Advertentie

Bestuursrecht - Grote kruimel

Onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kunnen gemeenten volstaan met een ‘lichte’ vergunning bij grotere bouwprojecten die niet te veel afwijken van het bestemmingsplan. Dat heeft de Raad van State onderstreept in zijn eerste uitspraak over een planologisch ‘kruimelgeval’.

25 november 2011

Om een Plan-It by Praxis te maken, moet Praxis het bestaande gebouw in Eindhoven deels slopen en verbouwen en een drive-in gedeelte bijbouwen. B en W van Eindhoven geven in oktober 2010 een omgevingsvergunning af voor het bouwplan. Ook al is de goot hoger en het bouwoppervlak groter dan het bestemmingsplan toestaat. Op grond van de Wabo (art. 2 lid 1c en 2.12) kan een gemeente onder bepaalde voorwaarden een omgevingsvergunning verlenen voor (ver)bouw en gebruik in strijd met het bestemmingsplan. Als het gaat om ‘een bijbehorend bouwwerk’ volgens het Besluit omgevingsrecht (Bor, Bijlage II, art. 4 lid 1) kan dat met een lichte procedure. Het is de eerste keer dat het Eindhovens college zo’n vergunning afgeeft.

De verderop gelegen Bouwmarkt Groenen protesteert. Volgens Groenen gaat het om meer dan één bijbehorend bouwwerk en mogen B en W alleen een - zoals dat vóór de Wabo heette - ontheffing of vrijstelling verlenen voor planologisch ondergeschikte gevallen. Nee hoor, de Wabo (2.12) stelt die beperking niet, zegt de Raad van State. Een ‘lichte’ omgevingsvergunning kan, als het project voldoet aan artikel 4 uit de genoemde bijlage. Daarin staat niet dat een bijbehorend bouwwerk per se één gebouw moet zijn.

Groenen vindt de vergunning ook onterecht omdat Praxis het gebouw gebruikt in strijd met het bestemmingsplan. Ook dat ziet de Raad van State anders. Volgens de Wabo moet je het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan zo ruim uitleggen dat ook het bouwen en slopen van bouwwerken in strijd met planologische regelgeving eronder vallen.

Dat het college van B en W de vergunning redelijkerwijs toch niet had kunnen verlenen, is de Raad van State evenmin met Groenen eens. Omdat het bebouwde oppervlakte door de verbouwing kleiner wordt dan voorheen - de Plan-It gaat deels de hoogte in - zijn er geen belangen die de vergunningverlening zouden moeten verhinderen. Groenens advocaat Gijs Heutink: ‘Vóór de invoering van de Wabo vielen bergingen en carports onder de kruimelregeling. Nu dus ook meerdere grotere bijbehorende bouwwerken.’

Praxis’ advocaat Jan van Oosten: ‘Met de Wabo kun je voor bouwplannen die in strijd zijn met het bestemmingsplan volstaan met een lichte vergunning, zodat uitgebreide onderzoeken minder vaak nodig zijn.’ De gemeente Eindhoven is blij met de ruimere mogelijkheden om afwijkingen ‘licht’ af te doen. ‘Maar naarmate de afwijking groter is, zal meer onderzoek nodig zijn.’ Praxis gokte al op de goede afloop. De nieuwe winkel werd 9 dagen na de vergunningverlening en ruim 1 jaar voor de uitspraak van de Raad van State al geopend.

Vindplaats: LJN BU1640

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie