bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Leefbaarheid van wijken en buurten in Den Bosch

Sterke overeenkomst Leefbaarheid volgens buurtbewoners en Leefbaarometer 3.0.

26 juli 2023
Leefbaarheid in Den Bosch

Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in Den Bosch? En hoe komt het lokale beeld van de leefbaarheid overeen op basis van verschillende instrumenten? In opdracht van de rekenkamer Den Bosch onderzocht Atlas Research de leefbaarheid van wijken en buurten in Den Bosch aan de hand van de Leefbaarometer 3.0 en de Wijk- en buurtmonitor Den Bosch. Uit deze verkenning blijkt wederom dat het beeld op basis van het oordeel van inwoners en de landelijke Leefbaarometer sterk overeenkomt.

Vergelijking Leefbaarometer en Wijk- en buurtmonitor Den Bosch

De Leefbaarometer is een model dat tot op laag schaalniveau (100x100 meter) een inschatting geeft van de leefbaarheid, aan de hand van bijna honderd indicatoren. De tweejaarlijkse Leefbaarometer wordt door Atlas Research in samenwerking met In.Fact.Research gemaakt in opdracht van het ministerie van BZK. Het is onderverdeeld in vijf dimensies waarbinnen thematisch met elkaar samenhangende indicatoren zijn gegroepeerd, namelijk Woningvoorraad, Fysieke omgeving, Voorzieningen, Sociale samenhang, Overlast & onveiligheid. De gemeente Den Bosch maakt elke twee jaar de Wijk- en buurtmonitor. Deze monitor is, in tegenstelling tot het op een model gebaseerde Leefbaarometer, grotendeels opgebouwd uit enquêtes onder inwoners van Den Bosch.

Op buurtniveau komt het beeld op basis van de wijkmonitor en de Leefbaarometer sterk overeen (verklaarde variantie, R2, van 0.70) – zie onderstaande figuur. Met name de onderliggende overeenkomstige dimensies Overlast & onveiligheid (Leefbaarometer) en Veiligheid (Wijk- en buurtmonitor Den Bosch) komen met een R2 van 0.77 relatief sterk overeen.

leefbaarheid 2020

Geen verrassing

De sterke overeenkomst in Den Bosch bevestigt het eerdere onderzoek naar de externe validatie van de Leefbaarometer 3.0, dat tijdens de herijking van de Leefbaarometer is uitgevoerd om de aansluiting bij lokale enquêtes en instrumenten te testen en is omschreven in de Instrumentontwikkeling. Ook hier werden R2’s van tussen 0.50 en 0.80 gevonden. En de Leefbaarometer 3.0 doet het beduidend beter dan 2.0. Dit laatste hebben we voor Den Bosch niet bekeken. Ook uit deze eerdere validatie bleek een hoge samenhang op het niveau van de onderliggende dimensies (R2’s tussen 0.50 en 0.74 op de dimensie Overlast en onveiligheid). Dit geeft aan dat de Leefbaarometer op laag schaalniveau een goede inschatting van de leefbaarheid van een gebied geeft.

leefbaarheid 3.0
francine en jort

Contact

Jornt Mandemakers      
Senior Onderzoeker                     
mandemakers@atlasresearch.nl

   Francine Burema    
   Onderzoeker
   burema@atlasresearch.nl 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.