Advertentie

Alle burgemeestersprocedures in ijskast

In heel Nederland zijn lopende benoemingsprocedures van burgemeesters op advies van het ministerie van Binnenlandse Zaken stilgelegd. De beperkende maatregelen rondom het coronavirus spelen commissarissen van de koning, vertrouwenscommissies en gemeenteraden parten. Vertrouwelijkheid kan digitaal niet worden gegarandeerd.

26 maart 2020
burgemeester.png

Uitstel

‘Vanwege de maximale pogingen om de verdere verspreiding van het coronavirus te beteugelen heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten om lopende benoemingsprocedures van burgemeesters in het hele land uit te stellen’, meldt de provincie Overijssel op haar site. ‘Gezien de ernst van de situatie en de mogelijkheid van waarnemend burgemeesters om het ambt te kunnen continueren neemt de provincie Overijssel dit zwaarwegende advies van het ministerie over in de richting van de Overijsselse gemeenten.’ Concreet betekent dit dat in Hardenberg en Twenterand de procedure is stilgelegd. De huidige waarnemers, respectievelijk Jan Willem Wiggers en Annelies van der Kolk, kunnen blijven totdat er een nieuwe Kroonbenoemde burgemeester kan worden geïnstalleerd.

Vervolg

Anders is dat in Den Haag, waar waarnemer Johan Remkes heeft aangegeven tot 1 juli te willen blijven. ‘Commissaris van de koning Jaap Smit bekijkt op dit moment in hoeverre de coronamaatregelen van invloed zijn op het verloop van de procedure en is daarover in gesprek met het ministerie van Binnenlandse Zaken. De verwachting is dat het ministerie later deze week met een reactie komt’, laat een woordvoerder van de commissaris weten. Zodra er meer duidelijk is, neemt Smit contact op met de drie gemeenten waar momenteel een procedure loopt om het vervolg te bespreken. Het gaat naast Den Haag om Zoetermeer en Zoeterwoude. De planning was erop gericht dat op 1 juli in Den Haag een nieuwe burgemeester zou beginnen, in Zoetermeer op 1 oktober en in Zoeterwoude op 7 oktober.

Bestuurbaarheid

Ook in het Noord-Brabantse Halderberge is de procedure vanwege de beperkende maatregelen stilgelegd. Daarmee komt de bestuurbaarheid van de gemeente niet in het geding, want de huidige waarnemer Heleen van Rijnbach kan langer blijven. Het is nog ongewis wat de coronamaatregelen gaan betekenen voor de procedure voor een nieuwe commissaris van de koning. De profielschets voor de opvolger van Wim van de Donk zou in de Statenvergadering van begin april worden vastgesteld. Van de Donk wordt per 1 oktober de nieuwe rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van Tilburg University. In Noord-Holland is de burgemeestersprocedure voor Waterland stopgezet. De gemeenteraad heeft de profielschetst vanwege de corona-maatregelen niet kunnen vaststellen. 

Vertrouwelijkheid

De Flevolandse cdk Leen Verbeek besloot vorige week de burgemeestersprocedure voor Urk stop te zetten. Verbeek had al gesprekken gevoerd met kandidaten en stond op het punt zijn bevindingen met de vertrouwenscommissie te delen. ‘Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid zijn heel belangrijk in een burgemeestersprocedure’, licht een woordvoerder van de provincie toe. ‘Het is daarnaast belangrijk om mensen in levende lijven te zien. Dat is toch anders dan via Skype, waarbij bovendien de vertrouwelijkheid niet kan worden gegarandeerd.’ Totdat het ministerie van BZK zegt dat de beperkende maatregelen worden opgeheven, of dat er een aanvullende maatregel komt om de procedures via een eventuele noodwet voort te zetten, staat de procedure in Urk in de ijskast. Waarnemer Ineke Bakker blijft voorlopig op haar post.  

Profielschets

Vanwege de beperkende ‘coronamaatregelen’ kunnen vooralsnog geen profielschetsen door de gemeenteraad worden vastgesteld. Ook kunnen vertrouwenscommissies geen gesprekken met kandidaten voeren. Over de voordracht van een vertrouwenscommissie kan evenmin in de gemeenteraad worden gedebatteerd. 'Los van het feit dat persoonlijk contact belangrijk is voor een goed beeld van sollicitanten, leent het geheime karakter van de procedure zich niet voor een digitale opzet', laat het ministerie van BZK weten. Het ministerie benadrukt dat het om een advies gaat. 'Uiteindelijk is het aan lokale overheden om een afweging te maken', aldus een woordvoerder van BZK.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie