Linda van Tilburg

 • sociaal / Nieuws

  Gebrek aan gezag wreekt het onderwijs

  De als ‘dwarse denker’ bekendstaande Hongaars-Britse socioloog Frank Furedi dankt zijn reputatie aan boeken waarin hij als geen ander de open zenuw van de moderne samenleving weet te raken.

  29 april 2011
  Gebrek aan gezag wreekt het onderwijs
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Gewone burger is moreel verlamd

  Wat ook te denken van Jan Peter Balkenende, hij gaf op ten minste één punt blijk van een vooruitziende blik. Voordat het debat over de omgangsvormen in het parlement losbarstte, riep de oud-premier op tot eerherstel van ‘normen en waarden’.

  14 januari 2011
  Gewone burger is moreel verlamd
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Goedkope afrekening

  Noem ze gerust een bevoorrechte generatie. De babyboomers, geboren in het eerste decennium na de Tweede Wereldoorlog, konden rekenen op vrede en groeiende welvaart in de jaren 50, hoger onderwijs voor allen in de jaren 60, riante salarissen voor nieuwe banen in de kennis- en diensteneconomie, goedkope huizen in de jaren 70 en 80 en ten slotte de macht in de jaren 90.

  24 december 2010
  Goedkope afrekening
 • sociaal / Achtergrond

  Oud en afgedankt

  Het kabinet-Rutte wil dat we langer gaan werken, maar de arbeidsmarkt voor ouderen zit hopeloos op slot. Dat is voornamelijk de schuld van de overheid. Die heeft te lang een luilekkerland voor 55-plussers in stand gehouden.

  17 december 2010
  Oud en afgedankt
 • sociaal / Achtergrond

  Zoek een rolmodel en handel snel

  Wijkgericht werken en bliksemsnel jongeren plaatsen in een opleiding of leer-werkbaan: dat zijn de succesfactoren van het project Get Started in Breda.

  16 december 2010
  Zoek een rolmodel en handel snel
 • sociaal / Achtergrond

  Veertig vrouwen of negenduizend kansarmen

  Een opleiding aan het ROC voor veertig vrouwen met bewezen motivatie en potentie. Dat is de zeer specifieke keuze die de gemeente Oss maakt met het project ‘ Basisvaardigheden als sleutel tot participatie’.

  22 november 2010
  Veertig vrouwen of negenduizend kansarmen
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Een goede topvrouw stuurt zichzelf aan

  Koud had Mark Rutte zijn bewindslieden bij elkaar verzameld, of het regende kritiek over het emancipatoir gehalte van het kabinet. Of beter: het gebrek daaraan. Met slechts vier vrouwen is de nieuwe regering niet van deze tijd, luidde de kritiek. Hetzelfde geldt voor topposities op de arbeidsmarkt.

  12 november 2010
  Een goede topvrouw stuurt zichzelf aan
 • sociaal / Nieuws

  SER wil strakkere Wmo-regels

  De 'ondersteunende en activerende begeleiding' uit de Awbz moet over naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook moeten er strengere landelijke regels komen voor het gemeentelijke zorgbeleid, adviseert de Sociaal Economische Raad (SER).

  04 april 2008
  SER wil strakkere Wmo-regels
 • sociaal / Achtergrond

  'Ik ben een burger van de Europese Unie'

  Magdalena Piotrowska (28), trainee provincie Noord-Brabant.

  28 maart 2008
  'Ik ben een burger van de Europese Unie'
 • sociaal / Achtergrond

  'Mijn vrouw heeft me geleerd mijn eigen kansen te creëren'

  Mehmet Esen (32), bouwvergunningverlener gemeente Tilburg.

  28 maart 2008
  'Mijn vrouw heeft me geleerd mijn eigen kansen te creëren'
 • sociaal / Achtergrond

  'Allochtone sollicitanten beschouwen mij als één van hen'

  Kismet Diktas (43), P&o-adviseur stadsdeel Oud-Zuid gemeente Amsterdam.

  28 maart 2008
  'Allochtone sollicitanten beschouwen mij als één van hen'
 • sociaal / Achtergrond

  'Ik heb me aangepast aan het denk- en referentiekader'

  Latifa Bakrimi (42), headhunter gemeente Den Haag.

  28 maart 2008
  'Ik heb me aangepast aan het denk- en referentiekader'
 • sociaal / Achtergrond

  'Nederlanders zijn van de klok en de agenda'

  Nurcan Kaya (33), medewerker kabinet en externe betrekkingen gemeente Utrecht.

  28 maart 2008
  'Nederlanders zijn van de klok en de agenda'
 • sociaal / Achtergrond

  Soort zoekt - nog steeds - soort

  Overheidsorganisaties willen zich graag versterken met hoog opgeleide allochtonen, maar slagen daar nauwelijks in. Het zijn vooral cultuurverschillen die allochtonen beletten om binnen te komen en door te groeien.

  28 maart 2008
  Soort zoekt - nog steeds - soort
 • sociaal / Nieuws

  'Aanpassen wet thuiszorg niet nodig'

  Het wetsvoorstel van het kabinet om een thuishulp in loondienst verplicht te stellen als cliënten dat willen, roept bij betrokkenen vooral vragen op.

  22 februari 2008
  'Aanpassen wet thuiszorg niet nodig'
 • ruimte en milieu / Achtergrond

  Een middagje monumenten per week

  Minister Plasterk heeft grootse plannen met de monumentenzorg. Volgend jaar moet er een nieuwe wet liggen. Gemeenten krijgen een prominente rol bij de bescherming. Op papier. In de praktijk mankeren de mensen en middelen.

  22 februari 2008
  Een middagje monumenten per week
 • sociaal / Nieuws

  Adviespraktijk monumenten eenvoudiger

  Gemeenten mogen binnenkort voor bepaalde rijksmonumenten op eigen houtje vergunningen verstrekken.

  15 februari 2008
  Adviespraktijk monumenten eenvoudiger
 • sociaal / Nieuws

  Awbz: aanpassen of afschaffen?

  De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) adviseerde vorige week tot afschaffing van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz).

  08 februari 2008
  Awbz: aanpassen of afschaffen?
 • sociaal / Nieuws

  Toewijzing nieuwe zorgrechten: veelal te laat en ontevreden klanten

  In veel plaatsen is het niet gelukt om de herindicaties voor huishoudelijke verzorging op tijd af te ronden. Mensen die al wel hun huishoudelijke zorg kregen toegewezen, zijn er flink ontevreden over.

  25 januari 2008
  Toewijzing nieuwe zorgrechten: veelal te laat en ontevreden klanten
 • sociaal / Achtergrond

  Vergeten groep

  Duizenden zwerfjongeren in Nederland moeten dringend hulp en opvang krijgen. Daar is iedereen - politiek, bestuur én hulpverlening - het al jaren over eens. Toch komt het beleid niet van de grond, want niemand kan of wil de verantwoordelijk op zich nemen. 'Zwerfjongeren zijn niet sexy.'

  25 januari 2008
  Vergeten groep