 wel nog wilde doen geloven. Helaas geen persbericht van BING over de precieze reden van hun mogelijk nog steeds belangrijke aandeelhouder.Verder heeft de directeur-wetenschapper van BING aan het einde van het jaar van het 10-jarig jubileum plotseling zijn ontslag gekregen/genomen als directeur, want blijkt op 31-12-2014 bij de B.V. uitgeschreven uit het Handelsregister. BING heeft niet in een persbericht bekend gemaakt wat daar de reden van is, of het iets met de dossiers Schiedam en Wassenaar te maken heeft en/of met de andere waarover nog procedures lopen, en of hij ook zijn aandelen heeft verkocht, dus iedereen mag nu raden naar de reden en omvang van het stille afzwaaien van de mede-oprichter. Maar het zal vast iets met integriteit en kwaliteit te maken hebben, gezien de trend in de waardering van de diverse verrichtingen en enig vluchtgedrag op dat punt.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ben Paulides Democratische Liberalen afd Wassenaar / Fractievoorzitter
Ach, het is steeds hetzelfde verhaal met Bing. Bing schrijft met de pen van de opdrachtgever. Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Nu is Jaap ten Wolde beripst en suggereert Werkman van BIng; "och het is een oud directeur die sinds twee jaar met pensioen is". Maar wat zei ten Wolde? Dat zijn rol bij dit onderzoek zeer beperkt was. Bing als bedrijf is volgens ten Wolde dus blijknaar net zo fout!! Het verbaasde mij niet deze uitslag. In de Wasenaarse zaak liet hij mensen iets "verklaren" op een tijdstip dat zij allang vertrokken waren. Ook de verklaringen van de door ten Wolde gehoorde personen waren consistent. In zijn rapport spraken zij de waarheid en zij vertelden blijkbaar allen dezelfde leugen. Onze ervaren forensisch onderzoeker ( eerder veroordeeld in de zaak Kmpg/ Bram Peper had het niet door en gaat dus bij voortduring in de fout? Nee, is het gerucht waar dat bij de opdrachtverstrekking ook de gewenste uitkomst kan worden meegegeven? Ik ken het antwoord wel.In de Wassemaarse zaak tonen foto's aan dat zijn "getuigen" op totaal andere plaatsen zaten dan in het rapport werd aangegeven of dat zij allang vertrokken waren. Heeft ten Wolde ook maar gepoogd de waarheid te vinden? Nee natuurlijk niet. Aan waarheidsvinding heeft Jaap geen boodschap. Hij is toch integer en alwetend!!! Hij denkt zelfs dat hij zelf integer is, getuige zijn boek. Ik voorspel u dat dit nog maar het begin is van een tsunami van procedures tegen hun werkwijze.Tot op heden heeft overigens nog steeds niemand naar de foto's uit de Wassenaarse affaire gevraagd maar ten Wolde is inmiddels door de acountantskamer wel veroordeeld wegen ondeskundig, onzorgvuldig en onprofessioneel onderzoek. Verbazingwekkend is het dus niet dat Leks Verzijlbergh, Wilma Verver en Hans Boet nu Bing en Ifo ook in een hoger beroepszaak als onbetrouwbare omderzoekers weten neergezet te krijgen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie