Advertentie

De regio wordt nog een hype

Het belang van de regio is de afgelopen maanden in diverse adviezen onderstreept, zoals in ‘Maak verschil’ van de Studiegroep Openbaar Bestuur. Binnenkort starten vier proeftuinen om met de aanbevelingen vanuit dat advies (de inhoud centraal, daarna kijken naar de bestuurlijke inrichting en werkwijze) aan de slag te gaan. De ervaringen die met de proeftuinen worden opgedaan, worden verwerkt in een gezamenlijk advies aan (de informateur van) een volgend kabinet en de minister van Binnenlandse Zaken.

17 juni 2016

Nu de besluitvorming zich steeds meer naar de regio verplaatst, is het noodzakelijk om de huidige bestuurlijke structuren goed onder de loep te nemen. De aandacht moet worden gericht op het doel van regionale samenwerking, de capaciteit die wordt ingezet en de steun die daarvoor is.

‘Zo’n perspectief is analytisch en strategisch tegelijk; het kan ook bestuurders en publieke professionals helpen bij het omgaan met de uitdagingen van regionalisering.’ Dat heeft hoogleraar Regional Law and Governance Martijn Groenleer onlangs in zijn inaugurele rede aan Tilburg University betoogd.

Volgens Groenleer speelt de regio een steeds belangrijkere rol in respons op complexe maatschappelijke vraagstukken. Meer en meer opereert de regio als spin in het web tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en burgers. De interacties op het niveau van de regio roepen wezenlijke vragen op die zich stuk voor stuk richten op de arrangementen voor governance (besluitvorming) coördinatie, en sturing van die interacties in de regio.

Maak verschil
Het belang van de regio is de afgelopen maanden in diverse adviezen onderstreept, zoals in ‘Maak verschil’ van de Studiegroep Openbaar Bestuur. Binnenkort starten vier proeftuinen om met de aanbevelingen vanuit dat advies (de inhoud centraal, daarna kijken naar de bestuurlijke inrichting en werkwijze) aan de slag te gaan. De ervaringen die met de proeftuinen worden opgedaan, worden verwerkt in een gezamenlijk advies aan (de informateur van) een volgend kabinet en de minister van Binnenlandse Zaken.

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Guido de Bruijn / beleidsmedewerker
Het begrip "de regio" impliceert een duidelijk begrenst gebied dat samenvalt met een bestuurlijke eenheid. Deze grenzen zijn nu bepalend voor verbonden partijen als de veiligheidsregio, de milieu-uitvoeringsdiensten e.d. Vanuit een planologisch en stedenbouwkundig perspectief kan een regio ook worden beschouwd als verschillende netwerpen die elkaar overlappen.
Monique Roso / hoofd onderzoek, economisch geograaf
De regio is geen hype: economie en werkgelegenheid kunnen nooit worden ondersteund vanuit één gemeente. Ondernemers schaken op vijf relevante borden: arbeidsmarkt (soms regionaal, vaker (inter)nationaal, financiering (nationaal, soms internationaal), markten (bovenregionaal, nationaal, internationaal,) kennis (nationaal en internationaal), en bereikbaarheid (nationaal). De gedachte dat grond nog een belangrijke productiefactor is, is achterhaald (en daarmee de betekenis van gronduitgifte voor ondernemers - niet voor gemeenten). Het interessante van de huidige tijd is dat de regio geen af te bakenen geografische entiteit: ieder (economisch) vraagstuk vereist een andere geografische schaal. Overheden zullen ook flexibel moeten leren schakelen tussen deze niveaus; beleid zal complementair moeten zijn, zowel horizontaal (tussen gemeenten) als verticaal (tussen overheidsniveaus).
Hylke ten Cate / geïnteresseerd burger
De bestuurlijke indeling van Nederland moet echt op de schop. De provinciale indeling is vaak verlaten en er is nu een keur aan regionale indelingen. Zelfs politie en justitie hebben verschillende indelingen.
Peter Flohr / Gemeenteraadslid Loon op Zand
Op onderwerpen die regionaal betrokken zal de regio een spinfunctie (kunnen) hebben tussen bedrijfsleven, lokale overheden, regionale maatschappelijke organisaties. Maar of zij voor burgers direct een maatschappelijke respons zullen hebben waag ik te betwijfelen. Dat zal indirect via de lokale overheid van toepassing kunnen zijn.
Paul / projectleider
Het is in ieder geval winst dat er vanuit de inhoud wordt gedacht en niet vanuit bestuursstructuren. Vorm volgt tenslotte functie...
Yolanda Ledoux / programma manager
In het Groene Hart doén we het al anders, kijk op www.groenehartwerkt.nl
Max
Voor de burger is dit juist niet goed.
Caspar
Tja 'de regio'. Het zijn er iig veel

http://www.regioatlas.nl/indelingen

Jenny Krebbers / Careers Services Officer
Ik mis de Brainport Regio als lichtend voorbeeld van regionale samenwerking...
Jan de Vos / Raadslid
De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) is een lichtend voorbeeld met een Drechtraad en democratische legitimiteit. Waar vind je dit?
Advertentie