Advertentie

Inwoners Gouda verdelen zelf subsidiepot

Per project oordeelt een team van vrijwillige beoordelaars over toekenning van geld. Er komt geen ambtenaar meer aan te pas, zegt Bram Talman.

15 januari 2016

Inwoners van Gouda bepalen voortaan zelf waaraan de 240.000 euro gemeenschapsgeld voor stadsinitiatieven wordt besteed. De raad geeft hen volledige zeggenschap over alle buurtsubsidies, van straatbarbecues tot muziekfestivals.

Per project oordeelt een team van vrijwillige beoordelaars over toekenning van geld. Er komt geen ambtenaar meer aan te pas, zegt Bram Talman, een van de initiatiefnemers. Hoe kun je meer uit de stad halen met het geld dat beschikbaar is voor de wijken, vroegen zij zich af tijdens een bijeenkomst vorig jaar over samenwerken met de stad. ‘Mensen vinden de drempel om subsidie aan te vragen voor een activiteit behoorlijk hoog. Je moet een hoop formulieren invullen, met de verwachting dat goed georganiseerde groepen je vast voor zijn. Wij dachten: we kunnen dat als inwoners veel beter zelf doen.’

Loslaten en burgerkracht benutten is het credo van het Goudse college van burgemeester en wethouders. Wethouder Hilde Niezen (GroenLinks, innovatief burgerschap) was dan ook gelijk enthousiast over het plan dat is uitgewerkt tot GoudApot. Om de zeggenschap ook echt bij de inwoners te laten, heeft Gouda slechts twee inhoudelijke kaders vastgesteld. Ten eerste de doelstelling: het budget is bestemd voor initiatieven die goed zijn voor de stad, afkomstig van inwoners en organisaties zonder winstoogmerk. Het kan gaan om sociale, culturele of maatschappelijke activiteiten, of iets in de openbare ruimte. Als tweede kader stelt de gemeente dat de Stichting GoudApot breed bekend moet maken dat er budget kan worden aangevraagd. De aanvraag en behandeling moeten laagdrempelig en transparant zijn, en de stichting moet ook kennis en ervaring delen. Dat gebeurt via de website www.goudapot.nl.

Niet discriminerend
Met het door de raad goedgekeurde voorstel voor GoudApot kan een team vrijwilligers nu aan de slag. Een vijfkoppig bestuur toetst of een aanvraag daadwerkelijk door een inwoner of non-profitorganisatie is ingediend en stuurt die vervolgens door naar een wisselend team van vrijwillige beoordelaars. Zij bekijken op of een plan goed is voor Gouda. Daar kan volgens Talman van alles onder vallen, zolang het geen gemeentelijk beleid doorkruist, niet discriminerend is en geen religieus of politiek doel dient.

Loslaten betekent ook dat de gemeente zich op geen enkele manier bemoeit met het beoordelen van de aanvragen, zegt wethouder Niezen. ‘We hebben wel de uitwerking van het plan en het opstellen van de statuten ambtelijk begeleid. Maar vanaf nu doen de inwoners het zelf. Wij zijn uiteraard wel beschikbaar voor vragen. En voor sommige evenementen zal een vergunning nodig zijn, dus we blijven als gemeente in beeld.’ Over een half jaar is de eerste evaluatie van de nieuwe aanpak.

De Goudse werkwijze is uniek, volgens Gouda. Talman heeft als vrijwilliger bijgedragen aan een aantal overheidsprogramma’s voor burgerparticipatie, waaronder 100x100 en Democratic Challenge. ‘Ik heb gemerkt dat eigenlijk iedere gemeente zoekende is naar meer burgerparticipatie, maar dat volledig loslaten zoals in Gouda nu gebeurt, nog nergens plaatsvindt. Er zijn gemeenten die een paar duizend euro beschikbaar stellen, met een ambtenaar die de inwoners begeleid. Maar dat is als zwemmen met zwembandjes in het ondiepe bad. In Gouda is het laatste woord aan de beoordelaars, daarmee doe je inwoners recht.’

Voor de komende drie jaar is jaarlijks 240.000 euro gereserveerd voor GoudApot. Dat is het bedrag dat de gemeente, na bezuiniging van de afgelopen jaren, beschikbaar heeft voor wijkaanpak. De wethouder heeft positieve verwachtingen van de aanpak. ‘Gouda is een stad van veel initiatieven en actieve mensen. Ik hoop dat zij elkaar hiermee makkelijker vinden en hun ideeën voor een betere stad nu beter kunnen uitvoeren.’

