Advertentie

BING: geen 'bestuurlijk meelezer' meer

Conceptrapporten naar integriteitsschendingen van Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) zullen niet nog eens worden bekeken door een bestuurlijk meelezer, zoals gebeurde bij het rapport over de seksrel in Wassenaar.

20 december 2014

Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) zal geen “bestuurlijk meelezer” meer toestaan die opmerkingen kan maken over een conceptrapport naar een integriteitsschending, zoals gebeurde bij het rapport over de seksrel in Wassenaar.

Niet handig

Dat zegt BING-directeur Peter Werkman in een artikel in Binnenlands Bestuur naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van BING. Volgens hem heeft Eenhoorn geen letter heeft gewijzigd in het rapport, maar was zijn bemoeienis “niet handig”. ‘Dat had toen niet gemoeten. Daarvoor en daarna hebben we dat niet gedaan en we zullen dat ook niet meer doen.’

Noviteit

Wenkbrauwen fronsten destijds bij de vondst van de Wassenaarse burgemeester Jan Hoekema (D66). Een noviteit was het toen hij VVD-coryfee Bas Eenhoorn bij de opdrachtverlening aan BING voor een onderzoek naar de seksrel aldaar als bestuurlijk meelezer naar voren schoof. De beschuldigde wethouder (De Greef) was ook van de VVD. Eenhoorn was destijds waarnemend burgemeester van Alphen aan den Rijn, maar ook voormalig VVD-partijvoorzitter en inwoner van Wassenaar.

Schijn ongewenste beïnvloeding

Toenmalig BING-directeur Jaap ten Wolde, opsteller van het rapport, was toen van die laatste twee feiten niet op de hoogte. De Accountantskamer vond dat onzorgvuldig en strijdig met het fundamentele beginsel “deskundigheid en zorgvuldigheid” in de Verordening Gedragscode. Het meelezen door Eenhoorn kon op zijn minst leiden tot de schijn van ongewenste beïnvloeding van het BING-onderzoek en -rapport. Voor de beschuldigers was het een tweede reden het onderzoek te boycotten. De Accountantskamer heeft Ten Wolde berispt.

Beeldvorming

Volgens Werkman is het inschakelen van een bestuurlijk meelezer niet gebruikelijk. ‘Je kunt achteraf zeggen: dat had niet gemoeten. En het zal ook niet meer gebeuren. Je hebt met beeldvorming te kampen, waar je moeilijk iets tegenin kunt brengen. Het was een gevoelige zaak en een bestuurlijk zwaargewicht als Eenhoorn kon kijken of bevindingen en conclusies duidelijk en helder zijn en de onderzoeksvragen beantwoorden. Een opdrachtgever kan dat ook beoordelen, maar nimmer zullen we die wijzigingen laten aanbrengen.’

Vervolg

De zaak krijgt nog een vervolg, want Ten Wolde is tegen zijn berisping in beroep gegaan. Hij wordt daarin gesteund door BING. De zaak wacht op behandeling door de Centrale Raad van Beroep. Dat kan nog enkele maanden tot zelfs een jaar duren.

Uitgeschreven

In het artikel gaat Werkman ook in op de berisping van Ten Wolde en op de waarschuwing die hij zelf heeft gekregen van de Accountantskamer naar aanleiding van zijn onderzoek naar vermeende belangenverstrengeling bij de PvdA in Nieuwegein. Werkman is daartegen in beroep gegaan. Hij vindt het accountantstuchtrecht niet toegesneden op alle soorten onderzoek van BING en heeft zich in de zomer van 2013 uit laten schrijven als registeraccountant. De Accountantskamer kan daardoor geen klachten meer behandelen over onderzoeken van BING die na die datum zijn uitgevoerd.

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nr. 25 (inlog)

