Joost Zonneveld

freelancer
 • carrière / Achtergrond

  Leidinggevende geeft geen leiding meer

  Van vakspecifieke kennis tot 21st century skills – ambtenaren kunnen een breed palet aan opleidingen volgen. Naar welke vaardigheden zijn leidinggevenden vandaag de dag op zoek? En waar moet je als aanbieder van opleidingen echt niet meer mee aankomen? Een rondgang.

  06 maart 2020
  Leidinggevende geeft geen leiding meer
 • carrière / Nieuws

  Jonge ambtenaar bezorgt manager hoofdbrekens

  Van vakspecifieke kennis tot 21st century skills – ambtenaren kunnen een breed palet aan opleidingen volgen. Naar welke vaardigheden zijn leidinggevenden vandaag de dag op zoek? En waar moet je als aanbieder van opleidingen echt niet meer mee aankomen?

  05 maart 2020
  Jonge ambtenaar bezorgt manager hoofdbrekens
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Veenendaal gooit de organisatie om

  Veenendaal begon een experiment met opgavegericht werken. Dit met het idee om grote thema’s waar de gemeente iets mee moet of wil, beter aan te kunnen. Zo verwacht Veenendaal veel effectiever te werk te gaan.

  26 oktober 2019
  Veenendaal gooit de organisatie om
 • bestuur en organisatie / Achtergrond

  Veenendaal kantelt organisatie

  Veenendaal begon een experiment met opgavegericht werken. Dit met het idee om grote thema’s waar de gemeente iets mee moet of wil, beter aan te kunnen. Door enkele grote opgaven centraal te stellen in de aansturing van de organisatie, verwacht Veenendaal veel effectiever te werk te gaan.

  25 oktober 2019
  Veenendaal kantelt organisatie
 • bestuur en organisatie / Achtergrond

  De democratische noodknop doet het

  Het recht op een raadgevend referendum is recent uit de nationale wetgeving geschrapt. Maar Koen van der Krieken laat op basis van zijn promotieonderzoek zien dat het referendum op gemeentelijk niveau een goed functionerend en regelmatig gebruikt instrument is. Ook al kan er nog wel wat verbeteren.

  11 oktober 2019
  De democratische noodknop doet het
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Lokaal referendum werkt wel degelijk

  Volgens promovendus Koen van der Krieken is er genoeg reden om het referendum als instrument in de lokale politiek als succesvol te beschouwen. Sinds de eerste tussentijdse volksraadpleging in Hillegom in 1906, hebben nog eens 214 gemeentelijke referenda plaatsgevonden. Van der Krieken: ‘Alleen al uit dat forse aantal blijkt dat het referendum goed naast het vertegenwoordigende lokale politieke bestel kan bestaan.’

  11 oktober 2019
  Lokaal referendum werkt wel degelijk
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Nudging als oplossing voor beleidsproblemen

  Nudging biedt gemeenten nieuwe mogelijkheden het gedrag van burgers te sturen. Om ze vaker te laten fietsen, bijvoorbeeld, of de opkomst bij gesprekken met de sociale dienst te verhogen.

  27 juli 2019
  Nudging als oplossing voor beleidsproblemen
 • carrière / Achtergrond

  Manipulatie van het burgerbrein

  Nudging biedt gemeenten nieuwe mogelijkheden het gedrag van burgers te sturen. Om ze vaker te laten fietsen, bijvoorbeeld, of de opkomst bij gesprekken met de sociale dienst te verhogen. Hoe ver mag de overheid gaan? ‘Beleidsproblemen worden gezien als vanzelfsprekende zaken voor individuele gedragsverandering.’

  26 juli 2019
  Manipulatie van het burgerbrein
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Gemeenten geven markt uit handen

  Zo'n twintig procent van de gemeenten gaat over tot verzelfstandiging van warenmarkten. De ervaringen zijn overwegend positief.

