Jos Pierey Adviseur bij Over Morgen

Participatie en planvorming van onderop is een rode draad in Jos’ werk. Dit doet hij het liefst door mensen te betrekken in scenariodenken, wat helpt om snel met een groep naar consensus te kunnen groeien. Zijn achtergrond als stedenbouwkundige helpt om zaken ruimtelijk te vertalen, met een scherp vizier op politieke haalbaarheid vanuit zijn ervaring als wethouder in Deventer. Hij weet vertrouwen te winnen en daarmee de angel uit discussies te halen en iedereen tot winnaar te maken. Het laatste decennium is Jos gefocust op duurzaamheid, vanuit zijn intrinsieke drive om de energietransitie waar te maken. Jos is een mensenmens, weet zijn projectgroepen aaneen te klinken en zorgt voor enthousiasme en plezier. Dat is de beste garantie voor productiviteit en resultaat.