bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

ESG: wat betekent het eigenlijk?

Duurzaamheidsinitiatieven integreren in beleids- en besluitvorming.

09 februari 2024
ESG

Nederland zet stappen op het gebied van duurzaamheid, met een focus op het bewerkstelligen van maatschappelijke verandering. Een sleutelrol in deze transitie is weggelegd voor gemeenten en andere overheidsorganisaties, door intern actief aan de slag te gaan met duurzaamheidsinitiatieven en door ESG-criteria te integreren in hun beleids- en besluitvorming. In dit opzicht fungeert Bestuursacademie Nederland als alliantiepartner van ESGkennis.nl, een vooraanstaand kenniscentrum en opleidingsplatform dat zich wijdt aan ESG. Maar wat is de betekenis van ESG eigenlijk? 

Wat is ESG? 

ESG staat voor Environmental (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur). Het vormt de hoeksteen van duurzaamheid binnen organisaties en richt zich op factoren als energie-efficiëntie, sociale verantwoordelijkheid en deugdelijk bestuur. Het integreren van ESG in zakelijke beslissingen leidt niet alleen tot een betere beoordeling van risico’s, maar ook tot een positieve bijdrage aan de maatschappij en een dieper inzicht in de langetermijnprestaties. Vanaf dit jaar, 2024, is het onder de EU-richtlijn CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) een plicht voor bepaalde bedrijven om te rapporteren over de impact van hun activiteiten op milieu en mens. 

Wat doet ESG? 

ESG omvat het streven naar een evenwicht tussen financieel-economische resultaten, transparantie, sociale belangen en milieuoverwegingen, met behoud van de balans tussen deze elementen. ESG-rapportages helpen bedrijven om hun impact op milieu, de samenleving en hun bestuurlijke praktijken in kaart te brengen. Het handhaven van deze balans leidt tot positieve resultaten voor zowel de organisatie als de samenleving. ESG-doelstellingen creëren uiteindelijk meerwaarde voor organisaties, zowel in termen van risicobeperking als waardecreatie. 

Onze rol als Bestuursacademie Nederland 

Als Bestuursacademie Nederland zijn we toegewijd aan het verspreiden van kennis over ESG en duurzaamheid en zijn we met trots verbonden aan ESGkennis.nl. Ook via onze eigen website ‘Duurzaam Geleerd’ delen we actuele informatie en podcasts op duurzaamheidsgebied. Daarnaast bieden we opleidingen aan waarin ook het interne duurzaamheidsbeleid aan bod komt, zoals in de training Expert Duurzaamheid

Meer informatie

Wil je meer informatie over een opleiding of training op het gebied van duurzaamheid? Of ben je benieuwd welk programma het beste bij jouw achtergrond en persoonlijke situatie past?
Onze adviseurs helpen je graag. Of bel 035 – 7 604 850 .

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.