Radboud Engbersen

Radboud Engbersen is expert sociaal domein bij Movisie. Bewijsvoering ten aanzien van de effectiviteit van interventies, de veranderingen in de sociale infrastructuur (sociale basis) en vooral de wisselwerking tussen formele organisaties en informele netwerken en verbanden van burgers hebben in het bijzonder zijn aandacht. Engbersen was eerder werkzaam als senior projectleider bij Platform31. Hij is opgeleid als socioloog en literatuurwetenschapper. Eerder werkte hij bij de universiteit Utrecht en verschillende landelijke kennisinstituten. Hij houdt zich zowel bezig met grootstedelijke als plattelandsvraagstukken.
 • sociaal / Column

  In de schaduw van Marga Klompé

  Lukt het minister Schouten om het geloof te laten terugkeren dat de overheid bijstandsgerechtigden een menswaardig bestaan kan bieden?

  09 februari 2023
  In de schaduw van Marga Klompé
 • sociaal / Column

  Liever een longread dan een TikTok-filmpje

  Het sociaal domein draagt bij aan de ontlezing, ziet Radboud Engbersen, door steeds vaker te kiezen voor visuele communicatie.

  24 november 2022
  Liever een longread dan een TikTok-filmpje
 • sociaal / Column

  Gemeenten: let op uw patatzaak

  Snackbars staan in een weinig positief daglicht. Toch kunnen ze een belangrijke functie hebben bij het versterken van de sociale basis.

  20 oktober 2022
  Gemeenten: let op uw patatzaak
 • sociaal / Column

  Gemeenten: tel je buurtwerkers!

  Over duurzaamheid breekt iedereen zich het hoofd, maar over onze sociale duurzaamheid en sociale biodiversiteit hoor je weinig en daar is ook veel mee aan de hand. In de microkosmos van onze buurten wordt de buurtwerker met uitsterven bedreigt. Niemand die het in de gaten lijkt te hebben.

  11 juni 2019
  Gemeenten: tel je buurtwerkers!
 • sociaal / Column

  Pas op voor te veel pop-up in het sociale domein

  Ik las onlangs in de krant dat de Bredase wijk Wisselaar de primeur heeft van een pop-up politiebureau in een winkelcentrum. De vraag is of ze daar nu blij mee moeten zijn. Het is een voorbeeld van iets wat we op steeds meer plekken tegen komen: tijdelijkheid. Terwijl we vaak snakken naar het tegenovergestelde: continuïteit en vertrouwdheid. Dat geldt zeker voor het sociale domein, waar de plots opduikende (en straks weer verdwijnende) wijkagent in het Brabantse winkelcentrum met één been in staat. 

  22 maart 2019
  Pas op voor te veel pop-up in het sociale domein
 • sociaal / Column

  Slowbalisation in Noordoost-Friesland

  Zoals de laatste jaren gebruikelijk zaten we de eerste week van het nieuwe jaar in Friesland. Om precies te zijn in Noardeast-Fryslân, een krimpgemeente aan de uiterste periferie van ons land, op 1 januari 2019 ontstaan uit de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadeel en Kollumerland. Lekker afgelegen. En afgelegen is achtergebleven zijn we snel geneigd te concluderen, maar is dat wel zo?

  14 januari 2019
  Slowbalisation in Noordoost-Friesland
 • sociaal / Column

  Eenzame kerst

  Kerstmis en eenzaamheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Terwijl ik dit schrijf, lees ik dat een op de vier Nederlanders een eenzame kerst viert. Onderzoek van het Leger des Heils had het naar boven gebracht. Een andere berichtje vertelt me dat volgens het Nationaal Ouderenfonds meer dan een miljoen mensen op leeftijd eenzaam zijn. ‘Velen van hen brengen de kerstdagen in hun eentje door’. Begin dit jaar had het ministerie van VWS eenzaamheid een urgent, groot en complex probleem genoemd.

  24 december 2018
  Eenzame kerst
 • bestuur en organisatie / Column

  De opkomst van de bullet-tekst

  Afgelopen maand publiceerde het kabinet-Rutte III haar regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst. Na een korte inleiding bestaat de tekst uit 611 bullets aan beleidsvoornemens en intenties, zich uitstrekkend over meer dan 50 pagina’s. Het regeerakkoord is daarmee een illustratie van de onweerstaanbare opkomst van de bullet-tekst, dat zijn teksten zonder versiering die staccato de lezer van zo concreet mogelijke informatie voorzien. Geen uitweiding, ideologische of theoretische bespiegeling, maatschappelijke context of geschiedenis, alleen maar de naakte informatieve kern.

  29 november 2017
  De opkomst van de bullet-tekst
 • sociaal / Column

  Koester uw Mickies

  In de gemeente Den Haag geldt een zogenaamd generatiepact. Ambtenaren kunnen na hun zestigste teruggaan naar 60 procent van hun uren, krijgen 80 procent uitbetaald en hun pensioenopbouw blijft 100 procent. Het biedt de gemeente Den Haag de ruimte om jonge mensen in dienst te nemen. De regeling wordt in Den Haag als een succes gezien en is tot 2019 verlengd. Maar loopt de gemeente Den Haag met het generatiepact nu voor of achter op maatschappelijke ontwikkelingen?

  28 september 2017
  Koester uw Mickies
 • sociaal / Column

  Doe Het Zelf Beweging is ambtenarenbeweging

  De Groene Amsterdammer muntte juni 2012 de naam van de beweging: Do it Ourselves. Een jaar later publiceerden Hilhorst en Van der Lans Sociaal doe-het-zelven (2013). We zijn nu weer zo’n vier jaar verder, de eerste kruitdampen van alle sociale-doe-het-zelf projecten zijn opgetrokken, en wie staat daar in het stralende middelpunt? Niet de bewierookte burger, maar de lang verguisde lokale ambtenaar, want als alle projecten één ding duidelijk hebben gemaakt, dan is het dat de rol van lokale ambtenaren onmisbaar blijkt te zijn.

  11 juli 2017
  Doe Het Zelf Beweging is ambtenarenbeweging
 • sociaal / Column

  Gemeenten kennen hun kerken niet

  Onlangs was ik in de Jan Luykenlaan in de Haagse naoorlogse wijk Moerwijk. Drie corporaties hebben er bezit. Dat betekent veel arme bewoners, waarvan een groot aantal met een migrantenachtergrond. In Moerwijk is lang geaarzeld met het opknappen van veel woningen, want moesten ze niet gesloopt worden?

  13 juni 2017
  Gemeenten kennen hun kerken niet