Advertentie

Bestuursrecht - Stachalets

Een gemeente die de permanente bewoners van recreatieve chalets een persoonsgebonden vrijstelling weigert, moet hun persoonlijke belangen meewegen. Om vast te stellen of het chalet permanent wordt bewoond, mag je niet puur afgaan op de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie.

28 oktober 2011

Iets ten westen van Purmerend ligt een kampeerterrein van ongeveer 150 bij 100 meter. In 2000 wordt het terrein gerenoveerd tot ‘chaletpark Wijdewormer’. Of de 39 chalets op het park bouwvergunningplichtig zijn, leidt al snel tot discussie. Volgens de gemeente Wormerland is van meet af aan wel duidelijk dat de chalets niet permanent bewoond mogen worden.

In 2004 koopt L. Dol de voormalige beheerdersboerderij op de hoek van het terrein. De gemeente maakt het mogelijk dat zij de boerderij permanent bewoont. Dat begint de bewoners van de chalets te steken wanneer de vrouw de gemeente vraagt handhavend op te treden tegen permanente chaletbewoning en overlast. Tot 2009 richt de gemeente haar handhavingsinspanningen echter op de bouwvergunningen.

Aanvankelijk spreekt de gemeente met de Vereniging van Eigenaren af dat bewoners een persoonsgebonden vrijstelling kunnen krijgen als zij de chalets sinds 31 oktober 2003 permanent hebben bewoond. En als zij de permanente bewoning binnen een jaar na het verlenen van de vrijstelling zullen staken. Later weigert het college van B en W de bewoners een persoonsgebonden vrijstelling te verlenen. Onder meer omdat daardoor in feite voor een zeer lange periode een woonwijk zal ontstaan in een landelijk gebied.

Twintig bewoners vechten de weigering aan bij de Rechtbank Haarlem. Die vindt dat het college bij de weigering ten onrechte de persoonlijke belangen van de bewoners buiten beschouwing heeft gelaten. Verder had het college volgens de rechtbank de weigering beter moeten motiveren omdat zij lange tijd niet heeft opgetreden tegen de permanente bewoning van de chalets en elders wel vrijstellingen voor permanente bewoning heeft verleend. Ook hebben B en W niet duidelijk genoeg aangegeven wat er feitelijk verandert als de bewoners een tijdelijke vrijstelling zouden krijgen.

Dat mevrouw Dol haar boerderij wèl permanent mag bewonen, doet volgens de rechtbank niet ter zake, omdat dat langs andere weg mogelijk is gemaakt. B en W weten nog niet wat zij nu gaan doen. De bewoners vestigen hun hoop op de Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen, die bij de Eerste Kamer ligt. Volgens Ronald Lagerweij, adviseur van enkele bewoners, biedt die wet de gemeente meer ruimte om vrijstellingen te verlenen.

B en W hebben twee andere bewoners van het park om een andere reden een persoonsgebonden vrijstelling geweigerd. Zij stonden namelijk enige tijd niet ingeschreven in de gemeentelijke bevolkingsadministratie van Wormerland. Volgens de rechtbank is de GBA-inschrijving niet maatgevend. Dat zij korte tijd elders stonden ingeschreven, is niet voldoende om de vrijstelling te weigeren.

Vindplaatsen: LJN BS8683, BS8690 en BS8706

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie