Oswald Jansen

Oswald Jansen is bijzonder hoogleraar Europees bestuursrecht en openbaar bestuur aan de Universiteit van Maastricht en advocaat bij Resolución. Tot 1 januari 2018 was hij juridisch bestuursadviseur en advocaat van de gemeente Den Haag. Zijn expertise ligt op het vlak van internationaal en Europees bestuursrecht, rechtsvergelijkend bestuursrecht, economisch en Ffnancieel bestuursrecht, toezicht en handhaving, bestraffend bestuursrecht (bestuurlijke boete) en  vergelijkend openbaar bestuur.
 • bestuur en organisatie / Column

  Gemeenten investeren onvoldoende in juridische kennis

  Gemeenten hebben volstrekt onvoldoende budget beschikbaar voor opleiding van hun juristen. Welke manager Juridische Zaken kan voor een bedrag van minder dan € 600 per jaar per medewerker de wat mij betreft minimaal vereiste 20 opleidingspunten in juridische kennis en vaardigheden realiseren?

  18 juni 2018
  Gemeenten investeren onvoldoende in juridische kennis
 • bestuur en organisatie / Column

  Bestuurlijke strafbeschikking milieu en democratische legitimiteit

  29 regionale omgevingsdiensten voeren in Nederland met name de milieukant van het omgevingsrecht uit in opdracht van gemeenten en provincies. Het gaat hier om gemeenschappelijke regelingen met eigen rechtspersoonlijkheid (‘openbaar lichaam’). De deelnemende bestuursorganen moeten daarin hun verplichte samenwerking regelen.

  20 april 2017
  Bestuurlijke strafbeschikking milieu en democratische legitimiteit
 • bestuur en organisatie / Column

  Diplomatieke immuniteit en lokale overheid

  Diplomaten en werknemers van internationale organisaties en de gebouwen waarin zij werkzaam zijn genieten diplomatieke immuniteit. Het gaat daarbij niet alleen om de ambassadeurs die andere staten vertegenwoordigen, maar bijvoorbeeld ook om de rechters die werkzaam zijn voor het Internationaal Gerechtshof in het Vredespaleis of voor het Internationaal Strafhof, en om topambtenaren van internationale organisaties zoals de OPCW (de organisatie die belast is met de wereldwijze naleving van het verbod op chemische wapens) en vestigingen in Nederland van EU-instellingen en van de Verenigde Naties.

  31 januari 2017
  Diplomatieke immuniteit en lokale overheid
 • bestuur en organisatie / Column

  Vuurwerkvrijezone toegestaan

  Op 14 december 2016 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak over het verbod om in een door Burgemeester en wethouders van Hilversum aangewezen gebied in het centrum vuurwerk af te steken. De zaak was aangespannen door in Hilversum gevestigde vuurwerkverkopers. De uitspraak geeft duidelijkheid aan gemeentebesturen over de mogelijkheden van een dergelijk verbod.

  26 december 2016
  Vuurwerkvrijezone toegestaan
 • bestuur en organisatie / Column

  Minachting van de rechter moet worden bestraft

  De uitspraak van 9 december 2016 van de rechtbank Den Haag in de strafzaak tegen de politicus Wilders laat zien dat een belangrijk onderdeel van onze democratische rechtsstaat, de scheiding der machten, tegelijkertijd springlevend en hard aan versterking toe is.

  15 december 2016
  Minachting van de rechter moet worden bestraft