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ben Paulides Democratische Liberalen afd Wassenaar / Fractievoorzitter
De lezers van BB hebben recht op goede informatie en volle waarheid. Een paar aantekeningen daarom bij dit artikel. De heer Werkman kreeg in 2013 en 2014 in de dossiers van de gemeenten Borne en Nieuwegein zelf de kwalificaties 'onzorgvuldig en ondeskundig' werken aan de broek van de Accountantakamer. Die oordeelde over klachten over gebrekkige feitencontrole en wederhoor in het belang van de waarheidsvinding. In beide dossiers ging hij in beroep, voorop in Borne, maar toen de negatieve uitspraak Nieuwegein afkwam en in de Volkrant negatieve publiciteit trok werd beroep Borne schielijk ingetrokken, de BING-handdoek gegooid. Uitspraak AK onherroepelijk: een erkenning van onzorgvuldig en ondeskundig werken. Maar nog steeds noch rectificatie van BING naar de opdrachtgever noch een excuus aan de familie van de gedupeerde overledene. De verantwoordelijke verklaart alleen omstandig dat hij zich RAAR heeft uitgeschreven als accountant omdat de integriteitsregels voor forensisch persoonsgericht onderzoek niet geschikt zijn voor het soort onderzoek zoals BING dat uitvoert (waarschijnlijk moeten we die dan zoeken in het handboek voor roddeljournalistiek, getuige ook de nu verschenen uitspraken van de hoogste tuchtrechters over de zaak Schiedam). Hoe voorbeeldig integer kun je zijn? Of heeft misschien de heer Werkman het te druk voor rectificatie en excuus door alle lopende klachtdossiers en ook de laatste pittige nieuwe klachtzaak (geen woorden maar daden) die recent bij de AK is aangespannen? Dan over het bizarre fenomeen van de "bestuurlijk meelezer" bij een integriteitsonderzoek, een gotspe voor verondersteld onafhankelijk onderzoek, zeker als het een partijgenoot betreft van de onderzochte bestuurder die onder vuur ligt. Spreekt eigenlijk al voor zich maar de feiten er nog bij gemeld: - van BING inclusief Ten Wolde is algemeen bekend dat ze op BB alle artikelen en reacties napluizen op inhoud. Men heeft een antenne om kritiek op te vangen en zo nodig de kop in te drukken via aangifte of een proces wegens smaad, ter bescheming van de integriteit en goede naam van de eigen onderzoekers (tegen Wilma Verver werd eind 2001 aangifte gedaan en ik ken een groepering die ze in 2013 door een rechter zelfs lieten muilkorven met een kritiekverbod onder dwangsom); - toen Eenhoorn erbij werd gehaald in Wassenaar begin maart 2012 werd daar direct op gereageerd met kritiek. Zie bv. de reacties van Hendrik, J. Veldman en ervaringsdeskundige onder het artikel van 7 maart 2012 onder deze weblink. 
 Dat was bij aanvang van het onderzoek; 
- op 22 maart 2012 dateerde en tekende Ten Wolde het rapport dat hij en zijn staf op vrij korte termijn hadden opgemaakt onder toezicht (en bijsturen?) van de meelezer over diens partijgenoot, in de precaire klachtzaak over o.a. de maatvoering van het liberaal lid. - als de heer Werkman thans namens ex-BING-collega-directeur (mogelijk nog wel aandeelhouder) Ten Wolde wil doen voorkomen dat die destijds niet op de hoogte was van VVD-limmaatschap en -status van de heer Eenhoorn, en dat doet hij nu via dit artikel, dan kan iedere kritische meelezer met ïnteresse op het thema integriteit de eigen mening bepalen over de geloofwaardigheid van de uitvluchten van BING. Ikzelf stel vast dat we hier te maken hebben met de gebruikelijke waarheids-massagetechniek van BING, of zo u wilt onzorgvuldig en ondeskundig werken, kwalificaties die kenmerkend zijn voor het acteren. Volgens sommigen is de werkelijkheid nog beduidend ernstiger, zo heb ik hier op BB wel eens gelezen tot het verwijderd moest. In het belang van de INTEGRITEIT zal de toekomst daarover hopelijk meer uitwijzen in andere nog lopende procedures. Pittige tijden voor BING! Geheel aan zichzelf te wijten. Niet helemaal integer is ook niet integer. Overigens al de leugenachtige bevindingen in die youtubefilmpjes van de gemeente Wassenaar staan er nog steeds op: https://www.youtube.com/watch?v=BOgPNS6mBt0
Frits van Vugt / Public Consulancy & voorzitter van 2 lokale rekenkamers
Integriteitsbureau BING heeft onlangs zijn tweede lustrum gevierd. Ooit ontstaan als onderdeel van de VNG moet het nu in de markt van integriteits- en recherchebureaus het hoofd boven water houden. En dan kunnen beter niet teveel affaires aan je kleven.

En dat is nu juist het probleem bij BING. Na eerdere zepers van BING bij de Accountantskamer is dit bureau op één dag (afgelopen donderdag) twee keer door de rechter gevoelig op de vingers getikt.Tot nu toe hadden BING-directeur Werkman en zijn voormalig collega Ten Wolde als reactie op de eerdere berispingen van de Accountantskamer dat dit nog geen rechterlijke oordelen (maar uitspraken van de Accountantskamer) waren en dat ze vol vertrouwen het hoger beroep afwachtten, maar die ontsnappingsweg is er nu niet meer. Ten Wolde is vol op zijn gezicht gegaan als onderzoeker in twee Schiedamse affaires: onderzoek naar ex-burgemeester Verver, en ex-topambtenaar Boet. De rechter oordeelde dat hij 'op belangrijke onderdelen van het onderzoek heeft gehandeld in strijd met de fundamentele beginselen van deskundigheid en zorgvuldigheid en van objectiviteit'.Als Werkman in het BB-interview zegt dat zij, behalve in de kwesties Wassenaar (seksrel) en Nieuwegein (raadslid Bakhtali) nog nooit in het ongelijk te zijn gesteld, en in ieder geval niet door rechters, dan geldt dat in ieder geval niet meer vanaf afgelopen donderdag. Na diverse terechtwijzingen in de tuchtrechtspraak (meer dan de 2 die Werkman toegeeft) zijn er nu 2 rechterlijke uitspraken bij gekomen.Daar ga je dan als commercieel onderzoeksbureau, horende dat je wederom ondeugdelijk onderzoek hebt gedaan. Zo'n derde lustrum had feestelijker kunnen starten, toch?Tot nu toe hadden BING en zijn voormalig directeur Ten Wolde als reactie op de eerdere berispingen van de Accountantskamer dat dit nog geen rechterlijke oordelen (maar uitspraken van de Accountantskamer) waren en dat ze vol vertrouwen het hoger beroep afwachtten, maar die ontsnappingsweg is er nu niet meer.

Daar gaat je 'goede naam' dan als commercieel onderzoeksbureau....Het enige wat de reactie van Ten Wolde en Werkman dan is, is het uitschrijven uit het accountantsregister zodat men van die kant niet meer aangepakt kan worden. Over zuiver handelen gesproken......Ik denk dat dit bureau een groot imagoprobleem in gemeenteland heeft opgelopen.M. Driessen-van de Laar
@Heer van Vught, een ‘groot imagoprobleem’ lijkt nog een understatement. Een vrije val van de troon lijkt juister uitgedrukt. Het betreft hier integriteitexperts voor de overheid die commercieel en seriematig de hand hebben gelicht met de eigen integriteitsregels via een gebrekkige werkmethode en deskundigheid, en tenminste in Schiedam zelfs via vooringenomen want niet onpartijdig werken. Zo staat nu onherroepelijk vast. Kortom zwaar door de mand gevallen, maar ook nu toch maar de wanprestaties blijven verdedigen natuurlijk, en intussen bestuurders en ambtenaren bij gemeenten de maat blijven nemen? Naar de gedupeerden maar ook naar de samenleving zien we hier vormen van niet integer gedrag. Maatschappelijk gezien zelfs een misstand. Leuker kunnen we het niet maken voor de dure (ex-)directeur-aandeelhouders van BING, hun gevolg, en niet te vergeten hun vrienden bij de VNG. En dan kan het nog erger worden want er is nog meer fraais onderweg in andere procedures.

Tot dusver hadden Ten Wolde c.s. nog steeds het handige praatje dat ze misschien eens een fout hadden gemaakt, als dat al zo was want die Accountantskamer zit steeds fout natuurlijk…, maar hun integriteit staat niet ter discussie, want dat is hun handelsmerk, hun verdienmodel. Lees de uitspraak Boet en zie dat handelen en nalaten in strijd met o.a. de professionele integriteit nu onherroepelijk vast staat. De titel van het boek van Ten Wolde van dit jaar “Ik ben integer, jij bent integer” kan dus alvast zeker niet meer op hemzelf slaan, als notoire tuchtrechtelijke recidivist. De waarheid is hard maar het werd hoog tijd dat hij eens voorbij kwam, mooi voor de kerst, fijn voor Schiedam en die rare Bingogroep...

Ik voorzie thans bij de overheid een trend van het definitief afstand nemen van het commercieel integriteitsonderzoek bij incidenten op het gebied van (de schijn van) belangenverstrengeling e.d. bij bestuurders. Het werd tijd. 'Ze' hebben het natuurlijk geheel aan zichzelf te wijten als ze zo hun steeds comfortabele positie - met dank aan vooral vriend Pans maar ook de wegkijkende mevrouw Jorritsma en haar bestuur – nu gaan verliezen. Ze hebben tenminste “de schijn van” te zeer tegen zich.

En zo blijken er in het speelgebied van de integriteit toch nuttige democratische krachten en voorzieningen een rol te spelen die bij falend toezicht… toch een zeker zelfreinigend effect hebben binnen het openbaar bestuur. De winst van 2014. Op naar een nog leuker 2015!

henk
Wat kost bing ons eigenlijk? En voor welk bedrag krijgen zij opdrachten van de VNG?
Ben Paulides Democratische Liberalen afd Wassenaar / Fractievoorzitter
De NBA Praktijkhandreiking persoonsgerichte onderzoeken (Praktijkhandreiking 1112) is een prima werkbare richtlijn voor integriteitsonderzoeken. Een onderzoeker die zich daar niet aan wil conformeren, zoals de heer Werkman van BING in het kielzog van zijn óók tuchtrechtelijk meermalen op de vinger getikte oud-collega Ten Wolde, zegt dus impliciet dat hij niet wil of kan voldoen aan de eisen van integriteit, objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag. Kernkwaliteiten die de overheid juist zo graag ziet bij functionarissen met zo’n voorname taak. Echter, om de concurrentievervalsing tegen te gaan onttrekt hij zich aan de professionele regels voor clean werken bij feitencontrole en waarheidsvinding. Hij leverde er zijn dure titel RA voor in, bijzonder. Welk een zelfopoffering plots nadat dit zowat 10 jaar lang totaal niet aan de orde was…Nogal pijnlijke taferelen doen zich voor bij de (ex-)directeuren van een integriteitbureau dat zowat exclusief voor de overheid werkt. Wat zal de commercieel-wetenschappelijk directeur van BING hier toch van vinden? Die directeur is weliswaar meer commercieel dan wetenschappelijk verantwoord bezig, als de samenleving de tuchtrechters mogen geloven, maar toch hoofdverantwoordelijk voor het algemeen kwaliteitsniveau van de waarheidsvinding, met name ook de kwaliteitscontrole of reviews vóórdat rapporten van onderzoeken de deur uit gaan in Hoogland. Maar het “wie zwijgt stemt toe” zal hier allicht opgaan vanuit bedrijfsbelang, het verdienmodel.De integriteit van BING is door BING zelf steeds boven iedere twijfel geplaatst, begrijpelijk, maar na het optrekken van de mist en met helder zicht op de waarheid lijkt toch definitief sprake van schijn-integriteit. In de zaak Schiedam staat nu namelijk onherroepelijk vast dat BING zelf niet integer onderzoek heeft gedaan. Dat resulteert in een weinig voorbeeldig of zelfs fout imago.De naar alle gemeenten verantwoordelijke VNG, met de dames Jorritsma en Kriens in de leiding, en hun toezichthoudende hoofdsponsor, de Minister van BZK de heer Plasterk, zouden acuut aan alle overheidsinstanties moeten verbieden dergelijke onderzoekers in te huren. Maar ja, de integriteit van verantwoordelijke toezichthouders is tegenwoordig ook al in het geding. Wegkijken in plaats van scherp inzoomen en de alarmbel laten rinkelen komt veel voor, terwijl dat professioneel niet bepaald integer is. Optreden door de VNG tegen het dochterbedrijf waarin de aandelen in 2008 werden verkocht maar waarde samenwerkingsband bleef, bijvoorbeeld door er zich publiekelijk van te distantiëren, is niet bepaald vanzelfsprekend. Misschien is er ergens een Kamerlid dat spoedig na het kerstreces weer eens wat eens kan gaan roepen in de Tweede Kamer over “wild-west-taferelen bij de integriteitsonderzoekers”. Dat die zelf niet integer gedrag vertonen, zoals onzorgvuldige, ondeskundige en niet-onpartijdige onderzoekspraktijken en keihard foute rapporten blijven verdedigen tegenover gedupeerden. Misschien wordt 2015 dan wel een heel goed jaar voor het onafhankelijk en onpartijdig integriteitsonderzoek…Advertentie