Rico Ligtvoet Advocaat bij Hekkelman

Rico Ligtvoet is gespecialiseerd in het civiel agrarisch recht en houdt zich bezig met de uiteenlopende kwesties die in de agrarische sector spelen, zoals koop, huur en pacht, productierechten, bodemverontreiniging, asbest, ontwikkeling en transitie van het buitengebied en diergezondheid. Ook houdt Rico zich graag bezig met overheidsaansprakelijkheidskwesties. Zijn (proces)ervaring in zowel het bestuurs- als het civiele recht komt daarbij goed van pas. Het agrarisch recht en overheidsaansprakelijkheid spreken Rico aan vanwege de vele belangen die spelen en vanwege de complexiteit van de vraagstukken. Hij vindt het een uitdaging om na te denken over lastige juridische vraagstukken, vervolgens de strategie te bepalen en om op een juiste manier de juridische ‘puzzel’ op te lossen. Klanten omschrijven Rico als betrokken, eerlijk en direct. ‘Ik vind het belangrijk dat klanten een eerlijke inschatting krijgen van hun zaak, ook als die inschatting wellicht niet is wat de klant ervan verwacht of hoopt. Daarmee is het klantbelang (uiteindelijk) altijd het meest gediend.’ r.ligtvoet@hekkelman.nl