Advertentie

Alkmaars meningsverschil over weggelakte namen

Het weglakken van namen die al bekend zijn heeft de discussie over het feitenonderzoek van Hoffmann Bedrijfsrecherche naar de gang van zaken rond de verkaveling en verkoop van het voormalige Vegro-terrein in Alkmaar gedwarsboomd. De Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) wilde die discussie deze week voeren, maar de stukken waren volgens het college nog niet ‘gereed’.

05 februari 2021
Stadhuis-Alkmaar.jpg

Het weglakken van namen die al bekend zijn heeft de discussie over het feitenonderzoek van Hoffmann Bedrijfsrecherche naar de gang van zaken rond de verkaveling en verkoop van het voormalige Vegro-terrein in Alkmaar gedwarsboomd. De Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) wilde die discussie deze week voeren, maar de stukken waren volgens het college nog niet ‘gereed’.

Namen al bekend
In dit geval wil ‘gereed’ zeggen dat het Alkmaarse college eerst toestemming moet vragen aan de betrokken ondernemers om hun nu nog weggelakte namen in het Hoffmann-rapport te openbaren. OPA wijst erop dat die namen allang open en bloot te lezen zijn voor iedereen in stukken die op de website van de gemeente Alkmaar staan naar aanleiding van een eerder Wob-verzoek van OPA. Maar het college staat erop eerst toestemming te vragen aan iedere afzonderlijke ondernemer.

Integer handelen 'niet vast te stellen'
Uit het onderzoek van Hoffmann bleek onder meer dat de wijze waarop met vier belangstellende partijen is omgegaan niet overeenkomstig de (interne) regelgeving van de gemeente Alkmaar is. De inhoud van het dossier en het gegeven dat het dossier niet compleet is, maken dat de intentie waarom bepaalde besluiten zijn genomen niet is vast te stellen, concludeert Hoffmann. Niet vast te stellen was of al dan niet integer is gehandeld. Er zou sprake zijn van bevoordeling van een ondernemer, waarvan een van de directeuren ook voorzitter was van de lokale VVD. Hoffmann vindt wel dat het proces met betrekking tot het voormalige Vegroterrein in ieder geval niet transparant en niet zorgvuldig is verlopen.

Procedure overdoen
Wat OPA-fractievoorzitter (en wethouder in het vorige college) Victor Kloos betreft waren er na dit rapport twee smaken: of meer onderzoek doen of de procedure rond het terrein overdoen. De enige praktische oplossing was volgens hem de procedure overdoen, waarbij ondernemers dan wel een gelijk speelveld krijgen en aan de gemeenteraad de diverse opties worden voorgelegd. Het college zou verantwoording moeten afleggen over onjuiste informatievoorziening en het feit dat bij het Wob-verzoek niet alle stukken zijn verstrekt. Hij wilde die punten op 2 februari j.l. bespreken en dat stond ook op de agenda van de raadscommissie.

Nogmaals toestemming vragen
‘Na langdurige heen en weer overleg met de griffie over de formulering van het vergaderdoel voor de commissie kwam uiteindelijk uit de hoge hoed dat wij deze stukken niet volledig mochten agenderen vanwege de AVG’, vertelt Kloos na de raadscommissie. ‘Dat bevreemdt ons daar de stukken via een Wob-verzoek zijn opgevraagd en gepubliceerd zijn op de website van de gemeente Alkmaar. De gemeente wil nu toch alsnog nogmaals toestemming vragen. Boeiend daarbij is dat alle wezenlijk betrokken ondernemers over dit onderwerp reeds in de krant hebben gestaan dan wel zelf de publiciteit hebben gezocht.’


Initiatiefvoorstel
OPA wilde op basis van de discussie in de raadscommissie een motie indienen in de daaropvolgende gemeenteraadsvergadering om een uitspraak van de raad te ontlokken, maar dat ging dus niet door.
‘Onze nieuwe behandelwijze wordt het indienen van een initiatiefvoorstel dat rechtstreeks op de raadsagenda zal komen te staan. Het doel blijft daarbij hetzelfde.’ De raadsvergadering van 18 februari was het doel. 'Maar daarvan is al gezegd dat dit moeilijk zal worden.' OPA had ook vragen gesteld naar aanleiding van het Wob-verzoek over waarom het college selectie heeft toegepast in de aangeleverde stukken en wat de criteria daarvoor waren. ‘Daar heeft de fractie nog geen antwoord op ontvangen.’

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie