Advertentie

Twijfel jongeren over afsteken vuurwerk groeit

Onder ‘reguliere’ afstekers is meer twijfel ontstaan over het afsteken van vuurwerk. Uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur blijkt dat de daling van het animo vooral bij jongeren daalt.

06 december 2018

Onder ‘reguliere’ afstekers is meer twijfel ontstaan over het afsteken van vuurwerk. Uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur blijkt dat de daling van het animo vooral bij jongeren daalt.

Meer twijfel
‘Als we kijken naar de vraag of mensen dit jaar vuurwerk gaan afsteken, zien we een lichte daling van de waarschijnlijke vuurwerkafstekers. Het aandeel Nederlanders dat waarschijnlijk vuurwerk gaat afsteken tijdens oud en nieuw is gedaald van 19 naar 16 procent’, aldus I&O-onderzoeker Laurens Klein Kranenburg. ‘Tegelijk is het aandeel dat ‘waarschijnlijk geen’ vuurwerk gaat afsteken, gestegen van 13 naar 16 procent. Die groep sluit dus niet uit dat ze alsnog vuurwerk gaat afsteken. Dat is een aanwijzing dat er onder vuurwerkafstekers meer twijfel is of men dit jaar vuurwerk gaat afsteken.’

Ouderen

De daling van het zelf vuurwerk afsteken is met name zichtbaar onder jongeren (18-34 jaar). Nu zegt 32 procent van de 18-24 jarigen dat ze waarschijnlijk vuurwerk gaan afsteken; dat was vorig jaar nog 45 procent. Ook onder 25-34 jarigen is het aandeel waarschijnlijke vuurwerk­afstekers gedaald van 28 naar 20 procent. Ter vergelijking: bij de oudere leeftijdsgroepen is deze trend niet zichtbaar.

Landelijk verbod

In het onderzoek is niet gevraagd naar de reden waarom jongeren minder geneigd zijn met rotjes en vuurpijlen de straat op te gaan, maar Klein Kranenburg sluit niet uit dat het een effect is van de maatschappelijke discussie die gaande is. ‘Heel opmerkelijk in dit verband is dat de OVV, de Onderzoeksraad voor Veiligheid, nu binnen een jaar opnieuw een oproep doet aan het kabinet om met maatregelen te komen tegen de overlast door vuurwerk tijdens de jaarwisseling’, zegt hij. Vorig jaar adviseerde de Onderzoeksraad het kabinet een landelijk verbod in te stellen op vuurpijlen en knalvuurwerk. Het kabinet legde die aanbeveling naast zich neer, maar nu herhaalt de Onderzoeksraad die belangrijkste aanbeveling uit haar rapport over de veiligheidsrisico’s bij de jaarwisseling.

Kabinetsbesluit

Van de Nederlanders vindt blijkens het onderzoek van I&O Research de helft dat het kabinet alsnog het afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen moet verbieden, een derde is van mening dat het kabinet er juist goed aan heeft gedaan zo’n verbod achterwege te laten. Aan het online-onderzoek deden 3.052 Nederlanders (18+) mee.

 

Lees meer over het onderzoek in Binnenlands Bestuur nr. 23 van deze week.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie