bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Besturen doe je samen

Handreikingen voor goed samenspel in de gemeentelijke context.

BMC
11 februari 2022
Microfoons

Het overnemen van elkaars taken. Gebrek aan onderling vertrouwen. Een raad die te weinig informatie krijgt om zijn controlerende rol uit te oefenen. En een college en organisatie die te weinig ruimte krijgen om hun voorbereidende rol bij besluiten in te vullen. Zomaar een aantal voorbeelden die illustreren dat goed bestuur alleen mogelijk is als raad, college en gemeentelijke organisatie goede afspraken hebben én samenwerken.

Samenspel in de bestuurlijke driehoek

Maar hoe doe je dat dan? Hoe zorg je ervoor dat het samenspel tussen deze actoren goed verloopt? En wat is dan de rol van de vooruitgeschoven posten burgemeester, griffier en gemeentesecretaris? In het boek ‘Besturen doe je samen – Handreikingen voor goed samenspel in de gemeentelijke context’ schetsen auteurs Irma Woestenberg, Ben Kokx en Michel Wolters dilemma’s, do’s en don’ts én oplossingen op het gebied van het samenspel in deze bestuurlijke driehoek. Eén van de belangrijkste handreikingen luidt dat samenspel altijd de uitkomst is van overleg. Of zoals de drie auteurs het verwoorden: ‘Het samenspel tussen raad, college en organisatie kan niet met een schriftelijk voorstel worden geregeld.’

Aanmelden boekpresentatie

Dualisme is altijd in beweging. Vanuit eigen rollen blijven zoeken om tot evenwicht te komen tussen elkaars belangen. 'Besturen doe je samen' is hiervoor een goede basis.

Victor Molkenboer, burgemeester Woerden

Maatschappelijke effectiviteit en uitvoeringskracht

Het boek is een initiatief van BMC. Als hét advies- en expertisebureau voor de publieke sector weten wij dat de vraagstukken op de gemeentelijke tafels ingewikkeld zijn en dat er zijn veel actoren nodig zijn om deze vraagstukken het hoofd te bieden. Tegelijkertijd zorgen politieke fragmentatie, de verharding van het politieke debat, de individualisering en het lage vertrouwen in de overheid ervoor dat goed samenspel geen vanzelfsprekendheid is. En dat terwijl dit de maatschappelijke effectiviteit en uitvoeringskracht van de gemeenten ten goede komt. Met ‘Besturen doe je samen’ hopen wij raad, college en gemeentelijke organisatie te helpen om het samenspel met vertrouwen aan te gaan.

Boekpresentatie: 17 februari 2022

‘Besturen doe je samen’ wordt op 17 februari 2022 officieel gelanceerd. Tijdens het webinar, dat duurt van 12.30 en 13.15 uur, overhandigt Ingrid Geveke, directeur advies bij BMC, de eerste exemplaren van het boek aan o.a. Pim van Vliet (voorzitter VGS en gemeentesecretaris gemeente Leiden) en Renée Wiggers (voorzitter van de Vereniging voor Griffiers en griffier Provinciale Staten Overijssel). Daarna gaat Shannon Roest, senior adviseur bij BMC, in gesprek met de auteurs. U kunt zich nú aanmelden voor de boekpresentatie! Enkele dagen voor 17 februari ontvangt u van ons een deelnamelink.

Aanmelden boekpresentatie

Wanneer je actief bent als burgemeester, secretaris of griffier en samen de lokale democratie wil versterken, kun je niet om dit boek heen. Het biedt inzicht en praktische handreikingen. Het belangrijkste inzicht: geen goed samenspel zonder goed tegenspel.

Harry de Visch Eybergen, gemeentesecretaris gemeente Vught

Over de auteurs

De drie auteurs zijn hun hele werkende leven actief in het gemeentelijke domein.

Irma Woestenberg (1954) was vijftien jaar gemeentesecretaris in ’s-Hertogenbosch en was daar, samen met de griffiers en de burgemeesters, succesvol bezig met het samenspel tussen raad, college en organisatie. Sinds haar pensioen in 2019 is zij nog enkele dagen per week actief als adviseur en toezichthouder.

Ben Kokx (1956) is al ruim veertig jaar betrokken bij het functioneren van overheidsorganisaties
– vooral gemeenten en waterschappen – en hun samenwerkingsverbanden.
De afgelopen twintig jaar heeft hij zich als adviseur en procesbegeleider veelvuldig beziggehouden met organisatieverandering en besturing.

Michel Wolters (1975) werkt ruim twintig jaar bij en voor de overheid.
Naast een praktijk als adviseur is hij als managing partner verantwoordelijk voor de advisering op het gebied van bestuur en bedrijfsvoering bij BMC.

Stel uw vraag aan Michel Wolters

Bestuur & Organisatie, Financiën & Bedrijfsvoering. Managing Partner Bestuur & Bedrijfsvoering
06 - 15 47 93 84

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.