  12 maart 2019
  Gemeenten geven markt uit handen
 • financiën / Achtergrond

  Gemeenten geven markt uit handen

  Steeds meer gemeenten gaan over tot verzelfstandiging van de markten die binnen hun grenzen worden gehouden. De gedachte daarbij is dat het organiseren van markten niet bij de kerntaak van de lokale overheid past en dat marktkooplieden dit beter zelf kunnen organiseren. De ervaringen zijn overwegend positief.

  08 maart 2019
  Gemeenten geven markt uit handen
 • carrière / Nieuws

  Gissen naar effect bijscholing ambtenaren

  Voor de professionalisering van de organisatie en voor hun eigen ontwikkeling volgen ambtenaren jaarlijks duizenden opleidingen en cursussen. Maar wat is het effect?

  09 februari 2019
  Gissen naar effect bijscholing ambtenaren
 • carrière / Achtergrond

  Veel leren, weinig meten

  Voor de professionalisering van de organisatie en voor hun eigen ontwikkeling volgen ambtenaren jaarlijks duizenden opleidingen en cursussen. Dat wordt door werkgevers ook gestimuleerd. Maar wat is het effect van al die leergangen? Het blijkt bijzonder lastig om daar een duidelijk antwoord op te vinden, blijkt uit een rondgang.

  08 februari 2019
  Veel leren, weinig meten
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Onderzoek naar naheffing joodse erfpachters

  Het Centraal Joods Overleg heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten opgeroepen haar leden te vragen onderzoek te doen naar het gemeentelijke erfpachtbeleid ten aanzien van Joodse vastgoedeigenaren tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog. Dit in navolging van de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.

  25 november 2018
  Onderzoek naar naheffing joodse erfpachters
 • financiën / Achtergrond

  Onderzoek naar naheffing joodse erfpachters

  Het Centraal Joods Overleg heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten opgeroepen haar leden te vragen onderzoek te doen naar het gemeentelijke erfpachtbeleid ten aanzien van Joodse vastgoedeigenaren tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog. Dit in navolging van de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.

  23 november 2018
  Onderzoek naar naheffing joodse erfpachters
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Krimp is niet overal krimp

  Het begrip krimp behoeft meer nuance. Dat blijkt uit een onderzoek naar de afname en groei van de bevolking in dorpen in de gemeente Borger-Odoorn. ‘Het is essentieel dat beleidsmakers naar ontwikkelingen binnen een krimpgebied kijken’, stelt onderzoeker Marit Gorter.

  21 november 2018
  Krimp is niet overal krimp
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Zelfbeheer maakt bedrijventerrein vrolijk

  In Amsterdam Zuidoost staan veel verouderde kantoorkolossen al lange tijd leeg.

  05 oktober 2014
  Zelfbeheer maakt bedrijventerrein vrolijk
 • bestuur en organisatie / Achtergrond

  Zelfbeheer moet Zuidoost redden

  Serie over hoe burgers vorm en inhoud geven aan de participatiesamenleving in hun directe omgeving.

  03 oktober 2014
  Zelfbeheer moet Zuidoost redden
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Alkmaar tempert bouwproductie

  De bouw van woningen in Alkmaar wordt beperkt. Dat heeft de gemeente met alle vijftien betrokken projectontwikkelaars en woningcorporaties afgesproken.

  14 mei 2010
  Alkmaar tempert bouwproductie
 • ruimte en milieu / Achtergrond

  Lege kantoren nieuwe woningen

  In Nederland staat ruim 6 miljoen vierkante meter kantoorruimte te verstoffen. Gemeenten en projectontwikkelaars twisten over het hergebruik. Nu de kantoorprijzen zijn gekelderd, liggen er volgens deskundigen nieuwe kansen voor gemeenten.

  19 maart 2010
  Lege kantoren nieuwe woningen
 • financiën / Nieuws

  Afdwingen investeringen helpt bouw

  Meebetalen aan publieke voorzieningen én ook nog winst maken op bouwprojecten. Het kan. Gemeenten moeten dan wel op tijd hun eisen stellen aan projectontwikkelaars en speculatie bestrijden.

  26 februari 2010
  Afdwingen investeringen helpt bouw