Advertentie

Beëdigd vertaler

Over de affaire-Ramadan is veel gezegd en geschreven, maar ik kom er toch op terug, omdat één facet van de zaak onderbelicht is gebleven. Zoals bekend heeft de islamoloog Tariq Ramadan van Rotterdam de opdracht gekregen bruggen te bouwen tussen de autochtone en de allochtone bevolking.

29 april 2009

Hij kreeg daar een aardige som geld voor - ver boven de Balkenende-norm. Ramadan raakte voor de zoveelste keer in opspraak, toen de Gay Krant enige naspeuringen deed naar uitspraken van Ramadan over homoseksualiteit en over de rol van vrouwen. Op grond van geluidsopnamen trok de Gay Krant de conclusie dat Ramadan voor een Westers publiek andere dingen zegt, dan voor een islampubliek.

 

Ramadan ontkende dat en om een einde aan de discussie te maken, liet de Rotterdamse wethouder Grashoff de teksten van Ramadan nog een keer onder handen nemen door een beëdigd vertaler. De conclusie was dat de citaten in de Gay Krant ‘onjuist, onvolledig waren en uit hun context waren gehaald’. Wat mij opviel is dat het de uitdrukking ‘beëdigd vertaler’ plotseling rondzong. De vertaling van de Gay Krant kon natuurlijk niet in de schaduw staan van die van ‘een beëdigd’ vertaler, dat was de suggestie. Op mij maakte die opschepperige toevoeging ‘beëdigd’ niet zo’n indruk. Stel je voor dat iemand zich er opeens op zou voorstaan een ‘gediplomeerd journalist’ te zijn, hij (of zij) zou alleen maar worden uitgelachen.

 

Uit nieuwsgierigheid vroeg ik de twee vertalingen op: die van de Gay Krant en die van de door wethouder Grashoff ingehuurde beëdigde vertaler. Ik legde ze naast elkaar en vergeleek de teksten. Op wat kleine, onbeduidende details na, zag ik geen verschil. De vertaling van de Gay Krant is praktisch dezelfde als die van de beëdigd vertaler. Mijn conclusie: wethouder Grashoff liegt en de Rotterdamse partijen die hem in de gemeenteraad kritiekloos volgden, kun je alles wijsmaken. Ik vermoed dat die partijen hun oren dicht doen en niet willen horen wat zij horen en niet willen lezen wat zij lezen. Eigenlijk blijft alleen het argument over dat de Gay Krant de opmerkingen van Ramadan ‘uit zijn context’ heeft gehaald. Dat is een altijd beproefd, maar lafhartig argument.

 

Communisten zeiden dat ook altijd als je kritiek had op de Sovjet-Unie. Als een dissident in een concentratiekamp werd opgesloten, was dat misschien even vervelend, maar je moest het zien in de ‘historische context’.

 

Trouwens: ook in de versie van de beëdigde vertaler stemmen de woorden van Ramadan weinig vrolijk. Zo zegt Ramadan: ‘Het is waar dat de islam in relatie tot de seksualiteit grenzen stelt. Zij stelt zeer duidelijke grenzen door te zeggen dat God een orde heeft gewild en dat deze orde is: de man voor de vrouw en de vrouw voor de man.’ En over homoseksualiteit zei hij tegen het niet-Westerse publiek: ‘Het verbod is duidelijk. Homoseksualiteit is niet iets dat men beschouwt als toegestaan in de islam.’ Als hij gaat uit leggen dat er tegenstelling is tussen de dagelijkse praktijk en wat God van ons verlangt, wordt het taalgebruik van Ramadan nogal wollig. Homoseksualiteit moet je verwerpen, maar de homoseksueel niet: ‘Die moet je begeleiden.’ Tsja, zou Martin Bril zeggen. Zo dachten ze er vroeger ook over bij de EO, toen die omroep zich nog op Staphorst richtte. Waarmee ik bedoel te zeggen: laat Ramadan in alle vrijheid homoseksualiteit afwijzen. Maar een nieuwe Erasmusbrug zal hij er niet mee bouwen.

 

Reacties: 15

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Steven Keuper
Dit soort kwesties zijn uitstekende voorbeelden van de kracht, of het ontbreken van kracht van vertalingen. Een volledig correcte vertaling is essentieel om dit soort zaken te voorkomen.
R. Windt / onbetaalde "gezond verstand bevorderaar"
de man voor de vrouw en de vrouw voor de man.
----
Dat is een tekst/waarheid als de glimlach van de Mona Lisa. Op welke plaats je ook naar haar kijkt; ze lacht je toe!

De culturele filter voor je ogen maakt het verschil in de praktijk.

Een Westerse Moslimvrouw, hoorde ik hem zeggen in Wintergasten, zal anders zijn dan een Westers vrouw. Je proefde gewoon dat hij bedoelde een "hoger wezen". De interviewer was al net zo gehypnotiseerd als vele overheids toehoorders in andere settings, al stelde hij nog wel wat kritische vragen over homosexualiteit.

Hij is oerconservatief, waarbij homosexualiteit beleefd moet worden door de "ongelukkige" als hier de Christelijke orthodoxie ook voorstaat. Een lot dat waardig gedragen moet worden, dus geaardheid niet praktiseren en liefst nog camoufleren.

Hij heeft een concept voor Europa, die geschikt is, om ook als springplank te gebruiken naar de rest van de wereld. De heilige opdracht van wereldverspreiding.
Niet in seculiere vorm. Dat punt is slechts een kwestie van tijd in Europa. Tot dan moet men er zich in voegen, maar zonder dat dit in strijd komt uiteraard met een goed Moslim zijn, in zijn versie ervan.
Niets "geef God wat God toekomt en de keizer wat de keizer toekomt".

Hel en verdoemenis roepende Imams in een Moskee en al die openlijke anti-westerse daden in verschillende vormen tot op heden, zijn onbetekenend vergeleken met dit type bruggen naar het uiteindelijke heilige doel. Deze vorm zal aantrekkingskracht uitoefenen en de goed opgeleide geestverwanten in aansturende overheidsposities brengen. De rode lopers worden door overheidsdienaren ook nog ervoor uitgelegd. Ludieke acties als oranje hoofdoekjes in Haarlem, geven toch een alleraardigste knipoog naar een wenkend Islamitische gekleurd perspectief.

God, straks op 6 mei is Fortuyn al 7 jaar niet meer onder ons. Wat had ik graag zijn reactie gehoord over al deze ontwikkelingen sindsdien! Als hij dit kon zien, zouden wij hier zijn tanden horen knarsen en die ader aan zijn hoofd zien opzwellen in gedachten!
Oscar
Dag mijnheer Pam,
ik ben blij dat er nog iemand is als u die de moeite heeft genomen om de BEIDE vertalingen naast elkaar te leggen.
Waarom hebben we nog eigenlijk politici?
Als iets uit de mond van een moslim komt vindt links het volgens mij overigens altijd goed. Het maakt dan geloof ik eigenlijk niet uit wat voor verschrikkelijke dinegn die zegt, je moet dat altijd binnen de juiste context zien.
Ik vrees voor de dag dat de holocast binnen de juiste context moet worden bezien.....
G. Bah
Het valt me op dat er op binnenlands bestuur steeds meer figuren gaan posten graag een hetze voeren of niet zouden misstaan op een forum van gs etc met dezelfde kortzichtigheid.