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Paul van Gink / WijkOverlegPlatform
Goed initiatief, maar niet zo nieuw als gemeld. In 'buurgemeente' Capelle aan den IJssel vindt dit al meer dan 10 jaar plaats. Er is een wijkleefbaarheid voor ieder van de zeven wijken. Toedeling vindt plaats door vrijwilligers/ wijkbewoners op basis aanvragen en besluitvorming zonder inmenging van gemeente. Dit tot tevredenheid van iedereen. Goed voorbeeld van De Kunst van het Loslaten..........
Gerard Pit / Secretaris STILA
De gemeente Assen stelt sinds 2015 € 174.000 per jaar beschikbaar aan de Stichting Stimulering Leefbaarheid Assen (STILA) voor buurtinitiatieven. Een bewonerspanel beoordeelt de aanvragen en kent zelfstandig de bijdragen toe. Dus ook in Assen heeft de gemeente de toekenning van bijdragen geheel over gelaten aan de bewoners. Voor meer info: www.stila-assen.nl
André Bank / sociaal juridisch medewerker
Prima initiatief van de gemeente Gouda! Wel een kanttekening: Gouda is hierin niet uniek. Ook de gemeente Hellendoorn verdeelt op die manier al subsidies. Weliswaar op kleinere schaal (het is ook een kleinere gemeente), maar het principe is hetzelfde: de subsidies zijn verdeeld over wijken. In iedere wijk of buurtdorp is er een comité van bewoners die de aanvragen beoordeelt. Dat werkt naar ieders tevredenheid.
K. de Beer / organisatie adviseur
Het getuigt van enige moed van de raad om deze subsidiestroom "los" te laten. Niet alleen voor wat betreft de zeggenschap (raad is hoofd van de gemeente) maar ook de zorgvuldigheid die wordt vereist voordat de beslissingen worden genomen (hoofdstuk 3 Awb is illustratief). Aan de andere kant roept het middeleeuwse en zelfs bijbelse taferelen op: Jezus of Barabas en de heksenverbrandingen.; laat het volk regeren. De vraag is waar het eindigt: heft de raad zichzelf op?
Roberto / Beleidsadv.
Goed om een pilot uit te voeren..Mag natuurlijk wel positief kritisch zijn...

Mocht... een beter representatieve weerspiegeling zijn van de inwoners in Gouda...
Eline
Dit doet Emmen al decennia. Met 35 erkende overleg partners die met wijkbudgetten bepalen wat er in hun eigen wijk gebeurt. De burgemeester gaat regelmatig op bezoek bij deze overleg partners om het gesprek te voeren over wat goed gaat in de samenwerking met de gemeente en wat beter kan. Emmen was de eerste en is daar in stilte heel trots op....
Kaas !
Inwoners verdelen andermans belastinggeld.
hans de goeij / voorzitter Maatschappelijk Innovatiefonds Gemeente Oisterwijk MIGO
Goede dag beste lezer. Het artikel verhaalt over een goed initiatief. Inderdaad in meer gemeenten is een dergelijk initiatief gestart maar elke nieuw initiatief en elke nieuwe gemeente in deze gedachte is er weer een meer. In de gemeente Oisterwijk is in 2013 ook tot zo iets besloten. Daar beoordeelt een vierkoppig bestuur (3 inwoners en een onafhankelijk voorzitter van buiten de gemeente) alle aanvragen in twee rondes per jaar. Geselecteerde aanvragen kunnen in 3 minuten pitchen. De aanvragen worden website gestuurd en de bekendmaking toekenningen ook. Verder is het aantal administratieve lasten en procedures tot uiterst noodzakelijke beperkt ook in aantal woorden in de aanvrage. Zodat ook mensen die hier minder bekend mee zijn iets kunnen aanvragen.

Zie de website www.migo-oisterwijk.nl

Gouda: veel succes
B. Talman / Bestuurslid GoudApot
Beste allen,tof om alle reacties op dit artikel te zien: er zijn veel goede voorbeelden, waarvoor dank!

Waarin GoudApot 'uniek' is, is dat het volledige budget voor burgerinitiatieven voor de hele stad is overgedragen aan GoudApot, bestaande uit inwoners. Dus geen vastgestelde wijkbudgetten, maar 1 bedrag voor de hele stad, waar iedereen aanspraak op kan maken en, mits aangemeld als beoordelaar over kan oordelen. Dus niet een vaste club die bepaalt voor de rest, maar een open systeem waarbij iedereen zich kan aanmelden als beoordelaar.

Experimenten als deze roepen natuurlijk de nodige vragen op die wij, gedeeltelijk, hopen te beantwoorden. Het vraagt, zoals aangegeven in het stuk, durf van een wethouder om eea zo los te laten.

Samen met andere inwoners zijn wij zoekende naar de beste vorm waarbij transparantie, laagdrempeligheid en zoveel mogelijk meerwaarde (excuus voor de bobotaal) per euro leidend zijn.

Een experiment voor het college, mijzelf, de rest van het bestuur, beoordelaars enzovoorts. We delen graag onze ervaringen en horen ook graag van ervaringen van anderen in deze zoektocht.

Voor meer info: neem contact op via het formulier op www.goudapot.nl
Advertentie