HMC van Heusen-Smulders / Managementondersteuner Algemeen & Communicatie
Mag ik mijn verwondering uitspreken over de reactie van G. Bah en wat hem opvalt, zonder vervolgens zich ook maar van enige inhoudelijkheid te laten horen. Heeft u niets te melden, laat dan ook dergelijke opmerkingen achterwege of ga er inhoudelijk op in.
Beïnvloeding via de media is tegenwoordig van alledag, zeker als het gaat om dit soort onderwerpen. Allereerst vind ik dat iedereen vrij moet zijn in geloof en politiek, zolang dit geen negatieve (geforceerde) beïnvloeding heeft op de belevingswereld en dat men hier zeker vrijelijk over moet kunnen discussiëren. De dialoog is altijd goed, delen van beelden, echter wel met de openheid en het respect dat hierbij hoort. Ik ben ervan overtuigd dat ook de Gay krant van te voren goed uitkijkt naar wie zij iets laten vertalen (heeft te maken met geloofwaardigheid). Wethouder Grashoff had zich niet zo moeten laten leiden door deze islamoloog Ramadan en had er beter aan gedaan om beide teksten door een goed instituut te laten vergelijken. Mogelijk was hij dan tot dezelfde conclusie gekomen als u. Beëdigd zegt overigens niet zoveel, ik heb liever iemand die niet beëdigd is, echter wel goed werk aflevert en beëdiging is verre van een garantie (uit ervaring).
Vertaalbureau / vertaler
Welkom bij ons vertaalbureau voor alle talen en vakgebiedenU ontvangt een offerte met daarin meteen 10% welkomstkorting.Wilt u weten wat vertalen kost en hoelang het duurt?
Vertaalbureau Snelvertaler verzorgt alle soorten vertalingen en tolkdiensten. U bent dus aan het goede adres als u op zoek bent naar een vertaalbureau. Vul voor een prijsopgave het formulier rechts in. U kunt een bestand bijvoegen. Als het gaat om meer dan één bestand, dan kunt u de tekst ook e-mailen naar ons vertaalbureau. U krijgt altijd snel een offerte. En natuurlijk gaan wij pas aan de slag met vertalen na uw toestemming.
… of wilt u eerst meer lezen over de vakgebieden waarin wij thuis zijn?
Vertaalbureau Snelvertaler heeft vertalers voor alle soorten documenten. Onze projectmanagers vertellen u graag over de perfecte match tussen onze vakvertalers en uw opdracht. En als u achteraf niet tevreden bent dan passen wij de vertaling kosteloos aan. Lees meer over onze expertise op de pagina: Specialisaties.
Rob / adviseur milieu en ruimte
Aanhaken bij hetgeen naar voren is gebracht door een geautoriseerd te achten schrijver, dat is waar de rechterlijke macht zich in navolging van de bestuurlijke macht vaak op fundeert, hetgeen kiezen voor de makkelijke weg is.
Keer op keer komt in procedures naar voren dat zowel overheidsbestuurders als rechters zwaar leunen op "deskundigenrapporten", met in feite dezelfde "status" als de beedigd vertaler in dit dossier toebedacht heeft gekregen. Een ieder die zich niet op deze status kan beroepen wordt node aangehoord, maar luisteren is er niet bij. Consequentie is immers, dat je als oordelaar - bevoegd gezag, dan wel rechter - je passieve rol moet loslaten, en rechtop moet gaan zitten! Dus: gemotiveerd ergens een streep doorheen zetten, ofwel oordelen dat 'alles overwegende het besluit niet onredelijk te achten valt' betekent dat je in het eerste geval een zware inspanning hebt te leveren. Te vaak is leunen op de 'deskundige' de gekozen oplossing.
Esther / Lezer
@Rob: Zeg adviseur, kun je ook normaal schrijven?
R. Windt / onbetaalde "gezond verstand bevorderaar"
dat is waar de rechterlijke macht zich in navolging van de bestuurlijke macht vaak op fundeert, hetgeen kiezen voor de makkelijke weg is.
--------
Een oerwoud aan adviescommissies hoor en lees ik veel en dat in een postzegellandje. Ieder vindt het wiel per regio en setting zelf weer opnieuw uit.
Heel pragmatisch.

De ministeries hebben tal van deskundigen zelf in dienst. Organisaties zelf ook.

De vraag is maar of men binnen al die settings in het land, al die producten in laden ook paraat heeft als een identieke situatie zich voordoet. Dat vergt weer zoeken en dan is het toch gemakkelijk weer een schep uit de belastingpot te nemen en weer even wat deskundigheid in te huren. Dat levert altijd weer aardige contacten op (zoeken en lezen is saai) en draagt bij aan de werkgelegenheid nietwaar. Je kunt dit dan weer als eigen bedacht beleid presenteren.

Bij veldwerk (en doelgroepen daarvan) wordt wel weer bezuinigd als de bodem van de geldkist zichtbaar wordt.

Brullio
Waarom wil je bruggen bouwen - met moslimfacisten? hebben we ons land niet al genoeg in de uitverkoop gedaan?
Gilles de L'internette
Duidelijk,op die Ramadan kun je bouwen.Wat zullen we er op neer zetten?
Jip en Janneke
Is er nu niemand die een mooie eindoplossing voor het probleem kan verzinnen?Scheelt weer een hoop geld dat nu aan gammele touwbruggetjes wordt verkwist.
aad dulfer
Beste,
in feite had Grashoff al gezegd dat de uitspraken van Ramadam goed waren vertaald. Maar omdat hij zo'n succes is als bruggenbouwer mag hij aanblijven.
Zie: http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/weblog/comments/ramadan_blijft_aan/
De moslims dicteren al lang het gemeentebestuur van Rotterdam en als het hun wens is dat Ramadam mag blijven, dan accepteert men dat.
Helaas en volkomen absurd, want deze bruggenbouwer spreekt alleen de stem van de islam en is het Nederlands niet machtig.
Ekri
Het echt probleem is niet Ramadan, maar de linksmensen die eisen dat hij homoseksualiteit in de islam propt. Dat willen ze zodat ze dan kunnen zeggen dat de islam ok is. Maar dat is ie niet. En daarom moet de islam vernietigd worden.
Terrible / reiziger
Opmerkeijk is dat, zolang er niet over gesproken wordt, homosexualiteit geuit kan worden. Zowel bij mannen als bij vrouwen. "Aktieve " mannen worden sowieso niet als miboen betitelt.
Veeleer wordt homosexualiteit gezien als voorbijgaand gedrag. Het huwlijk + kinderen wordt zowel door hetero's als door homo's nagestreefd.
Advertentie